กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาบริดจ์
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
Contract bridge pictogram.svg
สนามอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่9–16 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กีฬาบริดจ์ใน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
Sample picture of the event (unofficial)
คู่
หญิง   ผสม   ทั่วไป
ทีม
หญิง   ผสม   ทั่วไป

กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จัดแข่งขันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีการชิงชัยทั้งหมด 6 เหรียญทอง ได้แก่ คู่ผสม, ทีมผสม, หญิงคู่, ทีมหญิง, คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) และทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี 2 3 2 7
2 ไฟล์:Flag of Ratchaburi Province.png ราชบุรี 2 0 0 2
3 กรุงเทพมหานคร 1 1 2 4
4 ไฟล์:Flag of Khon Kaen Province.png ขอนแก่น 1 0 0 1
5 ไฟล์:Flag of Chumphon Province.png ชุมพร 0 2 0 2
6 ไฟล์:Flag of Saraburi Province.png สระบุรี 0 0 3 3
7 เชียงใหม่ 0 0 1 1
ไฟล์:Flag of Samut Sakhon Province.png สมุทรสาคร 0 0 1 1
รวม 6 6 9 21

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คู่ผสม
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
พินิจ  ตันสกุล
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
วัลลภา  สว่างโสภากุล
อัษฎางค์  เรียมศรี
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
สุพจน์  ใหญ่สว่าง
ทีมผสม
ข้อมูลการแข่งขัน
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ธฤตชลธร  ชดช้อย
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
วัลลภา  สว่างโสภากุล
อัษฎางค์  เรียมศรี
ไฟล์:Flag of Chumphon Province.png ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
จิรภัทร์  ปัญญาเลิศทวี
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ธนาพร  ธัญญะเศรษฐ์
ยวมนต์  พิมพ์ปัญญาสุข
รวิศว์  สุขเกษม
ไฟล์:Flag of Saraburi Province.png สระบุรี
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
รุจิพงศ์  สินลอยมา
โศรดา  ปันทะเลิศ
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล
เชียงใหม่
คันธรส  โชติวรรณ์
ทิวาธวัช  วิชัยขัทคะ
ประสงค์  อิงสุวรรณ
ภัทริน  หล่อตระกูลงาม
อำนาจ  วาทีทอง
อุไรวรรณ  เควิน
หญิงคู่
ข้อมูลการแข่งขัน
ไฟล์:Flag of Khon Kaen Province.png ขอนแก่น
ฉัตรสุดา  มนัส
ภัทราภรณ์  สุทธิสาร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
กนกพร  เจนบรรจง
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ทีมหญิง
ข้อมูลการแข่งขัน
ไฟล์:Flag of Ratchaburi Province.png ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
จิตรามณฑน์  เตชะไพบูลย์
เบ็ญจมาศ  ภมรมนตรี
สุนิสา  วัฒนสุข
สุภางค์  เมฆจรัส
อรมณี  ภาณุพันธุ์
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
กนกพร  เจนบรรจง
ธฤตชลธร  ชดช้อย
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
ลานพิกุล  ธงไชยฤทธิ์
วัลลภา  สว่างโสภากุล
ไฟล์:Flag of Samut Sakhon Province.png สมุทรสาคร
ชไมพร  ชมพูทอง
ทรรศน์มน  ทรรทรานนท์
พบสุข  กมลเวชช
พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร
สุกัญญา  พฤกษ์สิริสมบัติ
อุไรวรรณ  กนกวัฒนาวรรณ
ไฟล์:Flag of Saraburi Province.png สระบุรี
กนกวรรณ  หนูรูปงาม
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
ณัฐวรัณ  ลิ้มพงษ์
ธัญญรัตน์  มรุตัณฑ์
รัตติยา  วงษ์คำสอน
โศรดา  ปันทะเลิศ
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ข้อมูลการแข่งขัน
ไฟล์:Flag of Ratchaburi Province.png ราชบุรี
พิสิฐ  จาตุรแสงไพโรจน์
เอกภัทร  ภัทรธำรง
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
ภัทร์นฤน  กิจการ
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
ข้อมูลการแข่งขัน
ไฟล์:Flag of Pathum Thani Province.png ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์  เปล่งทรัพย์
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
พรเทพ  ลีลาสงวน
ภัทร์นฤน  กิจการ
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
ไฟล์:Flag of Chumphon Province.png ชุมพร
จตุรงค์  ศศิบุตร
จิรวุฑฒิ์  โถทองคำ
ปริชญ์  พงศ์มรกต
รวิศว์  สุขเกษม
สุรพล  อริยประยูร
กรุงเทพมหานคร
เกื้อพัฒน์  มณีไพโรจน์
จำนง  วรรธนะวหะ
พงศ์ศิลป์  ฤทธิพงศ์
พรชัย  วรสายัณห์
พินิจ  ตันสกุล
สุพจน์  ใหญ่สว่าง
ไฟล์:Flag of Saraburi Province.png สระบุรี
กันต์ธัช  ด้วงประดิษฐ์
ตรัยรัตน์  รวีจรัสเรือง
ธนัญชัย  ฑีฆะบุตร
ประมวล  อ่างแก้ว
รุจิพงศ์  สินลอยมา
สายัณห์  ชำนาญเดชากุล

อ้างอิง[แก้]