ยศทหารราชอาณาจักรอิตาลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1861-1946. ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารตำรวจอิตาลีใช้เครื่องหมายยศลักษณะเดียวกับทหารบก.

สัญญาบัตร[แก้]

ทหารบก[แก้]

นายพล
นายพล (นายธง)
ราชอาณาจักรอิตาลี Kingdom of Italy
(Italy)
[1][2]
Rank insignia of tenente generale d'Esercito of the Italian Army (1918).png Rank insignia of tenente generale capo di SM Esercito of the Italian Army (1918).png Rank insignia of tenente generale in comando d'armata of the Italian Army (1918).png Rank insignia of tenente generale in comando di corpo d'armata of the Italian Army (1918).png Rank insignia of tenente generale in comando di divisione of the Italian Army (1918).png Rank insignia of maggior generale in comando di divisione of the Italian Army (1918).png Rank insignia of maggior generale in comando di brigata of the Italian Army (1918).png Rank insignia of brigadier generale of the Italian Army (1918).png
Generale d'Esercito Tenente Generale capo di stato maggiore esercito Tenente Generale in Comando d'Armata Tenente Generale in Comando di Corpo d'Armata Tenente Generale in Comando di Divisione Maggior Generale in Comando di Divisione Maggior Generale in Comando di Brigata Brigadier Generale
นายพัน
นายพัน
ราชอาณาจักรอิตาลี Kingdom of Italy
(Italy)
[1][2]
Rank insignia of colonnello in comando di reggimento of the Italian Army (1916).png Rank insignia of colonnello of the Italian Army (1918).png Rank insignia of tenente colonnello i.g.s. of the Italian Army (1916).png Rank insignia of tenente colonnello of the Italian Army (1918).png Rank insignia of maggiore of the Italian Army (1918).png
Colonello in comando di reggimento Colonnello Tenente colonnello di battaglione Tenente colonnello Maggiore
นายร้อย
นายร้อย
ราชอาณาจักรอิตาลี Kingdom of Italy
(Italy)
[1][2]
Rank insignia of primo capitano of the Italian Army (1918).png Rank insignia of capitano i.g.s. of the Italian Army (1916).png Rank insignia of capitano of the Italian Army (1918).png Rank insignia of tenente i.g.s. of the Italian Army (1916).png Rank insignia of tenente of the Italian Army (1918).png Rank insignia of sottotenente of the Italian Army (1918).png Rank insignia of aspirante of the Italian Army (1915).png
Primo capitano Capitano in comando di battaglione Capitano Tenente in comando di compagnia Tenente Sottotenente Aspirante

ทหารเรือ[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Navies/OF/Blank
ราชอาณาจักรอิตาลี กองทัพเรือ
(แถบแขน)
ไม่มีการแต่งตั้ง Rank insignia of ammiraglio d'armata of the Regia Marina.svg Rank insignia of ammiraglio di divisione of the Regia Marina.svg Rank insignia of contrammiraglio of the Regia Marina.svg Rank insignia of sotto ammiraglio of the Regia Marina.svg Rank insignia of capitano di vascello of the Regia Marina.svg Rank insignia of capitano di fregata of the Regia Marina.svg Rank insignia of capitano di corvetta of the Regia Marina.svg Rank insignia of tenente di vascello of the Regia Marina.svg Rank insignia of tenente di vascello of the Regia Marina.svg Rank insignia of sottotenente di vascello of the Regia Marina.svg Rank insignia of guardiamarina of the Regia Marina.svg Unknown
Ammiraglio Vice ammiraglio Contrammiraglio Sotto ammiraglio Capitano di vascello Capitano di fregata Capitano di corvetta Primo tenente di vascello[a] Tenente di vascello Sottotenente di vascello
(Sub-lieutenant)
Guardiamarina
Midshipman
Aspirante guardiamarina

