ยศทหารแอฟริกาใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหาร และ กำลังกึ่งทหารของกองทัพแอฟริกาใต้ ในห้วงเวลาต่างๆ โครงสร้างชั้นยศได้รับแบบธรรมเนียมมาจากกองทัพสหราชอาณาจักร.

สัญญาบัตร[แก้]

ยศทหารสัญญาบัตรของ กองทัพอากาศ และ บริการสาธารณสุขทหาร ใช้ระบบ เครื่องหมายยศทหารเดียวกับยศกองทัพบก ทุกประการ อนึ่งในปี ค.ศ. 2002 กองทัพอากาศ ได้เปลี่ยนแปลงระบบยศทหาร โดยยกเลิกรูปแบบยศเดิม (ยุคการถือผิว) ไปใช้ระบบยศของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร

กองทัพบก[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
แอฟริกาใต้
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
ไม่มีการแต่งตั้ง
South Africa-Army-OF-9-1961.svg South Africa-Army-OF-8-1961.svg South Africa-Army-OF-7-1961.svg South Africa-Army-OF-6-1961.svg South Africa-Army-OF-5-1961.svg South Africa-Army-OF-4-1961.svg South Africa-Army-OF-3-1961.svg South Africa-Army-OF-2-1961.svg South Africa-Army-OF-1b-1961.svg South Africa-Army-OF-1a-1961.svg South Africa-Army-OF-(D)-1961.svg
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
แอฟริกาใต้
ค.ศ. 1994-2002
South African Army OF-9 (1994-2002).gif South African Army OF-8 (1994-2002).gif South African Army OF-7 (1994-2002).gif South African Army OF-6 (1994-2002).gif South African Army OF-5 (1994-2002).gif South African Army OF-4 (1994-2002).gif South African Army OF-3 (1994-2002).gif South African Army OF-2 (1994-2002).gif South African Army OF-1b (1994-2002).gif South African Army OF-1a (1994-2002).gif
ภาษาอังกฤษ General2 Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Candidate officer
Emblem of the South African Army.svg
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
SAA-OF-9.svg SAA-OF-8.svg SAA-OF-7.svg SAA-OF-6.svg SAA-OF-5.svg SAA-OF-4.svg SAA-OF-3.svg SAA-OF-2.svg SAA-OF-1b.svg SAA-OF-1a.svg SAA-OF-(D).svg
คำแปล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง)Admiraal นายเรือ Kommandeur นายเรือ Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D

ค.ศ. 1961-2002
ไม่มีการแต่งตั้ง
South African Navy OF-9 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-8 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-7 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-6 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-5 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-4 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-3 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-2 collected (1961-2002).gif South African Navy OF-1b collected (1961-2002).gif South African Navy OF-1a collected (1961-2002).gif 07.RNO-MIDN.svg

ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 (แถบแขน)
Generic-Navy-O11.svg Generic-Navy-O10.svg Generic-Navy-O9.svg Generic-Navy-O8.svg Generic-Navy-O7.svg Generic-Navy-O5.svg Generic-Navy-O4.svg Generic-Navy-O3.svg Generic-Navy-O1.svg A VNN-OF-1A.svg
ภาษาแอฟริคานส์ Admiraal Viseadmiraal Skout-Admiraal Skout-Admiraal JR Kaptien Kommandeur Luitenant-Kommandeur Luitenant Onderluitenant Vaandrig Kandidaat offisier
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ

กองทัพอากาศ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
Roundel of South Africa (1982-2003).svg
ค.ศ. 1994-2002
ไม่มีการแต่งตั้ง
South African Air Force OF-9 (1994-2002).gif South African Air Force OF-8 (1994-2002).gif South African Air Force OF-7 (1994-2002).gif South African Air Force OF-6 (1994-2002).gif South African Air Force OF-5 (1994-2002).gif South African Air Force OF-4 (1994-2002).gif South African Air Force OF-3 (1994-2002).gif South African Air Force OF-2 (1994-2002).gif South African Air Force OF-1b (1994-2002).gif South African Air Force OF-1a (1994-2002).gif
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
Roundel of South Africa.svg
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
SAAF-OF-9.svg SAAF-OF-8.svg SAAF-OF-7.svg SAAF-OF-6.svg SAAF-OF-5.svg SAAF-OF-4.svg SAAF-OF-3.svg SAAF-OF-2.svg SAAF-OF-1b.svg SAAF-OF-1a.svg SAAF-Candidate Offr.svg
ภาษาอังกฤษ Marshal of the SAAFa Air chief marshal Air marshal Air vice-marshal Air commodore Group captain Wing commander Squadron leader Flight lieutenant Flying officer Pilot officer Officer cadet
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

