ข้ามไปเนื้อหา

ยศทหารและตำรวจชิลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพชิลี

สัญญาบัตร[แก้]

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Oficiales Generales นายพัน (นายนาวา) Oficiales Superiores นายร้อย (นายเรือ)Oficiales Subalternos นักเรียนนายร้อย Oficiales Cadetes
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D Alumnos de las Escuelas Matrices de Oficiales

กองทัพบก
ภาษาสเปน Capitán General
(Generalísimo)1
General de Ejército2 General de División General de Brigada Brigadier Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán Teniente Subteniente Alférez Subalférez Cadete
ชั้นยศ จอมพล[a] พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนทำการนายร้อย นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ
ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาสเปน Almirante2 Vicealmirante Contraalmirante Comodoro Capitán de Navío Capitán de Fragata Capitán de Corbeta Teniente 1º Teniente 2º Subteniente Guardiamarina Brigadier Cadete
พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ นักเรียนนายเรือ


กองทัพอากาศ
ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาสเปน General del Aire2 General de Aviación General de Brigada Aérea Comodoro Coronel de Aviación Comandante de Grupo Comandante de Escuadrilla Capitán de Bandada Teniente Subteniente Alférez Subalférez Cadete
พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนทำการนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ

ตำรวจทหารแห่งชาติ
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง -
ภาษาสเปน General Director2 General Inspector General Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán Teniente Subteniente Aspirante a oficial
พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ทหารตำรวจแห่งชาติ
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาสเปน Director Nacional2 Subdirector Operativo Coronel Teniente Coronel Mayor Capitán Teniente 1º Teniente 2º Subteniente Aspirante a oficial
พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนทำการนายร้อย นักเรียนนายร้อย

ประทวน[แก้]

ยศ[1]
กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

ตำรวจทหารแห่งชาติ

ทหารตำรวจแห่งชาติ
Suboficial Mayor
พันจ่า
Suboficial Mayor

พันจ่า
Suboficial Mayor o Condestable

พันจ่าอากาศ
Suboficial Mayor

พันจ่าตำรวจ
Suboficial Mayor

พัจ่า
Suboficial Mayor
Suboficial
จ่าสิบเอก
Suboficial

พันจ่าเอก
Suboficial

พันจ่าอากาศเอก
Suboficial

จ่าสิบตำรวจเอก
Suboficial

จ่าสิบเอก
Suboficial

จ่าสิบโท
Sargento 1°

พันจ่าโท
Sargento 1°

พันจ่าอากาศโท
Sargento 1°

จ่าสิบตำรวจโท
Sargento 1°

จ่าสิบโท
Sargento 1°
Clase
จ่าสิบตรี
Sargento 2°

พันจ่าตรี
Sargento 2°

พันจ่าอากาศตรี
Sargento 2°

จ่าสิบตำรวจตรี
Sargento 2°

จ่าสิบตรี
Sargento 2°

สิบเอก
Cabo 1°

จ่าเอก
Cabo 1°

จ่าอากาศเอก
Cabo 1°

สิบตำรวจเอก
Cabo 1°

สิบเอก
Cabo 1°

สิบโท
Cabo 2°

จ่าโท
Cabo 2°

จ่าอากาศโท
Cabo 2°

สิบตำรวจโท
Cabo 2°

สิบโท
Cabo 2°

สิบตรี
Cabo

จ่าตรี
Marinero 1º-Soldado 1º

จ่าอากาศตรี
Cabo
-
สิบตรี
Cabo
Soldados de Tropa Profesional - Marinero 2° / Soldado Infante de Marina - -
Gendarme 1°
Soldado de Arma/Servicio Profesional - - -
Gendarme 2°

Soldado de Tropa Profesional
Marinero Soldado de Tropa Profesional
Carabinero

Gendarme
Alumnos de las Escuelas Matrices de Suboficiales
Cabo Dragoneante
Grumete Naval o Grumete IM (grumete infante de marina) - - -

Soldado Dragoneante
Grumete
Alumno
Carabinero Alumno
Gendarme Alumno
พลทหาร Soldado Conscripto Marinero Conscripto
Soldado Conscripto (infante de marina)/
Soldado Conscripto - -

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. โดยประธานาธิบดี ในฐานะผู้บัญชาการหารสูงสุดเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. ตั้งแต่ ค.ศ. 2008

บรรณานุกรม[แก้]

แม่แบบ:กองทัพชิลี