ข้ามไปเนื้อหา

พระศรีราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระศรีราชา
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 1980-1981
รัชกาลก่อนหน้าพระนารายณ์รามาธิบดี
รัชกาลถัดไปพระศรีสุริโยไทยราชา
สวรรคตพ.ศ. 2027
พระนามเต็ม
พระราชโองการ พระเสรีราชา รามาธิบดี ธรรมิกวโรดม บรมมหาจักรวรรดิธิราช พระบรมนาถมหาบพิตร
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลราชสกุลตระซ็อกประแอม
พระราชบิดาพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
พระราชมารดาท้าวเทพเดชะ

พระศรีราชา เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) หลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ พระนารายณ์รามาธิบดี พระเชษฐาของพระองค์ได้ครองราชย์ต่อมา จนสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 1980 หลังจากนั้นพระองค์ได้อ้างสิทธิในราชสมบัติและขึ้นครองราชย์ที่พนมเปญ พระศรีสุริโยไทยราชา พระโอรสของพระนารายณ์รามาธิบดีได้อ้างสิทธิ์ในราชสมบัติเช่นกัน และเกิดการจลาจลแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้น พระศรีสุริโยไทยราชาประกาศตนเป็นกษัตริย์ที่เมืองศรีสันทร ต่อมา พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี พระโอรสอีกพระองค์ของพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) ได้ตั้งตนเป็นใหญ่ และสามารถปราบปรามพระศรีราชาลงได้ หลังจากนั้น พระองค์ถูกเนรเทศไปยังกรุงศรีอยุธยาจนสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2027

อ้างอิง[แก้]

  • Achille Dauphin-Meunier, Histoire du Cambodge, Que sais-je ? N° 916, P.U.F 1968.
  • Chroniques Royales du Cambodge de 1417 à 1595. École française d'Extrême Orient Paris 1988 ISBN 2855395372
  • Bernard Philippe Groslier avec la collaboration de C.R. Boxer Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les sources portugaises et espagnoles, p.24-25 Tableau I et II « Succession de Ponhea Yat selon les Chronique traduites par Moura & Garnier » P.U.F (Paris) 1958;
  • Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, Israël, 1966, Chapitre XIV §.9 « Kambodge » Listes et tableau généalogique n°34 p.337-338.
  • (อังกฤษ) & (เยอรมัน) Peter Truhart, Regents of Nations, K.G Saur Münich, 1984-1988 ISBN 359810491X, Art. « Kampuchea », p. 1730.