ยศทหารกรีซ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพกรีซ

สัญญาบัตร[แก้]

กองทัพบก[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Gjeneral นายพัน Kolonel นายร้อย Toger นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ราชอาณาจักร (ค.ศ. 1937-1968)
ค.ศ. 1937-1959 GR-Army-OF10 (1937).svg GR-Army-OF9-1937.svg GR-Army-OF8-1937.svg GR-Army-OF7-1937.svg ไม่มีการแต่งตั้ง GR-Army-OF5-1937.svg GR-Army-OF4-1937.svg GR-Army-OF3-1937.svg GR-Army-OF2-1937.svg GR-Army-OF1a-1937.svg GR-Army-OF1b-1937.svg ไม่มีการแต่งตั้ง
ค.ศ. 1959-1968 GR-Army-OF10 (1965).svg GR-Army-OF9-1959.svg GR-Army-OF8-1959.svg GR-Army-OF7-1959.svg GR-Army-OF6-1959.svg
ภาษากรีก Στρατάρχηςa Στρατηγόςb Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
สาธารณรัฐ (ตั้งแต่ ค.ศ. 1968)
อินทรธนู ไม่มีการแต่งตั้ง Army-GRE-OF-09.svg Army-GRE-OF-08.svg Army-GRE-OF-07.svg Army-GRE-OF-06.svg Army-GRE-OF-05.svg Army-GRE-OF-04.svg Army-GRE-OF-03.svg Army-GRE-OF-02.svg Army-GRE-OF-01a.svg Army-GRE-OF-01b.svg GR-Army-OFD.svg
คำเรียก Navarchos Antinavarchos Yponavarchos Archiploiarchos Ploiarchos Antiploiarchos Plotarchis Ypoploiarchos Anthypoploiarchos Simaioforos Simaioforos Epikouros Axiomatikos
คำเรียก จอมพล[a] พลเอก[b] พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

ทหารเรือ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Gjeneral นายพัน Kolonel นายร้อย Toger นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
อินทรธนู ไม่มีการแต่งตั้ง GR-Navy-OF9.svg GR-Navy-OF8.svg GR-Navy-OF7.svg GR-Navy-OF6.svg GR-Navy-OF5.svg GR-Navy-OF4.svg GR-Navy-OF3.svg GR-Navy-OF2.svg GR-Navy-OF1b.svg GR-Navy-OF1.svg
ภาษากรีก Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός
แถบแขน GR-Navy-OF9-sleeve.svg GR-Navy-OF8-sleeve.svg GR-Navy-OF7-sleeve.svg GR-Navy-OF6-sleeve.svg GR-Navy-OF5-sleeve.svg GR-Navy-OF4-sleeve.svg GR-Navy-OF3-sleeve.svg GR-Navy-OF2-sleeve.svg GR-Navy-OF1b-sleeve.svg GR-Navy-OF1-sleeve.svg
คำเรียก Navarchosb Antinavarchos Yponavarchos Archiploiarchos Ploiarchos Antiploiarchos Plotarchis Ypoploiarchos Anthypoploiarchos Simaioforos Simaioforos Epikouros Axiomatikos
คำแปล พลเรือเอกb พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศ[แก้]

กองทัพอากาศกรีซ, เป็นกองทัพที่เริ่มทำการจัดตั้งทีหลังสุดในยุโรป (ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1930). โครงสร้างชั้นยศได้รับอิทธิพลมาจากกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร.

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Gjeneral นายพัน Kolonel นายร้อย Toger นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
เครื่องหมาย Royal Hellenic Air Force OF-10.svg Hellenic Air Force OF-9.svg Hellenic Air Force OF-8.svg Hellenic Air Force OF-7.svg Hellenic Air Force OF-6.svg Hellenic Air Force OF-5.svg Hellenic Air Force OF-4.svg Hellenic Air Force OF-3.svg Hellenic Air Force OF-2.svg Hellenic Air Force OF-1A.svg Hellenic Air Force OF-1B.svg GR-Air Force-Ανθυπασπιστής.svg
ภาษากรีก Πτέραρχος (εαν κατέχει την θέση του ΑΓΕΕΘΑ) Αντιπτέραρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρ χος Σμήναρχος Αντισμήναρχος Επισμηναγός Σμηναγός Υποσμηναγός Ανθυποσμηναγός Ανθυπασπιστής
คำเรียก Pterarchosb Antipterarchos Ypopterarchos Taxiarchos Sminarchos Antisminarchos Episminagos Sminagos Yposminagos Anthyposminagos Anthypaspistis
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอกb พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