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Navies/OF/Blank

สงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
ราชอาณาจักรอิตาลี กองทัพบก Rank insignia of maresciallo d'Italia of the Italian Army (1940).png Rank insignia of generale d'armata of the Italian Army (1940).png Rank insignia of generale designato d'armata of the Italian Army (1940).png Rank insignia of generale di corpo d'armata of the Italian Army (1940).png Rank insignia of generale di divisione of the Italian Army (1940).png Rank insignia of generale di brigata of the Italian Army (1940).png Rank insignia of colonnello comandante of the Italian Army (1940).png Rank insignia of colonnello of the Italian Army (1940).png Rank insignia of tenente colonnello of the Italian Army (1940).png Rank insignia of maggiore of the Italian Army (1940).png Rank insignia of primo capitano of the Italian Army (1940).png Rank insignia of capitano of the Italian Army (1940).png Rank insignia of primo tenente of the Italian Army (1940).png Rank insignia of tenente of the Italian Army (1940).png Rank insignia of sottotenente of the Italian Army (1940).png Rank insignia of aspirante of the Italian Army (1940).png
Maresciallo d'Italia Generale d'Armata Generale designato d'Armata Generale di Corpo d'Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello Comandante Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Primo capitano Capitano Primo Tenente Tenente Sottotenente Aspirante
Italy
กองกำลังชุดดำ
Caporale d'onore.svg MVSN-Comandante generale.svg MVSN-Luogotenente generale capo di manipolo.svg MVSN-Luogotenente generale.svg MVSN-Console generale.svg Fascist Rank Consul 2.svg Fascist Rank First Senior 2.svg Fascist Rank Senior 2.svg Fascist Rank Centurion 2.svg Fascist Rank First Chief Maniple 2.svg Fascist Rank Second Chief Maniple 2.svg None.svg
Caporale d'Onore Comandante Generale Luogotenente Generale Capo di Stato Maggiore Luogotenente Generale Console Generale Console Primo Seniore Seniore Centurione Capo Manipolo Sotto Capo Manipolo Aspirante
ราชอาณาจักรอิตาลี กองทัพเรือ Shoulder boards of grande ammiraglio of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of grande ammiraglio of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of ammiraglio d'armata of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of ammiraglio d'armata of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of ammiraglio designato d'armata of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of ammiraglio designato d'armata of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of ammiraglio di squadra of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of ammiraglio di squadra of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of ammiraglio di divisione of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of ammiraglio di divisione of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of contrammiraglio of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of contrammiraglio of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of capitano di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of capitano di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of capitano di fregata of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of capitano di fregata of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of capitano di corvetta of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of capitano di corvetta of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of primo tenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of tenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of tenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of tenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of sottotenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of sottotenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of guardiamarina of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of guardiamarina of the Regia Marina (1936).svg
Shoulder boards of aspirante of the Regia Marina (1936).svg
Grande ammiraglio Ammiraglio d'armata Ammiraglio designato d'armata Ammiraglio di Squadra Ammiraglio di Divisione Contrammiraglio Capitano di Vascello Capitano di Fregata Capitano di Corvetta Primo Tenente di Vascello Tenente di Vascello Sottotenente di Vascello Guardiamarina Aspirante Guardiamarina
ราชอาณาจักรอิตาลี กองทัพอากาศ IT-Airforce-OF-10.png IT-Airforce-OF-9.png RA-Generale designato di armata aerea.png RA-Generale di squadra aerea.png IT-Airforce-OF-8.png IT-Airforce-OF-7.png IT-Airforce-OF-5.png IT-Airforce-OF-4.png IT-Airforce-OF-3.png IT-Airforce-OF3s.png IT-Airforce-OF3.png IT-Airforce-OF2.png IT-Airforce-OF1.png None.svg
Maresciallo dell'Aria Generale d'Armata Aerea Generale designato d'Armata Aerea Generale di Corpo d'Armata Aerea Generale di Divisione Aerea Generale di Brigata Aerea Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Primo Capitano Capitano Tenente Sottotenente Aspirante
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

