ยศทหารคิวบา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพคิวบา ในช่วงก่อน ค.ศ. 1959 ลำดับชั้นยศทหารได้รับอิทธิพลจากกองทัพสหรัฐอเมริกา. ตั้งแต่ ค.ศ. 1970 รูปแบบลำดับชั้นยศที่บังคับใช้อยู่ ณ ขณะนี้ อ้างอิงรูปแบบจากสหภาพโซเวียต

อินทรธนู[แก้]

ภาษาสเปน ชั้นยศ ทหารบก1 ทหารเรือ ทหารอากาศ1 กำลังกึ่งทหาร
ประเภทอินทรธนู ค.ศ. 1970-1980 ค.ศ. 1980-1999 ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ค.ศ. 1970-1980 ค.ศ. 1980-1999 ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ค.ศ. 1980-1999 ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด Commander in Chief - Comandante en Jefe
Commander in Chief - Comandante en Jefe
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด2
(จอมพล)
[[ไฟล์:|55px]]
[[ไฟล์:|55px]]
Cuba-Army-OF-10.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม Minister of the FAR - Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Commander of the Revolution - Comandante de la Revolución
General of the army - General de Ejército
ผู้บัญชาการปฎิวัติ3
(พลเอกแห่งกองทัพ)
ไม่มีการแต่งตั้ง
Cuba-Army-OF-9a.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
นายพล (นายธง) General - Admiral
General
Admiral - Almirante
พลเอก4
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
Cuba-Army-OF-9b.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
General Lieutenant - General de Cuerpo de Ejército
Viceadmiral - Vicealmirante
พลโท
พลเรือโท
พลอากาศโท
Cuba-Army-OF-8.svg
Cuba-Navy-OF-8.svg
[[ไฟล์:|55px]]
General Major - General de División
Counter admiral - Contralmirante
พลตรี
พลเรือตรี
พลอากาศตรี
Cuba-Army-OF-7.svg
Cuba-Navy-OF-7.svg
[[ไฟล์:|55px]]
Brigadier general - General de Brigada
พลจัตวา
พลเรือจัตวา
พลอากาศจัตวา
Cuba-Army-OF-6.svg
Cuba-Navy-OF-6.svg
[[ไฟล์:|55px]]
นายพัน (นายนาวา) Colonel / Captain
Colonel - Coronel
Captain - Capitán de Navío
พันเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
Cuba-Army-OF-5.svg
Cuba-Navy-OF-5.svg
[[ไฟล์:|55px]]
Lieutenant colonel - Teniente Coronel
Commander - Capitán de Fragata
พันโท
นาวาโท
นาวาอากาศโท
Cuba-Army-OF-4.svg
Cuba-Navy-OF-4.svg
[[ไฟล์:|55px]]
Major - Mayor
Lieutenant Commander - Capitán de Corbeta
พันตรี
นาวาตรี
นาวาอากาศตรี
Cuba-Army-OF-3.svg
Cuba-Navy-OF-3.svg
[[ไฟล์:|55px]]
นายร้อย (นายเรือ) Captain - Teniente
Captain - Capitán
Lieutenant - Teniente de Navío
ร้อยเอกพิเศษ
เรืออากาศเอกพิเศษ
เรือเอกพิเศษ
Cuba-Army-OF-2.svg
Cuba-Navy-OF-2.svg
[[ไฟล์:|55px]]
First lieutenant - Primer Teniente
Lieutenant (junior grade) - Teniente de Fragata
ร้อยเอก
เรือเอก
เรืออากาศเอก
Cuba-Army-OF-1c.svg
Cuba-Navy-OF-1c.svg
[[ไฟล์:|55px]]
lieutenant - Teniente
Ensign - Teniente de Corbeta
ร้อยโท
เรือโท
เรืออากาศโท
Cuba-Army-OF-1b.svg
Cuba-Navy-OF-1b.svg
[[ไฟล์:|55px]]
Potporučnik - Потпоручник ร้อยตรี
เรือตรี
เรืออากาศตรี
Cuba-Army-OF-1a.svg
Cuba-Navy-OF-1a.svg
[[ไฟล์:|55px]]
นักเรียนนายร้อย Kadet
นักเรียนนายร้อย
นักเรียนนายเรือ
นักเรียนนายเรืออากาศ
จ่านายสิบ Zastavnik - suboficial
Major Sub-officer - Mayor suboficial จ่าสิบเอก พิเศษ
ไม่มีการแต่งตั้ง
Cuba-Army-OR-9c.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
First Sub-officer - Primer suboficial จ่าสิบเอก
พันจ่าอากาศเอก
พันจ่าเอก
PrimerSub-Oficial.gif
Cuba-Army-OR-9b.svg
Cuba-Navy-OR-9b.svg
Sub-Officer - Sub-Oficial จ่าสิบโท
พันจ่าอากาศโท
พันจ่าโท
Sub-Oficial.gif
Cuba-Army-OR-9a.svg
Cuba-Navy-OR-9a.svg
Vodnik - Водник จ่าสิบตรี
พันจ่าอากาศตรี
พันจ่าตรี
Cuba-Army-OR-8.svg
Cuba-Navy-OR-8.svg
นายสิบ Sergeant - Sargento
Mlađi vodnik - Sargento de Primera สิบเอก
จ่าอากาศเอก
จ่าเอก
Sargento de Primera.gif
Cuba-Army-OR-7.svg
Cuba-Navy-OR-7.svg
Desetar - Sargento de Segunda สิบโท
จ่าอากาศโท
จ่าโท
SargentodeSegunda.gif
Cuba-Army-OR-6.svg
Cuba-Navy-OR-6.svg
[[ไฟล์:|55px]]
Razvodnik - Sargento de Tercera สิบตรี
จ่าอากาศตรี
จ่าตรี
SargentodeTercera.gif
Cuba-Army-OR-5.svg
Cuba-Navy-OR-5.svg
พลทหาร Private - Soldado
Private 1st Class - Soldado de Primera พลทหาร ชั้น 1
SoldadodePrimera.gif
Cuba-Army-OR-3.svg
Cuba-Navy-OR-3.svg
Private 2nd Class - Soldado de Segunda พลทหาร
Soldado.gif
ไม่มีเครื่องหมาย
1 ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 กองทัพอากาศใช้ระบบยศทหารเดียวกับยศกองทัพบก

2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด - เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุด โดยประธานาธิบดี ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. 3 ผู้บัญชาการปฎิวัติ - เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุดรองจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 4 พลเอก - เป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุด โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะเสนาธิการกองทัพ.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กองทัพคิวบา