ยศและเครื่องหมายของวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางนี้แสดงยศและเครื่องหมายยศของหน่วย วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส ซึ่งใช้ในระหว่าง เมษายน ค.ศ. 1942 - เมษายน ค.ศ. 1945 โดยเทียบกับยศทหารบกแวร์มัคท์

ตาราง[แก้]

เครื่องหมายยศ ชั้นยศเอ็สเอ็ส Balkenkreuz.svg
ยศที่เทียบเท่าในกองทัพบกของแวร์มัคท์
ปกเสื้อ อินทรธนู แขนเสื้อ
ชั้นนายพล (Generalsränge)
Reichsführer-SS Collar Rank.svg
Reichsführer-SS shoulder.svg
GenFeldmarschall OF10 cam 1942-1945.png
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส
(Reichsführer-SS)
จอมพล
(Generalfeldmarschall)
WMacht H OF10 GenFeldmarschall01 h 1942.svg
SS-Oberst-Gruppenführer collar.svg
SS Oberstgruppenführer.jpg
GenOberst Oberstgruf OF9 cam slv 1942-1945.png
เอ็สเอ็ส-โอเบิร์ช-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกอาวุโสแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Oberst-Gruppenführer
und Generaloberst der Waffen-SS)
พลเอกอาวุโส
(Generaloberst)
WMacht H OF9 GenOberst h 1935-1945.svg
SS-Obergruppenführer Collar Rank.svg
SS Obergruppenführer.jpg
GenWaGtg Ogruf OF8 cam slv02 1942-1945.png
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Obergruppenführer
und General der Waffen-SS)
พลเอกทหารราบ
(General der Infanterie)
พลเอกทหารม้า
(General der Kavallerie)
พลเอกทหารปืนใหญ่
(General der Artillerie)
พลเอกทหารช่าง
(General der Pioniere)
พลเอกทหารภูเขา
(General der Gebirgstruppe)
พลเอกทหารยานเกราะ
(General der Panzertruppe)
พลเอกทหารสื่อสาร
(General der Nachrichtentruppe)
WMacht H OF8 GenWaGtg h 1935-1945.svg
SS-Gruppenführer Collar Rank.svg
SS Gruppenführer.jpg
GenLt Gruf OF7 cam slv02 1942-1945.png
เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลโทแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Gruppenführer
und Generalleutnant der Waffen-SS)
พลโท
(Generalleutnant)
WMacht H OF7 GenLt h 1935-1945.svg
SS-Brigadeführer Collar Rank.svg
SS Brigadeführer.jpg
GenMaj Brif OF6 cam slv02 1942-1945.png
เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์
และพลตรีแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Brigadeführer
und Generalmajor der Waffen-SS)
พลตรี
(Generalmajor)
WMacht H OF6 GenMaj h 1935-1945.svg
ชั้นสัญญาบัตร (Offiziersränge)
SS-Oberführer Collar Rank.svg
WSS Inf OF5 Oberf Staf h 1945.jpg
WSS-Oberführer OF5a cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
(SS-Oberführer)
เทียบได้กับยศพลจัตวา
ซึ่งแวร์มัคท์ไม่มีชั้นยศนี้ในกองทัพบก
SS-Standartenführer Collar Rank.svg
Oberst Staf OF5 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์
(SS-Standartenführer)
พันเอก
(Oberst)
WMacht H OF5 Oberst02 PzGren h.jpg
SS-Obersturmbannführer.svg
Shoulder-wss-ill-obersturmbannf.jpg
OTL Ostubaf OF4 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Obersturmbannführer)
พันโท
(Oberstleutnant)
WMacht H OF4 OTL Pz h.jpg
SS-Sturmbannfuehrer collar.svg
Shoulder-wss-ill-sturmbannf.jpg
Maj Stubaf OF3 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Sturmbannführer)
พันตรี
(Major)
Major Epaulette.jpg
SS-Hauptsturmführer collar.svg
SS Hauptsturmführer (Nachschub).jpg
Hptm Hstuf OF2 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Hauptsturmführer)
ร้อยเอก
(Hauptmann/Rittmeister)
Hauptmann Epaulette.jpg
SS-Obersturmführer.svg
Shoulder-wss-ill-obersturmf.jpg
OLt Ostuf OF1a cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Obersturmführer)
ร้อยโท
(Oberleutnant)
Oberleutnant Epaulette.jpg
SS-Untersturmführer.svg
Shoulder-wss-ill-untersturmf.jpg
Lt Ustuf OF1b cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Untersturmführer)
ร้อยตรี
(Leutnant)
Leutnant Epaulette.jpg
ชั้นประทวน (Unterführer)
SS-Sturmscharführer.svg
SS Sturmscharführer-SD.jpg
StFw Stuscha OR8 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์
(SS-Sturmscharführer)
จ่าสิบเอกพิเศษ
(Stabsfeldwebel)
StabsFWEpaulette.jpg
SS-Stabsscharführer เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งเป็นการพิเศษให้กับผู้ที่ดำรงยศ SS-Hauptscharführer (OR-7) หรือ SS-Oberscharführer (OR-6) แล้ว SS-Scharführer (OR-5) ในบางกรณี
SS Stabsscharfuehrer Insignia.png
เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Stabsscharführer)
*ไม่มียศเฉพาะเจาะจง*
มีตำแหน่งพิเศษเป็นจ่ากองร้อย ซึ่งมาจากยศใดก็ได้ในชั้นประทวน แต่โดยทั่วไปมักมาจาก Feldwebel ขึ้นไป

