พระเจ้ายโศวรมันที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
พระเจ้ายโศวรมันที่ 1
PSM V30 D337 Statue of the leprous king founder of angkor wat.jpg
พระอัครมเหสี พระขนิษฐาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4
พระราชบุตร อิศานวรมันที่ 2
หรรษวรมันที่ 2
พระราชบิดา พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
พระราชมารดา พระนางอินทรเทวี

พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชา (ครองราชย์ พ.ศ. 1432 - พ.ศ. 1443) พระองค์โปรดให้สร้างบารายตะวันตกคู่กับปราสาทแม่บุญตะวันตก ซึ่งบารายแห่งนี้ยังคงสภาพเดิมและหลงเหลืออยู่ในยุคนี้ด้วย เรื่องราวบางส่วนในยุคนั้นถูกทำเป็นนวนิยายเรื่อง อมฤตาลัยอีกด้วย

ก่อนหน้า พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ถัดไป
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 2leftarrow.png Coat of arms of Cambodia.svg
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(จักรวรรดิเขมร )

(พ.ศ. 1432 - พ.ศ. 1443)
2rightarrow.png พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1