ยศทหารกองทัพจักรวรรดิรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพจักรวรรดิรัสเซีย

กองทัพบก[แก้]

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพบกจักรวรรดิรัสเซีย ระหว่าง ค.ศ. 1912 ถึง ค.ศ. 1917 รวมถึงกองทัพอากาศจักรวรรดิรัสเซีย.

ชั้นนายพล (นายธง)[แก้]

designation อินทรธนูชั้นนายพล
Imperia-Rus.png 1904-ir85-e19.png 1904ic-p11.png 1904c-p18ga.png Imperial Russian Army 1904ic-p10.png en: Request for creation and upload of a picture! 1904ic-p09.png en: Request for creation and upload of a picture! 1904ic-p08.png
อินทรธนู
เครื่องแบบพิธีการเต็มยศ และ
เครื่องแบบปกติ
Coat of arms Kolchak 1919.jpg
rank
designation
จอมพล พลเอก พลโท พลตรี
native
designation
General-feldmarshal General roda voysk General-leytenant General-mayor
Table of ranks
class
K-1 K-2 K-3 K-4

สัญญาบัตร[แก้]

Designation อินทรธนูสัญญาบัตร ชั้นนายพัน และ นายร้อย
อินทรธนูเครื่องแบบเต็มยศ 1908ur03-e15.png 1908ur03-e14.png 1908ur03-e12.png 1908ur03-e11.png 1908ur03-e10.png 1908ur03-e09.png
อินทรธนูเครื่องแบบปกติ 1904ic-p07.png 1904ic-p06.png 1880iac-06.png 1904ic-p05.png 1904ic-p04.png 1904ic-p03.png 1904ic-p02.png 1904ic-p01.png
Rank designation พันเอก พันโท พันตรี
(ยกเลิก ค.ศ. 1884)
ร้อยเอกพิเศษ ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นายดาบ
Native designation Полковник Подполко́вник Майор
(abolished 1884)
Капитан Штабс-капитан Пору́чик Подпору́чик Пра́порщик
ทหารม้า Polkovnik Podpolkovnik Major
(abolished 1884)
Rittmeister Staff-rittmeister Poruchik Kornet -
คอสแซค Cossack colonel Voyskovoy starshina
(ตั้งแต่ ค.ศ. 1884)
Voyskovoy starshina
(จนถึง ค.ศ. 1884)
Yesaul Podyesaul Sotnik Khorunzhyi -
Rank group Stab-ofitsery (ชั้นนายพัน) Ober-ofitsery (นายร้อย)
Table of ranks
class
K-5 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10 K-12 K-13

ชั้นประทวน[แก้]

Designation อินทรธนูชั้นประทวน (กรมทหารราบเนวาที่ 1)
1911-ir001-p07.png 1911-ir001-p06.png 1911-ir001-p05.png 1911-ir001-p04.png 1911-ir001-p03.png 1911-ir001-p02.png 1911-ir001-p01.png

shoulder
board
rank
designation
จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร
native
designation
... ... Feldvevel Starshy unter-ofitser Mladshy unter-ofitser Yefreytor Ryadovoy
ทหารม้า Zauryad-praporshchik Podpraporshchik Wachtmeister Senior unteroffizier Junior unteroffizier Gefreiter Uhlan
คอสแซค Podhorunzhiy Wachtmeister Warden Junior unteroffizier First cossack Cossack
ทหารปืนใหญ่ Zauryad-praporshchik Podpraporshchik Feldwebel Senior Feuerwerker Junior Feuerwerker Bombardier Gunner
Rank group Unter-ofitsery (ชั้นประทวน) Rydovye (พลทหาร)

นักเรียนทหาร[แก้]

อินทรธนูนักเรียนทหารของกองทัพบกจักรวรรดิรัสเซีย.