(Hauptfeldwebel)

Statuszeichen HptFw WMacht, NVA und Stascha SS.svg
SS-Hauptscharführer.svg
SS Hauptscharführer (Totenkopfverbände).jpg
OFw Hscha OR7 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Hauptscharführer)
จ่าสิบเอก
(Oberfeldwebel)
WMacht Lw OR7 OFw h 1945.svg
SS-Oberscharführer.svg
SS Oberscharführer-Fm.jpg
Fw Oscha OR6 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Oberscharführer)
จ่าสิบโท
(Feldwebel)
FeldwebelEpaulette.jpg
SS-Scharführer.svg
SS Scharführer (Panzertruppe).jpg
UFw Scha OR5a cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Scharführer)
จ่าสิบตรี
(Unterfeldwebel)
WMacht Lw OR5a UFw h 1945.svg
SS-Unterscharführer.svg
SS Unterscharführer-MP.jpg
Uffz Uscha OR5b cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Unterscharführer)
สิบเอก
(Unteroffizier)
WMacht H OT5b Uffz Pz04 h.jpg
ชั้นกองประจำการ (Mannschaften)
ไม่มีเทียบเท่า สิบเอกกองประจำการ
(Stabsgefreiter)
WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg
WMacht H OR4 StGefr 1935-1945.svg
center‎
SS Mannschaft.jpg
WSS-Rottenf OF3 slv 1938-1945.gif
WSS-Rottenf OF3 slv 1938-1945.gif
เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์
(SS-Rottenführer)
สิบโทกองประจำการ
(Obergefreiter)
WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg

WMacht H OR3a OGefr.svg WMacht H OR3b OGefr.svg

center‎
SS Mannschaft.jpg
WSS-Stuma OF2 slv 1938-1945.gif
WSS-Stuma OF2 slv 1938-1945.gif
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์
(SS-Sturmmann)
สิบตรีกองประจำการ
(Gefreiter)
WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg
WMacht H OR2 Gefr 1935-1945.svg
SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
SS Mannschaft.jpg
Rank insignia of Oberschütze of the Waffen-SS.svg
Rank insignia of Oberschütze of the Waffen-SS.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชึทเซอ
(SS-Oberschütze)
ก่อน 1942: พลปืนอาวุโส 4
(Oberschütze)
หลัง 1942: พลจู่โจมอาวุโส
(Obergrenadier)
WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg
WMacht OR1a Ober…(Soldat) 1935-1945.svg
SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
SS Mannschaft.jpg
ไม่มี เอ็สเอ็ส-ชึทเซอ
(SS-schuetze)
พลทหาร (Soldat)
ก่อน 1942: พลปืน (Schütze)
หลัง 1942: พลจู่โจม (Grenadier)
WMacht H Inf OR4-1 Mannschaften01 h 1935-1945.jpg
พลอาสาในวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส พลอาสาในกองทัพ

แหล่งที่มา[แก้]

  • Bedurftig, Friedemann, and Zenter, Christian. The Encyclopedia of the Third Reich. 1985.
  • Cook, Stan and Bender, R. James. Leibstandarte SS Adolf Hitler – Volume One: Uniforms, Organization, & History. San Jose, CA: R. James Bender Publishing, 1994. ISBN 978-0-912138-55-8
  • Hayes, A. SS Uniforms, Insignia and Accoutrements. Schiffer Publishing, Ltd. 2000. ISBN 978-0-7643-0046-2
  • Mollo, Andrew. Uniforms of the SS, Collected Edition Vol. 1–6. Motorbooks Intl. 1997. ISBN 978-1-85915-048-1
  • Personnel Service Records of the S.S., National Archives and Records Administration, College Park, Maryland

แม่แบบ:ยศทหาร และ เครื่องแบบนาซีเยอรมนี