ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระราชกรณียกิจ ==
===การพระศาสนา===
* พ.ศ. 2035 สมเด็จพระรามาธิบดีโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ใหญ่เพื่อประดิษฐานพระบรมอัฐิของ[[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3]] ใน[[วัดพระศรีสรรเพชญ์]]ในเขต[[พระราชวังโบราณ|พระราชวัง]] โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสร้า งเจดีย์ใหญ่เพื่อประดิษฐานพระบรมอัฐิของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]]ในวัดเดียวกัน
* พ.ศ. 2042 สมเด็จพระรามาธิบดีโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารในวัดศรีสรรเพชญ์
* พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีหล่อโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูป '''พระศรีสรรเพชญ์''' เริ่มหล่อในวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
* พ.ศ. 2046 ทรงให้มีงานฉลองสมโภช'''พระศรีสรรเพชญ์''' วันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8
 
ผู้ใช้นิรนาม