เครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนและพลสมัครกองทัพอากาศเนโท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แผนภาพเปรียบเทียบ เครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนและพลสมัครกองทัพอากาศเนโท (อังกฤษ: Ranks and insignia of NATO air forces enlisted) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบยศนายทหารชั้นประทวน พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ ของกองทัพอากาศรัฐสมาชิกเนโท

นายทหารชั้นประทวนและอื่น ๆ (OR 1–9)[แก้]

รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Flag of the กองทัพอากาศแอลเบเนีย กองทัพอากาศแอลเบเนีย[1]
Kryekapter Kapter Rreshter Tetar Nëntetar Ushtar IV Ushtar III Ushtar II Ushtar I


Flag of the กองทัพอากาศเบลเยียม กองทัพอากาศเบลเยียม[2]
ไมมี
เครื่องหมาย
Adjudant-Majoor Adjudant-chef Adjudant 1ste sergeant-majoor 1ste sergeant-chef 1ste sergeant Sergeant 1ste korporaal-chef Korporaal-chef Korporaal 1ste soldaat Soldaat
Adjudant-Major Adjudant-chef Adjudant 1er sergeant-major 1er sergeant-chef 1er sergeant Sergeant 1er caporal-chef Caporal-chef Caporal 1er soldat Soldat
Majoradjutant Chefadjudant Adjudant 1er Sergeant Major 1er Sergeant Chef 1er Sergeant Sergeant 1er Korporal Chef Korporal Chef Korporal 1er soldat Soldat


Flag of the กองทัพอากาศบัลแกเรีย กองทัพอากาศบัลแกเรีย[3]

Офицерски кандидат
Ofitserski kandidat
Старшина
Starshyna
Старши сержант
Starshi serzhant
Сержант
Serzhant
Младши сержант
Mladshi serzhant
Ефрейтор
Efreytor
Редник
Rednik


Flag of the กองทัพอากาศแคนาดา กองทัพอากาศแคนาดา[4]
Chief warrant officer Master warrant officer Warrant officer Sergeant Master corporal Corporal Aviator (trained) Aviator (basic)
Adjudant-chef Adjudant-maître Adjudant Sergent Caporal-chef Caporal Aviateur (formé) Aviateur (confirmé)


Flag of the กองทัพอากาศโครเอเชีย กองทัพอากาศโครเอเชีย[5]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Časnički namjesnik Stožerni narednik Nadnarednik Narednik Desetnik Skupnik Razvodnik Pozornik Vojnik


Flag of the กองทัพอากาศเช็กเกีย กองทัพอากาศเช็กเกีย[6]
Štábní praporčík Nadpraporčík Praporčík Nadrotmistr Rotmistr Rotný Četař Desátník Svobodník Vojín


Flag of the กองทัพอากาศเดนมาร์ก กองทัพอากาศเดนมาร์ก[7]
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Sergent
(Officerselev)
Korporal Flyverspecialist Flyveroverkonstabel Flyverkonstabel


Flag of the กองทัพอากาศเอสโตเนีย กองทัพอากาศเอสโตเนีย[8]
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Flag of the กองทัพอากาศฟินแลนด์ กองทัพอากาศฟินแลนด์[9]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Sotilasmestari Ylivääpeli Vääpeli Ylikersantti Kersantti Alikersantti Korpraali Lentosotamies Alokas
Militärmästare Överfältväbel Fältväbel Översergeant Sergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt


ฝรั่งเศส French Air and Space Force[10]
Major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef Sergent Caporal-chef Caporal Aviateur 1e classe Aviateur 2e classe


Flag of the กองทัพอากาศเยอรมัน กองทัพอากาศเยอรมัน[11]
Ober­stabs­feldwebel Stabs­feldwebel Haupt­feldwebel Ober­feldwebel Feldwebel Stabs­unteroffizier Unteroffizier Stabskorporal Korporal Oberstabs­gefreiter Stabs­gefreiter Haupt­gefreiter Ober­gefreiter Gefreiter Flieger
Flag of the กองทัพอากาศเยอรมัน กองทัพอากาศเยอรมัน
(Officer designate)
Oberfähnrich Fähnrich Fahnenjunker


