ยศทหารกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพประชาชนยูโกสลาเวีย ระหว่าง ค.ศ. 1943-1992.กองทัพอากาศกองทัพเรือ

ค.ศ. 1945-1947[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย กองทัพบก Yugoslavia-Army-OF-10 (1943–1947).svg No equivalent Yugoslavia-Army-OF-8 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-7 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-6 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-5 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-4 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-3 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-2 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-1b (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-1a (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OF-(D) (1943–1947).svg
จอมพลแห่งยูโกสลาเวีย (จอมทัพ) - [a] General-pukovnik General-lajtant General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย กองทัพเรือ None.svg No equivalent
None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg Unknown
Maršal Jugoslavije[a] Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย กองทัพอากาศ Yugoslavia-AirForce-OF-10 (1943–1947).svg No equivalent None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
Maršal Jugoslavije[a] General-pukovnik General-lajtant General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Yugoslavia-Army-OR-7b (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OR-7a (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OR-6 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OR-5 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OR-4 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OR-3 (1943–1947).svg Yugoslavia-Army-OR-2 (1943–1947).svg No insignia
Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Yugoslavia-Navy-OR-7b (1943–1947).svg Yugoslavia-Navy-OR-7a (1943–1947).svg Yugoslavia-Navy-OR-6 (1943–1947).svg Yugoslavia-Navy-OR-5 (1943–1947).svg Yugoslavia-Navy-OR-4 (1943–1947).svg Yugoslavia-Navy-OR-3 (1943–1947).svg Yugoslavia-Navy-OR-2 (1943–1947).svg No insignia
Zastavnik Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Yugoslavia-AirForce-OR-7b (1943–1947).svg Yugoslavia-AirForce-OR-7a (1943–1947).svg Yugoslavia-AirForce-OR-6 (1943–1947).svg Yugoslavia-AirForce-OR-5 (1943–1947).svg Yugoslavia-AirForce-OR-4 (1943–1947).svg Yugoslavia-AirForce-OR-3 (1943–1947).svg Yugoslavia-AirForce-OR-2 (1943–1947).svg No insignia
Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ค.ศ. 1947-1955[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia Yugoslavia-Army-OF-10 (1947–1951).svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
Maršal Jugoslavije[a] General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prve klase Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent Generic-Navy-(star)-O12.svg Generic-Navy-(star)-O11.svg Generic-Navy-(star)-O10.svg Generic-Navy-(star)-O9.svg Generic-Navy-(star)-O8.svg Generic-Navy-(star)-O7.svg Generic-Navy-(star)-O5.svg UdSSR Navy 1943-1991 OF2 insignia.svg Generic-Navy-(star)-O3.svg Generic-Navy-(star)-O2.svg Generic-Navy-(star)-O1.svg Unknown
Admiral flote Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prve klase Kapetan Poručnik Potporučnik Zastavnik
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Yugoslavia-Army-OR-7 (1947–1951).svg Yugoslavia-Army-OR-6 (1947–1951).svg Yugoslavia-Army-OR-5 (1947–1951).svg Yugoslavia-Army-OR-4 (1947–1951).svg Yugoslavia-Army-OR-3 (1947–1951).svg Yugoslavia-Army-OR-2 (1947–1951).svg No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Yugoslavia-Navy-OR-7 (1947–1951).svg Yugoslavia-Navy-OR-6 (1947–1951).svg Yugoslavia-Navy-OR-5 (1947–1951).svg Yugoslavia-Navy-OR-4 (1947–1951).svg Yugoslavia-Navy-OR-3 (1947–1951).svg Yugoslavia-Navy-OR-2 (1947–1951).svg No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent
Yugoslavia-AirForce-OR-7 (1947–1951).svg Yugoslavia-AirForce-OR-6 (1947–1951).svg Yugoslavia-AirForce-OR-5 (1947–1951).svg Yugoslavia-AirForce-OR-4 (1947–1951).svg Yugoslavia-AirForce-OR-3 (1947–1951).svg Yugoslavia-AirForce-OR-2 (1947–1951).svg No insignia
Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ค.ศ. 1955-1982[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] [[พลเอก]][b] General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia Yugoslavia-Navy-OF-10 (1947–1951).svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg Unknown
Maršal Jugoslavije[a] Admiral flote Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg No equivalent
Maršal Jugoslavije[a] General-armije General-pukovnik avijacije General-potpukovnik avijacije General-major avijacije Pukovnik avijacije Potpukovnik avijacije Major avijacije Kapetan prv klase avijacije Kapetan avijacije Poručnik avijacije Potporučnik avijacije
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia Yugoslavia-Army-OR-9 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-8 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-7b (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-7a (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-6 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-5 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-4 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-3 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-2 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-1 (1951–1982).svg
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ค.ศ. 1982-1992[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent Generic-Navy-(star)-O12.svg Generic-Navy-(star)-O11.svg Generic-Navy-(star)-O10.svg Generic-Navy-(star)-O9.svg Generic-Navy-(star)-O7.svg None.svg Generic-Navy-(star)-O5.svg Generic-Navy-(star)-O4.svg Generic-Navy-(star)-O3.svg Generic-Navy-(star)-O2.svg Generic-Navy-(star)-O1.svg Unknown
Admiral flote Admiral Vice admiral Kontraadmiral Kapetan Bojnog Broda Kapetan Fregate Kapetan Korvete Poručnik Bojnog Broda Poručnik Fregate Poručnik Korvete Potporučnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia No equivalent None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg No equivalent
General-armije General-pukovnik General-potpukovnik General-major Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan prv klase Kapetan Poručnik Potporučnik
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia Yugoslavia-Army-OR-9 (1982–1992).svg Yugoslavia-Army-OR-8 (1982–1992).svg Yugoslavia-Army-OR-7b (1982–1992).svg Yugoslavia-Army-OR-7a (1982–1992).svg Yugoslavia-Army-OR-6 (1982–1992).svg Yugoslavia-Army-OR-5 (1982–1992).svg Yugoslavia-Army-OR-4 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-3 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-2 (1951–1982).svg Yugoslavia-Army-OR-1 (1951–1982).svg
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg No insignia
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย Yugoslavia None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
Zastavnik 1. klase Zastavnik Stariji vodnik 1. klase Stariji vodnik Vodnik 1. klase Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Vojnik

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

เครื่องหมาย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Maršal of Yugoslavia เป็นตำแหน่งยศทางทหารสูงที่สุดสำหรับยอซีป บรอซ ตีโต (จอมพล และ ผู้บัญชาการทหาร). ในฐานะประธานาธิบดี และ เลขาธิการสันนิบาตคอมมิวนิสต์.
  2. General (J.N.A.) - เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]