สถิติการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บทความนี้นำเสนอสถิติเกี่ยวกับการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย

แผนที่[แก้]

ผู้ป่วย โควิด-19 ใน ประเทศไทย  ()
     เสียชีวิต        รักษาหาย        ่ป่วยกำลังรักษา
2020202020212021
ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.มิ.ย.มิ.ย.ก.ค.ก.ค.ส.ค.ส.ค.ก.ย.ก.ย.ต.ค.ต.ค.พ.ย.พ.ย.ธ.ค.ธ.ค.
ม.ค.ม.ค.ก.พ.ก.พ.มี.ค.มี.ค.เม.ย.เม.ย.พ.ค.พ.ค.มิ.ย.มิ.ย.
15 วันล่าสุด15 วันล่าสุด
วันที่
# ผู้ป่วย
# เสียชีวิต
2020-01-13 1(n.a.)
1(=)
2020-01-17 2(+100%)
2(=)
2020-01-22 4(+100%)
2020-01-23 4(=)
2020-01-24
5(+25%)
2020-01-25
6(+20%)
2020-01-26
8(+33%)
2020-01-27
8(=)
2020-01-28
14(+75%)
2020-01-29
14(=)
2020-01-30
14(=)
2020-01-31
19(+36%)
2020-02-01
19(=)
2020-02-02
19(=)
2020-02-03
19(=)
2020-02-04
19(=)
2020-02-05
25(+32%)
25(=)
2020-02-09
32(+28%)
2020-02-10
32(=)
2020-02-11
33(+3.1%)
2020-02-12
33(=)
2020-02-13
33(=)
33(=)
2020-02-16
34(+3%)
2020-02-17
35(+2.9%)
35(=)
2020-02-20
35(=)
2020-02-21
35(=)
2020-02-22
35(=)
2020-02-23
35(=)
2020-02-24
35(=)
2020-02-25
37(+5.7%)
2020-02-26
40(+8.1%)
2020-02-27
40(=)
2020-02-28
40(=)
2020-02-29
40(=)
2020-03-01
42(+5%) 1(n.a.)
2020-03-02
43(+2.4%) 1(=)
43(=) 1(=)
2020-03-05
47(+9.3%) 1(=)
2020-03-06
48(+2.1%) 1(=)
2020-03-07
50(+4.2%) 1(=)
2020-03-08
50(=) 1(=)
2020-03-09
50(=) 1(=)
2020-03-10
53(+6%) 1(=)
2020-03-11
59(+11%) 1(=)
2020-03-12
70(+19%) 1(=)
2020-03-13
75(+7.1%) 1(=)
2020-03-14
82(+9.3%) 1(=)
2020-03-15
114(+39%) 1(=)
2020-03-16
147(+29%) 1(=)
2020-03-17
177(+20%) 1(=)
2020-03-18
212(+20%) 1(=)
2020-03-19
272(+28%) 1(=)
2020-03-20
322(+18%) 1(=)
2020-03-21
411(+28%) 1(=)
2020-03-22
599(+46%) 1(=)
2020-03-23
721(+20%) 1(=)
2020-03-24
827(+15%) 4(+300%)
2020-03-25
934(+13%) 4(=)
2020-03-26
1,045(+12%) 4(=)
2020-03-27
1,136(+8.7%) 5(+25%)
2020-03-28
1,245(+9.6%) 6(+20%)
2020-03-29
1,388(+11%) 7(+17%)
2020-03-30
1,524(+9.8%) 9(+29%)
2020-03-31
1,651(+8.3%) 10(+11%)
2020-04-01
1,771(+7.3%) 12(+20%)
2020-04-02
1,875(+5.9%) 15(+25%)
2020-04-03
1,978(+5.5%) 19(+27%)
2020-04-04
2,067(+4.5%) 20(+5.3%)
2020-04-05
2,169(+4.9%) 23(+15%)
2020-04-06
2,220(+2.4%) 26(+13%)
2020-04-07
2,258(+1.7%) 27(+3.8%)
2020-04-08
2,369(+4.9%) 30(+11%)
2020-04-09
2,423(+2.3%) 32(+6.7%)
2020-04-10
2,473(+2.1%) 33(+3.1%)
2020-04-11
2,518(+1.8%) 35(+6.1%)
2020-04-12
2,551(+1.3%) 38(+8.6%)
2020-04-13
2,579(+1.1%) 40(+5.3%)
2020-04-14
2,613(+1.3%) 41(+2.5%)
2020-04-15
2,643(+1.1%) 43(+4.9%)
2020-04-16
2,672(+1.1%) 46(+7%)
2020-04-17
2,700(+1%) 47(+2.2%)
2020-04-18
2,733(+1.2%) 47(=)
2020-04-19
2,765(+1.2%) 47(=)
2020-04-20
2,792(+0.98%) 47(=)
2020-04-21
2,811(+0.68%) 48(+2.1%)
2020-04-22
2,826(+0.53%) 49(+2.1%)
2020-04-23
2,839(+0.46%) 50(+2%)
2020-04-24
2,854(+0.53%) 50(=)
2020-04-25
