ยศและเครื่องหมายของวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางนี้แสดงยศและเครื่องหมายยศของหน่วย วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส ซึ่งใช้ในระหว่าง เมษายน ค.ศ. 1942 - เมษายน ค.ศ. 1945 โดยเทียบกับยศทหารบกแวร์มัคท์

ตาราง[แก้]

เครื่องหมายยศ ชั้นยศเอ็สเอ็ส Balkenkreuz.svg
ยศที่เทียบเท่าในกองทัพบกของแวร์มัคท์
ปกเสื้อ อินทรธนู แขนเสื้อ
ชั้นนายพล (Generalsränge)
Reichsführer-SS Collar Rank.svg
Reichsführer-SS shoulder.svg
GenFeldmarschall OF10 cam 1942-1945.png
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส
(Reichsführer-SS)
จอมพล
(Generalfeldmarschall)
Wehrmacht GenFeldmarschall 1942h1.svg
SS-Oberstgruppenführer Collar Rank.svg
SS Oberstgruppenführer.jpg
Genob-obrstgrf.png
เอ็สเอ็ส-โอเบิร์ช-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกอาวุโสแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Oberst-Gruppenführer
und Generaloberst der Waffen-SS)
พลเอกอาวุโส
(Generaloberst)
Rank insignia of Generaloberst of the Wehrmacht.svg
SS-Obergruppenführer Collar Rank.svg
SS Obergruppenführer.jpg
Gend-obgf.png
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์
และพลเอกแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Obergruppenführer
und General der Waffen-SS)
พลเอกทหารราบ
(General der Infanterie)
พลเอกทหารม้า
(General der Kavallerie)
พลเอกทหารปืนใหญ่
(General der Artillerie)
พลเอกทหารช่าง
(General der Pioniere)
พลเอกทหารภูเขา
(General der Gebirgstruppe)
พลเอกทหารยานเกราะ
(General der Panzertruppe)
พลเอกทหารสื่อสาร
(General der Nachrichtentruppe)
Rank insignia of General of the Wehrmacht.svg
SS-Gruppenführer Collar Rank.svg
SS Gruppenführer.jpg
Genl-grpf.png
เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์
และพลโทแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Gruppenführer
und Generalleutnant der Waffen-SS)
พลโท
(Generalleutnant)
Rank insignia of Generalleutnant of the Wehrmacht.svg
SS-Brigadeführer Collar Rank.svg
SS Brigadeführer.jpg
Genm-brgf.png
เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์
และพลตรีแห่งวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส
(SS-Brigadeführer
und Generalmajor der Waffen-SS)
พลตรี
(Generalmajor)
Rank insignia of Generalmajor of the Wehrmacht.svg
ชั้นสัญญาบัตร (Offiziersränge)
SS-Oberführer Collar Rank.svg
SS Standartenführer (Oberführer) der Infanterie.jpg
SS-Oberführer-camo.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์
(SS-Oberführer)
เทียบได้กับยศพลจัตวา
ซึ่งแวร์มัคท์ไม่มีชั้นยศนี้ในกองทัพบก
SS-Standartenführer Collar Rank.svg
Oberst Staf OF5 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์
(SS-Standartenführer)
พันเอก
(Oberst)
Oberst Epaulette.jpg
SS-Obersturmbannführer.svg
Shoulder-wss-ill-obersturmbannf.jpg
OTL Ostubaf OF4 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Obersturmbannführer)
พันโท
(Oberstleutnant)
Oberstleutnant Epaulette.jpg
SS-Sturmbannfuehrer collar.svg
Shoulder-wss-ill-sturmbannf.jpg
Maj Stubaf OF3 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์
(SS-Sturmbannführer)
พันตรี
(Major)
Major Epaulette.jpg
SS-Hauptsturmführer collar.svg
SS Hauptsturmführer (Nachschub).jpg
SS-Hauptsturmführer-camo.svg
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Hauptsturmführer)
ร้อยเอก
(Hauptmann/Rittmeister)
Hauptmann Epaulette.jpg
SS-Obersturmführer.svg
Shoulder-wss-ill-obersturmf.jpg
OLt Ostuf OF1a cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Obersturmführer)
ร้อยโท
(Oberleutnant)
Oberleutnant Epaulette.jpg
SS-Untersturmführer.svg
Shoulder-wss-ill-untersturmf.jpg
Lt Ustuf OF1b cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
(SS-Untersturmführer)
ร้อยตรี
(Leutnant)
Leutnant Epaulette.jpg
ชั้นประทวน (Unterführer)
SS-Sturmscharführer.svg
SS Sturmscharführer-SD.jpg
StFw Stuscha OR8 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์
(SS-Sturmscharführer)
จ่าสิบเอกพิเศษ
(Stabsfeldwebel)
StabsFWEpaulette.jpg
SS-Stabsscharführer เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งเป็นการพิเศษให้กับผู้ที่ดำรงยศ SS-Hauptscharführer (OR-7) หรือ SS-Oberscharführer (OR-6) แล้ว SS-Scharführer (OR-5) ในบางกรณี
SS Stabsscharfuehrer Insignia.png
เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Stabsscharführer)
*ไม่มียศเฉพาะเจาะจง*
มีตำแหน่งพิเศษเป็นจ่ากองร้อย ซึ่งมาจากยศใดก็ได้ในชั้นประทวน แต่โดยทั่วไปมักมาจาก Feldwebel ขึ้นไป

(Hauptfeldwebel)

Statuszeichen HptFw WMacht, NVA und Stascha SS.svg
SS-Hauptscharführer.svg
SS Hauptscharführer (Totenkopfverbände).jpg
OFw Hscha OR7 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-เฮาฟท์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Hauptscharführer)
จ่าสิบเอก
(Oberfeldwebel)
Luftwaffe epaulette Oberfeldwebel.svg
SS-Oberscharführer.svg
SS Oberscharführer-Fm.jpg
Fw Oscha OR6 cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Oberscharführer)
จ่าสิบโท
(Feldwebel)
FeldwebelEpaulette.jpg
SS-Scharführer.svg
SS Scharführer (Panzertruppe).jpg
UFw Scha OR5a cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Scharführer)
จ่าสิบตรี
(Unterfeldwebel)
Luftwaffe epaulette Unterfeldwebel.svg
SS-Unterscharführer.svg
SS Unterscharführer-MP.jpg
Uffz Uscha OR5b cam slv 1945.svg
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์
(SS-Unterscharführer)
สิบเอก
(Unteroffizier)
WMacht H OT5b Uffz Pz04 h.jpg
ชั้นกองประจำการ (Mannschaften)
ไม่มีเทียบเท่า สิบเอกกองประจำการ
(Stabsgefreiter)
Mannschaft Epaulette 1938.jpg
Rank insignia of Stabsgefreiter of the Wehrmacht.svg
center‎
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
SS-Rottenführer sleeve.gif
SS-Rottenführer sleeve.gif
เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์
(SS-Rottenführer)
สิบโทกองประจำการ
(Obergefreiter)
Mannschaft Epaulette 1938.jpg

Rank insignia of Obergefreiter (over 6 years of service) of the Wehrmacht.svg Rank insignia of Obergefreiter (under 6 years of service) of the Wehrmacht.svg

center‎
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
SS-Sturmmann sleeve.gif
SS-Sturmmann sleeve.gif
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์
(SS-Sturmmann)
สิบตรีกองประจำการ
(Gefreiter)
Mannschaft Epaulette 1938.jpg
Rank insignia of Gefreiter of the Wehrmacht.svg
SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
Rank insignia of Oberschütze of the Waffen-SS.svg
Rank insignia of Oberschütze of the Waffen-SS.svg
เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชึทเซอ
(SS-Oberschütze)
ก่อน 1942: พลปืนอาวุโส 4
(Oberschütze)
หลัง 1942: พลจู่โจมอาวุโส
(Obergrenadier)
Mannschaft Epaulette 1938.jpg
Rank insignia of Oberschütze of the Wehrmacht.svg
SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
WSS OR1-3 Mannschaft2.jpg
ไม่มี เอ็สเอ็ส-ชึทเซอ
(SS-schuetze)
พลทหาร (Soldat)
ก่อน 1942: พลปืน (Schütze)
หลัง 1942: พลจู่โจม (Grenadier)
Mannschaft Epaulette 1938.jpg
พลอาสาในวัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส พลอาสาในกองทัพ

แหล่งที่มา[แก้]

  • Bedurftig, Friedemann, and Zenter, Christian. The Encyclopedia of the Third Reich. 1985.
  • Cook, Stan and Bender, R. James. Leibstandarte SS Adolf Hitler – Volume One: Uniforms, Organization, & History. San Jose, CA: R. James Bender Publishing, 1994. ISBN 978-0-912138-55-8
  • Hayes, A. SS Uniforms, Insignia and Accoutrements. Schiffer Publishing, Ltd. 2000. ISBN 978-0-7643-0046-2
  • Mollo, Andrew. Uniforms of the SS, Collected Edition Vol. 1–6. Motorbooks Intl. 1997. ISBN 978-1-85915-048-1
  • Personnel Service Records of the S.S., National Archives and Records Administration, College Park, Maryland

แม่แบบ:ยศทหาร และ เครื่องแบบนาซีเยอรมนี