ยศทหารสาธารณรัฐสังคมอิตาลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพสาธารณรัฐแห่งชาติ ของสาธารณรัฐสังคมอิตาลี. ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1943-1945 โครงสร้างชั้นยศมีลักษณะเดียวกันกับราชอาณาจักรอิตาลี, ต่างกันที่เครื่องหมายยศ โดยไม่รูปมงกุฎแห่งซาวอย.

สัญญาบัตร[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
สาธารณรัฐสังคมอิตาลี กองทัพบก ENR-Maresciallo d'Italia.svg ENR-Generale d'Armata.svg ENR-Generale di Corpo d'Armata.svg ENR-GeneraleDivisione.svg ENR-Generale di Brigata.svg ENR-Colonnello.svg ENR-Tenente Colonnello.svg ENR-Maggiore.svg ENR-Capitano.svg ENR-Tenente.svg ENR-Sottotenente.svg
Maresciallo d'Italia Generale d'Armata Generale di Corpo d'Armata Generale di Divisione Generale di Brigata Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente Sottotenente
สาธารณรัฐสังคมอิตาลี กองทัพเรือ ไม่มีการแต่งตั้ง
Rank insignia of ammiraglio d'armata of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of ammiraglio di divisione of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of contrammiraglio of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of capitano di vascello of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of capitano di fregata of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of capitano di corvetta of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of tenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of sottotenente di vascello of the Regia Marina (1936).svg Rank insignia of guardiamarina of the Regia Marina (1936).svg
Ammiraglio Vice Ammiraglio Contrammiraglio Capitano di Vascello Capitano di Fregata Capitano di Corvetta Tenente di Vascello Sottotenente di Vascello Guardiamarina
กองทัพอากาศ ไม่มีการแต่งตั้ง
IT-Airforce-OF-9.png IT-Airforce-OF-8.png IT-Airforce-OF-7.png IT-Airforce-OF-5.png IT-Airforce-OF-4.png IT-Airforce-OF-3.png IT-Airforce-OF3.png IT-Airforce-OF2.png IT-Airforce-OF1.png
Generale di squadra aerea Generale di divisione aerea Generale di brigata aerea Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente Sottotenente
หน่วยพิทักษ์สาธารณรัฐ
(Guardia Nazionale)
ไม่มีการแต่งตั้ง
GNR-Generale.svg GNR-Tenente Generale.svg GNR-Maggiore Generale.svg GNR-Colonnello.svg GNR-Tenente Colonnello.svg GNR-Maggiore.svg GNR-Capitano.svg GNR-Tenente.svg GNR-Sottotenente.svg
Generale Tenente generale Maggiore generale Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Capitano Tenente Sottotenente
สาธารณรัฐสังคมอิตาลี Italy
(เหล่าช่วยรบหญิง)
ไม่มีการแต่งตั้ง
SAF-Comandante Generale.svg SAF-Vice Comandante Generale.svg SAF-Ispettrice.svg ไม่มีการแต่งตั้ง SAF-Comandante Raggruppamento.svg SAF-Comandante Provinciale.svg SAF -Vice Comandante Provinciale.svg SAF -Comandante di Gruppo.svg
Comandante generale Vice comandante generale Ispettrice Comandante Raggruppamento Comandante provinciale Vice comandante provinciale Comandante di gruppo
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
สาธารณรัฐสังคมอิตาลี กองทัพบก ENR-AiutanteBattaglia.svg ENR-Maresciallo Maggiore.svg ENR-Maresciallo Capo.svg ENR-Maresciallo Ordinario.svg ไม่มีการแต่งตั้ง ENR-Sergente Maggiore.svg ENR-Sergente.svg ไม่มีการแต่งตั้ง ENR-Caporalmaggiore.svg ENR-Caporale.svg ENR-Appuntato.svg ไม่มี
Aiutante di battaglia Maresciallo maggiore Maresciallo Capo Maresciallo Ordinario Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Caporale Appuntato Soldato
สาธารณรัฐสังคมอิตาลี กองทัพเรือ Rank insignia of capo di prima classe of the Italian Navy.svg Rank insignia of capo di seconda classe of the Italian Navy.svg Rank insignia of capo di terza classe of the Italian Navy.svg ไม่มีการแต่งตั้ง Rank insignia of secondo capo of the Italian Navy.svg Rank insignia of sergente of the Italian Navy.svg ไม่มีการแต่งตั้ง Rank insignia of sottocapo of the Italian Navy.svg Rank insignia of comune di prima classe of the Italian Navy.svg ไม่มี
Capo di Prima Classe Capo di Seconda Classe Capo di Terza Classe Secondo Capo Sergente Sottocapo Comune di 1ª classe Comune di 2ª classe
กองทัพอากาศ ANR-Maresciallo di Prima Classe.svg ANR-Maresciallo di Seconda Classe.svg ANR-Maresciallo di Terza Classe.svg ไม่มีการแต่งตั้ง Rank insignia of sergente maggiore of the Italian Air Force.svg Rank insignia of sergente of the Italian Air Force.svg ไม่มีการแต่งตั้ง Rank insignia of primo aviere of the Italian Air Force.svg Rank insignia of aviere scelto of the Italian Air Force.svg ไม่มี
Maresciallo di Prima Classe Maresciallo di Seconda Classe Maresciallo di Terza Classe Sergente Maggiore Sergente Primo aviere Aviere scelto Aviere
หน่วยพิทักษ์สาธารณรัฐ
(Guardia Nazionale)
GNR-Primo Aiutante.svg GNR-Aiutante Capo.svg GNR-Aiutante.svg ไม่มีการแต่งตั้ง GNR-Brigadiere.svg GNR-Vice Brigadiere.svg ไม่มีการแต่งตั้ง
GNR-Milite Scelto.svg ไม่มี
Primo aiutante Aiutante capo Aiutante Brigadiere Vice brigadiere Milite scelto Milite
สาธารณรัฐสังคมอิตาลี Italy
(เหล่าช่วยรบหญิง)
ไม่มีการแต่งตั้ง SAF-Capo Nucleo.svg ไม่มีการแต่งตั้ง
SAF-Vice Capo Nucleo.svg ไม่มีการแต่งตั้ง
SAF-Ausiliaria Scelta.svg ไม่มี
Capo nucleo Vice capo nucleo Ausiliaria scelta Ausiliaria

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Air Forces/OR/Blank

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

หนังสืออ่านเพิ่มเติม[แก้]

  • Marzetti, Paolo (1981). Albertelli, Ermanno (บ.ก.). Uniformi E Distintivi Dell'esercito Italiano 1933-1945 [Uniforms and badges of the Italian Army 1933-1945] (ภาษาอิตาลี). Parma: Ermanno Albertelli.
  • Del Giudice, Elio e Vittorio (1984). Albertelli, Ermanno (บ.ก.). Atlante delle uniformi militari italiane dal 1934 ad oggi [Atlas of Italian military uniforms from 1934 to today] (ภาษาอิตาลี). Parma: Ermanno Albertelli.
  • Rosignoli, Guido (1998). Albertelli, Ermanno (บ.ก.). R.S.I. – Uniformi, distintivi, equipaggiamento e armi 1943–1945 [R.S.I. - Uniforms, badges, equipment and weapons 1943-1945] (ภาษาอิตาลี). Parma: Ermanno Albertelli. ISBN 978-8885909991.