ยศทหารในกองทัพสวีเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพสวีเดนในสมัยต่าง ๆ

เครื่องแบบปัจจุบัน[แก้]

ชั้นสัญญาบัตร
Type of Force นายพล นายพัน นายร้อย
Armén vapen bra.svg
กองทัพบก
SWE-General.svg SWE-Generallöjtnant.svg SWE-Generalmajor.svg SWE-Brigadgeneral.svg SWE-överste.svg SWE-överstelöjtnant.svg SWE-major.svg SWE-Kapten.svg SWE-Löjtnant.svg SWE-Fänrik.svg
ภาษาสวีเดน General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
ภาษาไทย พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
Marinen vapen bra.svg
กองทัพเรือ
OF-9 Amiral FL hylsa.jpg OF-8 Viceamiral FL hylsa.jpg OF-7 Konteramiral FL hylsa.jpg OF-6 Flottiljamiral FL hylsa.jpg SWE-NavyOF5.svg SWE-NavyOF4.svg SWE-NavyOF3.svg SWE-NavyOF2.svg SWE-NavyOF1b.svg SWE-NavyOF1a.svg
Amfibiekåren vapen.svg
ราชนาวิกโยธิน
OF-5 Överste AMF hylsa.jpg OF-4 Överstelöjtnant AMF hylsa.jpg OF-3 Major AMF hylsa.jpg OF-2 Kapten AMF hylsa.jpg OF-1 Löjtnant AMF hylsa.jpg OF-1 Fänrik AMF hylsa.jpg
ภาษาสวีเดน AmiralKommendör Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
ภาษาไทย พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ
Flygvapnet vapen bra.svg
กองทัพอากาศ
OF-9 General FV hylsa.jpg OF-8 Generallöjtnant FV hylsa.jpg OF-7 Generalmajor FV hylsa.jpg OF-6 Brigadgeneral FV hylsa.jpg OF-5 Överste 1987-2000 FV hylsa.jpg OF-4 Överstelöjtnant FV hylsa.jpg OF-3 Major FV hylsa.jpg OF-2 Kapten FV hylsa.jpg OF-1 Löjtnant FV hylsa.jpg OF-1 Fänrik FV hylsa.jpg
ภาษาสวีเดน General Generallöjtnant Generalmajor Brigadgeneral Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik Kadett
ภาษาไทย พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ
Polisen vapen.svg ตำรวจ Swedish-police-rank-new-01.svg Swedish-police-rank-new-02-1.svg Swedish-police-rank-new-02-2.svg Swedish-police-rank-03.svg Swedish-police-rank-04.svg Swedish-police-rank-05.svg Swedish-police-rank-06.svg Swedish-police-rank-07.svg Swedish-police-rank-08.svg Swedish-police-rank-09.svg
ภาษาสวีเดน
ภาษาไทย
ชั้นประทวน

พัฒนาการ[แก้]

ค.ศ. 1957 - 1972[แก้]

แม่แบบ:User SwedishMilitaryRanksBefore1972 หมายเหตุ ชั้นยศจอมพล (Fältmarskalk) เป็นชั้นยศสูงสุด โดยนิตินัย ก่อนการปฏิรูปกองทัพ ค.ศ. 1972, นับตั้งแต่ ค.ศ. 1824 ยังไม่มีผู้ใดได้รับการแต่งตั้งในชั้นยศนี้.[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องแบบสนาม ค.ศ. 1958/1959 - โครงสร้างชั้นยศ 1945[แก้]

Officerare
Rank insignia on collar patch General kragspegel m58 stjärna m39.jpg Generallöjtnant kragspegel m58 stjärna m39.jpg Generalmajor kragspegel m58 stjärna m39.jpg OF-5 Överste.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-3 Major.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-1 Fänrik.jpg
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Kadetter Underbefäl Meniga
Rank insignia on collar patch OR-8 Förvaltare.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-6 Förste sergeant.jpg OR-5 Sergeant 2.jpg OR-4 Korpral 2.jpg OR Rustmästare.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg OR-2 Menig 1kl. år 1.jpg Kragspegel infanteri.jpg
Rank Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Sergeant
Senior Year at Karlberg
Sergeant
Junior Year at Karlberg
Rustmästare Överfurir Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig
Infantry

