ยศทหารเซอร์เบีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพเซอร์เบีย ตั้งแต่ ค.ศ. 2003

สัญญาบัตร[แก้]

ค.ศ. 1882-1945[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Генерал นายพัน Пуковник นายร้อย Капетан นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
อินทรธนูเครื่องแบบเต็มยศ OF-10 Bojni Vojvoda - Full dress.png Djeneral Oficiri - Full dress.png OF-5 Pukovnik - Full dress (Infantry).png OF-4 Potpukovnik -Full dress (Artillery).png OF-3 Major - Full dress (Military Justice).png OF-2A Kapetan I klase - Full dress (Artillery).png OF-2B Kapetan II klase - Full dress (General staff).png OF-1A Poručnik - Full dress (Infantry).png OF-1B Potporučnik - Full dress (Gendermerie).png
อินทรธนูเครื่องแบบปกติ SrpskiCinovi18.PNG OF-9, OF-8 Armijski djeneral 1918–1945.png OF-7 Divizijski djeneral 1918-1945.PNG OF-6 Brigadni djeneral 1918-1945.PNG OF-5 Pukovnik 1908-1945.PNG OF-4 Potpukovnik 1908-1945.PNG OF-3 Major 1908-1945.PNG OF-2A Kapetan I klase 1908-1945.PNG OF-2B Kapetan II klase 1908-1945.PNG OF-1A Poručnik 1908-1945.PNG OF-1B Potporučnik 1908-1945.PNG
ภาษาเซอร์เบีย Бојни Војвода1 Војвода2 Армијски ђенерал Дивизијски ђенерал Бригадни Генерал Пуковник Потпуковник Мајор Капетан I класе3 Капетан II класе Поручник Потпоручник
ชื่อเรียก Bojni Vojvoda1 Vojvoda2 Armijski đeneral Divizijski đeneral Brigadni đeneral Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan I klase3 Kapetan II klase Poručnik Potporučnik
คำแปล จอมพล1 พลเอก2 พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ)3 ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี

กองทัพบก[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Генерал นายพัน Пуковник นายร้อย Капетан นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 2003
(อย่างไม่เป็นทางการ)
ไม่มีการแต่งตั้ง
ค.ศ. 2003-2006
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 18-Serbian Army-GEN.svg 17-Serbian Army-LG.svg 16-Serbian Army-MG.svg 15-Serbian Army-BG.svg 14-Serbian Army-COL.svg 13-Serbian Army-LTC.svg 12-Serbian Army-MAJ.svg 4 kov - kapetan I klase.png 11-Serbian Army-CPT.svg 10-Serbian Army-LT.svg 09-Serbian Army-SLT.svg
ภาษาเซอร์เบีย Генерал2 Генерал-Потпуковник Генерал-Мајор Бригадни Генерал Пуковник Потпуковник Мајор Капетан I класе3 Капетан II класе Поручник Потпоручник
คำแปล พลเอก2 พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ)3 ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี

กองเรือตรวจการณ์ลำน้ำ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Генерал นายพัน (นายนาวา) Пуковник นายร้อย (นายเรือ) Капетан นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 ไม่มีการแต่งตั้ง 18-Serbian Navy-ADM.svg 17-Serbian Navy-VADM.svg 16-Serbian Navy-RADM.svg 15-Serbian Navy-CDRE.svg 14-Serbian Navy-CAPT.svg 13-Serbian Navy-CDR.svg 12-Serbian Navy-LCDR.svg 4 rf-poručnik bojnog broda.png 11-Serbian Navy-LT.svg 10-Serbian Navy-LTJG.svg 09-Serbian Navy-ENS.svg
ภาษาเซอร์เบีย Адмирал2 Вице Адмирал Контра Адмирал Комодор Капетан Бојног Брода Капетан Фрегате Капетан Корвете Поручник Бојног Брода3 Поручник Бојног Поручник Потпоручник
ชื่อเรียก Admiral2 Viceadmiral Kontraadmiral Komodror Kapetan bojnog broda Kapetan fregate Kapetan korvete Poručnik Bojnog Broda3 Poručnik Fregate Poručnik Potporučnik
คำแปล พลเรือเอก2 พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก (พิเศษ) เรือเอก เรือโท เรือตรี


กองทัพอากาศ และ ป้องกันภัยทางอากาศ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Генерал นายพัน Пуковник นายร้อย Капетан นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 2003
(อย่างไม่เป็นทางการ)
ไม่มีการแต่งตั้ง
ค.ศ. 2003-2006
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 18-Serbian Air Force-GEN.svg 17-Serbian Air Force-LG.svg 16-Serbian Air Force-MG.svg 15-Serbian Air Force-BG.svg 14-Serbian Air Force-COL.svg 13-Serbian Air Force-LTC.svg 12-Serbian Air Force-MAJ.svg 4 vpvo - kapetan I klase.png 11-Serbian Air Force-CPT.svg 10-Serbian Air Force-LT.svg 09-Serbian Air Force-SLT.svg
ภาษาเซอร์เบีย Генерал2 Генерал-Потпуковник Генерал-Мајор Бригадни Генерал Пуковник Потпуковник Мајор Капетан I класе2 Капетан II класе Поручник Потпоручник
คำแปล พลอากาศเอก2 พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก (พิเศษ)3 เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี

ตำรวจ[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Генерал นายพัน Пуковник นายร้อย Капетан นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1990-2004 ไม่มีการแต่งตั้ง
ค.ศ. 2004-2006
ตำรวจดับเพลิง
คำแปล พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี

ชั้นประทวน[แก้]

กองทัพบก[แก้]

ชั้นยศ จ่านายสิบ นายสิบ และ พลทหาร
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ค.ศ. 1882-1945 ไม่มีการแต่งตั้ง OR-8 Narednik-Vodnik I klase 1908-1945.PNG OR-7 Narednik-Vodnik II klase 1908-1945.PNG OR-6 Narednik-Vodnik III klase 1908-1945.png ไม่มีการแต่งตั้ง OR-4 Narednik 1908-1945.PNG OR-3 Podnarednik 1908-1945.PNG OR-2 Kaplar 1908-1945.PNG OR-1 Redov 1908-1945.png
ภาษาเซอร์เบีย Наредник-Водник I класе Наредник-Водник II класе Наредник-Водник III класе - Наредник Поднаредник Каплар Редов
ชื่อเรียก Narednik-Vodnik I klase Narednik-Vodnik II klase Narednik-Vodnik III klase - Narednik Podnarednik Kaplar Redov
ค.ศ. 2003
(อย่างไม่เป็นทางการ)
ไม่มีการแต่งตั้ง
ค.ศ. 2003-2006
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 08-Serbian Army-WO1.svg 07-Serbian Army-WO2.svg 06-Serbian Army-SSFC.svg 05-Serbian Army-SSG.svg 2 kov - vodnik I klase.gif 04-Serbian Army-SGT.svg 03-Serbian Army-JSG.svg 02-Serbian Army-CPL.svg 01-Serbian Army-PVT.svg
นักเรียนทหาร
(นักเรียนทำการ)
Student stariji vodnik I klase.gif Student stariji vodnik.gif Student vodnik.gif ไม่มีการแต่งตั้ง Student mlađi vodnik.gif Student desetar.gif Student rauzvodnik.gif
นักกีฬาทหาร ไม่มีเครื่องหมาย Učenik mlađi vodnik.gif Učenik desetar.gif Učenik razvodnik.gif
ภาษาเซอร์เบีย Заставник I класе Заставник Старији Водник прве класе Старији Водник Водник прве класе3 Водник Млађи водник Десетар Разводник Редов
ชื่อเรียก Zastavnik I klase Zastavnik Stariji Vodnik I klase Stariji Vodnik Vodnik I klase3 Vodnik Mlađi vodnik Desetar Razvodnik Redov
คำแปล พันจ่า (นายดาบ) จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก (พิเศษ)3 สิบเอก สิบโท สิบตรี สิบตรีกองประจำการ
(พลทหารชั้น 1)
พลทหาร

กองเรือตรวจการณ์ลำน้ำ[แก้]

ชั้นยศ จ่านายสิบ นายสิบ และ พลทหาร
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 6 rf - zastavnk I kalse.gif 5 rf - zastavnk.gif 4 rf - starij vodnik I klase.gif 3 rf - starij vodnik.gif 2 rf - vodnik I klase.png 1 rf - vodnik.gif 3 rf - mlađi vodnik.png 2 rf - desetar.png 1 rf - razvodnik.png
ภาษาเซอร์เบีย Заставник I класе Заставник Старији Водник прве класе Старији Водник Водник прве класе3 Водник Млађи водник Десетар Разводник
คำแปล พันจ่าเอก (พิเศษ) พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก (พิเศษ) จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี จ่าตรีกองประจำการ
(พลทหารชั้น 1)
พลทหาร

กองทัพอากาศ และ ป้องกันภัยทางอากาศ[แก้]

ชั้นยศ จ่านายสิบ นายสิบ และ พลทหาร
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ค.ศ. 2003
(อย่างไม่เป็นทางการ)
ไม่มีเครื่องหมาย
ตั้งแต่ ค.ศ. 2006 6 vpvo - zastavnk I kalse.gif 5 vpvo - zastavnk.gif 4 vpvo - starij vodnik I klase.gif 3 vpvo - starij vodnik.gif 2 vpvo - vodnik I klase.png 1 vpvo - vodnik.gif 3 vpvo - mlađi vodnik.gif 2 vpvo - desetar.png 1 vpvo - razvodnik.png
ภาษาเซอร์เบีย Заставник I класе Заставник Старији Водник прве класе Старији Водник Водник прве класе3 Водник Млађи водник Десетар Разводник Редов
คำแปล พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก (พิเศษ) จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี สิบตรีกองประจำการ
(พลทหารชั้น 1)
พลทหาร

ตำรวจ[แก้]

ชั้นยศ จ่านายสิบ นายสิบ และ พลตำรวจ
NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ค.ศ. 1990-2004 ไม่มีเครื่องหมาย
ค.ศ. 2004-2006
ตำรวจดับเพลิง
ภาษาเซอร์เบีย Заставник I класе Заставник Старији Водник прве класе Старији Водник Водник прве класе3 Водник Млађи водник Десетар Разводник Редов
คำแปล ดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจโท จ่าสิบตำรวจตรี สิบตำรวจเอก (พิเศษ) สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี สิบตรีกองประจำการ
(พลตำรวจชั้น 1)
พลตำรวจ

นักเรียนนายร้อย[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]