ข้ามไปเนื้อหา

ยศทหารคิวบา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพคิวบา ในช่วงก่อน ค.ศ. 1959 ลำดับชั้นยศทหารได้รับอิทธิพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา. ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 รูปแบบลำดับชั้นยศที่บังคับใช้อยู่ ณ ขณะนี้ อ้างอิงรูปแบบจากสหภาพโซเวียต

สัญญาบัตร

[แก้]

ทหารบก

[แก้]
ชั้นยศ Capitán General นายพล (นายธง) General นายพัน Comandante นายร้อย Teniente นักเรียนนายร้อย 'Alumno
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1970-1980
ค.ศ. 1980-1999 ไม่มีการแต่งตั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2000
ภาษาสเปน Comandante en Jefe1 Comandante de la Revolución2 General de Ejército3 General de Cuerpo de Ejército General de División General de Brigada Coronel Teniente Coronel Mayor Primer Capitán Capitán Primer Teniente Teniente Subteniente Alumno
คำแปล จอมพล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด [a]
ผู้บัญชาการปฏิวัติ[b] พลเอก[c] พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ) ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี ร้อยจัตวา นักเรียนนายร้อย

ทหารเรือ

[แก้]
ชั้นยศ Capitán General นายพล (นายธง) General / Admiral นายพัน Capitán / Comandante นายร้อย Teniente นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1970-1980 ไม่มีการแต่งตั้ง
ค.ศ. 1980-1999 ไม่มีการแต่งตั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2000
ภาษาสเปน Comandante en Jefe1 Almirante general2 Almirante Vicealmirante Contralmirante Capitán de Navío Capitán de Fragata Capitán de Corbeta Teniente de Flotila Teniente de Navío Teniente de Fragata Teniente de Corbeta Alférez Alumno
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอกอาวุโส พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอกเสนาธิการ เรือเอก เรือโท เรือตรี เรือจัตวา นักเรียนนายเรือ

ทหารอากาศ

[แก้]
ชั้นยศ Capitán General นายพล (นายธง) General / Admiral นายพัน Capitán / Comandante นายร้อย Teniente นักเรียนนายร้อย
ค.ศ. 1980-1999[d] ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาสเปน Comandante en Jefe1 General del Aire2 Teniente General General de División General de Brigada Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán Primer Teniente Teniente Subteniente
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนทำการนายเรืออากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ

กำลังกึ่งทหาร

[แก้]
ชั้นยศ Capitán General นายพล (นายธง) General / Admiral นายพัน Comandante นายร้อย Capitán' นักเรียนนายร้อย
ตำรวจแห่งชาติ ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาสเปน General de Ejército General de Cuerpo de Ejército General de División General de Brigada Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán Primer Teniente Teniente Subteniente Alumno
กระทรวงมหาดไทย ไม่มีการแต่งตั้ง
คำแปล พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนทำการนายร้อย นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ประทวน

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]

เชิงอรรถ

[แก้]
  1. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด - เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุด โดยประธานาธิบดี ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว.
  2. ผู้บัญชาการปฏิวัติ - เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุดรองจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  3. พลเอก - เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุด โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บัญชาการเหล่าทัพ หรือ เสนาธิการกองทัพ.
  4. ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 กองทัพอากาศใช้ระบบยศทหารเดียวกับยศกองทัพบก

บรรณานุกรม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

แม่แบบ:กองทัพคิวบา