ค.ศ. 1939 - โครงสร้างชั้นยศ ค.ศ. 1945[แก้]

Officerare
Badge m/46 to field cap 11 General armén mössmärke 1946.jpg 10 Överste armén mössmärke 1946.jpg 9 Överstelöjtnant armén mössmärke 1946.jpg 8 Major armén mössmärke 1946.jpg 7 Kapten Ryttmästare armén mössmärke 1946.jpg 6 Löjtnant armén mössmärke 1946.jpg 5 Fänrik armén mössmärke 1946.jpg
Rank insignia 16 General 1939.jpg 17 Generallöjtnant 1939.jpg 18 Generalmajor 1939.jpg 1 Överste 1939.jpg 2 Överstelöjtnant 1939.jpg 3 Major 1939.jpg 4 Kapten Ryttmästare 1939.jpg 5 Löjtnant 1939.jpg 6 Fänrik 1939.jpg
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Kadetter Underbefäl Meniga
Badge to field cap 4 Förvaltare armén mössmärke 1946.jpg

m/46

3 Fanjunkare armén mössmärke 1946.jpg

m/46

2 Sergeant armén mössmärke 1946.jpg

m/46

16 Rustmästare armén mössmärke 1946-52-57.jpg

m/46-57

15 Överfurir armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

14 Furir armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

13 Korpral armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

12 Vicekorpral armén mössmärke 1946-52.jpg

m/46-52

1 Manskap armén mössmärke 1940.jpg
Rank insignia 7 Förvaltare 1946.jpg 8 Fanjunkare 1946.jpg 9 Sergeant 1946.jpg 9 Sergeant 1939.jpg 10 Rustmästare.jpg 11 Överfurir 1942.jpg 12 Furir 1939.jpg 13 Korpral Konstapel 1939.jpg 14 Vicekorpral 1939.jpg 15 Menig 1939.jpg
Rank Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Sergeant
Junior Year at Karlberg
Rustmästare
1957
Överfurir Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig

ค.ศ. 1939[แก้]

Officerare
Badge m/40
to field cap
11 General armén mössmärke 1940.jpg 10 Överste armén mössmärke 1940.jpg 9 Överstelöjtnant armén mössmärke 1940.jpg 8 Major armén mössmärke 1940.jpg 7 Kapten Ryttmästare armén mössmärke 1940.jpg 6 Löjtnant armén mössmärke 1940.jpg 5 Fänrik armén mössmärke 1940.jpg
Rank insignia m/39 16 General 1939.jpg 17 Generallöjtnant 1939.jpg 18 Generalmajor 1939.jpg 1 Överste 1939.jpg 2 Överstelöjtnant 1939.jpg 3 Major 1939.jpg 4 Kapten Ryttmästare 1939.jpg 5 Löjtnant 1939.jpg 6 Fänrik 1939.jpg
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Underofficerare Manskap
Badge m/40
to field cap
6 Löjtnant armén mössmärke 1940.jpg 5 Fänrik armén mössmärke 1940.jpg 2 Sergeant armén mössmärke 1940.jpg 1 Manskap armén mössmärke 1940.jpg
Rank insignia m/39 7 Förvaltare 1939.jpg 8 Fanjunkare 1939.jpg 9 Sergeant 1939.jpg 11 Överfurir 1942.jpg 12 Furir 1939.jpg 13 Korpral Konstapel 1939.jpg 14 Vicekorpral 1939.jpg 15 Menig 1939.jpg
Rank Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Överfurir
1942
Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Menig

ค.ศ. 1923[แก้]

