สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่เพื่อการคุ้มครองพลเมืองยุโรปและปฏิบัติการการช่วยเหลือมนุษยธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องบินของเอโก

สำนักงานเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป (อังกฤษ: European Community Humanitarian aid Office; อักษรย่อ: ECHO) สหภาพยุโรปเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่าง ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือที่คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ และรัฐบาลของ 27 ประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรปให้รวมกันนั้น คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ของเงินช่วยเหลืออย่างเป็นทางการทั้งหมด โดยมีคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบบริหารเงินเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณดังกล่าว สำหรับปี 2550 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้การสนับสนุนโครงการด้านมนุษยธรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนหลายล้านคนในกว่า 60 ประเทศ นอกสหภาพยุโรป

โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของคณะกรรมาธิการยุโรปนั้น ดำเนินการโดยสำนักงานเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือ ECHO โดยมีกรรมาธิการ หลุยส์ มิเชล เป็นผู้บริหารงาน การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการประเมินความจำเป็นทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ การจัดสรรเงินทุนสำหรับเครื่องสาธารณูปโภคและอุปโภคเช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การจัดหายา แหล่งน้ำ บริการด้านสาธารณสุข หรือการซ่อมแซมเร่งด่วน รวมทั้งการประเมินผลความช่วยเหลือที่ให้ไป นอกจากนี้ ECHO ยังให้เงินสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันรักษาชีวิต เช่น โครงการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติ และการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอีกด้วย

ความช่วยเหลือนี้เป็นความช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยไม่เลือกฝ่าย ไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ วัย สัญชาติ หรือแม้แต่ความเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยให้ผ่านทางองค์กรที่เป็นพันธมิตรในการทำงานอันรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) จากยุโรปกว่า 200 องค์กร และหลายหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ และ องค์การกาชาด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]