2,907(+1.9%) 51(+2%)
2020-04-26
2,922(+0.52%) 51(=)
2020-04-27
2,931(+0.31%) 52(+2%)
2020-04-28
2,938(+0.24%) 54(+3.8%)
2020-04-29
2,947(+0.31%) 54(=)
2020-04-30
2,954(+0.24%) 54(=)
2020-05-01
2,960(+0.2%) 54(=)
2020-05-02
2,966(+0.2%) 54(=)
2020-05-03
2,969(+0.1%) 54(=)
2020-05-04
2,987(+0.61%) 54(=)
2020-05-05
2,988(+0.03%) 54(=)
2020-05-06
2,989(+0.03%) 55(+1.9%)
2020-05-07
2,992(+0.1%) 55(=)
2020-05-08
3,000(+0.27%) 55(=)
2020-05-09
3,004(+0.13%) 56(+1.8%)
2020-05-10
3,009(+0.17%) 56(=)
2020-05-11
3,015(+0.2%) 56(=)
2020-05-12
3,017(+0.07%) 56(=)
2020-05-13
3,017(=) 56(=)
2020-05-14
3,018(+0.03%) 56(=)
2020-05-15
3,025(+0.23%) 56(=)
2020-05-16
3,025(=) 56(=)
2020-05-17
3,028(+0.1%) 56(=)
2020-05-18
3,031(+0.1%) 56(=)
2020-05-19
3,033(+0.07%) 56(=)
2020-05-20
3,034(+0.03%) 56(=)
2020-05-21
3,037(+0.1%) 56(=)
2020-05-22
3,037(=) 56(=)
2020-05-23
3,040(+0.1%) 56(=)
2020-05-24
3,040(=) 56(=)
2020-05-25
3,042(+0.07%) 57(+1.8%)
2020-05-26
3,045(+0.1%) 57(=)
2020-05-27
3,054(+0.3%) 57(=)
2020-05-28
3,065(+0.36%) 57(=)
2020-05-29
3,076(+0.36%) 57(=)
2020-05-30
3,077(+0.03%) 57(=)
2020-05-31
3,081(+0.13%) 57(=)
2020-06-01
3,082(+0.03%) 57(=)
2020-06-02
3,083(+0.03%) 58(+1.8%)
2020-06-03
3,084(+0.03%) 58(=)
2020-06-04
3,101(+0.55%) 58(=)
2020-06-05
3,102(+0.03%) 58(=)
2020-06-06
3,104(+0.06%) 58(=)
2020-06-07
3,112(+0.26%) 58(=)
2020-06-08
3,119(+0.22%) 58(=)
2020-06-09
3,121(+0.06%) 58(=)
2020-06-10
3,125(+0.13%) 58(=)
2020-06-11
3,125(=) 58(=)
2020-06-12
3,129(+0.13%) 58(=)
2020-06-13
3,134(+0.16%) 58(=)
2020-06-14
3,135(+0.03%) 58(=)
2020-06-15
3,135(=) 58(=)
2020-06-16
3,135(=) 58(=)
2020-06-17
3,135(=) 58(=)
2020-06-18
3,141(+0.19%) 58(=)
2020-06-19
3,146(+0.16%) 58(=)
2020-06-20
3,147(+0.03%) 58(=)
2020-06-21
3,148(+0.03%) 58(=)
2020-06-22
3,151(+0.1%) 58(=)
2020-06-23
3,156(+0.16%) 58(=)
2020-06-24
3,157(+0.03%) 58(=)
2020-06-25
3,158(+0.03%) 58(=)
2020-06-26
3,162(+0.13%) 58(=)
2020-06-27
3,162(=) 58(=)
2020-06-28
3,162(=) 58(=)
2020-06-29
3,169(+0.22%) 58(=)
2020-06-30
3,171(+0.06%) 58(=)
2020-07-01
3,173(+0.06%) 58(=)
2020-07-02
3,179(+0.19%) 58(=)
2020-07-03
3,180(+0.03%) 58(=)
2020-07-04
3,185(+0.16%) 58(=)
2020-07-05
3,190(+0.16%) 58(=)
2020-07-06
3,195(+0.16%) 58(=)
2020-07-07
3,195(=) 58(=)
2020-07-08
3,197(+0.06%) 58(=)
2020-07-09
3,202(+0.16%) 58(=)
2020-07-10
3,202(=) 58(=)
2020-07-11
3,216(+0.44%) 58(=)
2020-07-12
3,217(+0.03%) 58(=)
2020-07-13
3,220(+0.09%) 58(=)
2020-07-14
3,227(+0.22%) 58(=)
2020-07-15
3,232(+0.15%) 58(=)
2020-07-16
3,236(+0.12%) 58(=)
2020-07-17
3,239(+0.09%) 58(=)
2020-07-18
3,246(+0.22%) 58(=)
2020-07-19
3,249(+0.09%) 58(=)
2020-07-20
3,250(+0.03%) 58(=)
2020-07-21
3,255(+0.15%) 58(=)
2020-07-22
3,261(+0.18%) 58(=)
2020-07-23
3,269(+0.25%) 58(=)