กำลังกึ่งทหาร[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Gjeneral นายพัน Kolonel นายร้อย Toger นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ตำรวจ
GR-Police-OF8.svg
GR-Police-OF7.svg
GR-Police-OF6.svg
GR-Police-OF5.svg
GR-Police-OF4.svg
GR-Police-OF3.svg
GR-Police-OF2.svg
GR-Police-OF1b.svg
GR-Police-OF1.svg
ภาษากรีก Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
เจ้าพนักงานดับเพลิง GR-Fireservice-OF8.svg GR-Fireservice-OF7.svg GR-Fireservice-OF6.svg GR-Fireservice-OF5.svg GR-Fireservice-OF4.svg GR-Fireservice-OF3.svg GR-Fireservice-OF2.svg GR-Fireservice-OF1b.svg GR-Fireservice-OF1.svg GR-Army-OFD.svg
คำเรียก Navarchos Antinavarchos Yponavarchos Archiploiarchos Ploiarchos Antiploiarchos Plotarchis Ypoploiarchos Anthypoploiarchos Simaioforos Simaioforos Epikouros Axiomatikos
คำแปล พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ชั้นประทวน[แก้]

ทหารบก[แก้]

ทหารเรือ[แก้]

ทหารอากาศ[แก้]

ยศทหารเฮเลนิก ชั้นประทวน
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-1
เครื่องหมายยศ[1] GR-Air Force-Μόνιμος Αρχισμηνίας.svg GR-Air Force-Αρχισμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Μόνιμος Επισμηνίας.svg GR-Air Force-Επισμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Μόνιμος Σμηνίας.svg GR-Air Force-Σμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Κληρωτός Σμηνίας.svg GR-Air Force-Υποσμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Σμηνίτης ΕΠΟΠ.svg No insignia
Title Archisminias Archisminias
Emth-ΜΕΕ-Epop
Episminias Episminias
Emth-Epop
Sminias Sminias
Emth-Epop
Klirotos
Sminias
Yposminias
EPOP
Sminitis
EPOP
Sminitis
Greek Αρχισμηνίας Αρχισμηνίας
ΕΜΘ-ΜΕΕ-ΕΠΟΠ
Επισμηνίας Επισμηνίας
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
Σμηνίας Σμηνίας
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
Κληρωτός
Σμηνίας
Υποσμηνίας
ΕΠΟΠ
Σμηνίτης
ΕΠΟΠ
Σμηνίτης
คำแปล พันจ่าอากาศ จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี จ่าอากาศตรีกองประจำการ
(พลทหารชั้น 1)
พลทหาร

กำลังกึ่งทหาร[แก้]

ยศในเหล่าทหารต่างๆ[แก้]

NATO English Equivalent ทหารยานเกราะ ทหารเสนารักษ์ ตุลาการทหาร ทหารสัตวรักษ์ Pharmacists Corps อนุศาสนาจารย์ พยาบาลทหาร
OF-9 พลเอก Στρατηγός
OF-8 พลโท Αντιστράτηγος
Αναθεωρητής Α'
OF-7 พลตรี Υποστράτηγος Υποστράτηγος Αναθεωρητής Β'
OF-6 พลจัตวา Ταξίαρχος Ταξίαρχος Αναθεωρητής Γ'
OF-5 พันเอก Συνταγματάρχης Γενικός Αρχίατρος Δικαστικός Σύμβουλος Α' Γενικός Αρχικτηνίατρος Γενικός Αρχιφαρμακοποιός Πρωθιερεύς Α'
OF-4 พันโท Αντισυνταγματάρχης Αρχίατρος Δικαστικός Σύμβουλος Β' Αρχικτηνίατρος Αρχιφαρμακοποιός Πρωθιερεύς Β' Διευθύνουσα
OF-3 พันตรี Επίλαρχος Επίατρος Δικαστικός Σύμβουλος Γ' Επικτηνίατρος Επιφαρμακοποιός Πρωθιερεύς Γ' Γενική Προϊσταμένη
OF-2 ร้อยเอก Ίλαρχος Ιατρός Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Α' Κτηνίατρος Φαρμακοποιός Ιερεύς Α' Προϊσταμένη
OF-1 ร้อยโท Υπίλαρχος Υπίατρος Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Β' Υποκτηνίατρος Υποφαρμακοποιός Ιερεύς Β' Αντιπροϊσταμένη
OF-1 ร่อยตรี Ανθυπίλαρχος Ανθυπίατρος Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Γ' Ανθυποκτηνίατρος Ανθυποφαρμακοποιός Ιερεύς Γ' Επιβλέπουσα

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. ยศจอมพล สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีในฐานะจอมทัพแห่งเฮเลนิก ตั้งแต่รัชสมัย สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 1 ระหว่างสงครามบอลข่าน เมื่อ ค.ศ. 1913 สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จที่ 2 ทรงดำรงพระยศจอมพลหลังจากขึ้นครองราชย์ ครั้งที่ 2, ในปี ค.ศ. 1939ต่อมาได้มีการพระราชทานยศจอมพลแก่ อเล็กซานดรอส ปาปากอส เพิ่มตราพระปรมาภิทัยสมเด็จพระเจ้าปัฟโลสใต้คทาจอมพล
  2. เป็นตำแหน่งทางทหาร สำหรับพระราชวงศ์แห่งเฮเลนิกทุกพระองค์ อนึ่งโดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ เสนาธิการกองทัพ และ ผู้บัญชาการกองทัพแต่ละเหล่าทัพ

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]