กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กษมา.jpg
เกิด26 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
คู่สมรสรศ.หม่อมราชวงศ์ชาญวุฒิ วรวรรณ
บุตรหม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ
บิดามารดาศ. นพ.กษาน จาติกวณิช
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการกฤษฎีกา[1]อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษาคนสุดท้าย เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา หรือ คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นามสกุลเดิม จาติกวณิช เกิดวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรีเพียงคนเดียวของศาสตราจารย์ นายแพทย์ กษาน จาติกวณิช อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีไทย เป็นหลานปู่ของพลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ โดยชื่อ "กษมา" หมายถึง ความอดทน อดกลั้น เป็นชื่อที่คุณปู่ตั้งให้ เพื่อให้หลานสาวมีชื่อคล้าย ๆ กับบุตรชายของท่าน คือ กษม กษาน และเกษม

คุณหญิงกษมา ยังมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายกรณ์ จาติกวณิช อีกด้วย

คุณหญิงกษมา จาติกวณิช สมรสกับรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ชาญวุฒิ วรวรรณ โอรสในหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ และหม่อมจิตรา วรวรรณ ณ อยุธยา (พี่สาวของอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี) มีบุตรด้วยกันคือ หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในวงการการศึกษาของไทยคนหนึ่ง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกระทรวงศึกษาธิการหลายตำแหน่ง อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมวิชาการ ฯลฯ

ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยลาออกแบบไม่ขอเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อเปิดทางให้ผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขึ้นมาแทน ทั้งนี้คุณหญิงกษมา เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2492 และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีนี้ แต่เพราะเกิดหลัง 30 กันยายน จึงจะเกษียณอายุราชการในปี 2553[2] ซึ่งคุณหญิงกษมา ได้รับพระราชทานพระนิพนธ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบ 5 รอบ มีความตอนหนึ่งว่า "คุณหญิงกษมา วรวรรณ เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้สูง มีประสบการณ์ยาวนาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลการบริหารการศึกษา"[3]

ประวัติการศึกษา[แก้]

ประวัติการรับราชการ[แก้]

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ[แก้]

การทำงานในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ[แก้]

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยทำหน้าที่ยกร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 19 คน ทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ [4]

ประกาศเกียรติคุณ[แก้]

  • รางวัล"ครุฑทองคำ" ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2538 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/309/1.PDF
  2. ไม่ขอเข้าเกษียณก่อนกำหนด เผยอยากพักเปิดทางให้ผู้บริหารรุ่นน้อง
  3. พระนิพนธ์คำนิยมพระเทพฯพระราชทาน"คุณหญิงกษมา"อำลาชีวิตราชการ
  4. เปิดรายชื่อกรรมการ-สมัชชาปฏิรูปประเทศ
  5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2551

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]