เครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนและพลสมัครกองทัพบกเนโท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แผนภาพเปรียบเทียบ เครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนและพลสมัครกองทัพบกเนโท (อังกฤษ: Ranks and insignia of NATO member army enlisted) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบยศนายทหารชั้นประทวน พลอาสาสมัครและทหารเกณฑ์ ของกองทัพบกรัฐสมาชิกเนโท

นายทหารชั้นประทวนและอื่น ๆ (OR 1–9)[แก้]

รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองทัพบกแอลเบเนีย[1]
Kryekapter Kapter Rreshter Tetar Nëntetar Ushtar IV Ushtar III Ushtar II Ushtar I


 กองทัพบกเบลเยียม[2]
Adjudant-majoor Adjudant-chef Adjudant 1ste sergeant-majoor 1ste sergeant-chef 1ste sergeant Sergeant 1ste korporaal-chef Korporaal-chef Korporaal 1ste soldaat Soldaat
Adjudant-major Adjudant-chef Adjudant 1er sergeant-major 1er sergeant-chef 1er sergeant Sergeant 1er caporal-chef Caporal-chef Caporal 1er soldat Soldat
Majoradjutant Chefadjudant Adjudant 1er Sergeant major 1er Sergeant chef 1er Sergeant Sergeant 1er Korporal chef Korporal chef Korporal 1er soldat Soldat


 Bulgarian Land Forces[3]

Офицерски кандидат
Ofitserski kandidat
Старшина
Starshyna
Старши сержант
Starshi serzhant
Сержант
Serzhant
Младши сержант
Mladshi serzhant
Ефрейтор
Efreytor
Редник
Rednik


 กองทัพบกแคนาดา[4]
Chief warrant officer Master warrant officer Warrant officer Sergeant Master corporal Corporal Private (trained) Private (basic)
Adjudant-chef Adjudant-maître Adjudant Sergent Caporal-chef Caporal Soldat (formé) Soldat (confirmé)


 กองทัพบกโครเอเชีย[5]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Časnički namjesnik Stožerni narednik Nadnarednik Narednik Desetnik Skupnik Razvodnik Pozornik Vojnik


 กองทัพบกเช็กเกีย[6]
Štábní praporčík Nadpraporčík Praporčík Nadrotmistr Rotmistr Rotný Četař Desátník Svobodník Vojín


 กองทัพบกเดนมาร์ก[7]
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Sergent
(Officerselev)
Korporal Overkonstabel af 1. grad Overkonstabel Konstabel


 กองทัพบกเอสโตเนีย[8]
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองทัพบกฟินแลนด์[9]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Sotilasmestari Ylivääpeli Vääpeli Ylikersantti Kersantti Alikersantti Korpraali Sotamies Alokas
Militärmästare Överfältväbel Fältväbel Översergeant Sergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt


 กองทัพบกฝรั่งเศส[10]
Major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef BM2/
Maréchal-des-logis-chef de 1ere classe
Sergent-chef/
Maréchal-des-logis-chef
Sergent/
Maréchal-des-logis
Caporal-chef de 1re classe Caporal-chef/
Brigadier-chef
Caporal/
Brigadier
Soldat de 1re classe Soldat


 กองทัพบกเยอรมัน[11]
Ober­stabs­feldwebel Stabs­feldwebel Haupt­feldwebel Ober­feldwebel Feldwebel Stabs­unteroffizier Unteroffizier Stabskorporal Korporal Ober­stabs­gefreiter Stabs­gefreiter Haupt­gefreiter Ober­gefreiter Gefreiter Soldat
 กองทัพบกเยอรมัน
(Officer designate)
Oberfähnrich Fähnrich Fahnenjunker


 กองทัพบกกรีซ[12]
เครื่องหมาย
แขน/เหล่า
เท่านั้น
Ανθυπασπιστής[a]
Anthypaspistis
Αρχιλοχίας
Archilochias
Επιλοχίας
Epilochias
Λοχίας
Lochias
Δεκανέας
Dekaneas
Υποδεκανέας
Ypodekaneas
Στρατιώτης
Stratiotis


 Hungarian Ground Forces[13]
Főtörzszászlós Törzszászlós Zászlós Főtörzsőrmester Törzsőrmester Őrmester Szakaszvezető Tizedes Őrvezető Közkatona


ไอซ์แลนด์ Iceland Crisis Response Unit
Flokkstjóri 1. Flokkstjóri 2. Korporáll óbreyttur


 กองทัพบกอิตาลี[14][15]
Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo
Caporale maggiore capo scelto q.s. Caporale maggiore capo scelto Caporale maggiore capo Caporale maggiore scelto Primo caporale maggiore
Primo luogotenente q.s. Luogotenente Primo maresciallo Sergente maggiore capo q.s. Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Caporale Soldato


