ข้ามไปเนื้อหา

ยศทหารในกองทัพสวีเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพสวีเดนในสมัยต่าง ๆ

เครื่องแบบปัจจุบัน

[แก้]
ชั้นสัญญาบัตร
Type of Force นายพล นายพัน นายร้อย

กองทัพบก
ภาษาสวีเดน General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
ภาษาไทย พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือ

ราชนาวิกโยธิน
ภาษาสวีเดน AmiralKommendör Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
ภาษาไทย พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ

กองทัพอากาศ
ภาษาสวีเดน General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
ภาษาไทย พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ
ตำรวจ
ภาษาสวีเดน
ภาษาไทย
ชั้นประทวน

พัฒนาการ

[แก้]

ค.ศ. 1957 - 1972

[แก้]

แม่แบบ:User SwedishMilitaryRanksBefore1972 หมายเหตุ ชั้นยศจอมพล (Fältmarskalk) เป็นชั้นยศสูงสุด โดยนิตินัย ก่อนการปฏิรูปกองทัพ ค.ศ. 1972, นับตั้งแต่ ค.ศ. 1824 ยังไม่มีผู้ใดได้รับการแต่งตั้งในชั้นยศนี้.[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องแบบสนาม ค.ศ. 1958/1959 - โครงสร้างชั้นยศ 1945

[แก้]
Officerare
Rank insignia on collar patch
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Kadetter Underbefäl Meniga
Rank insignia on collar patch
Rank Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Sergeant
Senior Year at Karlberg
Sergeant
Junior Year at Karlberg
Rustmästare Överfurir Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig
Infantry

ค.ศ. 1939 - โครงสร้างชั้นยศ ค.ศ. 1945

[แก้]
Officerare
Badge m/46 to field cap
Rank insignia
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Kadetter Underbefäl Meniga
Badge to field cap

m/46

m/46

m/46

m/46-57

m/46-52

m/46-52

m/46-52

m/46-52

Rank insignia
Rank Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Sergeant
Junior Year at Karlberg
Rustmästare
1957
Överfurir Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig

ค.ศ. 1939

[แก้]
Officerare
Badge m/40
to field cap
Rank insignia m/39
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Manskap
Badge m/40
to field cap
Rank insignia m/39
Rank Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Överfurir
1942
Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig

ค.ศ. 1923

[แก้]
Officerare
Cap m/23
Rank insignia
Rank insignia on greatcoat
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant
Abolished 1937
Fänrik

Also a crown in silver on each lower sleeve until 1937.
Underofficerare Manskap
Cap m/23
Rank insignia
Rank insignia on greatcoat
Rank Fanjunkare
Styckjunkare
with relative rank as Underlöjtnant
Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Menig

ค.ศ. 1910

[แก้]
Officerare
Badge m/14 for fur cap
Badge m/10-14 for hat
Rank insignia m/10
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant

Fänrik 1915

Underofficerare Manskap
Badge m/14 for fur cap -
Badge m/10-14 for hat
Rank insignia m/10
Rank Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Distinktionskorpral
Förste konstapel
Furir 1915
Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Menig

ค.ศ. 1878 - 1895

[แก้]

ค.ศ. 1816-1823

[แก้]

ค.ศ. 1809-1816

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  • Research: Ph.D. thesis in "War and the career system", Dagens Nyheter by Professor Mats Alvesson, researcher of military organization at Lunds University, and Karl Ydén at the University of Göteborg.[1]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

แม่แบบ:กองทัพสวีเดน