2020-07-24
3,279(+0.31%) 58(=)
2020-07-25
3,282(+0.09%) 58(=)
2020-07-26
3,291(+0.27%) 58(=)
2020-07-27
3,295(+0.12%) 58(=)
2020-07-28
3,297(+0.06%) 58(=)
2020-07-29
3,298(+0.03%) 58(=)
2020-07-30
3,304(+0.18%) 58(=)
2020-07-31
3,310(+0.18%) 58(=)
2020-08-01
3,312(+0.06%) 58(=)
2020-08-02
3,317(+0.15%) 58(=)
2020-08-03
3,320(+0.09%) 58(=)
2020-08-04
3,321(+0.03%) 58(=)
2020-08-05
3,328(+0.21%) 58(=)
2020-08-06
3,330(+0.06%) 58(=)
2020-08-07
3,345(+0.45%) 58(=)
2020-08-08
3,348(+0.09%) 58(=)
2020-08-09
3,351(+0.09%) 58(=)
2020-08-10
3,351(=) 58(=)
2020-08-11
3,351(=) 58(=)
2020-08-12
3,356(+0.15%) 58(=)
2020-08-13
3,359(+0.09%) 58(=)
2020-08-14
3,376(+0.51%) 58(=)
2020-08-15
3,376(=) 58(=)
2020-08-16
3,377(+0.03%) 58(=)
2020-08-17
3,378(+0.03%) 58(=)
2020-08-18
3,381(+0.09%) 58(=)
2020-08-19
3,382(+0.03%) 58(=)
2020-08-20
3,389(+0.21%) 58(=)
2020-08-21
3,390(+0.03%) 58(=)
2020-08-22
3,390(=) 58(=)
2020-08-23
3,395(+0.15%) 58(=)
2020-08-24
3,397(+0.06%) 58(=)
2020-08-25
3,402(+0.15%) 58(=)
2020-08-26
3,403(+0.03%) 58(=)
2020-08-27
3,404(+0.03%) 58(=)
2020-08-28
3,410(+0.18%) 58(=)
2020-08-29
3,411(+0.03%) 58(=)
2020-08-30
3,411(=) 58(=)
2020-08-31
3,412(+0.03%) 58(=)
2020-09-01
3,417(+0.15%) 58(=)
2020-09-02
3,425(+0.23%) 58(=)
2020-09-03
3,427(+0.06%) 58(=)
2020-09-04
3,431(+0.12%) 58(=)
2020-09-05
3,438(+0.2%) 58(=)
2020-09-06
3,444(+0.17%) 58(=)
2020-09-07
3,445(+0.03%) 58(=)
2020-09-08
3,446(+0.03%) 58(=)
2020-09-09
3,447(+0.03%) 58(=)
2020-09-10
3,454(+0.2%) 58(=)
2020-09-11
3,461(+0.2%) 58(=)
2020-09-12
3,466(+0.14%) 58(=)
2020-09-13
3,473(+0.2%) 58(=)
2020-09-14
3,475(+0.06%) 58(=)
2020-09-15
3,480(+0.14%) 58(=)
2020-09-16
3,490(+0.29%) 58(=)
2020-09-17
3,490(=) 58(=)
2020-09-18
3,497(+0.2%) 58(=)
2020-09-19
3,500(+0.09%) 59(+1.7%)
2020-09-20
3,506(+0.17%) 59(=)
2020-09-21
3,506(=) 59(=)
2020-09-22
3,511(+0.14%) 59(=)
2020-09-23
3,514(+0.09%) 59(=)
2020-09-24
3,516(+0.06%) 59(=)
2020-09-25
3,519(+0.09%) 59(=)
2020-09-26
3,522(+0.09%) 59(=)
2020-09-27
3,523(+0.03%) 59(=)
2020-09-28
3,545(+0.62%) 59(=)
2020-09-29
3,559(+0.39%) 59(=)
2020-09-30
3,564(+0.14%) 59(=)
2020-10-01
3,569(+0.14%) 59(=)
2020-10-02
3,575(+0.17%) 59(=)
2020-10-03
3,583(+0.22%) 59(=)
2020-10-04
3,585(+0.06%) 59(=)
2020-10-05
3,590(+0.14%) 59(=)
2020-10-06
3,600(+0.28%) 59(=)
2020-10-07
3,615(+0.42%) 59(=)
2020-10-08
3,622(+0.19%) 59(=)
2020-10-09
3,628(+0.17%) 59(=)
2020-10-10
3,634(+0.17%) 59(=)
2020-10-11
3,636(+0.06%) 59(=)
2020-10-12
3,641(+0.14%) 59(=)
2020-10-13
3,643(+0.05%) 59(=)
2020-10-14
3,652(+0.25%) 59(=)
2020-10-15
3,665(+0.36%) 59(=)
2020-10-16
3,669(+0.11%) 59(=)
2020-10-17
3,679(+0.27%) 59(=)
2020-10-18
3,686(+0.19%) 59(=)
2020-10-19
3,691(+0.14%) 59(=)
2020-10-20
3,700(+0.24%) 59(=)
