ข้ามไปเนื้อหา

กีฬาซอฟต์เทนนิสในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาซอฟต์เทนนิส" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล กีฬาซอฟต์เทนนิส[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 7 5 0 12
2 ภูเก็ต 0 1 7 8
3 นครราชสีมา 0 1 2 3
4 เชียงใหม่ 0 0 2 2
5 กำแพงเพชร 0 0 1 1
5 สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1
5 อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม 7 7 14 28


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
เฉลิมศักดิ์ แสนเสน่ห์
ธนฤทธิ์ สุระรักษ์
ปองพล คำสมาน
วรณัน รัฐพบกรภัค
สรเชษฐ์ อวยพร
ภูเก็ต
กิตติพงษ์ พันหล้อ
ณฤชัช อังศุธนสิน
ปกรณ์ นิยมอดุลย์
สกรรจ์ ธารสิริโรจน์
อิทธิ ธารสิริโรจน์
นครราชสีมา
ธีรภัทร สุจริตพลี
ระฟ้า วงศ์วิวัฒนา
ราเชน กองแสงศรี
วงศธร ไปใหม่
วิโรจน์ ตัณฑเศรณีวัฒน์
เชียงใหม่
กฤตยชญ์ วงศ์ทวิภพ
แทน พึ่งรัศมี
ประพันธ์พงศ์ ฉิมดี
พีร์ มีสุข
วุทธิ รักแต่งาม
ทีมหญิง
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์
ธัชชา วิทยวิโรจน์
ปาริชาต เจริญสุขพลอยผล
พรรณชนก ขุนพิทักษ์
สาวิตรี นารี
นครราชสีมา
เจนจิรา กองแสงศรี
ธมจันทร์ มอมขุนทด
ปวีณ์นุช ธนาพรวัฒนะ
พัชรภรณ์ แก้วคำหอม
อัณศยา สุจริตพลี
ภูเก็ต
กนกพร พรหมรักษ์
ธนาภรณ์ ไตรรัตน์
บุษรินทร์ รักแต่งาม
พิชชากร ก้านกนก
วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล
กำแพงเพชร
กนกวรรณ วัฒนศิริ
พหฤทัย ขุนใหญ่
พิณจ์ตราษ์ ศรีสังข์
พิมลวรรณ คชฤทธิ์
ภัทราพร เพชรแกมทอง
ชายเดี่ยว
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
สรเชษฐ์ อวยพร
กรุงเทพมหานคร
วรณัน รัฐพบกรภัค
อุบลราชธานี
ณธพล ทองธนภัทร
นครราชสีมา
ธีรภัทร สุจริตพลี
หญิงเดี่ยว
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
ปาริชาต เจริญสุขพลอยผล
กรุงเทพมหานคร
ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์
ภูเก็ต
พิชชากร ก้านกนก
ภูเก็ต
กนกพร พรหมรักษ์
ชายคู่
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
เฉลิมศักดิ์ แสนเสน่ห์
ปองพล คำสมาน
กรุงเทพมหานคร
ธนฤทธิ์ สุระรักษ์
วรณัน รัฐพบกรภัค
ภูเก็ต
สกรรจ์ ธารสิริโรจน์
อิทธิ ธารสิริโรจน์
เชียงใหม่
พีร์ มีสุข
วุทธิ รักแต่งาม
หญิงคู่
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
ณุวีร์ เกิดสมบูรณ์
สาวิตรี นารี
กรุงเทพมหานคร
ธัชชา วิทยวิโรจน์
พรรณชนก ขุนพิทักษ์
สุราษฎร์ธานี
กรกนก ตีระกนก
นัทจนันท์ ชูจิตร
ภูเก็ต
พิชชากร ก้านกนก
วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล
คู่ผสม
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
ปาริชาต เจริญสุขพลอยผล
สรเชษฐ์ อวยพร
กรุงเทพมหานคร
ธนฤทธิ์ สุระรักษ์
สาวิตรี นารี
ภูเก็ต
พิชชากร ก้านกนก
สกรรจ์ ธารสิริโรจน์
ภูเก็ต
วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล
อิทธิ ธารสิริโรจน์

อ้างอิง[แก้]