สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission of Thailand
สพฐ..jpg
ที่ทำการ
ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2546
สืบทอดจาก กรมสามัญศึกษา
สปช.
สช.
งบประมาณ 315,058.3426 ล้านบาท (พ.ศ. 2558) [1]
ผู้บริหาร การุณ สกุลประดิษฐ์[2], เลขาธิการ
รังสรรค์ มณีเล็ก, รองเลขาธิการ
สุเทพ ชิตยวงษ์, รองเลขาธิการ
พะโยม ชิณวงศ์, รองเลขาธิการ
ว่าง, ผู้ช่วยเลขาธิการ
บุญรักษ์ ยอดเพชร, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
OBEC.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission of Thailand) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น

ประวัติ[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งขึ้นโดยการรวมเอากรมวิชาการ กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกัน เมื่อครั้งปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2546[3]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน่วยงานส่วนกลางประจำภูมิภาคต่างทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา[4] จำนวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา[5] จำนวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 16 หน่วยงาน[6]

 • สำนักอำนวยการ
 • สำนักการคลังและสินทรัพย์
 • สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 • สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 • สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 • สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
 • สถาบันภาษาอังกฤษ
 • สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

รายนามเลขาธิการ สพฐ.[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายนามเลขาธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552
2. ดร.พรนิภา ลิมปพยอม พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
3. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
4. นายอภิชาติ จีระวุฒิ ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
5. ดร.กมล รอดคล้าย 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
6. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]