2020-10-21
3,709(+0.24%) 59(=)
2020-10-22
3,719(+0.27%) 59(=)
2020-10-23
3,727(+0.22%) 59(=)
2020-10-24
3,731(+0.11%) 59(=)
2020-10-25
3,736(+0.13%) 59(=)
2020-10-26
3,743(+0.19%) 59(=)
2020-10-27
3,746(+0.08%) 59(=)
2020-10-28
3,759(+0.35%) 59(=)
2020-10-29
3,763(+0.11%) 59(=)
2020-10-30
3,775(+0.32%) 59(=)
2020-10-31
3,780(+0.13%) 59(=)
2020-11-01
3,784(+0.11%) 59(=)
2020-11-02
3,787(+0.08%) 59(=)
2020-11-03
3,797(+0.26%) 59(=)
2020-11-04
3,804(+0.18%) 59(=)
2020-11-05
3,810(+0.16%) 59(=)
2020-11-06
3,818(+0.21%) 60(+1.7%)
2020-11-07
3,830(+0.31%) 60(=)
2020-11-08
3,837(+0.18%) 60(=)
2020-11-09
3,840(+0.08%) 60(=)
2020-11-10
3,844(+0.1%) 60(=)
2020-11-11
3,847(+0.08%) 60(=)
2020-11-12
3,852(+0.13%) 60(=)
2020-11-13
3,861(+0.23%) 60(=)
2020-11-14
3,866(+0.13%) 60(=)
2020-11-15
3,874(+0.21%) 60(=)
2020-11-16
3,875(+0.03%) 60(=)
2020-11-17
3,878(+0.08%) 60(=)
2020-11-18
3,880(+0.05%) 60(=)
2020-11-19
3,888(+0.21%) 60(=)
2020-11-20
3,892(+0.1%) 60(=)
2020-11-21
3,902(+0.26%) 60(=)
2020-11-22
3,913(+0.28%) 60(=)
2020-11-23
3,920(+0.18%) 60(=)
2020-11-24
3,922(+0.05%) 60(=)
2020-11-25
3,926(+0.1%) 60(=)
2020-11-26
3,942(+0.41%) 60(=)
2020-11-27
3,961(+0.48%) 60(=)
2020-11-28
3,966(+0.13%) 60(=)
2020-11-29
3,977(+0.28%) 60(=)
2020-11-30
3,998(+0.53%) 60(=)
2020-12-01
4,008(+0.25%) 60(=)
2020-12-02
4,026(+0.45%) 60(=)
2020-12-03
4,039(+0.32%) 60(=)
2020-12-04
4,053(+0.35%) 60(=)
2020-12-05
4,072(+0.47%) 60(=)
2020-12-06
4,086(+0.34%) 60(=)
2020-12-07
4,107(+0.51%) 60(=)
2020-12-08
4,126(+0.46%) 60(=)
2020-12-09
4,151(+0.61%) 60(=)
2020-12-10
4,169(+0.43%) 60(=)
2020-12-11
4,180(+0.26%) 60(=)
2020-12-12
4,192(+0.29%) 60(=)
2020-12-13
4,209(+0.41%) 60(=)
2020-12-14
4,237(+0.67%) 60(=)
2020-12-15
4,246(+0.21%) 60(=)
2020-12-16
4,261(+0.35%) 60(=)
2020-12-17
4,281(+0.47%) 60(=)
2020-12-18
4,297(+0.37%) 60(=)
2020-12-19
4,331(+0.79%) 60(=)
2020-12-20
4,907(+13%) 60(=)
2020-12-21
5,289(+7.8%) 60(=)
2020-12-22
5,716(+8.1%) 60(=)
2020-12-23
5,762(+0.8%) 60(=)
2020-12-24
5,829(+1.2%) 60(=)
2020-12-25
5,910(+1.4%) 60(=)
2020-12-26
6,020(+1.9%) 60(=)
2020-12-27
6,141(+2%) 60(=)
2020-12-28
6,285(+2.3%) 60(=)
2020-12-29
6,440(+2.5%) 61(+1.7%)
2020-12-30
6,690(+3.9%) 61(=)
2020-12-31
6,884(+2.9%) 61(=)
2021-01-01
7,163(+4.1%) 63(+3.3%)
2021-01-02
7,379(+3%) 64(+1.6%)
2021-01-03
7,694(+4.3%) 64(=)
2021-01-04
8,439(+9.7%) 65(+1.6%)
2021-01-05
8,966(+6.2%) 65(=)
2021-01-06
9,331(+4.1%) 66(+1.5%)
2021-01-07
9,636(+3.3%) 67(+1.5%)
2021-01-08
9,841(+2.1%) 67(=)
2021-01-09
10,053(+2.2%) 67(=)
2021-01-10
10,298(+2.4%) 67(=)
2021-01-11
10,547(+2.4%) 67(=)
2021-01-12
10,834(+2.7%) 67(=)
2021-01-13
10,991(+1.4%) 67(=)
2021-01-14
11,262(+2.5%) 69(+3%)
2021-01-15
11,450(+1.7%) 69(=)
2021-01-16
11,680(+2%) 70(+1.4%)
2021-01-17
12,054(+3.2%) 70(=)
2021-01-18
12,423(+3.1%) 70(=)
2021-01-19
12,594(+1.4%) 70(=)
2021-01-20
12,653(+0.47%) 71(+1.4%)
2021-01-21
12,795(+1.1%) 71(=)
2021-01-22
13,104(+2.4%) 71(=)
2021-01-23
13,302(+1.5%) 72(+1.4%)
2021-01-24
13,500(+1.5%) 73(+1.4%)
2021-01-25
13,687(+1.4%) 75(+2.7%)
2021-01-26
14,646(+7%) 75(=)
2021-01-27
15,465(+5.6%) 76(+1.3%)
2021-01-28
16,221(+4.9%) 76(=)
2021-01-29
17,023(+4.9%) 76(=)
2021-01-30
17,953(+5.5%) 77(+1.3%)
2021-01-31
18,782(+4.6%) 77(=)
2021-02-01
19,618(+4.5%) 77(=)
2021-02-02
20,454(+4.3%) 79(+2.6%)
2021-02-03
21,249(+3.9%) 79(=)
2021-02-04
22,058(+3.8%) 79(=)
2021-02-05
22,644(+2.7%) 79(=)
2021-02-06
23,134(+2.2%) 79(=)
2021-02-07
23,371(+1%) 79(=)
2021-02-08
23,557(+0.8%) 79(=)
2021-02-09
23,746(+0.8%) 79(=)
2021-02-10
23,903(+0.66%) 80(+1.3%)
2021-02-11
24,104(+0.84%) 80(=)
2021-02-12
24,279(+0.73%) 80(=)
2021-02-13
24,405(+0.52%) 80(=)
2021-02-14
24,571(+0.68%) 80(=)
2021-02-15
24,714(+0.58%) 82(+2.5%)
2021-02-16
24,786(+0.29%) 82(=)
2021-02-17
24,961(+0.71%) 82(=)
2021-02-18
25,111(+0.6%) 82(=)
2021-02-19
25,241(+0.52%) 83(+1.2%)
2021-02-20
25,323(+0.32%) 83(=)
2021-02-21
25,415(+0.36%) 83(=)
2021-02-22
25,504(+0.35%) 83(=)
2021-02-23
25,599(+0.37%) 83(=)
2021-02-24
25,692(+0.36%) 83(=)
2021-02-25
25,764(+0.28%) 83(=)
2021-02-26
25,809(+0.17%) 83(=)
2021-02-27
25,881(+0.28%) 83(=)
2021-02-28
25,951(+0.27%) 83(=)
2021-03-01
26,031(+0.31%) 83(=)
2021-03-02
26,073(+0.16%) 84(+1.2%)
2021-03-03
26,108(+0.13%) 84(=)
2021-03-04
26,162(+0.21%) 85(+1.2%)
2021-03-05
26,241(+0.3%) 85(=)
2021-03-06
26,305(+0.24%) 85(=)
2021-03-07
26,370(+0.25%) 85(=)
2021-03-08
26,441(+0.27%) 85(=)
2021-03-09
26,501(+0.23%) 85(=)
2021-03-10
26,540(+0.15%) 85(=)
2021-03-11
26,598(+0.22%) 85(=)
2021-03-12
26,679(+0.3%) 85(=)
2021-03-13
26,757(+0.29%) 86(+1.2%)
2021-03-14
26,927(+0.64%) 86(=)
2021-03-15
27,005(+0.29%) 87(+1.2%)
2021-03-16
27,154(+0.55%) 87(=)
2021-03-17
27,402(+0.91%) 88(+1.1%)
2021-03-18
27,494(+0.34%) 89(+1.1%)
2021-03-19
27,594(+0.36%) 90(+1.1%)
2021-03-20
27,713(+0.43%) 90(=)
2021-03-21
27,803(+0.32%) 90(=)
2021-03-22
27,876(+0.26%) 91(+1.1%)
2021-03-23
28,277(+1.4%) 92(+1.1%)
2021-03-24
28,346(+0.24%) 92(=)
2021-03-25
28,443(+0.34%) 92(=)
2021-03-26
28,577(+0.47%) 92(=)
2021-03-27
28,657(+0.28%) 93(+1.1%)
2021-03-28
28,734(+0.27%) 94(+1.1%)
2021-03-29
28,773(+0.14%) 94(=)
2021-03-30
28,821(+0.17%) 94(=)
2021-03-31
28,863(+0.15%) 94(=)
2021-04-01
28,889(+0.09%) 94(=)
2021-04-02
28,947(+0.2%) 94(=)
2021-04-03
29,031(+0.29%) 95(+1.1%)
2021-04-04
29,127(+0.33%) 95(=)
2021-04-05
29,321(+0.67%) 95(=)
2021-04-06
29,571(+0.85%) 95(=)
2021-04-07
29,905(+1.1%) 95(=)
2021-04-08
30,310(+1.4%) 95(=)
2021-04-09
30,869(+1.8%) 96(+1.1%)
2021-04-10
31,658(+2.6%) 97(+1%)
2021-04-11
32,625(+3.1%) 97(=)
2021-04-12
33,610(+3%) 97(=)
2021-04-13
34,575(+2.9%) 97(=)
2021-04-14
35,910(+3.9%) 97(=)
2021-04-15
37,453(+4.3%) 97(=)
2021-04-16
39,038(+4.2%) 97(=)
2021-04-17
40,585(+4%) 99(+2.1%)
2021-04-18
42,352(+4.4%) 101(+2%)
2021-04-19
43,742(+3.3%) 104(+3%)
2021-04-20
45,185(+3.3%) 108(+3.8%)
2021-04-21
46,643(+3.2%) 110(+1.9%)
2021-04-22
48,113(+3.2%) 117(+6.4%)
2021-04-23
50,183(+4.3%) 121(+3.4%)
2021-04-24
53,022(+5.7%) 129(+6.6%)
2021-04-25
55,460(+4.6%) 140(+8.5%)
2021-04-26
57,508(+3.7%) 148(+5.7%)
2021-04-27
59,687(+3.8%) 163(+10%)
2021-04-28
61,699(+3.4%) 178(+9.2%)
2021-04-29
63,570(+3%) 188(+5.6%)
2021-04-30
65,153(+2.5%) 203(+8%)
2021-05-01
67,044(+2.9%) 224(+10%)
2021-05-02
68,984(+2.9%) 245(+9.4%)
2021-05-03
71,025(+3%) 276(+13%)
2021-05-04
72,788(+2.5%) 303(+9.8%)
2021-05-05
74,900(+2.9%) 318(+5%)
2021-05-06
76,811(+2.6%) 336(+5.7%)
2021-05-07
78,855(+2.7%) 363(+8%)
2021-05-08
81,274(+3.1%) 382(+5.2%)
2021-05-09
83,375(+2.6%) 399(+4.5%)
2021-05-10
85,005(+2%) 421(+5.5%)
2021-05-11
86,924(+2.3%) 452(+7.4%)
2021-05-12
88,907(+2.3%) 486(+7.5%)
2021-05-13
93,794(+5.5%) 518(+6.6%)
2021-05-14
96,050(+2.4%) 548(+5.8%)
2021-05-15
99,145(+3.2%) 565(+3.1%)
2021-05-16
101,447(+2.3%) 589(+4.2%)
2021-05-17
111,082(+9.5%) 614(+4.2%)
2021-05-18
113,555(+2.2%) 649(+5.7%)
2021-05-19
116,949(+3%) 678(+4.5%)
2021-05-20
119,585(+2.3%) 703(+3.7%)
2021-05-21
123,066(+2.9%) 735(+4.6%)
2021-05-22
126,118(+2.5%) 759(+3.3%)
2021-05-23
129,500(+2.7%) 776(+2.2%)
2021-05-24
132,213(+2.1%) 806(+3.9%)
2021-05-25
135,439(+2.4%) 832(+3.2%)
2021-05-26
137,894(+1.8%) 873(+4.9%)
2021-05-27
141,217(+2.4%) 920(+5.4%)
2021-05-28
144,976(+2.7%) 954(+3.7%)
2021-05-29
149,779(+3.3%) 988(+3.6%)
2021-05-30
154,307(+3%) 1,012(+2.4%)
2021-05-31
159,792(+3.6%) 1,031(+1.9%)
2021-06-01
162,022(+1.4%) 1,069(+3.7%)
2021-06-02
165,462(+2.1%) 1,107(+3.6%)
2021-06-03
169,348(+2.3%) 1,146(+3.5%)
2021-06-04
171,979(+1.6%) 1,177(+2.7%)
2021-06-05
174,796(+1.6%) 1,213(+3.1%)
2021-06-06
177,467(+1.5%) 1,236(+1.9%)
2021-06-07
179,886(+1.4%) 1,269(+2.7%)
2021-06-08
182,548(+1.5%) 1,297(+2.2%)
2021-06-09
185,228(+1.5%) 1,322(+1.9%)
2021-06-10
187,538(+1.2%) 1,375(+4%)
2021-06-11
189,828(+1.2%) 1,402(+2%)
2021-06-12
193,105(+1.7%) 1,431(+2.1%)
2021-06-13
195,909(+1.5%) 1,449(+1.3%)
2021-06-14
199,264(+1.7%) 1,466(+1.2%)
2021-06-15
202,264(+1.5%) 1,485(+1.3%)
2021-06-16
204,595(+1.2%) 1,525(+2.7%)
2021-06-17
207,724(+1.5%) 1,555(+2%)
2021-06-18
210,782(+1.5%) 1,577(+1.4%)
2021-06-19
214,449(+1.7%) 1,609(+2%)
2021-06-20
218,131(+1.7%) 1,629(+1.2%)
แหล่งข้อมูล:
  • "รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019". ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข.