 Latvian Land Forces[16]
Augstākais virsseržants Galvenais virsseržants Štāba virsseržants Virsseržants Seržants Kaprālis Dižkareivis Kareivis
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองทัพบกลิทัวเนีย[17]
Seržantas majoras Viršila Štabo seržantas Vyresnysis seržantas Seržantas Grandinis Vyresnysis eilinis Eilinis Jaunesnysis eilinis


 กองทัพบกลักเซมเบิร์ก[18]
Adjudant-major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef Premier sergent Sergent Premier caporal-chef Caporal-chef Caporal de première classe Caporal Premier soldat-chef Soldat-chef Soldat de première classe Soldat


 กองทัพบกมอนเตเนโกร[19]
Zastavnik 1 klase Zastavnik Stariji vodnik 1 klase Stariji vodnik Vodnik 1 klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik


North Macedonia Ground Forces[20]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Главен наредник
Glaven narednik
Наредник
Narednik
Постар водник I класа
Postar vodnik I klasa
Постар водник
Postar vodnik
Водник 1 класа
Vodnik 1 klasa
Водник
Vodnik
Помлад водник
Pomlad vodnik
Десетар
Desetar
Разводник
Razvodnik
Војник
Vojnik


 กองทัพบกเนเธอร์แลนด์[21]

Adjudant-onderofficier Sergeant-majoor/
Opperwachtmeester
Sergeant der 1e klasse/
Wachtmeester der 1e klasse
Sergeant/
Wachtmeester
Korporaal der 1e klasse Korporaal Soldaat/
Huzaar/
Kanonier der 1e klasse
Soldaat/
Huzaar/
Kanonier der 2e klasse
Soldaat/
Huzaar/
Kanonier der 3e klasse


 กองทัพบกนอร์เวย์[22]
Sersjantmajor Kommandérsersjant Stabssersjant Oversersjant Sersjant 1. klasse Sersjant Korporal Visekorporal 1. klasse Visekorporal Ledende menig Menig
 กองทัพบกโปแลนด์[23]
Starszy chorąży sztabowy Starszy chorąży Chorąży Młodszy chorąży Starszy sierżant Sierżant Plutonowy Starszy kapral Kapral Starszy szeregowy Szeregowy


 กองทัพบกโปรตุเกส[24]
Sargento-mor Sargento-chefe Sargento-ajudante Primeiro-sargento Segundo-sargento Furriel Segundo-furriel Cabo de secção Cabo-adjunto Primeiro-cabo Segundo-cabo Soldado
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 กองทัพบกโรมาเนีย[25]
Plutonier adjutant principal Plutonier adjutant Plutonier-major Plutonier Sergent-major Sergent Caporal clasa I Caporal clasa a II-a Caporal clasa a III-a Fruntaș Soldat


 กองทัพบกสโลวาเกีย[26]
Štábny nadrotmajster Nadrotmajster Rotmajster Rotný Čatár Desiatnik Slobodník Vojak 2. stupňa Vojak 1. stupňa


 กองทัพบกสโลวีเนีย[27]
Višji štabni praporščak Štabni praporščak Višji praporščak Praporščak Višji štabni vodnik Štabni vodnik Višji vodnik Vodnik Naddesetnik Desetnik Poddesetnik Vojak


 กองทัพบกสเปน[28]
Suboficial mayor Subteniente Brigada Sargento primero Sargento Cabo mayor Cabo primero Cabo Soldado de primera Soldado


 กองทัพบกตุรกี[29]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Astsubay kıdemli başçavuş Astsubay başçavuş Astsubay kıdemli üstçavuş Astsubay üstçavuş Astsubay kıdemli çavuş Astsubay çavuş Astsubay astçavuş Uzman çavuş Çavuş Uzman onbaşı Onbaşı Er
 กองทัพบกสหราชอาณาจักร[30]

ไม่มี
เครื่องหมาย

Warrant officer class 1 Warrant officer class 2 Staff/Colour sergeant Sergeant Corporal Lance corporal Private
(or equivalent)
 กองทัพบกสหรัฐ[31]
ไม่มี
เครื่องหมาย
Command sergeant major Sergeant major First sergeant Master sergeant Sergeant first class Staff sergeant Sergeant Specialist Corporal Private first class Private Private
รหัสเนโท OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

 1. กรีซมียศนายดาบเพียงระดับเดียวเท่านั้น ขณะที่ในปี 2564 ตำแหน่งนายดาบของกรีชจะรวมอยู่ในระดับ OR-9 แต่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร; ดูเพิ่มเติมที่ STANAG 2116 บันทึก 29, หน้า D-9

อ้างอิง[แก้]

