ตำบลแม่เจดีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ตำบลแม่เจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

สภาพทั่วไปของตำบล[แก้]

มีเนื้อที่ 158 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,500 ไร่ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 87,750 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ราบคิดเป็น ร้อยละ 20 หรือประมาณ 22,500 ไร่ และพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำห้วย หนอง คลองบึง คิดเป็นร้อยละ 2 หรือประมาณ 2,250 ไร่

อาณาเขตตำบล[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลแม่เจดีย์ ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านแม่ขะจาน
 • หมู่ที่ 2 บ้านขันหอม
 • หมู่ที่ 3 บ้านสา
 • หมู่ที่ 4 บ้านสันกู่
 • หมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ
 • หมู่ที่ 6 บ้านสันมานะ
 • หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว
 • หมู่ที่ 8 บ้านปางมะกาด
 • หมู่ที่ 9 บ้านห้วยทราย
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว
 • หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข
 • หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา
 • หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้ำกืน
 • หมู่ที่ 14 บ้านกู่ทอง
 • หมู่ที่ 15 บ้านป่าซางพัฒนา
 • หมู่ที่ 16 บ้านสาเจริญ

จำนวนประชากรของตำบล[แก้]

จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,547 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,296 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล[แก้]

อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 90 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 5 อาชีพค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 5 ของประชากรในพื้นที่

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]