ยศทหารสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพโซเวียต (ทั้งสามเหล่าทัพ) ระหว่าง ค.ศ. 1955-1991

เครื่องหมายยศ[แก้]

ทหารระดับ ทหารบก ทหารอากาศและเหล่าทหารอื่น
(การบิน, ยานเกราะ, ปืนใหญ่, ช่าง, สื่อสาร, เสนารักษ์, ดุริยางค์, ตุลาการ)
ทหารเรือ
จอมทัพ
Rank insignia of генералиссимус Советского Союза.svg
จอมพลสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต
(Генерали́ссимус Сове́тского Сою́за)
ชั้นนายพล
Rank insignia of маршал Советского Союза.svg
จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต
(Ма́ршал Совéтского Сою́за)
RAF N F10AdmFleetSU 1955-1991.svg
จอมพลเรือแห่งสหภาพโซเวียต
(Адмира́л Фло́та Совéтского Сою́за)
RAF A F9GenArmy since 1974h.svg

พลเอกอาวุโส
(Генера́л а́рмии) อินทรธนูหลังปี 1974
CCCP army Rank general armii1 infobox.svg
พลเอกอาวุโส
(Генера́л а́рмии) อินทรธนูก่อนปี 1974
SA AF F9ChiefMars 1974 h.svg
จอมพลทหารการบินแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Авиа́ции Совéтского Сою́за)
SA A-artil F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลทหารปืนใหญ่แห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Aртилерии Совéтского Сою́за)
SA A-armour F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลทหารยานเกราะแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Бронетанковых Войск Совéтского Сою́за)
SA A-engin F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลทหารช่างแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Инженерных Войск Совéтского Сою́за)
SA A-sign F9ChiefMars 1974.svg
จอมพลทหารสื่อสารแห่งสหภาพโซเวียต
(Гла́вный Ма́ршал Войск Связи Совéтского Сою́за)
RAF N F9AdmirFleet 1962-94h.svg
พลเรือเอกอาวุโส
(адмира́л фло́та) 1962–1994
RAF N F9AdmirFleet 1943-1955h-par.svg
พลเรือเอกอาวุโส
(адмира́л фло́та) 1943-1955
SA AF F9Mars 1974 h.svg
พลเอกอาวุโสทหารการบิน
(Ма́ршал Авиа́ции)
SA A-artil F9Mars 1974.svg
พลเอกอาวุโสทหารปืนใหญ่
(Ма́ршал Aртилерии)
SA A-armour F9Mars 1974.svg
พลเอกอาวุโสทหารยานเกราะ
(Ма́ршал Бронетанковых Войск)
SA A-engin F9Mars 1974.svg
พลเอกอาวุโสทหารช่าง
(Ма́ршал Инженерных Войск)
SA A-sign F9Mars 1974.svg
พลเอกอาวุโสทหารสื่อสาร
(Ма́ршал Войск Связи)
1955arm-tu03.svg
พลเอก
(генера́л-полко́вник)
1955avi-tu03.svg
พลอากาศเอก
(генера́л-полко́вник авиа́ции)
1955arm-tu03.svg
พลเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-полко́вник ро́да во́йск)
RAF N F8Adm since 2010par.svg
พลเรือเอก
(адмира́л)
RAF A F7LtGen since 2010par.svg
พลโท
(генера́л-лейтена́нт)
RAF AF F7LtGen since 2010par.svg
พลอากาศโท
(генера́л-лейтена́нт авиа́ции)
RAF A F7LtGen since 2010par.svg
พลโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-лейтена́нт ро́да во́йск)
RAF N F7VicAdm since 2010par.svg
พลเรือโท
(ви́це-адмира́л)
RAF A F6MajGen since 2010par.svg
พลตรี
(генера́л-майо́р)
RAF AF F6MajGen since 2010parade.svg
พลอากาศตรี
(генера́л-майо́р авиа́ции)
RAF A F6MajGen since 2010par.svg
พลตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-майо́р ро́да во́йск)
RAF N F6RearAdm since 2010par.svg
พลเรือตรี
(ко́нтр-адмира́л)
ชั้นนายพัน
RAF A F5Col since 2010par.svg
พันเอก
(полко́вник)
RAF AF F5Col since 2010par.svg
นาวาอากาศเอก
(полко́вник авиа́ции)
RAF A F5Col since 2010par.svg

พันเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(полко́вник ро́да во́йск)
RAF N F5CaptNavy since 2010par.svg
นาวาเอก
(капита́н 1-го ра́нга)
RAF A F4LtCol since 2010par.svg
พันโท
(подполко́вник)
RAF AF F4LtCol since 2010par.svg
นาวาอากาศโท
(подполко́вник авиа́ции)
RAF A F4LtCol since 2010par.svg

พันโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(подполко́вник ро́да во́йск)
RAF N F4Com since 2010par.svg
นาวาโท
(капита́н 2-го р́анга)
RAF A F3Major since 2010par.svg
พันตรี
(майо́р)
Rank insignia of майор of the Soviet Air Force.svg
นาวาอากาศตรี
(майо́р авиа́ции)
RAF A F3Major since 2010par.svg
พันตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(майо́р ро́да во́йск)
RAF N F3LtCom since 2010par.svg
นาวาตรี
(капита́н 3-го р́анга)
ชั้นนายร้อย
RAF A F2Capt since 2010par.svg
ร้อยเอก
(капита́н)
RAF AF F2Capt since 2010par.svg
เรืออากาศเอก
(капита́н авиа́ции)
RAF A F2Capt since 2010par.svg

ร้อยเอก of branches
(капита́н ро́да во́йск)
RAF N F2CaptLt since 2010par.svg
เรือเอก
(капита́н-лейтена́нт)
RAF A F1FstLt since 2010par.svg
ร้อยโท
(ста́рший лейтена́нт)
RAF AF F1FstLt since 2010par.svg
เรืออากาศโท
(ста́рший лейтена́нт авиа́ции)
RAF A F1FstLt since 2010par.svg

ร้อยโท of branches
(ста́рший лейтена́нт ро́да во́йск)
RAF N F1FstLt since 2010par.svg
เรือโท
(старший лейтенант)
RAF A F1-2Lt since 2010par.svg
ร้อยตรี
(лейтена́нт)
RAF AF F1-2Lt since 2010par.svg
เรืออากาศตรี
(лейтена́нт авиа́ции)
RAF A F1-2Lt since 2010par.svg

ร้อยตรี of branches
(лейтена́нт ро́да во́йск)
RAF N F1-2Lt since 2010par.svg
เรือตรี
(лейтена́нт)
RAF A F1-3SubLt since 2010par.svg
ร้อยจัตวา
(мла́дший лейтена́нт)
Rank insignia of младший лейтенант of the Soviet Air Force.svg
เรืออากาศจัตวา of aviation
(мла́дший лейтена́нт авиа́ции)
RAF A F1-3SubLt since 2010par.svg
ร้อยจัตวา of branches
(мла́дший лейтена́нт ро́да во́йск)
RAF N F1-3SubLt since 2010par.svg
เรือจัตวา
(мла́дший лейтена́нт)
Praporshchik / Michman
or
Master non-commissioned officers
Rank insignia of старший прапорщик of the Soviet Army.svg
จ่าสิบเอก(พิเศษ) or Senior-praporshchik
(ста́рший пра́порщик) since 1980
Rank insignia of старший прапорщик of the Soviet Air Force.svg
พันจ่าอากาศเอก(พิเศษ) or
Senior-praporshchik of aviation
(ста́рший пра́порщик авиа́ции)
Rank insignia of старший мичман of the Soviet Navy.svg
จ่าสิบเอก(พิเศษ) or
Senior-praporshchik of branches
(ста́рший пра́порщик ро́да во́йск)
all since 1980
Rank insignia of старший мичман of the Soviet Navy.svg
พันจ่าเอก(พิเศษ)
(ста́рший ми́чман) since 1980
Rank insignia of прапорщик of the Soviet Army.svg
จ่าสิบเอก or Praporshchik
(пра́порщик) since 1972
Rank insignia of прапорщик of the Soviet Air Force.svg
พันจ่าอากาศเอก or Praporshchik of aviation
(пра́порщик авиа́ции)
Rank insignia of мичман of the Soviet Navy.svg
จ่าสิบเอก or Praporshchik of branches
(пра́порщик ро́да во́йск)
all since 1972
Rank insignia of мичман of the Soviet Navy.svg
พันจ่าเอก
(ми́чман) since 1972
Sergeants
and
Petty Officers
Rank insignia of старшина 2 of the Soviet Army.svg
จ่าสิบโท หรือ Starshina
(старшина́) since 1963
SA A-inf R8FirstSg 1963v.svg
จ่าสิบโท or Starshina
(старшина́) before 1963
SA AF R8FirstSg 1963v.svg
พันจ่าอากาศโท หรือ Starshina
(старшина́ авиа́ции)
Rank insignia of главный корабельный старшина of the Soviet Navy.svg
จ่าสิบโท หรือ Starshina of branches
(старшина́ ро́да во́йск)
all before 1963
Rank insignia of главный корабельный старшина 2 of the Soviet Navy.svg
พันจ่าโท
(гла́вный корабе́льный старшина́)
since 1952 (formerly Midshipman/Michman)
Rank insignia of главный корабельный старшина of the Soviet Navy.svg
พันจ่าโท
(гла́вный корабе́льный старшина́)
before 1952
Rank insignia of старший сержант of the Soviet Army.svg
จ่าสิบตรี
(ста́рший сержа́нт)
Rank insignia of старший сержант of the Soviet Air Force.svg
พันจ่าอากาศตรี
(ста́рший сержа́нт авиа́ции)
จ่าสิบตรี of branches
(ста́рший сержа́нт ро́да во́йск)
Rank insignia of главный старшина of the Soviet Navy.svg
Chief พันจ่าตรี
(гла́вный старшина́)
Rank insignia of сержант of the Soviet Army.svg
สิบเอก
(сержа́нт)
Rank insignia of сержант of the Soviet Air Force.svg
จ่าอากาศเอก
(сержа́нт авиа́ции)
สิบเอก of branches
(сержа́нт ро́да во́йск)
Rank insignia of старшина 1-й статьи of the Soviet Navy.svg
จ่าเอก, 1st class
(старшина́ 1-й статьи́)
Rank insignia of младший сержант of the Soviet Army.svg
สิบโท
(мла́дший сержа́нт)
Rank insignia of младший сержант of the Soviet Air Force.svg
จ่าอากาศโท
(мла́дший сержа́нт авиа́ции)
สิบโท of branches
(мла́дший сержа́нт ро́да во́йск)
Rank insignia of старшина 2-й статьи of the Soviet Navy.svg
จ่าโท
(старшина́ 2-й статьи́)
Soldiers,
seamen,
airmen
Rank insignia of ефрейтор of the Soviet Army.svg
สิบตรี
(ефре́йтор)
Rank insignia of ефрейтор of the Soviet Air Force.svg
จ่าอากาศตรี
(ефре́йтор авиа́ции)
สิบตรี of branches
(ефре́йтор ро́да во́йск)
Rank insignia of старший матрос of the Soviet Navy.svg
จ่าตรี
หรือ Seaman, Sailor
(ста́рший матро́с) или (ста́рший моря́к)
Rank insignia of рядовой of the Soviet Army.svg
พลทหาร หรือ ทหาร
(рядово́й) или (солдáт)
Rank insignia of рядовой of the Soviet Air Force.svg
พลทหารอากาศ
(рядово́й авиа́ции)
พลทหาร of branches
(рядово́й ро́да во́йск)
Rank insignia of матрос of the Soviet Navy.svg
พลทหารเรือ หรือ Sailor
(матро́с) или (моря́к)

ตัวอักษรย่อ[แก้]

เครื่องหมาย อินทรธนู ของเคจีบี (อักษรย่อ:ГБ)

ตัวอักษรย่อใช้พร้อมกับ อินทรธนู, ตั่งแต่ปี 1972, ดั่งนี้:[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]