 1. "GRADAT, FORCA TOKËSORE" (PDF). aaf.mil.al (ภาษาแอลเบเนีย). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 28 April 2021. สืบค้นเมื่อ 25 May 2021.
 2. "IPR Landcomponent". mil.be (ภาษาดัตช์). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 February 2005. สืบค้นเมื่อ 25 November 2021.
 3. "ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ". lex.bg (ภาษาบัลแกเรีย). Глава седма. ВОЕННА СЛУЖБА. 12 May 2009. สืบค้นเมื่อ 25 May 2021.
 4. "Ranks and appointment". canada.ca. Government of Canada. สืบค้นเมื่อ 28 May 2021.
 5. "Oznake činova". osrh.hr (ภาษาโครเอเชีย). Republic of Croatia Armed Forces. 1 April 2019. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 6. "Ranks". army.cz. Ministry of Defence of the Czech Republic. 2018. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 7. "Hærens Gradstegn" (PDF). forsvaret.dk (ภาษาเดนมาร์ก). Danish Defence. October 2021. สืบค้นเมื่อ 22 August 2023.
 8. "Sümboolika: Maaväe Auastmed". mil.ee (ภาษาเอสโตเนีย). Estonian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 9. "Sotilasarvot Puolustusvoimissa" [Military ranks in the Defense Forces]. puolustusvoimat.fi (ภาษาฟินแลนด์). Finnish Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 10. Instruction N° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH (PDF) (ภาษาฝรั่งเศส). Staff of the French Army. 13 June 2005. สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 11. "Dienstgradabzeichen Heer". bundeswehr.de (ภาษาเยอรมัน). Bundeswehr. สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 12. "Διακριτικά Φ/Π Στολών Υπαξιωματικών Αποφοίτων ΣΜΥ" [Badges F / P Uniforms of Non-Commissioned Officer Graduates]. army.gr (ภาษากรีก). Hellenic Army. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 13. Andrea, Kánya (6 May 2009). "A gallér és az ötágú csillag". honvedelem.hu (ภาษาฮังการี). Hungarian Defence Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 14. "i gradi dell'Esercito Italiano - distintivi di incarico e funzionali" (PDF). esercito.difesa.it (ภาษาอิตาลี). Italian Army. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 1 August 2010. สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 15. "Riordino delle carriere del 27/02/2018" [Reorganization of careers of 27/02/2018] (PDF) (ภาษาอิตาลี). 27 February 2018. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 3 July 2018.
 16. "Pakāpju iedalījums". mil.lv/lv (ภาษาลัตเวีย). Latvian National Armed Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 17. "Kariniai laipsniai" [Military Ranks]. Lithuanian Army (ภาษาลิทัวเนีย). สืบค้นเมื่อ 30 June 2023.
 18. "Grades". Armee.lu. Luxembourg Army. สืบค้นเมื่อ 12 October 2022.
 19. "IV. Izgled Činova u Vojsci". Official Gazette of Montenegro (ภาษาMontenegrin). 50/10: 22–28. 16 August 2010. สืบค้นเมื่อ 17 September 2021.
 20. "УРЕДБА ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА УНИФОРМИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА" [Regulation on the Markings for the Uniforms of the Army of the Republic Northern of Macedonia]. dejure.mk (ภาษามาซิโดเนีย). 12 November 2020. สืบค้นเมื่อ 24 May 2021.
 21. "De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht" (PDF) (ภาษาดัตช์). Ministry of Defence (Netherlands). 19 December 2016. สืบค้นเมื่อ 18 March 2021.
 22. "Militære grader" [Military ranks]. forsvaret.no (ภาษานอร์เวย์). Norwegian Armed Forces. 13 October 2023. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 November 2023. สืบค้นเมื่อ 26 November 2023.
 23. "Sposób noszenia odznak stopni wojskowych na umundurowaniu wojsk Lądowych i sił Powietrznych" (PDF). wojsko-polskie.pl (ภาษาโปแลนด์). Armed Forces Support Inspectorate. สืบค้นเมื่อ 7 June 2021.
 24. "POSTOS E DISTINTIVOS EXÉRCITO". antigo.mdn.gov.pt (ภาษาโปรตุเกส). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 March 2010. สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 25. "Grade militare (Military ranks)". defense.ro (ภาษาโรมาเนีย). Romanian Defence Staff. สืบค้นเมื่อ 1 February 2021.
 26. "Označenie vojenských hodností príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1.1.2016" [Designation of military ranks of members of the Armed Forces of the Slovak Republic from 1.1.2016]. vhu.sk (ภาษาสโลวัก). Military History Institute. สืบค้นเมื่อ 12 April 2021.
 27. "Čini in razredi". slovenskavojska.si (ภาษาสโลวีเนีย). Slovenian Armed Forces. สืบค้นเมื่อ 26 May 2021.
 28. "Army Ranks & Insignia". ejercito.defensa.gob.es. Ministry of Defence (Spain). สืบค้นเมื่อ 30 May 2021.
 29. "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Rütbe ve İşaretleri". Official army (ภาษาตุรกี). สืบค้นเมื่อ 1 March 2021.
 30. "Rank structure". army.mod.uk. British Army. สืบค้นเมื่อ 27 May 2021.
 31. "U.S. Army Ranks". army.mil. United States Army. สืบค้นเมื่อ 27 May 2021.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]