ข้ามไปเนื้อหา

การุณ สกุลประดิษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
22 กันยายน พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ก่อนหน้าชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ถัดไปประเสริฐ บุญเรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[1]

ประวัติ[แก้]

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 สมรสกับ นางศวรรยา สกุลประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีบุตร-ธิดา 2 คน

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูพระนคร พ.ศ. 2525 และระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส
 • พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา
 • พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12
 • พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12
 • พ.ศ. 2556 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ[2]
 • พ.ศ. 2557 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[3]
 • พ.ศ. 2560 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กระทรวงศึกษาธิการ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 130 ตอนพิเศษ 161 ง ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
 3. 'ศธ.'โยก'กมล'นั่งสภาการศึกษา ปรับเก้าอี้'การุณ'ขึ้นนั่งเลขากพฐ. แนวหน้า
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 134 ตอนพิเศษ 239 ง ราชกิจจานุเบกษา 27 กันยายน พ.ศ. 2560
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๑๓๑, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๒, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