ยศทหารกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความนี้ระบุตำแหน่งและยศใช้โดยกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น

เนื้อหา

ยศทหารบก[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร[แก้]

เครื่องแบบพิธีการ(甲階級章)[แก้]

ชั้นนายพล[แก้]
ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลเอก พลโท พลตรี
ญี่ปุ่น: 統合幕僚長および陸上幕僚長たる陸将 ญี่ปุ่น: 陸将 ญี่ปุ่น: 陸将補
JGSDF General insignia (a).svg
JGSDF Lieutenant General insignia (a).svg
JGSDF Major General insignia (a).svg

ชั้นนายพัน[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพัน
พันเอก พันโท พันตรี
ญี่ปุ่น: 1等陸佐 ญี่ปุ่น: 2等陸佐 ญี่ปุ่น: 3等陸佐
JGSDF Colonel insignia (a).svg
JGSDF Lieutenant Colonel insignia (a).svg
JGSDF Major insignia (a).svg

ชั้นนายร้อย[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายร้อย
ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
ญี่ปุ่น: 1等陸尉 ญี่ปุ่น: 2等陸尉 ญี่ปุ่น: 3等陸尉
JGSDF Captain insignia (a).svg
JGSDF First Lieutenant insignia (a).svg
JGSDF Second Lieutenant insignia (a).svg

เครื่องแบบปกติ(乙階級章)[แก้]

ชั้นนายพล[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลเอก พลโท พลตรี
ญี่ปุ่น: 統合幕僚長および陸上幕僚長たる陸将 ญี่ปุ่น: 陸将 ญี่ปุ่น: 陸将補
JGSDF General insignia (b).svg
JGSDF Lieutenant General insignia (b).svg
JGSDF Major General insignia (b).svg

ชั้นนายพัน[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพัน
พันเอก พันโท พันตรี
ญี่ปุ่น: 1等陸佐 ญี่ปุ่น: 2等陸佐 ญี่ปุ่น: 3等陸佐
JGSDF Colonel insignia (b).svg
JGSDF Lieutenant Colonel insignia (b).svg
JGSDF Major insignia (b).svg

ชั้นนายร้อย[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายร้อย
ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
ญี่ปุ่น: 1等陸尉 ญี่ปุ่น: 2等陸尉 ญี่ปุ่น: 3等陸尉
JGSDF Captain insignia (b).svg
JGSDF First Lieutenant insignia (b).svg
JGSDF Second Lieutenant insignia (b).svg

เครื่องแบบฝึกลายพราง(略章)[แก้]

ชั้นนายพล[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพล
พลเอก พลโท พลตรี
ญี่ปุ่น: 統合幕僚長および陸上幕僚長たる陸将 ญี่ปุ่น: 陸将 ญี่ปุ่น: 陸将補
JGSDF General insignia (miniature).svg
JGSDF Lieutenant General insignia (miniature).svg
JGSDF Major General insignia (miniature).svg

ชั้นนายพัน[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายพัน
พันเอก พันโท พันตรี
ญี่ปุ่น: 1等陸佐 ญี่ปุ่น: 2等陸佐 ญี่ปุ่น: 3等陸佐
JGSDF Colonel insignia (miniature).svg
JGSDF Lieutenant Colonel insignia (miniature).svg
JGSDF Major insignia (miniature).svg

ชั้นนายร้อย[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นสัญญาบัตร ระดับนายร้อย
ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี
ญี่ปุ่น: 1等陸尉 ญี่ปุ่น: 2等陸尉 ญี่ปุ่น: 3等陸尉
JGSDF Captain insignia (miniature).svg
JGSDF First Lieutenant insignia (miniature).svg
JGSDF Second Lieutenant insignia (miniature).svg
  • อื่นๆ คือ ยศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกญี่ปุ่น

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน[แก้]

เครื่องแบบพิธีการ(甲階級章)[แก้]

