ยศทหารกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย ระหว่าง ค.ศ. 1943-1992.กองทัพอากาศกองทัพเรือ

ค.ศ. 1945-1947[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย กองทัพบก No equivalent
จอมพลแห่งยูโกสลาเวีย (จอมทัพ) - [a] General-pukovnik General-lajtant General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย กองทัพเรือ No equivalent
Unknown
Maršal Jugoslavije[a] Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย กองทัพอากาศ No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] General-pukovnik General-lajtant General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
No insignia
Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
No insignia
Zastavnik Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
No insignia
Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร

ค.ศ. 1947-1955[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia
Maršal Jugoslavije[a] General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prve klase Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent Unknown
Admiral flote Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prve klase Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร

ค.ศ. 1955-1982[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] [[พลเอก]][b] General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia Unknown
Maršal Jugoslavije[a] Admiral flote Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] General-armije General-pukovnik avijacije General-potpukovnik avijacije General-major avijacije Pukovnik avijacije Potpukovnik avijacije Major avijacije Kapetan prv klase avijacije Kapetan avijacije Poručnik avijacije Potporučnik avijacije
กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร

ค.ศ. 1982-1992[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent Unknown
Admiral flote Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No insignia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
กลุ่มชั้นยศ นายทหารประทวนอาวุโส นายทหารประทวน พลสมัคร
และพลทหาร

เครื่องหมาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Maršal of Yugoslavia เป็นตำแหน่งยศทางทหารสูงที่สุดสำหรับยอซีป บรอซ ตีโต (จอมพล และ ผู้บัญชาการทหาร). ในฐานะประธานาธิบดี และ เลขาธิการสันนิบาตคอมมิวนิสต์.
  2. General (J.N.A.) - เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]