ยศทหารฟินแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพฟินแลนด์ (ทั้งสามเหล่าทัพ)

ตารางเปรียบเทียบยศทหาร[แก้]

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพฟินแลนด์ (ในภาษาฟินแลนด์นำหน้า และ ภาษาสวีเดน) :[1]

ยศทหารบก และ ทหารอากาศ[แก้]

ยศ แปล ปกเสี้ออินทรธนู M/05 field insignia
Kenraali
General
พลเอก Kenraali kauluslaatta.svg Kenraali M05.svg
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
พลโท Kenraaliluutnantti kauluslaatta.svg Kenraaliluutnantti M05.svg
Kenraalimajuri
Generalmajor
พลตรี Kenraalimajuri kauluslaatta.svg Kenraalimajuri M05.svg
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
พลจัตวา Prikaatikenraali kauluslaatta.svg Prikaatikenraali M05.svg

Eversti
Överste
พันเอก FIN-eversti.svg Eversti M05.svg
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
พันโท FIN-everstiluutnantti.svg Everstiluutnantti M05.svg
Majuri
Major
พันตรี Majuri kauluslaatta.svg Majuri M05.svg
Kapteeni
Kapten
ร้อยเอก Kapteeni kauluslaatta.svg Kapteeni M05.svg
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
ร้อยโท Yliluutnantti kauluslaatta.svg Yliluutnantti M05.svg
Luutnantti
Löjtnant
ร้อยตรี Luutnantti kauluslaatta.svg Luutnantti M05.svg
Vänrikki
Fänrik
2nd lieutenant Vänrikki kauluslaatta.svg Vänrikki M05.svg
Non-commissioned officers
Sotilasmestari
Militärmästare
จ่าสิบเอกพิเศษ Sotilasmestari kauluslaatta.svg Sotilasmestari M05.svg
Ylivääpeli
Överfältväbel
จ่าสิบเอก Ylivääpeli kauluslaatta.svg Ylivääpeli M05.svg
Vääpeli
Fältväbel
จ่าสิบโท Vääpeli kauluslaatta.svg Vääpeli M05.svg
Ylikersantti
Översergeant
จ่าสิบตรี Ylikersantti kauluslaatta.svg Ylikersantti M05.svg
Kersantti
Sergeant
สิบเอก Kersantti kauluslaatta.svg Kersantti M05.svg
Alikersantti
Undersergeant
สิบโท Alikersantti kauluslaatta.svg Alikersantti M05.svg
Rank-and-file
Korpraali
Korpral
สิบตรี Korpraali kauluslaatta.svg Korpraali M05.svg
Sotamies
(Soldat)
พลทหาร Sotamies kauluslaatta.svg Sotamies M05.svg

ยศทหารเรือ[แก้]

ยศ แปล ปกเสี้ออินทรธนู แถบเครื่องหมาย
Amiraali
Amiral
พลเรือเอก Amiraali olkalaatta.svg Amiraali hihalaatta.svg
Vara-amiraali
Viceamiral
พลเรือโท Vara-amiraali olkalaatta.svg Vara-amiraali hihalaatta.svg
Kontra-amiraali
Konteramiral
พลเรือตรี Kontra-amiraali olkalaatta.svg Kontra-amiraali hihalaatta.svg
Lippueamiraali
Flottiljamiral
พลเรือจัตวา Lippueamiraali olkalaatta.svg Lippueamiraali hihalaatta.svg
Kommodori
Kommodor
นาวาเอก Kommodori olkalaatta.svg Kommodori hihalaatta.svg
Komentaja
Kommendör
นาวาโท Komentaja olkalaatta.svg Komentaja hihalaatta.svg
Komentajakapteeni
Kommendörkapten
นาวาตรี Komentajakapteeni olkalaatta.svg Komentajakapteeni hihalaatta.svg
Kapteeniluutnantti
Kaptenlöjtnant
เรือเอก Kapteeniluutnantti olkalaatta.svg Kapteeniluutnantti hihalaatta.svg
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
เรือโท Yliluutnantti olkalaatta.svg Yliluutnantti l hihalaatta.svg
Luutnantti
Löjtnant
เรือตรี Luutnantti olkalaatta.svg Luutnantti l hihalaatta.svg
Aliluutnantti
Underlöjtnant
Ensign Aliluutnantti olkalaatta.svg Aliluutnantti hihalaatta.svg


Petty officers
Sotilasmestari
Militärmästare
พันจ่าเอก Sotilasmestari l hihalaatta.svg
Ylipursimies
Överbåtsman
พันจ่าโท Ylipursimies hihalaatta.svg
Pursimies
Båtsman
พันจ่าตรี Pursimies hihalaatta.svg
Ylikersantti
Översergeant
จ่าเอก Ylikersantti l hihalaatta.svg
Kersantti
Sergeant
จ่าโท Kersantti l hihalaatta.svg
Alikersantti
Undersergeant
จ่าตรี Alikersantti l hihalaatta.svg
Rank-and-file
Ylimatruusi
Övermatros
พลทหาร Ylimatruusi hihalaatta.svg
Matruusi
Matros
Seaman apprentice Matruusi hihalaatta.svg

Army training ranks[แก้]

Rank Translation Equivalent rank Collar insignia M/05 field insignia
Kadetti
Kadet
Cadet Senior to 2nd lieutenant Kadetti-kauluslaatta.svg
Upseerikokelas
Officersaspirant
Officer candidate Senior to conscript sergeant Upseerikokelas kauluslaatta.svg Upseerikokelas M05.svg
Upseerioppilas
Officerselev
Officer student Corporal Upseerioppilas kauluslaatta.svg Upseerioppilas M05.svg
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
NCO student Private Sotamies kauluslaatta.svg Aliupseerioppilas M05.svg

Navy training ranks[แก้]

Rank Translation Equivalent rank Shoulder insignia Sleeve insignia
Kadetti
Kadet
Cadet Senior to ensign 1. vuosikurssin merikadetin hiha-arvomerkki.png
Upseerikokelas
Officersaspirant
Officer candidate Senior to conscript petty officer, 2nd class Upseerikokelas l hihalaatta.svg
Upseerioppilas
Officerselev
Officer student Petty officer, 3rd class Upseerioppilas l hihalaatta.svg
Aliupseerioppilas
Underofficerselev
NCO student Seaman apprentice Aliupseerioppilas l hihalaatta.svg

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-04-27.