ข้ามไปเนื้อหา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชอาณาจักรไทย
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2546
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ไทย
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ
ลูกสังกัดหน่วยงาน
เว็บไซต์OBEC.go.th

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษ: Basic Education Commission of Thailand) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการฯ มีสำนักเลขานุการ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน