ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป
Court of Justice of the European Union
เครื่องหมายราชการ

ที่ทำการ
ภาพรวมหน่วยงาน
เขตอำนาจสหภาพยุโรป
สำนักงานใหญ่นครลักเซมเบิร์ก
49°37′15.41″N 6°8′28.48″E / 49.6209472°N 6.1412444°E / 49.6209472; 6.1412444
บุคลากร2,144 (2015)
งบประมาณประจำปี357,060,000 ยูโร (2015)
ลูกสังกัด
เว็บไซต์curia.europa.eu

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป (อังกฤษ: Court of Justice of the European Union: CJEU) เป็นสถาบันหนึ่งของสหภาพยุโรป มีสถานะเหนือชาติ (supranational) เป็นหน่วยงานหลักทางตุลาการสำหรับสหภาพยุโรป กำกับดูแลการใช้และตีความกฎหมายสหภาพยุโรปให้เป็นไปโดยเอกภาพ โดยร่วมมือกับสถาบันตุลาการระดับชาติของรัฐสมาชิก[1] นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ยุติกรณีพิพาทระหว่างรัฐบาลระดับชาติและสถาบันอื่นของสหภาพยุโรป ทั้งสามารถดำเนินคดีต่อสถาบันต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปแทนบุคคล บริษัท หรือองค์การซึ่งถูกละเมิดสิทธิ[2]

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปออกนั่งบัลลังก์ ณ นครลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นระบบศาลที่มีลักษณะเฉพาะตัว (sui generis) ประกอบด้วยศาลอิสระสองศาล คือ ศาลยุติธรรม (Court of Justice) และศาลกลาง (General Court)[3][1] อนึ่ง ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปยังเคยมีคณะตุลาการราชการพลเรือน (Civil Service Tribunal) ซึ่งดำรงอยู่ในช่วง ค.ศ. 2005–2016[4]

องค์ประกอบ[แก้]

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป เป็นระบบตุลาการที่ประกอบด้วยศาลอิสระ 2 ศาลดังนี้[5]

  • ศาลยุติธรรม ซึ่งไต่สวนคำขอให้ชี้ขาดเบื้องต้น เพิกถอน หรืออุทธรณ์ จากศาลระดับชาติ ประกอบด้วยตุลาการจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศละ 1 คน และอัยการอีก 11 คน
  • ศาลกลาง ซึ่งไต่สวนคำขอให้เพิกถอน จากบุคคล จากบริษัท หรือน้อยครั้งจากรัฐบาลระดับชาติ (ซึ่งเน้นเรื่องกฎหมายการแข่งขัน ความช่วยเหลือจากรัฐ การค้า เกษตรกรรม และเครื่องหมายการค้า) ประกอบด้วยตุลาการ 47 คน ซึ่งจะเพิ่มเป็น 56 คนใน ค.ศ. 2019

หน้าที่[แก้]

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปมีภาระเฉพาะในการสร้างความมั่นใจว่า "จะมีการปฏิบัติตามกฎหมาย" ในการใช้และตีความสนธิสัญญาสหภาพยุโรป (สนธิสัญญาฯ) และเพื่อให้บรรลุการนี้ ศาลจะ

  • ทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการทั้งหลายของสถาบันในสหภาพยุโรป
  • บังคับให้รัฐสมาชิกปฏิบัติพันธกรณีตามสนธิสัญญาฯ
  • ตีความกฎหมายสหภาพยุโรป[1]

ประวัติ[แก้]

ใน ค.ศ. 1952 มีการจัดตั้ง "ศาลยุติธรรมประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้ายุโรป" (Court of Justice of the European Coal and Steel Communities) ต่อมาใน ค.ศ. 1958 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" (Court of Justice of the European Communities: CJEC)

ครั้น ค.ศ. 1988 มีการจัดตั้ง "ศาลชั้นต้น" (Court of First Instance) และใน ค.ศ. 2004 มีการจัดตั้งคณะตุลาการราชการพลเรือน

เมื่อสนธิสัญญาลิสบอนเริ่มใช้บังคับใน ค.ศ. 2009 มีการรวมองค์กรดังกล่าวเข้าเป็นระบบศาลเรียกว่า "ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป" โดยเปลี่ยนชื่อ "ศาลยุติธรรมประชาคมยุโรป" เป็น "ศาลยุติธรรม" และเปลี่ยนชื่อ "ศาลชั้นต้น" เป็น "ศาลกลาง" ส่วนคณะตุลาการราชการพลเรือนยุบไปใน ค.ศ. 2016

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 "General Presentation". Curia. Europa. สืบค้นเมื่อ 23 October 2015.
  2. "Court of Justice of the European Union (CJEU)". Europa. Europa. สืบค้นเมื่อ 23 October 2015.
  3. Article 19 TEU: The Court of Justice of the European Union shall include the Court of Justice, the General Court and specialised court.
  4. Malta u l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (PDF) (ภาษามอลตา). Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2014. p. 412. ISBN 978-92-829-1733-6. OCLC 904335289. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 3 April 2016.
  5. "Court of Justice of the European Union (CJEU)". Europa.eu. สืบค้นเมื่อ 13 March 2017.