Flag of the กองทัพอากาศกรีซ กองทัพอากาศกรีซ[12]
Ανθυπασπιστής[a]
Anthypaspistis
Αρχισμηνίας
Archisminias
Επισμηνίας
Episminias
Σμηνίας
Sminias
Υποσμηνίας
Yposminias
Σμηνίτης
Sminitis


Flag of the กองทัพอากาศฮังการี กองทัพอากาศฮังการี[13]
Főtörzszászlós Törzszászlós Zászlós Főtörzsőrmester Törzsőrmester Őrmester Szakaszvezető Tizedes Őrvezető Közkatona


ไอซ์แลนด์ Iceland ไม่มีกองทัพอากาศ


Flag of the กองทัพอากาศอิตาลี กองทัพอากาศอิตาลี[14]
Maresciallo di prima classe Maresciallo di seconda classe Maresciallo di terza classe
Primo aviere capo scelto q.s. Primo aviere capo scelto Primo aviere capo Primo aviere scelto Primo caporale maggiore
ไม่มี
เครื่องหมาย
Primo luogotenente q.s. Luogotenente Primo maresciallo Sergente maggiore capo q.s. Sergente maggiore capo Sergente maggiore Sergente Primo aviere Aviere scelto Aviere


ลัตเวีย Latvian Air Force[15]
Augstākais virsseržants Galvenais virsseržants Štāba virsseržants Virsseržants Seržants Kaprālis Dižkareivis Kareivis
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Flag of the กองทัพอากาศลิทัวเนีย กองทัพอากาศลิทัวเนีย[16]
Seržantas majoras Viršila Štabo seržantas Vyresnysis seržantas Seržantas Grandinis Vyresnysis eilinis Eilinis Jaunesnysis eilinis


ลักเซมเบิร์ก Luxembourg ไม่มีกองทัพอากาศ


มอนเตเนโกร Montenegrin Air Force[17]
Zastavnik 1 klase Zastavnik Stariji vodnik 1 klase Stariji vodnik Vodnik 1 klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik


Flag of the มาซิโดเนียเหนือ Air Force กองทัพอากาศมาซิโดเนียเหนือ[18]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Главен наредник
Glaven narednik
Наредник
Narednik
Постар водник I класа
Postar vodnik I klasa
Постар водник
Postar vodnik
Водник 1 класа
Vodnik 1 klasa
Водник
Vodnik
Помлад водник
Pomlad vodnik
Десетар
Desetar
Разводник
Razvodnik
Војник
Vojnik


Flag of the กองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์ กองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์[19]

Adjudant-Onderofficier Sergeant-majoor Sergeant der 1e klasse Sergeant Korporaal der 1e klasse Korporaal Soldaat der 1ste klasse Soldaat der 2de klasse Soldaat der 3de klasse


Flag of the นอร์เวย์ Air Force กองทัพอากาศนอร์เวย์[20]
Sersjantmajor Kommandérsersjant Stabssersjant Oversersjant Vingsersjant Sersjant Ledende spesialist Spesialist Visespesialist Ledende flysoldat Flysoldat
Flag of the กองทัพอากาศโปแลนด์ กองทัพอากาศโปแลนด์[21]
Starszy chorąży sztabowy Starszy chorąży Chorąży Młodszy chorąży Starszy sierżant Sierżant Plutonowy Starszy kapral Kapral Starszy szeregowy Szeregowy


