ข้ามไปเนื้อหา

พระบรมรามา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบรมรามา
พระมหากษัตริย์เมืองนครหลวง
ครองราชย์พ.ศ.1906-1916
รัชกาลก่อนหน้าพระศรีสุริโยวงษ์
รัชกาลถัดไปพระเจ้าธรรมโศรกราช
สวรรคตพ.ศ.1916
พระมเหสีสมเด็จพระภัควดีศรีสันทนิตรา
พระนามเต็ม
พระบาทสมเด็จพระราชโองการ พระบรมรามา
พระนามเดิม
เจ้าพระยาคำขัด
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลราชสกุลตระซ็อกประแอม
พระราชบิดาพระบรมลำพงษ์ราชา

พระบรมรามา (เขมร: បរមរាមា; อักษรโรมัน: Barom Reamea) หรือ [1]พระบรมรามาธิบดี (เขมร: បរមរាមាធិបតី; อักษรโรมัน: Barom Reameathibtei) พระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิเขมรพระองค์ที่ 36 มีพระนามเดิมว่า เจ้าพญาคำขัด

พระบรมรามา เป็นพระราชโอรสองค์แรกของพระบรมลำพงษ์ราชาและพระขนิษฐาของพระศรีสุริโยวงษ์ ตามที่พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158 ได้กล่าวว่า พระศรีสุริโยวงษ์ มีพี่นางและน้องสัตรี พี่นางมีราชบุตร 1 พระองค์คือ เจ้าพญาอินทราชา น้องสัตรีนั้นมีพระราชบุตร 2 พระองค์ คือ เจ้าพญาคำขัด และเจ้าพญาแก้วฟ้า พระศรีสุริโยวงษ์ ยกนางสันทนิตราให้ครองรักกันกับอินทราชา แล้วจะให้เจ้าพญาอินทราชาเสวยราชย์แทนพระองค์ เจ้าพญาคำขัดลอบฆ่าเจ้าพญาอินทราชาเสีย และเอานางสันทนิตรามาเป็นภรรยา พระศรีสุริโยวงษ์ทรงพระโกรธ มิให้เจ้าพญาคำขัดเสวยราชย์ จะให้ขุนเทพมนตรี เสวยราชย์แทนพระองค์ ครั้นขุนเทพมลตรีมาถึงกลางทาง เจ้าพญาคำขัดกับพรรคพวกฆ่าขุนเทพมนตรีเสีย แลเสนาบดีทั้งปวงกราบทูลอ้อนวอนพระศรีสุริโยวงษ์จะขอให้พญาคำขัดเสวยราชย์ พระศรีสุริโยวงษ์ก็หายโกรธ เสวยราชย์มากำหนดได้ 3 ปี จะยกราชสมบัติให้พญาคำขัด ทรงพระนาม รามาธิบดี แลนางสันทนิตรานั้นเป็นพระมเหสี ทรงพระนาม สมเด็จพระภัควะดีศรีสันทนิตรา แล้วมีพระมเหสีองค์หนึ่งเป็นบุตรเจ้าเมืองบางคาง (ปราจีนบุรี) มีพระราชบุตร 2 พระองค์คือ เจ้าพญาคามยาต และนางสันทนิตรา

[2]พระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับออกญาวังวรเวียงชัย (ชวน) ระบุปีขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1906 พระราชพงศาวดารพระมหากษัตริย์เสวยราชสมบัติในกรุงกัมพูชาธิบดีเป็นลำดับเรียงมา ระบุปี พ.ศ. 1909 และเอกสารมหาบุรุษเขมร ระบุปี พ.ศ. 1913

อ้างอิง

[แก้]
  • ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550
  • ศานติ ภักดีคำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน. 2556.
  1. "Wing", Encyclopedia of Entomology, Kluwer Academic Publishers, pp. 2556–2556, สืบค้นเมื่อ 2023-02-02
  2. ภักดีคำ, ศานติ (2011). เขมรรบไทย. Matichon Public Company Limited. ISBN 978-974-02-0810-5.