พระเจ้าชัยวรมันที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าชัยวรมันที่ 9
พระมหากษัตริย์เมืองพระนครหลวง
ครองราชย์พ.ศ.1870-1879 (ครองราชย์ 9 ปี)
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าศรีนทรวรมันที่ 2
รัชกาลถัดไปพระเจ้าแตงหวาน
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคตพ.ศ.1879
พระอัครมเหสีพระนางองค์ราชเทวี
พระราชบุตรพระนางจันทรวรเทวี
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลราชสกุลมหิธรปุระ
พระราชบิดาพระเจ้าศรีนทรวรมันที่ 2
พระมารดาไม่ปรากฏ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 9 (เขมร: វ្រះបាទជយវម៌្មទី៩),หรือที่รู้จักในพระนาม พระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร (เขมร: វ្រះបាទជយវម៌្មបរមេឝ្វរ) พระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองพระนครหลวงทรงครองสิริราชสมบัติจากค.ศ.1327 ถึง 1336 โดยพระองค์พยายามโน้มน้าวใจให้สมเด็จพระบรมราชบิดาหันกลับมานับถือศาสนาฮินดูไศวนิกายโดยพระองค์ได้รับพระนาม สีหนุ (อังกฤษ: SihanoukRachaเขมร: សីហនុរាជ) พระองค์ถูกปลงพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 1336 โดยหัวหน้าสวนหลวงชื่อตระซ็อกประแอมซึ่งต่อมาได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าตระซ็อกประแอม[1]ต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 9ในลักษณาการแบบเดียวพระเจ้าญองอู้ ซอยะฮ่านแห่งราชวงศ์พุกาม โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 9 นับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีพระนามจารึกไว้ในศิลาจารึกภาษาสันสกฤตและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครหลวงสายราชสกุลมหิธรปุระที่ปกครองมายาวนานกว่า 300 ปี[2]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ↑ "Renowned for its ability to grow tasty cucumbers," according to A. Dauphin-Meunier, History of Cambodia.
  2. http://www.rfa.org/khmer/news/history/the-king-of-angkor-continued-06252014003352.html
ก่อนหน้า พระเจ้าชัยวรมันที่ 9 ถัดไป
พระเจ้าอินทรชัยวรมัน รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา
(ค.ศ.1327 ถึง 1336)
ตระซ็อกประแอม