แผนที่ของประเทศไทยที่พบผู้ป่วยไวรัสโคโรนายืนยันแล้วหรือผู้ป่วยต้องสงสัย :
  มีรายงานผู้ป่วยยืนยันแล้วและผู้เสียชีวิต
  มีรายงานผู้ป่วยยืนยันแล้ว
  ไม่มีรายงานผู้ป่วย (รักษาหายทั้งหมด)
จำนวนผู้ป่วยยืนยันแล้วเรียงตามจังหวัด:
  10–99
  100–499
  500–999
  1,000–9,999

กราฟ[แก้]

รายละเอียดของจำนวนผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยป่วยในประเทศไทย (ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564)[1][2]
สถานะ ในโรงพยาบาล เสียชีวิต หาย สังเกตอาการ รวม
ยืนยันติดเชื้อ 32,743 1,629 183,759 218,131 (+3,682 จากวันก่อน)
ต้องสงสัย 2,173,772 (+13,992 จากวันก่อน)
จำนวนผู้ป่วยยืนยันและผู้เสียชีวิต รายวันและสะสม (WHO situation reports)

ดูเพิ่มเติมที่: การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา 2019/ประเทศไทย/ข้อมูลผู้เสียชีวิต

ดูเพิ่มเติมที่: การระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา 2019/ประเทศไทย/ข้อมูลผู้ติดเชื้อ

สถิติผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 สะสมรายจังหวัดในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2564[5] ()
ภูมิภาค จังหวัด จำนวนผู้ป่วย เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน จำแนกตามเพศ จำแนกตามสัญชาติ เสียชีวิต
ชาย หญิง ไม่ระบุ ไทย ต่างชาติ ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
Flag of Bangkok.svg กรุงเทพมหานคร 2,355 Negative increase +32 1,273 1,050 32 1,872 466 17 26
Flag Samut Prakan Province.png จังหวัดสมุทรปราการ 338 Negative increase +13 180 139 19 278 41 19 4
Nonthaburi Flag.png จังหวัดนนทบุรี 248 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 131 100 17 186 45 17 1
Flag Samut Sakhon Province.png จังหวัดสมุทรสาคร[i] 213 Negative increase +99 32 52 129 79 8 126
Flag Nakhon Pathom Province.png จังหวัดนครปฐม 62 Negative increase +1 35 26 1 62
Pathum Thani Flag.png จังหวัดปทุมธานี 59 Negative increase +2 25 32 2 53 6 1
รวม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (6 จาก 6 จังหวัด) 3,275 Negative increase +147 1,676 1,399 200 2,530 566 179 32
ภาคเหนือ Chiangrai Flag.png จังหวัดเชียงราย 73 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 11 62 73
Flag Chiang Mai Province.png จังหวัดเชียงใหม่ 47 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 24 23 42 5 1
23x15px จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 3 5 1
23x15px จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 4 1 5
Flag Lampang Province.png จังหวัดลำปาง 5 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 3 5
Flag Lam Phun Province.png จังหวัดลำพูน 5 Negative increase +1 2 2 1 5
Flag of Phayao Province.jpg จังหวัดพะเยา 4 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 3 4 1
23x15px จังหวัดแพร่ 1 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1
รวม ภาคเหนือ (8 จาก 9 จังหวัด) 146 Negative increase +1 48 97 1 140 5 1 2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Nakhon Ratchasima Flag.png จังหวัดนครราชสีมา 26 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 10 16 26
Flag Ubon Ratchathani Province.png จังหวัดอุบลราชธานี 17 Negative increase +1 9 7 1 17
Flag Buriram Province.png จังหวัดบุรีรัมย์ 14 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 4 10 11 3 1
Udon Thani Flag.png จังหวัดอุดรธานี 11 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 6 5 10 1
Surin Flag.png จังหวัดสุรินทร์ 11 Negative increase +1 5 5 1 11 1
Flag Chaiyaphom Province.png จังหวัดชัยภูมิ 10 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 5 5 10
Flag Khonkaen Province.png จังหวัดขอนแก่น 9 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 6 9
Flag Sisaket Province.png จังหวัดศรีสะเกษ 8 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 5 8
Flag Loei Province.png จังหวัดเลย 6 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 3 6
Flag Mokdahan Province.png จังหวัดมุกดาหาร 4 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 1 4
Flag Nong Khai Province.png จังหวัดหนองคาย 4 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 3 4
Flag Nongbualamphu Province.png จังหวัดหนองบัวลำภู 3 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 2 3
Flag Karasin Province.png จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 1 3
Flag Roi-Et Province.png จังหวัดร้อยเอ็ด 3 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 2 3
Flag Amnatcharoen Province.png จังหวัดอำนาจเจริญ 3 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 1 3
Nakhon Phanom provincial flag.png จังหวัดนครพนม 2 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 2
Flag Maha Sarakham Province.png จังหวัดมหาสารคาม 2 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1 2 1
Yasothon provincial flag.png จังหวัดยโสธร 1 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1
Sakon Nakhon Flag.png จังหวัดสกลนคร 1 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1
รวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จาก 20 จังหวัด) 138 Negative increase +2 60 76 2 134 4 0 3
ภาคกลาง Saraburi Flag 2.png จังหวัดสระบุรี 16 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 6 10 16
Flag Samut Songkhram Province.png จังหวัดสมุทรสงคราม 14 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 10 3 1 14
Flag Nakhon Sawan Province.png จังหวัดนครสวรรค์ 11 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 6 5 11
