เขตมิสซังกรุงเทพฯ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พื้นที่ในปกครองของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

เขตมิสซังกรุงเทพฯ[1] คริสต์ศาสนิกชนชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เฉพาะอำเภอบ้านนา) นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 51 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประวัติ[แก้]

เขตมิสซังกรุงเทพฯ มีพัฒนาการสืบต่อมาจากเขตมิสซังสยาม (Apostolic Vicarate of Siam) ซึ่งเป็นเขตผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งแรกของศาสนจักรคาทอลิกในสยามที่ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[2] ต่อมาเขตมิสซังสยามถูกแบ่งออกเป็นสองเขตมิสซัง โดยกรุงเทพขึ้นกับเขตมิสซังสยามตะวันออก (Vicariate Apostolic of Siam Orientale) ในปี ค.ศ. 1841 และเป็นเขตมิสซังกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 1924 เมื่อเห็นว่างานเผยแผ่ศาสนาในแผ่นดินไทยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 จึงได้ทรงสถาปนาเขตมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นอัครมุขมณฑล (Archdiocese) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965[3] โดยมีพื้นที่ครอบคลุมภาคกลางของประเทศไทย แต่ทางราชการไทยยังคงเรียกว่าเขตมิสซังกรุงเทพฯ พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ องค์สุดท้ายได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกองค์แรกของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

ต่อมาพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนบนถูกยกสถานะขึ้นเป็นเขตมิสซังนครสวรรค์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967[3] เขตมิสซังกรุงเทพฯ ปัจจุบันจึงมีพื้นที่เหลือครอบคลุม 11 จังหวัดข้างต้น

ประมุขมิสซัง[แก้]

หากไม่นับรวมประมุขมิสซังสยาม ถือว่ามิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ มีประมุขมาแล้ว 5 องค์ ได้แก่

ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 Thailand Diocese Bangkok.png พระคุณเจ้าเรอเน แปร์รอส ค.ศ. 1909 ค.ศ. 1947 ผู้แทนพระสันตะปาปา
2 Thailand Diocese Bangkok.png พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ค.ศ. 1947 ค.ศ. 1965 ผู้แทนพระสันตะปาปา
3 Joseph Khiamsun Nittayo.JPG พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ค.ศ. 1965 ค.ศ. 1973 มุขนายกมหานคร
4 Michael Michai Cardinal Kitbunchu.jpg พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ. 1973 ค.ศ. 2009 มุขนายกมหานคร
5 Card.FX.Kriengsak.jpg พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ค.ศ. 2009 (ยังดำรงตำแหน่ง) มุขนายกมหานคร

อ้างอิง[แก้]

  1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
  2. วิกตอร์ ลาร์เก, ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย, แม่พระยุคใหม่, 2539, หน้า 11
  3. 3.0 3.1 เรือง อาภรณ์รัตน์, พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์, เขตมิสซังกรุงเทพฯ, 2535, หน้า 50-3

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]