ยศทหารโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพโปแลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1919

สัญญาบัตร[แก้]

กองทัพบก[แก้]

ชั้นยศ นายพล generałowie (Admirałowie) นายพัน oficerowie starsi นายร้อย oficerowie młodsi นักเรียนนายร้อย Cadets
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
ค.ศ. 1917-1918 ไม่มีการแต่งตั้ง
Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan, Rotmistrz Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1919-1939 PL Epolet marsz.svg ไม่มีการแต่งตั้ง PL Epolet gen broni.svg PL Epolet gen dyw.svg PL Epolet gen bryg.svg PL Epolet plk.svg PL Epolet pplk.svg PL Epolet mjr.svg PL Epolet kpt.svg PL Epolet por.svg PL Epolet ppor.svg PL Epolet chor 19.svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1943-1949 Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง Poland-Army-OF-09 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-08 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-07 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-05 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-04 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-03 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-02 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01c (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01b (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01a (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1949-1954 Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง Poland-Army-OF-09 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-08 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-07 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-05 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-04 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-03 (1943-1949).svg None.svg Poland-Army-OF-02 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01c (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01b (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1954-1958 Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svg None.svg Poland-Army-OF-09 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-08 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-07 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-05 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-04 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-03 (1943-1949).svg None.svg Poland-Army-OF-02 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01c (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01b (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał Armii Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Chorąży
ค.ศ. 1958-1961 Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง Poland-Army-OF-09 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-08 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-07 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-05 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-04 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-03 (1943-1949).svg None.svg Poland-Army-OF-02 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01c (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
ค.ศ. 1961-1963 Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง Poland-Army-OF-09 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-08 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-07 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-05 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-04 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-03 (1943-1949).svg None.svg Poland-Army-OF-02 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01c (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
ค.ศ. 1963-1971 Poland-Army-OF-10 (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง Poland-Army-OF-09 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-08 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-07 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-05 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-04 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-03 (1943-1949).svg None.svg Poland-Army-OF-02 (1943-1949).svg Poland-Army-OF-01c (1943-1949).svg ไม่มีการแต่งตั้ง
Marszałek Polski Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik
ค.ศ. 1971-1989 25-marsz Polski.svg 24-gen armii.svg 23-gen broni.svg 22-gen dyw.svg 21-gen bryg.svg 20-plk.svg 19-pplk.svg 18-mjr.svg 17-kpt.svg 16-por.svg 15-ppor.svg ไม่มีการแต่งตั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 Army-POL-OF-10.svg Army-POL-OF-09.svg Army-POL-OF-08.svg Army-POL-OF-07.svg Army-POL-OF-06.svg Army-POL-OF-05.svg Army-POL-OF-04.svg Army-POL-OF-03.svg Army-POL-OF-02.svg Army-POL-OF-01a.svg Army-POL-OF-01b.svg Pagon podchorazego zawodowej Wyższej Szkoły Oficerskiej.jpg
ภาษาโปแลนด์ Marszałek Polski Generał Armii Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Podchorąży
คำแปล จอมพลแห่งโปแลนด์ พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก (พิเศษ) ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ[แก้]

รหัส
NATO
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) และนักเรียนนายร้อย
1971-1989 ไม่มีการแต่งตั้ง
POL PMW pagon1 admirał floty.svg POL PMW pagon1 wiceadmirał.svg POL PMW pagon1 kontradmirał.svg POL PMW pagon1 komandor.svg POL PMW pagon1 komandor porucznik.svg POL PMW pagon1 komandor podporucznik.svg POL PMW pagon1 kapitan marynarki.svg POL PMW pagon1 porucznik marynarki.svg POL PMW pagon1 podporucznik marynarki.svg
Admirał Wiceadmirał Kontradmirał Komandor Komandor porucznik Komandor podporucznik Kapitan marynarki Porucznik marynarki Podporucznik marynarki
ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 Army-POL-OF-10.svg POL PMW pagon1 admirał.svg POL PMW pagon1 admirał floty.svg POL PMW pagon1 wiceadmirał.svg POL PMW pagon1 kontradmirał.svg POL PMW pagon1 komandor.svg POL PMW pagon1 komandor porucznik.svg POL PMW pagon1 komandor podporucznik.svg POL PMW pagon1 kapitan marynarki.svg POL PMW pagon1 porucznik marynarki.svg POL PMW pagon1 podporucznik marynarki.svg
ภาษาโปแลนด์ Marszałek Polski Admirał Wiceadmirał Kontradmirał Komandor Komandor porucznik Komandor podporucznik Kapitan marynarki Porucznik marynarki Podporucznik marynarki Podchorąży
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศ[แก้]

ตำรวจ[แก้]

ประทวน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]