Flag of the กองทัพอากาศโปรตุเกส กองทัพอากาศโปรตุเกส[22]
Sargento-mor Sargento-chefe Sargento-ajudante Primeiro-sargento Segundo-sargento Furriel Segundo-furriel Cabo-de-secção Cabo-adjunto Primeiro-cabo Segundo-cabo Soldado
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Flag of the กองทัพอากาศโรมาเนีย กองทัพอากาศโรมาเนีย[23]
Plutonier adjutant principal Plutonier adjutant Plutonier-major Plutonier Sergent-major Sergent Caporal clasa I Caporal clasa a II-a Caporal clasa a III-a Fruntaș Soldat


Flag of the สโลวาเกีย Air Force กองทัพอากาศสโลวาเกีย[24]
Štábny nadrotmajster Nadrotmajster Rotmajster Rotný Čatár Desiatnik Slobodník Vojak 2. stupňa Vojak 1. stupňa


สโลวีเนีย Slovenian Air Force and Air Defence[25]
Višji štabni praporščak Štabni praporščak Višji praporščak Praporščak Višji štabni vodnik Štabni vodnik Višji vodnik Vodnik Naddesetnik Desetnik Poddesetnik Vojak


สเปน Spanish Air and Space Force[26]
Suboficial mayor Subteniente Brigada Sargento primero Sargento Cabo mayor Cabo primero Cabo Soldado de primera Soldado


Flag of the กองทัพอากาศตุรกี กองทัพอากาศตุรกี[27]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Astsubay kıdemli başçavuş Astsubay başçavuş Astsubay kıdemli üstçavuş Astsubay üstçavuş Astsubay kıdemli çavuş Astsubay çavuş Astsubay astçavuş Uzman çavuş Çavuş Uzman onbaşı Onbaşı Er


Flag of the กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร[28]

ไม่มี
เครื่องหมาย
Warrant officer Flight sergeant Chief technician Sergeant Corporal Lance corporal
(RAF Regiment only)
Air specialist (class 1) technician Air specialist (class 1) Air specialist (class 2) Air recruit
Flag of the กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร[28]
(Aircrew)

Master aircrew Flight sergeant aircrew Sergeant aircrew


Flag of the กองทัพอากาศสหรัฐ กองทัพอากาศสหรัฐ[29]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Command chief master sergeant First sergeant Chief master sergeant First sergeant Senior master sergeant First sergeant Master sergeant Technical sergeant Staff sergeant Senior airman Airman first class Airman Airman basic


 กองทัพอวกาศสหรัฐ[30]
Chief master sergeant Senior master sergeant Master sergeant Technical sergeant Sergeant Specialist 4 Specialist 3 Specialist 2 Specialist 1
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

 1. กรีซมีนายดาบเพียงระดับเดียวเท่านั้น ตามคำสั่ง STANAG 2116 เมื่อปี พ.ศ. 2564 นายดาบจะรวมอยู่ใน OR-9 อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งนี้จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับนายทหาร ดูเพิ่มที่ STANAG 2116 บันทีก 29, หน้า D-9

อ้างอิง[แก้]

