ความตกลงเชงเกน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ความตกลงเชงเกน
Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders
Schengen Agreement (1985) signatures.jpg
ลายเซ็นในความตกลงเชงเกน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.1985
วันลงนาม14 มิถุนายน ค.ศ.1985
(37 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
ที่ลงนามเชงเกน, ประเทศลักเซมเบิร์ก
วันมีผล26 มีนาคม ค.ศ.1995
(27 ปี 3 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
ผู้ลงนามแรกเริ่ม เบลเยียม
 ฝรั่งเศส
 เยอรมนีตะวันตก
 ลักเซมเบิร์ก
 เนเธอร์แลนด์
ผู้เก็บรักษารัฐบาลประเทศลักเซมเบิร์ก
ป้ายข้ามเขตแดนระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มเชงเกนซึ่งไม่มีป้อมตรวจคนเข้าเมือง

ความตกลงเชงเกน (อังกฤษ: Schengen Agreement) เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี 26 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช้กฎนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง[1]

ประเทศสมาชิกเชงเกน[แก้]

ประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว - ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ประเทศสมาชิกทั้งหมดหลังจากการเข้าร่วมเพิ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

แผนที่แสดงการเข้าร่วมข้อตกลงเชงเกน สีฟ้าคือประเทศที่ประกาศใช้แล้ว สีเขียวคือประเทศที่เตรียมเข้าร่วม
 • ประเทศเบลเยียม
 • ประเทศฝรั่งเศส
 • ประเทศอิตาลี
 • ประเทศลักเซมเบิร์ก
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศเดนมาร์ก
 • ประเทศกรีซ
 • ประเทศโปรตุเกส
 • ประเทศสเปน
 • ประเทศเยอรมนี
 • ประเทศออสเตรีย
 • ประเทศฟินแลนด์
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ประเทศสวีเดน
 • ประเทศนอร์เวย์
 • ประเทศไอซ์แลนด์
 • ประเทศมอลตา
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • ประเทศเอสโตเนีย
 • ประเทศฮังการี
 • ประเทศโปแลนด์
 • ประเทศสโลวาเกีย
 • ประเทศสโลวีเนีย
 • ประเทศลัตเวีย
 • ประเทศลิทัวเนีย
 • ประเทศโมนาโก

ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนีย ยังอยู่ในการพิจารณา

อ้างอิง[แก้]

 1. "Schengen area" is the common name for states that have implemented the agreement.