กองทัพเรือ[แก้]

กองทัพเรือจักรวรรดิรัสเซีย (รัสเซีย: Российский императорский флот) ก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงปลาย ศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของปีเตอร์มหาราช และ ผู้บัญชาการ ฟรานซ์ จาคอบ เลฟอร์ท. สิ้นสุดภายหลังการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917.[1]

Rank, category and designation ชั้นนายพล (นายธง) ชั้นนายนาวา (รัสเซีย: Shtabs-ofitsery) ชั้นนายเรือ (ober-ofitsery)
Class
as to Table of Ranks
K1 K2 K3 K4 K6 K7 K8 K9 K10
Epaulet Maritime
service
จอมพลเรือ
(Gneral-admiral)
พลเรือเอก พลเรือโท
(Vitse-admiral)
พลเรือตรี
(Kontr-admiral)
นาวาเอก
(Kapitan 1-go ranga)
นาวาโท
(Kapitan 2-go ranga)
นาวาตรี
(1907-1911)
(Kapitan-leytenant)
เรือเอก
(ตั้งแต่ ค.ศ. 1909)
(Starshi leytenant)
เรือโท
(Leytenant)
เรือตรี
(ตั้งแต่ ค.ศ. 1909) (จนถึง ค.ศ. 1909)
1904mor-e21.png 1904mor-e20.png 1904mor-e19.png 1904mor-e18.png 1904mor-e17.png 1904mor-e16.png 1907mor-e15.png 1909mor-e14.png 1904mor-e13.png 1909mor-e12.png 1904mor-e11.png
Shore
Establishment

(ตั้งแต่ ค.ศ. 1913)
no equivalent พลเอก พลโท
(General-leytenant)
พลตรี
(General-mayor)
1913mor-e18.png 1913mor-e17.png 1913mor-e16.png
Shoulder
board
Maritime
service
จอมพลเรือ
(Gneral-admiral)
พลเรือเอก พลเรือโท
(Vitse-admiral)
พลเรือตรี
(Kontr-admiral)
1904mor-17.png 1904mor-16.png 1907mor-15.png 1909mor-14.png 1904mor-13.png 1909mor-12.png 1904mor-11.png
1904mor-21.png 1904mor-20.png 1904mor-19.png 1904mor-18.png
Shore
establishment

(after 1913)
no equivalent พลเอก พลโท
(General-leytenant)
พลตรี
(General-mayor)
1913mor-p18.png 1913mor-p17.png 1913mor-p16.png
NATO-Rangcode OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

ชั้นประทวน[แก้]

Designation Petty officers & enlisted ratings
IRN Guardmarine1 1917.png IRN StarshyBotsman 1917v.jpg IRN Conductor-SenFieldSurg 1917v.png IRN Bootsmann 1917.png IRN BootsmannMaat 1917.png IRN Quartermaster 1917.png Imperial Russian Navy AbleMatros 1917.png IRN Matros 1917.png
Rating insignia
shoulder boards
Rating insignia Gardemarin
(ยกเลิก ค.ศ. 1883)
พันจ่าเอก พันจ่าโท
Senior (army) field surgeon
พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท (ตั้งแต่ ค.ศ. 1909)
Quartermaster (จนถึง ค.ศ. 1908)
จ่าตรี พลทหาร
Native designation (Gardmarin) (Starshy botsman) (Konduktor
Starshy feldsher
)
(Botsman) (Botsmanmat) (Unter-ofizer
Kwartirmeister
)
(Matros pervoi stati) (Matros vtoroi stati)

นาวิกโยธิน[แก้]

อินทรธนูของนาวิกโยธิน มีลักษณะเดียวกับของกองทัพบก เริ่มใช้ตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 18.