Officerare
Cap m/23 13 General mössa m1923.jpg 12 Överste mössa m1923.jpg 11 Överstelöjtnant mössa m1923.jpg 10 Major mössa m1923.jpg 9 Kapten Ryttmästare mössa m1923.jpg 8 Löjtnant mössa m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik mössa m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik mössa m1923.jpg
Rank insignia 15 General krage 1923.jpg 14 Generallöjtnant krage 1923.jpg 13 Generalmajor krage 1923.jpg 12 Överste krage 1923.jpg 11 Överstelöjtnant krage 1923.jpg 10 Major krage 1923.jpg 9 Kapten Ryttmästare krage 1923.jpg 8 Löjtnant krage 1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik krage 1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik krage 1923.jpg
Rank insignia on greatcoat 15 General axelklaff m1923.jpg 14 Generallöjtnant axelklaff m1923.jpg 13 Generalmajor axelklaff m1923.jpg 12 Överste axelklaff m1923.jpg 11 Överstelöjtnant axelklaff m1923.jpg 10 Major axelklaff m1923.jpg 9 Kapten axelklaff m1923.jpg 8 Löjtnant axelklaff m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik axelklaff m1923.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik axelklaff m1923.jpg
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant
Abolished 1937
Fänrik
Kadettkrona AM 088431.jpg
Also a crown in silver on each lower sleeve until 1937.
Underofficerare Manskap
Cap m/23 6 Fanjunkare mössa m1923 efter 1926.jpg 6 Fanjunkare mössa m1923.jpg 5 Sergeant mössa m1923.jpg 1 Manskap mössa m1923.jpg
Rank insignia 6 Fanjunkare krage 1923-1925.jpg 6 Fanjunkare krage 1923.jpg 5 Sergeant krage 1923.jpg 4 Furir krage 1923.jpg 3 Korpral Konstapel krage 1923.jpg 2 Vicekorpral Vicekonstapel krage 1923.jpg 1 Manskap krage 1923.jpg
Rank insignia on greatcoat 6 Fanjunkare axelklaff m1923 efter 1925.jpg 6 Fanjunkare axelklaff m1923.jpg 5 Sergeant axelklaff m1923.jpg 4 Furir axelklaff m1923.jpg 3 Korpral axelklaff m1923.jpg 2 Vicekorpral axelklaff m1923.jpg 1 Manskap axelklaff m1923.jpg
Rank Fanjunkare
Styckjunkare
with relative rank as Underlöjtnant
Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Furir Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Menig

ค.ศ. 1910[แก้]

Officerare
Badge m/14 for fur cap 9 General armén mössmärke 1914.jpg 8 Överste armén mössmärke 1914.jpg 7 Överstelöjtnant armén mössmärke 1914.jpg 6 Major armén mössmärke 1914.jpg 5 Kapten Ryttmästare armén mössmärke 1914.jpg 4 Löjtnant armén mössmärke 1914.jpg 3 Underlöjtnant Fänrik armén mössmärke 1914.jpg
Badge m/10-14 for hat 9 General armén hatt m1910-14.jpg 8 Överste armén hatt m1910-14.jpg 7 Överstelöjtnant armén hatt m1910-14.jpg 6 Major armén hatt m1910-14.jpg 5 Kapten Ryttmästare armén hatt m1910-14.jpg 4 Löjtnant armén hatt m1910-14.jpg 3 Underlöjtnant armén hatt m1910-14.jpg
Rank insignia m/10 OF-9 General 1910.png OF-8 Generallöjtnant 1910.png OF-7 Generalmajor 1910.png 12 Överste axelträns m1910.jpg 11 Överstelöjtnant axelträns m1910.jpg 10 Major axelträns m1910.jpg 9 Kapten Ryttmästare axelträns m1910.jpg 8 Löjtnant axelträns m1910.jpg 7 Underlöjtnant Fänrik axelträns m1910.jpg
Rank General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Underlöjtnant

Fänrik 1915

Underofficerare Manskap
Badge m/14 for fur cap 2 Fanjunkare armén mössmärke 1914.jpg 1 Sergeant armén mössmärke 1914.jpg -
Badge m/10-14 for hat 2 Fanjunkare armén hatt m1910-14.jpg 1 Sergeant armén hatt m1910-14.jpg 0 Manskap armén hatt m1910.jpg
Rank insignia m/10 6 Fanjunkare Styckjunkare axelträns m1910.jpg 5 Sergeant axelträns m1910.jpg 4 Furir axelklaff m1910.jpg 3 Korpral axelklaff m1910.jpg 2 Vicekorpral axelklaff m1910.jpg 1 Manskap axelklaff m1910.jpg
Rank Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant Distinktionskorpral
Förste konstapel
Furir 1915
Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Menig

ค.ศ. 1878 - 1895[แก้]

ค.ศ. 1816-1823[แก้]

ค.ศ. 1809-1816[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Research: Ph.D. thesis in "War and the career system", Dagens Nyheter by Professor Mats Alvesson, researcher of military organization at Lunds University, and Karl Ydén at the University of Göteborg.[1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กองทัพสวีเดน