ตำรวจ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
Badge of the South African Police.gif
ค.ศ. 1961-1995
(การถือผิว)
ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal
Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
SAPS badge.svg
ค.ศ. 1995-2002
SouthAfrica-Police-OF-8.svg South African Police OF-8b (1995-2002).gif SouthAfrica-Police-OF-7.svg South African Police OF-7 (1995-2002).gif SouthAfrica-Police-OF-5.svg SouthAfrica-Police-OF-4.svg SouthAfrica-Police-OF-3.svg SouthAfrica-Police-OF-2.svg SouthAfrica-Police-OF-1.svg
SAPS badge.svg
ค.ศ. 2002-2010
SouthAfrica-Police-OF-9.svg South African Police OF-8b (2002-2010).gif SouthAfrica-Police-OF-8.svg SouthAfrica-Police-OF-7.svg
ตำแหน่ง National Commissioner Deputy National Commissioner Provincial & Divisional Commissioner Assistant Commissioner Director Senior Superintendent Superintendent Senior Inspector Inspector Probationary Inspector Cadet Inspector
SAPS badge.svg
ตั้งแต่ ค.ศ. 2010
SouthAfrica-Police-OF-9.svg SouthAfrica-Police-OF-8.svg SouthAfrica-Police-OF-7.svg SouthAfrica-Police-OF-6.svg SouthAfrica-Police-OF-5.svg SouthAfrica-Police-OF-4.svg SouthAfrica-Police-OF-3.svg SouthAfrica-Police-OF-2.svg SouthAfrica-Police-OF-1.svg
คำแปล พลตำรวจเอก
(ผู้บัญชาการตำรวจ)
พลตำรวจโท
(รักษาการณ์ผู้บัญชาการตำรวจ)
พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนนายร้อยตำรวจ

พยาบาลเซนต์จอห์น[แก้]

ประทวน[แก้]

กองทัพบก[แก้]

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
แอฟริกาใต้
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
Sersant-Majoor van die Leer (SADF).gif South African Army OR-9 (1951-2002).gif South African Army OR-8 (1951-2002).gif South African Army OR-7 (1994-2002).gif South African Army OR-6 (1994-2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง South African Army OR-4 (1994-2002).gif South African Army OR-3 (1994-2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง
แอฟริกาใต้
ค.ศ. 1994-2002
Emblem of the South African Army.svg
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
SAA-OR-9.svg SAA-OR-8.svg SAA-OR-7.svg SAA-OR-6.svg SAA-OR-4.svg SAA-OR-3.svg
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die Leer Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Staf-Sersant Sersant Korporal Onderkorporal
คำแปล จ่าสิบเอก (พิเศษ) (พันจ่า/นายดาบ) จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร

กองทัพเรือ[แก้]

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ค.ศ. 1961-2002 South African Army OR-9 (1951-2002).gif South African Army OR-8 (1951-2002).gif South African Navy OR-7 (1961–2002).gif South African Navy OR-6 (1961–2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง South African Navy OR-4 (1961–2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง South African Navy OR-2 (1961–2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 SAA-OR-9.svg SAA-OR-8.svg SAN-Navy-OR-7.svg SAN-Navy-OR-6.svg British Royal Navy OR-4.svg Trinidad and Tobago-Navy-OR-2.svg
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die Leer Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Eerste Bootsman Bootsman Baasseman Bevare Seeman
คำแปล พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร

กองทัพอากาศ[แก้]

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Roundel of South Africa (1958-1981).svg
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
South African Army OR-9 (1951-2002).gif South African Army OR-8 (1951-2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง South African Air Force OR-6 (1994-2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง South African Air Force OR-4 (1994-2002).gif South African Air Force OR-3 (1994-2002).gif ไม่มีการแต่งตั้ง
Roundel of South Africa (1982-2003).svg
ค.ศ. 1994-2002
South African Air Force OR-7 (1994-2002).gif
Roundel of South Africa.svg
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
SAA-OR-9.svg SAA-OR-8.svg SAAF-OR-7.svg SAAF-OR-6.svg SAAF-OR-4.svg SAAF-OR-3.svg
ภาษาแอฟริคานส์ Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Vlug-Sersant Sersant Korporal Onderkorporal
คำแปล พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี พลทหาร

ตำรวจ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]