ข้ามไปเนื้อหา

ยศทหารโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพโปแลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1919

สัญญาบัตร

[แก้]

กองทัพบก

[แก้]
ชั้นยศ นายพล generałowie (Admirałowie) นายพัน oficerowie starsi นายร้อย oficerowie młodsi นักเรียนนายร้อย Podchorąży
กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
กองทหารต่างด้าวโปแลนด์ (สงครามโลกครั้งที่ 1)
ค.ศ. 1914-1916 ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาโปแลนด์ Marszałek Polski Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży Podchorąży
ค.ศ. 1916 ไม่มีการแต่งตั้ง
อักษรย่อ marsz. gen. gen.broni gen.dyw. gen.bryg. płk ppłk mjr kpt. por. ppor. pchor.
กองทัพโปแลนด์ (ค.ศ. 1917-1918)
ค.ศ. 1917-1918 ไม่มีการแต่งตั้ง
คำแปล จอมพลแห่งโปแลนด์ พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
สาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2
ค.ศ. 1919-1939 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
กองทัพประชาชนโปแลนด์
ค.ศ. 1943-1949 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1949-1954 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1954-1958 ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał Armii Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1958-1961 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
ค.ศ. 1961-1963 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
ค.ศ. 1963-1971 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
ค.ศ. 1971-1989 ไม่มีการแต่งตั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1989
ภาษาโปแลนด์ Marszałek Polski Generał Armii Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Podchorąży


กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ

[แก้]
กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายทหารชั้นนายพล นายทหารสัญญาบัตรอาวุโส นายทหารสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
1971-1989 ไม่มีการแต่งตั้ง
Admirał Wiceadmirał Kontradmirał Komandor Komandor porucznik Komandor podporucznik Kapitan marynarki Porucznik marynarki Podporucznik marynarki
ตั้งแต่ ค.ศ. 1989
ภาษาโปแลนด์ Marszałek Polski Admirał Wiceadmirał Kontradmirał Komandor Komandor porucznik Komandor podporucznik Kapitan marynarki Porucznik marynarki Podporucznik marynarki Podchorąży
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศ

[แก้]

ตำรวจ

[แก้]

ประทวน

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]

เชิงอรรถ

[แก้]

บรรณานุกรม

[แก้]