 1. "GRADAT, FORCA AJRORE" (PDF). aaf.mil.al (ภาษาแอลเบเนีย). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 April 2021. สืบค้นเมื่อ 25 May 2021.
 2. "IPR Luchtcomponent". mil.be (ภาษาดัตช์). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 February 2005. สืบค้นเมื่อ 25 November 2021.
 3. "ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ". lex.bg (ภาษาบัลแกเรีย). Глава седма. ВОЕННА СЛУЖБА. 12 May 2009. สืบค้นเมื่อ 25 May 2021.
 4. "Ranks and appointment". canada.ca. Government of Canada. สืบค้นเมื่อ 28 May 2021.
 5. "Oznake činova". osrh.hr (ภาษาโครเอเชีย). Republic of Croatia Armed Forces. 1 April 2019. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 6. "Ranks". army.cz. Ministry of Defence of the Czech Republic. 2018. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 7. "Flyvevåbnets Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk (ภาษาเดนมาร์ก). Danish Defence. October 2021. สืบค้นเมื่อ 22 August 2021.
 8. "Sümboolika: Õhuväe Auastmed". mil.ee (ภาษาเอสโตเนีย). Estonian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 9. "Sotilasarvot Puolustusvoimissa" [Military ranks in the Defense Forces]. puolustusvoimat.fi (ภาษาฟินแลนด์). Finnish Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 10. "Les grades" (PDF). defense.gouv.fr (ภาษาฝรั่งเศส). Ministry of Armed Forces (France). สืบค้นเมื่อ 4 June 2021.
 11. "Dienstgradabzeichen Luftwaffe". bundeswehr.de (ภาษาเยอรมัน). Bundeswehr. สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 12. "Διακριτικά" [Ranks]. haf.gr (ภาษากรีก). Hellenic Air Force. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 13. Andrea, Kánya (6 May 2009). "A gallér és az ötágú csillag". honvedelem.hu (ภาษาฮังการี). Hungarian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 14. "Distintivi di Grado". Regolamento sull'uniforme (OD-4) (PDF) (ภาษาอิตาลี). 2012. pp. 173–175. สืบค้นเมื่อ 26 September 2021.
 15. "Pakāpju iedalījums". mil.lv/lv (ภาษาลัตเวีย). Latvian National Armed Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 16. "Kariniai laipsniai" [Military Ranks]. Lithuanian Army (ภาษาลิทัวเนีย). สืบค้นเมื่อ 30 June 2023.
 17. "IV. Izgled Činova u Vojsci". Official Gazette of Montenegro (ภาษาMontenegrin). 50/10: 22–28. 16 August 2010. สืบค้นเมื่อ 17 September 2021.
 18. "УРЕДБА ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА УНИФОРМИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА" [Regulation on the Markings for the Uniforms of the Army of the Republic Northern of Macedonia]. dejure.mk (ภาษามาซิโดเนีย). 12 November 2020. สืบค้นเมื่อ 24 May 2021.
 19. "De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht" (PDF) (ภาษาดัตช์). Ministry of Defence (Netherlands). 19 December 2016. สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
 20. "Militære grader" [Military ranks]. forsvaret.no (ภาษานอร์เวย์). Norwegian Armed Forces. 13 October 2023. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 November 2023. สืบค้นเมื่อ 26 November 2023.
 21. "Sposób noszenia odznak stopni wojskowych na umundurowaniu wojsk Lądowych i sił Powietrznych" (PDF). wojsko-polskie.pl (ภาษาโปแลนด์). Armed Forces Support Inspectorate. สืบค้นเมื่อ 7 June 2021.
 22. "Postos e Distintivos". emfa.pt (ภาษาโปรตุเกส). Portuguese Air Force. สืบค้นเมื่อ 29 April 2021.
 23. "Grade militare (Military ranks)". defense.ro (ภาษาโรมาเนีย). Romanian Defence Staff. สืบค้นเมื่อ 1 February 2021.
 24. "Označenie vojenských hodností príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1.1.2016" [Designation of military ranks of members of the Armed Forces of the Slovak Republic from 1.1.2016]. vhu.sk (ภาษาสโลวัก). Military History Institute. สืบค้นเมื่อ 12 April 2021.
 25. "Čini in razredi". slovenskavojska.si (ภาษาสโลวีเนีย). Slovenian Armed Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 26. "Army Ranks & Insignia". ejercito.defensa.gob.es. Ministry of Defence (Spain). สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 27. "Rütbeleri". Official air force (ภาษาตุรกี). สืบค้นเมื่อ 1 March 2021.
 28. 28.0 28.1 "RAF Ranks". raf.mod.uk/. Royal Air Force. สืบค้นเมื่อ 21 September 2021.
 29. "U.S. Military Rank Insignia". defense.gov. Department of Defense. สืบค้นเมื่อ 13 January 2022.
 30. Hadley, Greg (20 September 2021). "Space Force Reveals Insignia for Enlisted Ranks". airforcemag.com. Air Force Magazine. สืบค้นเมื่อ 21 September 2021.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]