ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเอสโตเนีย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = EU-Estonia.svg
| national_motto = ไม่มี
| national_anthem = [[มูอิซามามูเอินน์ยาเริมมู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ|Mu isamaa, mu õnn ja rõõm]]<center>[[ไฟล์:US Navy band - National anthem of Estonia.ogg|alt=sound file of Estonian National anthem]]</center>
| official_languages = [[ภาษาเอสโตเนีย]]
| capital = [[ทาลลินน์]]
เอสโตเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปี[[พ.ศ. 2461]] ก่อนจะถูกยึดครองโดย[[สหภาพโซเวียต]] [[นาซีเยอรมนี]] และสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจาก[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] เอสโตเนียกลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจาก[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]] ต่อมาเอสโตเนียก็เข้าร่วม[[องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ]]และ[[สหภาพยุโรป]]
 
== ภูมิศาสตร์ ==
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== ภูมิประเทศ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภูมิอากาศ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประวัติศาสตร์ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์เอสโตเนีย}}
 
=== ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียยุคโบราณ|โอเซเลียน}}
 
=== ยุคกลาง ===
{{บทความหลัก|เทียรา มาเรียนา|สงครามครูเสดลิโวเนีย|ดัชชีเอสโตเนีย}}
 
=== สมัยใหม่ ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียภายใต้การบุกครองของสวีเดน}}
 
=== จักรวรรดิรัสเซีย และ การตื่นรู้แห่งชาติ ===
{{บทความหลัก|เขตผู้ว่าการเอสโตเนีย|เขตผู้ว่าการลิโวเนีย|การตื่นรู้แห่งชาติเอสโตเนีย}}
 
=== ศตวรรษที่ 20 และ 21 ===
==== การแระกาศเอกราช ====
{{บทความหลัก|(พ.ศ. 2463-2482)|สงครามประกาศเอกราชเอสโตเนีย|ยุคแห่งเสียงเตือน}}
 
==== สงครามโลกครั้งที่ 2 ====
{{บทความหลัก|เอสโตเนียในสงครามโลกครั้งที่ 2|การยึดครองรัฐบอลติก}}
 
==== คอมมิวนิสต์โซเวียต ====
{{บทความหลัก|สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย}}
 
==== การประการเอกราชครั้งใหม่ ====
{{บทความหลัก|การปฏิวัติร้องเพลง}}
 
== การเมืองการปกครอง ==
{{บทความหลัก|การเมืองการปกครองของประเทศเอสโตเนีย}}
=== บริหาร ===
{{บทความหลัก|รัฐบาลเอสโตเนีย}}
 
=== นิติบัญญัติ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ตุลาการ ===
{{บทความหลัก|กฎหมายเอสโตเวีย}}
 
=== การแบ่งเขตการปกครอง ===
[[ไฟล์:Estonia, administrative divisions - th - colored 2017.svg|400px|เทศมณฑลของเอสโตเนีย]]
* [[เทศมณฑลฮาร์ยู]] (Harju) มีเมืองหลักคือ [[ทาลลินน์]]
* [[เทศมณฑลเวอรู]] (Võru) มีเมืองหลักคือ [[เวอรู]]
 
=== สถานการณ์การเมือง ===
== วัฒนธรรม ==
{{โครง-ส่วน}}
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมเอสโตเนีย}}
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
=== สถาปัตยกรรม ===
{{บทความหลัก|สิทธิมนุษยชนในเอสโตเวีย}}
 
=== ต่างประเทศ ===
==== การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ====
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 (ค.ศ. 2004) เอสโตเนียและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มบอลติก คือ [[ลิทัวเนีย]]] และ [[ลัตเวีย]] พร้อมด้วย [[สาธารณรัฐเช็ก]] [[ไซปรัส]] [[ฮังการี]] [[มอลตา]] [[โปแลนด์]] [[สโลวีเนีย]] และ [[สโลวาเกีย]] ได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ[[สหภาพยุโรป]]อย่างสมบูรณ์
 
ก่อนหน้านี้ เอสโตเนียและกลุ่มประเทศบอลติกพยายามที่จะดำเนินการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในขั้นตอนต่าง ๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ให้เสร็จสิ้นลุล่วงในปี 2545 (ค.ศ. 2002) เพื่อที่จะได้มีความพร้อมสำหรับการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในปี 2547 (ค.ศ. 2004)
 
==== การเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ====
เอสโตเนียได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโต ในปี 2545 (ค.ศ. 2002) โดยรัฐบาลดำเนินนโยบายในเชิงรุกเพื่อสร้างความตื่นตัวและความกระตือรือร้นให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกภาพองค์การนาโต ของลิทัวเนียในด้านต่าง ๆ และจะมีการติดต่อหารืออย่างต่อเนื่องกับประเทศสมาชิกองค์การนาโต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของลิทัวเนีย
 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 (ค.ศ. 2003) สมาชิกองค์การนาโต 19 ประเทศ ได้ ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการรับสมาชิกใหม่ 7 ประเทศ คือ [[บัลแกเรีย]] เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย [[โรมาเนีย]] สโลวาเกีย และสโลวีเนีย ที่กรุง[[บรัสเซลส์]] ต่อมา มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547 ประเทศสมาชิกองค์การนาโตใหม่ ทั้ง 7 ประเทศ ได้มอบภาคยานุวัตรสารให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่กรุง[[วอชิงตัน ดี.ซี.]]
 
==== การพัฒนาสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ====
เอสโตเนียให้ความสำคัญแก่การพัฒนาความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับโปแลนด์ การแสวงหาความร่วมมือในภูมิภาคยุโรปเหนือกับกลุ่มประเทศแถบทะเลบอลติกและกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic) การกระชับความร่วมมือกับ[[สหพันธรัฐรัสเซีย|รัสเซีย]]โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับ[[เบลารุส]] และประเทศต่าง ๆ ใน[[แถบทะเลดำ]]
 
==== การดำเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ====
ลิทัวเนียจะมุ่งเน้นการพัฒนาในการส่งออกและการแสวงหาการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของลิทัวเนีย ขณะเดียวกัน มุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นแก่มิติความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อที่จะส่งผลเกื้อกูลต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของลิทัวเนีย
 
==== ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ====
{{กล่องข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ|เอสโตเนีย – ไทย|เอสโตเนีย|ไทย|map=Estonia Thailand Locator.png}}
* การเมือง
{{โครง-ส่วน}}
 
* การทูต
=== วรรณกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
* การค้าและเศรษฐกิจ
{{โครง-ส่วน}}
 
* การศึกษาและวิชาการ
{{โครง-ส่วน}}
 
* การแลกเปลี่ยนการเยือน
===== ฝ่ายไทย =====
 
===== ฝ่ายเอสโตเนีย =====
 
=== กองทัพ ===
{{บทความหลัก|กองทัพเอสโตเนีย}}
 
== เศรษฐกิจ ==
 
=== การท่องเที่ยว ===
{{บทความหลัก|การท่องเที่ยวในเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== คมนาคม และ โทรคมนาคม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ===
แม้เอสโตเนียจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต แต่ในระหว่างนั้นเอสโตเนียก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไม่แปลกใจที่[[สไกป์]]ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่<ref>[http://www.basees2016.org/abstracts/Schumpeter%20-%20Chutinon.pdf Putthiwanit, C., An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia, British Association for Slavonic and East European Studies International Conference, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, 2 – 4 April 2016]</ref>
 
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|การศึกษาในเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สาธารณสุข ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประชากร ==
=== เชื้อชาติ ===
 
=== ภาษา ===
{{บทความหลัก|ภาษาในประเทศเอสโตเนีย}}
หลายคนที่มาประเทศกลุ่มบอลติก (ลัตเวีย เอสโตเนีย และลิทัวเนีย) ใหม่ ๆ และไม่มีความรู้ภาษารัสเซีย จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในการพิมพ์ภาษาเหล่านี้ เนื่องจากเป็นภาษาที่คนพูดน้อยและหาคนเรียนยาก อย่างไรก็ตามภาษาในกลุ่มนี้แตกต่างจากภาษารัสเซียโดยสิ้นเชิงทั้งทางการเขียนและไวยากรณ์ (มีบ้างที่ยืมคำมาจากภาษารัสเซีย) ภาษาเอสโตเนียนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาฟินแลนด์ของชาวฟินแลนด์<ref>[https://www.facebook.com/funinlatvia/posts/1081821288571310 หรรษาลัตเวีย]</ref>
 
=== ดนตรีศาสนา ===
{{บทความหลัก|ศาสนาในประเทศลิทัวเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== อาหารกีฬา ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียในโอลิมปิก|เอสโตเนียในพาราลิมปิก}}
 
==== ฟุตบอล ====
{{บทความหลัก|สมาพันธ์ฟุตบอลเอสโตเนีย|ฟุตบอลทีมชาติเอสโตเนีย|ฟุตซอลทีมชาติเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
==== วอลเลย์บอล ====
=== กีฬา ===
{{บทความหลัก|สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
==== เทคโนโลยีฟลอร์บอล ====
{{บทความหลัก|สมาพันธ์ฟลอร์บอลเอสโตเนีย|ฟลอร์บอลทีมชาติเอสโตเนีย|ฟลอร์บอลหญิงทีมชาติเอสโตเนีย}}
แม้ว่าจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต แต่ในระหว่างนั้นเอสโตเนียก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไม่แปลกใจที่[[สไกป์]]ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่<ref>[http://www.basees2016.org/abstracts/Schumpeter%20-%20Chutinon.pdf Putthiwanit, C., An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia, British Association for Slavonic and East European Studies International Conference, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, 2 – 4 April 2016]</ref>
{{โครง-ส่วน}}
 
== วัฒนธรรม ==
=== วันหยุด ===
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมเอสโตเนีย}}
 
=== สถาปัตยกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วรรณกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ดนตรี ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== อาหาร ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สื่อสารมวชน ===
{{บทความหลัก|สื่อสารมวลชนในเอสโตเนีย}}
 
=== วันหยุด ===
{{บทความหลัก|รายชื่อวันสำคัญของเอสโตเนีย}}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์