Flag Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.png จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 7 10 1
Flag Suphan Buri Province.png จังหวัดสุพรรณบุรี 7 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 4 7
Flag Phitsanulok Province.png จังหวัดพิษณุโลก 6 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 4 6
Chai Nat Flag.png จังหวัดชัยนาท 6 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 3 6
Flag Phichit Province.png จังหวัดพิจิตร 5 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 2 2 3
23x15px จังหวัดนครนายก 5 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 4 1 4 1
23x15px จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 3 1 3 1
Flag Sukhothai Province.png จังหวัดสุโขทัย 4 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 3 4
Flag Lop Buri Province.png จังหวัดลพบุรี 3 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 2 3
Kamphaeng Phet Flag.png จังหวัดกำแพงเพชร 2 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 2
Ang Thong Flag.png จังหวัดอ่างทอง 2 Negative increase +1 1 1 1 1
Uthai Thani Flag.png จังหวัดอุทัยธานี 1 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1
Flag of Sing Buri Province.png จังหวัดสิงห์บุรี 1 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1
รวม ภาคกลาง (16 จาก 16 จังหวัด) 97 Negative increase +1 47 48 2 91 6 0 1
ภาคตะวันออก Chon Buri Flag.png จังหวัดชลบุรี 785 Negative increase +51 293 317 175 578 32 175 3
Rayong Flag.png จังหวัดระยอง 272 Negative increase +37 46 58 168 82 22 169 1
Chanthaburi Flag.png จังหวัดจันทบุรี 47 Negative increase +29 3 3 41 6 41
Chachoengsao Flag.png จังหวัดฉะเชิงเทรา 39 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 25 13 1 37 1 1 1
Sa Kaeo Flag.png จังหวัดสระแก้ว 12 Negative increase +2 3 7 2 10 2
Trat Flag.png จังหวัดตราด 12 Negative increase +8 12 12
Flag of Prachin Buri Province.jpg จังหวัดปราจีนบุรี 11 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 6 5 11 1
รวม ภาคตะวันออก (7 จาก 7 จังหวัด) 1,178 Negative increase +127 376 403 399 724 55 399 6
ภาคตะวันตก Flag of Tak Province.png จังหวัดตาก 29 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 16 13 16 13 1
Flag Petchaburi Province.png จังหวัดเพชรบุรี 24 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 9 15 24
Prachuap Khiri Khan Flag.png จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 10 7 8 9 2
Ratchaburi Flag.png จังหวัดราชบุรี 17 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 7 10 17
Kanchanaburi Flag.png จังหวัดกาญจนบุรี 10 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 6 4 8 1 1
รวม ภาคตะวันตก (5 จาก 5 จังหวัด) 97 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 48 49 0 73 23 0 3
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 231 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 99 132 187 44 3
Flag Songkhla Province.png จังหวัดสงขลา 136 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 93 43 71 65
Yala Flag 2.png จังหวัดยะลา 135 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 98 37 135 2
Pattani Flag.png จังหวัดปัตตานี 94 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 64 30 94 1
Flag Naratiwat Province.png จังหวัดนราธิวาส 44 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 34 10 44 2
Krabi Flag.png จังหวัดกระบี่ 27 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 12 15 18 9
Chumphon Flag.png จังหวัดชุมพร 21 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 19 21 3
Flag Surat Thani Province.png จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 12 8 16 4
Satun Flag.png จังหวัดสตูล 20 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 19 1 20
Flag Nakhon Si Thammarat Province.png จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 Negative increase +1 7 7 1 15 1
Phatthalung Flag.png จังหวัดพัทลุง 14 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 8 6 14
Trang Flag.png จังหวัดตรัง 8 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 2 6 7 1
Phangnga Flag.png จังหวัดพังงา 2 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1 2​
Flag Ranong Province.png จังหวัดระนอง 1 Steady ไม่เปลี่ยนแปลง 1 1​
รวม ภาคใต้ (14 จาก 14 จังหวัด) 767 Negative increase +1 452 315 0 644 123 0 12
ไม่ระบุจังหวัด[ii] 1,464 15 10 1,439 13 5 1,446 4?
รวม 75 จาก 77 จังหวัด 7,163 Negative increase +279 2,722 2,397 2,044 4,350 787 2,025 63
หมายเหตุ:
  1. ไม่รวมผู้ป่วยยืนยันจากการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
  2. ข้อมูลคำนวณจากส่วนต่างในตารางข้อมูลของ data.go.th และข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมรายวันของ ศบค.
อ้างอิง[แก้]

  1. "เว็บท่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)". ไทยรู้สู้โควิด. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นเมื่อ 20 June 2020.
  2. "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานการณ์ในประเทศไทย". กรมควบคุมโรค. สืบค้นเมื่อ 20 June 2020.
  3. 3.0 3.1 3.2 "รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019". สืบค้นเมื่อ 30 June 2020 – โดยทาง กระทรวงสาธารณสุข.
  4. "รายงาน COVID-19 ประจำวัน". สืบค้นเมื่อ 3 July 2020 – โดยทาง Open Government Data of Thailand.
  5. รายงาน COVID-19 ประจำวัน. สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2563 – โดยทาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล.