ยศทหารกรีซ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพกรีซ

กองทัพบก[แก้]

ดูบทความหลักที่: ยศทหารกองทัพบกกรีซ

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

ยศทหารบกเฮเลนิก ชั้นสัญญาบัตร
NATO Code OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
อินทรธนู Army-GRE-OF-09.svg Army-GRE-OF-08.svg Army-GRE-OF-07.svg Army-GRE-OF-06.svg Army-GRE-OF-05.svg Army-GRE-OF-04.svg Army-GRE-OF-03.svg Army-GRE-OF-02.svg Army-GRE-OF-01a.svg Army-GRE-OF-01b.svg GR-Army-OFD.svg
ภาษากรีก Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
คำเรียก Stratigos Antistratigos Ypostratigos Taxiarchos Syntagmatarchis Antisyntagmatarchis Tagmatarchis Lochagos Ypolochagos Anthypolochagos Dokimos Efedros Axiomatikos
คำเรียก พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

ยศในเหล่าทหารต่างๆ[แก้]

NATO English Equivalent ทหารยานเกราะ ทหารเสนารักษ์ ตุลาการทหาร ทหารสัตวรักษ์ Pharmacists Corps อนุศาสนาจารย์ พยาบาลทหาร
OF-9 พลเอก Στρατηγός
OF-8 พลโท Αντιστράτηγος
Αναθεωρητής Α'
OF-7 พลตรี Υποστράτηγος Υποστράτηγος Αναθεωρητής Β'
OF-6 พลจัตวา Ταξίαρχος Ταξίαρχος Αναθεωρητής Γ'
OF-5 พันเอก Συνταγματάρχης Γενικός Αρχίατρος Δικαστικός Σύμβουλος Α' Γενικός Αρχικτηνίατρος Γενικός Αρχιφαρμακοποιός Πρωθιερεύς Α'
OF-4 พันโท Αντισυνταγματάρχης Αρχίατρος Δικαστικός Σύμβουλος Β' Αρχικτηνίατρος Αρχιφαρμακοποιός Πρωθιερεύς Β' Διευθύνουσα
OF-3 พันตรี Επίλαρχος Επίατρος Δικαστικός Σύμβουλος Γ' Επικτηνίατρος Επιφαρμακοποιός Πρωθιερεύς Γ' Γενική Προϊσταμένη
OF-2 ร้อยเอก Ίλαρχος Ιατρός Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Α' Κτηνίατρος Φαρμακοποιός Ιερεύς Α' Προϊσταμένη
OF-1 ร้อยโท Υπίλαρχος Υπίατρος Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Β' Υποκτηνίατρος Υποφαρμακοποιός Ιερεύς Β' Αντιπροϊσταμένη
OF-1 ร่อยตรี Ανθυπίλαρχος Ανθυπίατρος Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος Γ' Ανθυποκτηνίατρος Ανθυποφαρμακοποιός Ιερεύς Γ' Επιβλέπουσα

กองทัพเรือ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ยศทหารกองทัพเรือกรีซ

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

ยศทหารเรือเฮเลนิก ชั้นสัญญาบัตร
NATO Code OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
อินทรธนู GR-Navy-OF9.svg GR-Navy-OF8.svg GR-Navy-OF7.svg GR-Navy-OF6.svg GR-Navy-OF5.svg GR-Navy-OF4.svg GR-Navy-OF3.svg GR-Navy-OF2.svg GR-Navy-OF1b.svg GR-Navy-OF1.svg
แถบแขน GR-Navy-OF9-sleeve.svg GR-Navy-OF8-sleeve.svg GR-Navy-OF7-sleeve.svg GR-Navy-OF6-sleeve.svg GR-Navy-OF5-sleeve.svg GR-Navy-OF4-sleeve.svg GR-Navy-OF3-sleeve.svg GR-Navy-OF2-sleeve.svg GR-Navy-OF1b-sleeve.svg GR-Navy-OF1-sleeve.svg
ภาษากรีก Ναύαρχος Αντιναύαρχος Υποναύαρχος Αρχιπλοίαρχος Πλοίαρχος Αντιπλοίαρχος Πλωτάρχης Υποπλοίαρχος Ανθυποπλοίαρχος Σημαιοφόρος Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός
คำเรียก Navarchos Antinavarchos Yponavarchos Archiploiarchos Ploiarchos Antiploiarchos Plotarchis Ypoploiarchos Anthypoploiarchos Simaioforos Simaioforos Epikouros Axiomatikos
คำเรียก พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ

ชั้นประทวน[แก้]

กองทัพอากาศ[แก้]

กองทัพอากาศกรีซ, เป็นกองทัพที่เริ่มทำการจัดตั้งทีหลังสุดในยุโรป (ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1930). โครงสร้างชั้นยศได้รับอิทธิพลมาจากกองทัพอากาศสหราชอาณาจักร.

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

ยศทหารอากาศเฮเลนิก ชั้นสัญญาบัตร
NATO Code OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
เครื่องหมาย Hellenic Air Force OF-9.svg Hellenic Air Force OF-8.svg Hellenic Air Force OF-7.svg Hellenic Air Force OF-6.svg Hellenic Air Force OF-5.svg Hellenic Air Force OF-4.svg Hellenic Air Force OF-3.svg Hellenic Air Force OF-2.svg Hellenic Air Force OF-1A.svg Hellenic Air Force OF-1B.svg GR-Air Force-Ανθυπασπιστής.svg
ภาษากรีก Πτέραρχος (εαν κατέχει την θέση του ΑΓΕΕΘΑ) Αντιπτέραρχος Υποπτέραρχος Ταξίαρ χος Σμήναρχος Αντισμήναρχος Επισμηναγός Σμηναγός Υποσμηναγός Ανθυποσμηναγός Ανθυπασπιστής
คำเรียก Pterarchos Antipterarchos Ypopterarchos Taxiarchos Sminarchos Antisminarchos Episminagos Sminagos Yposminagos Anthyposminagos Anthypaspistis
คำเรียก พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

ชั้นประทวน[แก้]

ยศทหารเฮเลนิก ชั้นประทวน
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-1
เครื่องหมายยศ[1] GR-Air Force-Μόνιμος Αρχισμηνίας.svg GR-Air Force-Αρχισμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Μόνιμος Επισμηνίας.svg GR-Air Force-Επισμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Μόνιμος Σμηνίας.svg GR-Air Force-Σμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Κληρωτός Σμηνίας.svg GR-Air Force-Υποσμηνίας ΕΠΟΠ.svg GR-Air Force-Σμηνίτης ΕΠΟΠ.svg No insignia
Title Archisminias Archisminias
Emth-ΜΕΕ-Epop
Episminias Episminias
Emth-Epop
Sminias Sminias
Emth-Epop
Klirotos
Sminias
Yposminias
EPOP
Sminitis
EPOP
Sminitis
Greek Αρχισμηνίας Αρχισμηνίας
ΕΜΘ-ΜΕΕ-ΕΠΟΠ
Επισμηνίας Επισμηνίας
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
Σμηνίας Σμηνίας
ΕΜΘ-ΕΠΟΠ
Κληρωτός
Σμηνίας
Υποσμηνίας
ΕΠΟΠ
Σμηνίτης
ΕΠΟΠ
Σμηνίτης
Equivalent
rank
พันจ่าอากาศ จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี พลทหารชั้น 1 พลทหาร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]