ข้ามไปเนื้อหา

ยศทหารโครเอเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพโครเอเชีย ในสมัยต่างๆ

สัญญาบัตร

[แก้]

กองทัพบก

[แก้]
ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generali นายพัน (นายนาวา) Stožerni časnici นายร้อย (นายเรือ) Nadčasnici นักเรียนทหาร
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
เหล่าทหารยานเกราะ (Hrvatske oružane snage)
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Vojskovođa General pukovnik General poručnik General bojnik Brigadni general pukovnik podpukovnik bojnik Nadsatnik Sadnik Nadporučnik Poručnik
กองทัพบกโครเอเชีย (Hrvatska vojska)
ไม่มีการแต่งตั้ง
คำแปล พลเอกแห่งกองทัพ พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ) ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนทำการนายร้อย นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ

[แก้]
ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generali นายพัน (นายนาวา) Stožerni časnici นายร้อย (นายเรือ) Nadčasnici นักเรียนทหาร
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
กองทัพเรือรัฐเอกราชโครเอเชีย (Ratna Mornarica Nezavisne Države Hrvatske)
แถบแขน
(ค.ศ. 1941-1942)
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Admiral Doadmiral Kapetan bojnog broda Kapetan fregate Kapetan korvete Poručnik bojnog broda Poručnik fregate Poručnik korvete Pomorski zastavnik
แถบแขน
(ค.ศ. 1942-1944)
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Admiral Komodor Brodski pudkovnik Brodski dopudkovnik Brodski bojnik Brodski nadsatnik Brodski satnik Brodski nadporučnik Brodski poručnik Brodski zastavnik
แถบแขน
(ค.ศ. 1944-1945)
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Admiral Viceadmiral Kontraadmiral Kapetan bojnog broda Kapetan fregate Kapetan korvete Nadporučnik bojnog broda Poručnik bojnog broda Poručnik fregate Poručnik korvete Pomorski zastavnik
กองทัพเรือโครเอเชีย (Hrvatska ratna mornarica)
แถบแขน
(ตั้งแต่ ค.ศ. 1995)
ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Admiral flote Admiral Viceadmiral Kontraadmiral Komodor Kapetan bojnog broda Kapetan fregate Kapetan korvete Nadporučnik bojnog broda Poručnik bojnog broda Poručnik fregatenat Poručnik korvete Pomorski zastavnik
คำแปล พลเรือเอกอาวุโส พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก (พิเศษ) เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ นักเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศ

[แก้]
ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generali นายพัน (นายนาวา) Stožerni časnici นายร้อย (นายเรือ) Nadčasnici นักเรียนทหาร
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
กองทัพอากาศรัฐเอกราชโครเอเชีย (Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatske)
แผงคอ ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Vojskovođa General General-poručnik General Bojnik pukovnik podpukovnik bojnik Nadsatnik Sadnik Nadporučnik Poručnik Zastavnik
อินทรธนู ไม่มีการแต่งตั้ง
เปรียบเทียบยศ
(ภาษาเยอรมัน)
Generalfeldmarschall Generaloberst Generalleutnant Generalmajor Oberst Oberstleutnant Major Hauptmann Oberleutnant Leutnant Oberfähnrich
กองทัพอากาศโครเอเชีย (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo)
แถบแขน ไม่มีการแต่งตั้ง
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก (พิเศษ) เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนทำการนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ

กองกำลังกึ่งทหาร

[แก้]
ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generali นายพัน (นายนาวา) Stožerni časnici นายร้อย (นายเรือ) Nadčasnici นักเรียนทหาร
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
กองกำลังรักษาดินแดนแห่งชาติ (Hrvatsko domobranstvo)
อินทรธนู ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Vojskovođa General General-poručnik General Bojnik pukovnik podpukovnik bojnik Nadsatnik Sadnik Nadporučnik Poručnik Zastavnik
แผงคอ ไม่มีการแต่งตั้ง
เปรียบเทียบยศ
(ภาษาเยอรมัน)
Generalfeldmarschall Generaloberst Generalleutnant Generalmajor Oberst Oberstleutnant Major Hauptmann Oberleutnant Leutnant Oberfähnrich
กองกำลังอุสตาซา (Ustaška vojnica)
แถบแขน ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำแปล จอมพล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ) ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

ประทวน

[แก้]

กองทัพบก

[แก้]
ชั้นยศ จ่านายสิบ Dočasnici' นายสิบ Momčad' พลทหาร Vojnici'
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
เหล่าทหารยานเกราะ ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Zastavnik Časnički Namjesnik Stožerni narednik Narednik Vodnik Desetnik Dorojnik Strielac Vojnik
กองทัพบก
คำแปล จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี สิบตรีกองประจำการ พลทหารชั้น 1 พลทหาร

กองทัพเรือ

[แก้]
ชั้นยศ จ่านายสิบ Dočasnici' นายสิบ Momčad' พลทหาร Vojnici'
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
คำเรียก Časnički namjesnik Stožerni narednik Nadnarednik Narednik Desetnik Skupnik Razvodnik Pozornik
คำแปล พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี จ่าตรีกองประจำการ พลทหาร ชั้น1 พลทหาร

กองทัพอากาศ

[แก้]
ชั้นยศ จ่านายสิบ Dočasnici' นายสิบ Momčad' พลทหาร Vojnici'
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
อินทรธนู ไม่มีการแต่งตั้ง
คำเรียก Zastavnik Časnički Namjesnik Stožerni narednik Narednik Vodnik Desetnik Dorojnik Strielac Domobran
แผงคอ ไม่มีการแต่งตั้ง
เปรียบเทียบยศ
(ภาษาเยอรมัน)
คำแปล พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี จ่าอากาศตรีกองประจำการ พลทหารชั้น 1 พลทหาร

กองกำลังกึ่งทหาร

[แก้]
ชั้นยศ จ่านายสิบ Dočasnici' นายสิบ Momčad' พลทหาร Vojnici'
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
กองกำลังแห่งชาติ
อินทรธนู
คำเรียก Zastavnik Časnički Namjesnik Stožerni narednik Narednik Vodnik Desetnik Dorojnik Strielac Domobran
แผงคอ ไม่มีการแต่งตั้ง
กองกำลังอุสตาซา
แถบแขน ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
คำแปล จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี สิบตรีกองประจำการ พลทหารชั้น 1 พลทหาร

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]

เชิงอรรถ

[แก้]

บรรณานุกรม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]