คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2477
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 16 ธันวาคม 2476
วันสิ้นสุด 22 กันยายน 2477
(0 ปี 280 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 9 เดือน 6 วัน (280 วัน)
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 (16 ธันวาคม 2476 - 22 กันยายน 2477) จัดตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2476 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 16 ธันวาคม 2476 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

LACMTA Circle L Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม LACMTA Circle L Line.svg 1 นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 29 มีนาคม 2477 Red x.svg ลาออก สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue LowerRight 001.svg 29 มีนาคม 2477 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
การคลัง LACMTA Circle L Line.svg 2 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg 3 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 29 มีนาคม 2477 Arrow Blue UpperRight 001.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
17 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) Arrow Blue Down 001.svg 29 มีนาคม 2477 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg
มหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 29 มีนาคม 2477 Arrow Blue UpperRight 001.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
18 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) Arrow Blue Down 001.svg 29 มีนาคม 2477 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg 4 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
วัง LACMTA Circle L Line.svg 5 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg
เศรษฐการ LACMTA Circle L Line.svg 6 พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 29 มีนาคม 2477 Red x.svg ลาออก สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
19 พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) Arrow Blue Down 001.svg 29 มีนาคม 2477 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 7 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 8 นายเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 9 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 10 นายพันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 11 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 12 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 13 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 14 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 15 นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 16 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) Arrow Blue Right 001.svg 16 ธันวาคม 2476 22 กันยายน 2477 LineColor Joban.svg

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี[แก้]

29 มีนาคม พ.ศ. 2477[แก้]

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2476 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกันเป็นเอกฉันท์

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่รัฐบาลได้เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยความตกลงระหว่างประเทศ เรื่องควบคุมการจำกัดยางแต่สภาไม่เห็นชอบด้วย ความตกลงที่รัฐบาลได้ลงนามไปก่อน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะจึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2477

อ้างอิง[แก้]