นายพล[แก้]

Designation Higher commanders
Naval Ensign of Russia.svg
1908kki-e18.png
1904-adm-p18.png
1908kki-e17.png
1904-adm-p17.png
1908kki-e16.png
1904-adm-p16.png
อินทรธนู
เครื่องแบบพิธีการเต็มยศ
และ เครื่องแบบปกติ
Naval Jack of Russia.svg
Rank insignia พลเอก พลโท พลตรี
Native designation (Флота генерал)
(Flota general)
(Генера́л-лейтена́нт)
(General-leitenant)
(Генера́л-майо́р)
(General-maior)

สัญญาบัตร[แก้]

Designation อินทรธนูสัญญาบัตร ชั้นนายพัน และ นายร้อย'
1908kki-e15.png 1904-adm-p15.png 1908kki-e14.png 1904-adm-p14.png 1855kma-p13.png Imperial Russian Army Capt 1917 v.png Imperial Russian Army StfCapt 1917 v.png Imperial Russian Army Por 1917 v.png Imperial Russian Army JunPor 1917 v.png 1904-admn-p08.png
อินทรธนู
เครื่องแบบพิธีการเต็มยศ
และ เครื่องแบบปกติ
Rank insignia พลจัตวา
(ยกเลิก ค.ศ. 1798)
พันเอก พันโท พันตรี
(ยกเลิก ค.ศ. 1884)
ร้อยเอกพิเศษ ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี เรือจัตวา
Native designation Brigadir Polkovnik Podpolkovnik Mayor Kapitan Shtabs-kapitan Poruchik Podporuchik Praporshchik
Rank group นายพัน (นายนาวา) นายร้อย (นายเรือ)

ชั้นประทวน[แก้]

Designation อินทรธนูชั้นประทวน
Naval Ensign of Russia.svg IRN Conductor-SenFieldSurg 1917v.png IRN Bootsmann 1917.png IRN BootsmannMaat 1917.png IRN Quartermaster 1917.png Imperial Russian Navy AbleMatros 1917.png IRN Matros 1917.png
Rank insignia
shoulder strap
Rank insignia พันจ่าเอก
(1885-1917)
พันจ่าโท
(1855-1917)
พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร
Native designation (Зауряд-прапорщик) (Подпрапощик) (Фельдфебель) (Старший унтер-офицер,
starschy unter-ofizer)
(Младший унтер-офицер,
mladschy unter-ofizer)
(Морской eфрейтор,
Morskoy efreytor)
(Морской солдат,
Morskoy soldat)
Rank group ชั้นประทวน พลทหาร

แถบเครื่องหมายยศทหารเรือ 16 เมษายน 1917[แก้]

Designation Gold sleeve strips to naval officers ... hydrographical service

Sleevel
insignia
RN F8Admiral 1917 cuff.jpg RN F7ViceAdmiral 1917 cuff.jpg RN F6RearAdmiral 1917 cuff.jpg RN F6Kap1r 1917 cuff.jpg RN F6Kap2r 1917 cuff.jpg RN F6st.leutenant 1917 cuff.jpg RN F6leutenant 1917 cuff.jpg RN F6michman 1917 cuff.jpg RN F6роruch 1917 cuff.jpg RN F6podporuch 1917 cuff.jpg
Rank
designation
พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี นาวาเอก
(กัปตันชั้นที่ 1)
นาวาโท
(กัปตันชั้นที่ 2)
นาวาตรี
(กัปตันชั้นที่ 3)
เรือเอก เรือโท เรือตรี เรือจัตวา
(native designation) (Admiral) (Vitse-admiral) (Kontr-admiral) (Kapitan 1-go ranga) (Kapitan 2-go ranga) (Starchy leytenant) (Leytenant)
Classe
(as to Table of Ranks)
นายพลเรือ Shtab-ofitsery (นายนาวา) Ober-offitsery (นายเรือ)
K-2 K-3 K-4 K-6 K-7 K-8 K-9 K-10 K-12 K-14
NATO-Rangcode OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

แม่แบบ:กองทัพจักรวรรดิรัสเซีย

  1. Erich Donnert: Peter the Great (de: Peter der Große), Koehler & Amelang, Leipzig, page. 130