ชั้นนายดาบและจ่านายสิบ[แก้]
ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน ระดับนายดาบและจ่านายสิบ
นายดาบ จ่านายสิบ จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี
ญี่ปุ่น: 准陸尉 ญี่ปุ่น: 陸曹長 ญี่ปุ่น: 1等陸曹 ญี่ปุ่น: 2等陸曹 ญี่ปุ่น: 3等陸曹
JGSDF Warrant Officer insignia (a).svg
JGSDF Sergeant Major insignia (a).svg
JGSDF Master Sergeant insignia (a).svg
JGSDF Sergeant First Class insignia (a).svg
JGSDF Sergeant insignia (a).svg

ชั้นนายสิบและพลทหาร[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน ระดับนายสิบและพลทหาร
สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ญี่ปุ่น: 陸士長 ญี่ปุ่น: 1等陸士 ญี่ปุ่น: 2等陸士 ญี่ปุ่น: 自衛官候補生
JGSDF Leading Private insignia (a).svg
JGSDF Private First Class insignia (a).svg
JGSDF Private insignia (a).svg
JGSDF self defence official cadet insignia (a).svg

เครื่องแบบปกติ (乙階級章)[แก้]

ชั้นนายดาบและจ่านายสิบ[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน ระดับนายดาบและจ่านายสิบ
นายดาบ จ่านายสิบ จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี
ญี่ปุ่น: 准陸尉 ญี่ปุ่น: 陸曹長 ญี่ปุ่น: 1等陸曹 ญี่ปุ่น: 2等陸曹 ญี่ปุ่น: 3等陸曹
JGSDF Warrant Officer insignia (b).svg
JGSDF Sergeant Major insignia (b).svg
JGSDF Master Sergeant insignia (b).svg
JGSDF Sergeant First Class insignia (b).svg
JGSDF Sergeant insignia (b).svg

ชั้นนายสิบและพลทหาร[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน ระดับนายสิบและพลทหาร
สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ญี่ปุ่น: 陸士長 ญี่ปุ่น: 1等陸士 ญี่ปุ่น: 2等陸士 ญี่ปุ่น: 自衛官候補生
JGSDF Leading Private insignia (b).svg
JGSDF Private First Class insignia (b).svg
JGSDF Private insignia (b).svg
JGSDF self defence official cadet insignia (b).svg

เครื่องแบบฝึกลายพราง(略章)[แก้]

ชั้นนายดาบและจ่านายสิบ[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน ระดับนายดาบและจ่านายสิบ
นายดาบ จ่านายสิบ จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี
ญี่ปุ่น: 准陸尉 ญี่ปุ่น: 陸曹長 ญี่ปุ่น: 1等陸曹 ญี่ปุ่น: 2等陸曹 ญี่ปุ่น: 3等陸曹
JGSDF Warrant Officer insignia (miniature).svg
JGSDF Sergeant Major insignia (miniature).svg
JGSDF Master Sergeant insignia (miniature).svg
JGSDF Sergeant First Class insignia (miniature).svg
JGSDF Sergeant insignia (miniature).svg

ชั้นนายสิบและพลทหาร[แก้]

ยศทหารบกญี่ปุ่นชั้นประทวน ระดับนายสิบและพลทหาร
สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
ญี่ปุ่น: 陸士長 ญี่ปุ่น: 1等陸士 ญี่ปุ่น: 2等陸士 ญี่ปุ่น: 自衛官候補生
JGSDF Leading Private insignia (miniature).svg
JGSDF Private First Class insignia (miniature).svg
JGSDF Private insignia (miniature).svg
ไม่มีการแต่งตั้ง

ยศทหารกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น[แก้]