สงครามโลกครั้งที่ 1[แก้]

จ่านายสิบ นายสิบ พลทหาร
ราชอาณาจักรอิตาลี Kingdom of Italy
(กองทัพบก)
[1][2]
Rank insignia of aiutante di battaglia of the Italian Army (1916).png Rank insignia of maresciallo di reggimento of the Italian Army (1916).png Rank insignia of maresciallo di battaglione of the Italian Army (1916).png Rank insignia of maresciallo di compagnia of the Italian Army (1916).png Rank insignia of sergente maggiore of the Italian Army (1917).png Rank insignia of sergente of the Italian Army (1917).png Rank insignia of caporale maggiore of the Italian Army (1908).png Rank insignia of caporale of the Italian Army (1908).png No insignia
Aiutante di battaglia Maresciallo maggiore o di reggimento Maresciallo capo o di battaglione Maresciallo ordinario o di compagnia Sergente maggiore Sergente Caporale maggiore Caporale Soldato

สงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
อิตาลี กองทัพบก Rank insignia of aiutante di battaglia of the Italian Army (1940).png Rank insignia of maresciallo maggiore of the Italian Army (1940).png Rank insignia of maresciallo capo of the Italian Army (1940).png Rank insignia of maresciallo ordinario of the Italian Army (1940).png No equivalent Rank insignia of sergente maggiore of the Italian Army (1940).png Rank insignia of sergente of the Italian Army (1940).png No equivalent Rank insignia of caporale maggiore of the Italian Army (1940).png Rank insignia of caporale of the Italian Army (1940).png No insignia
Aiutante di battaglia Maresciallo maggiore Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Caporale Soldato
Italy
กองกำลังชุดดำ
MSVN-Primo aiutante.svg MSVN-Aiutante capo.svg MSVN-Aiutante.svg No equivalent MSVN-Primo capo squadra.svg MSVN-Capo squadra.svg MSVN-Vice capo squadra.svg MSVN-Camicia nera scelta.svg No insignia No insignia
Primo Aiutante Aiutante Capo Aiutante Primo Capo Squadra Capo Squadra Vice Capo Squadra Camicia Nera Scelta Camicia Nera Legionario
อิตาลี อิตาลี Shoulder boards of capo di prima classe of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of capo di prima classe of the Italian Navy.svg
Shoulder boards of capo di seconda classe of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of capo di seconda classe of the Italian Navy.svg
Shoulder boards of capo di terza classe of the Regia Marina (1936).svg
Rank insignia of capo di terza classe of the Italian Navy.svg
No equivalent Rank insignia of secondo capo of the Italian Navy.svg Rank insignia of sergente of the Italian Navy.svg No equivalent Rank insignia of sottocapo of the Italian Navy.svg Rank insignia of comune di prima classe of the Italian Navy.svg No insignia
Capo di Prima Classe Capo di Seconda Classe Capo di Terza Classe Secondo Capo Sergente Sottocapo Comune di 1ª classe Comune di 2ª classe
อิตาลี กองทัพอากาศ RA-Maresciallo di prima classe.png RA-Maresciallo di seconda classe.png RA-Maresciallo di terza classe.png No equivalent Rank insignia of sergente maggiore of the Italian Air Force.svg Rank insignia of sergente of the Italian Air Force.svg No equivalent Rank insignia of primo aviere of the Italian Air Force.svg Rank insignia of aviere scelto of the Italian Air Force.svg No insignia
Maresciallo di Prima Classe Maresciallo di Seconda Classe Maresciallo di Terza Classe Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Caporale Soldato

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Air Forces/OR/Blank

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. Same cuff insignia with bottom small gold cuff stripe

บรรณานุกรม[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Italian Ranks Great War". สืบค้นเมื่อ 26 August 2018.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Over the Front. "Italian Ranks". Over the Front. สืบค้นเมื่อ 1 July 2018.