พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) ไม่ทราบปีประสูติที่แน่นอน หลังจากที่พระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระนารายณ์รามาธิบดีขึ้นครองราชย์ต่อได้ 5 ปี ก็เสด็จสวรรคต หลังจากนั้น ได้เกิดจลาจลรบพุ่งแย่งชิงราชบัลลังก์กันระหว่างพระศรีราชากับพระศรีสุริโยไทยราชา จน พ.ศ. 2017 พระองค์จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ และสามารถปราบปรามพระศรีราชาและพระศรีสุริโยไทยราชาลงได้ใน พ.ศ. 2020 ทั้งสองพระองค์ถูกเนรเทศไปกรุงศรีอยุธยา พระองค์มีพระราชบุตรสองพระองค์ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ทั้งคู่ คือพระศรีสุคนธบทและพระจันทราชา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2047

อ้างอิง[แก้]

  • ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550