Officer
(幹部)
Insignia OF-9
พลเรือเอก
統合幕僚長および海上幕僚長たる海将
OF-8
พลเรือ
โท
海将
OF-7
พลเรือ
ตรี
海将補
OF-5
นาวาเอก
1等海佐
OF-4
นาวาโท
2等海佐
OF-3
นาวาตรี
3等海佐
OF-2
เรือเอก
1等海尉
OF-1
เรือโท
2等海尉
OF-1
เรือตรี
3等海尉
Type A
(甲階級章)
JMSDF Admiral insignia (a).svg JMSDF Vice Admiral insignia (a).svg JMSDF Rear Admiral insignia (a).svg JMSDF Captain insignia (a).svg JMSDF Commander insignia (a).svg JMSDF Lieutenant Commander insignia (a).svg JMSDF Lieutenant insignia (a).svg JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia (a).svg JMSDF Ensign insignia (a).svg
Type B
(乙階級章)
JMSDF Admiral insignia (b).svg JMSDF Vice Admiral insignia (b).svg JMSDF Rear Admiral insignia (b).svg JMSDF Captain insignia (b).svg JMSDF Commander insignia (b).svg JMSDF Lieutenant Commander insignia (b).svg JMSDF Lieutenant insignia (b).svg JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia (b).svg JMSDF Ensign insignia (b).svg
Type C
(丙階級章)
JMSDF Admiral insignia (c).svg JMSDF Vice Admiral insignia (c).svg JMSDF Rear Admiral insignia (c).svg JMSDF Captain insignia (c).svg JMSDF Commander insignia (c).svg JMSDF Lieutenant Commander insignia (c).svg JMSDF Lieutenant insignia (c).svg JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia (c).svg JMSDF Ensign insignia (c).svg
Miniature
(略章)
JMSDF Admiral insignia (miniature).svg JMSDF Vice Admiral insignia (miniature).svg JMSDF Rear Admiral insignia (miniature).svg JMSDF Captain insignia (miniature).svg JMSDF Commander insignia (miniature).svg JMSDF Lieutenant Commander insignia (miniature).svg JMSDF Lieutenant insignia (miniature).svg JMSDF Lieutenant Junior Grade insignia (miniature).svg JMSDF Ensign insignia (miniature).svg
Warrant Officer & Enlisted
(准尉および曹士)
Insignia OR-9
นายดาบ
准海尉
OR-8
พันจ่าเอกพิเศษ
海曹長
OR-7
พันจ่าเอก
1等海曹
OR-6
พันจ่าโท
2等海曹
OR-5
พันจ่าตรี
3等海曹
OR-3
จ่าเอก
海士長
OR-2
จ่าโท
1等海士
OR-1
จ่าตรี
2等海士
OR-D
พลทหาร
自衛官候補生
Type A
(甲階級章)
JMSDF Warrant Officer insignia (a).svg JMSDF Chief Petty Officer insignia (a).svg JMSDF Petty Officer 1st Class insignia (a).svg JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia (a).svg JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia (a).svg JMSDF Leading Seaman insignia (a).svg JMSDF Seaman insignia (a).svg JMSDF Seaman Apprentice insignia (a).svg JMSDF self defence official cadet insignia (a)1.svg

JMSDF self defence official cadet insignia (a)2.svg
Type B
(乙階級章)
JMSDF Warrant Officer insignia (b).svg JMSDF Chief Petty Officer insignia (b).svg JMSDF Petty Officer 1st Class insignia (b).svg JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia (b).svg JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia (b).svg JMSDF Leading Seaman insignia (b).svg JMSDF Seaman insignia (b).svg JMSDF Seaman Apprentice insignia (b).svg JMSDF self defence official cadet insignia (b).svg
Type C
(丙階級章)
JMSDF Warrant Officer insignia (c).svg JMSDF Chief Petty Officer insignia (c).svg JMSDF Petty Officer 1st Class insignia (c).svg JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia (c).svg JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia (c).svg JMSDF Leading Seaman insignia (c).svg JMSDF Seaman insignia (c).svg JMSDF Seaman Apprentice insignia (c).svg No insignia
Miniature
(略章)
JMSDF Warrant Officer insignia (miniature).svg JMSDF Chief Petty Officer insignia (miniature).svg JMSDF Petty Officer 1st Class insignia (miniature).svg JMSDF Petty Officer 2nd Class insignia (miniature).svg JMSDF Petty Officer 3rd Class insignia (miniature).svg JMSDF Leading Seaman insignia (miniature).svg JMSDF Seaman insignia (miniature).svg JMSDF Seaman Apprentice insignia (miniature).svg No insignia