กีฬาทางอากาศในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาทางอากาศ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 26 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 5 เหรียญทอง
  • ประเภทร่มร่อน 3 เหรียญทอง
  • ประเภทร่มบิน 15 เหรียญทอง
  • ประเภทโดดร่ม 3 เหรียญทอง
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : กองพลทหารราบที่ 7 และโครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม


สรุปเหรียญรางวัล กีฬาทางอากาศ[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ตราด 5 3 1 9
2 ชลบุรี 5 2 6 13
3 สระบุรี 4 3 1 8
4 นนทบุรี 2 2 1 5
5 ลำปาง 2 1 1 4
6 กรุงเทพมหานคร 1 1 2 4
7 ปราจีนบุรี 1 1 - 2
8 กาญจนบุรี 1 - 1 2
9 ชัยภูมิ 1 - - 1
นครสวรรค์ 1 - - 1
บึงกาฬ 1 - - 1
อุดรธานี 1 - - 1
อุบลราชธานี 1 - - 1
14 นครปฐม - 3 1 4
15 ขอนแก่น - 2 2 4
16 นครราชสีมา - 2 - 4
17 แม่ฮ่องสอน - 1 3 4
18 เชียงใหม่ - 1 - 1
นครนายก - 1 - 1
เพชรบุรี - 1 - 1
เพชรบูรณ์ - 1 - 1
แพร่ - 1 - 1
23 สมุทรสาคร - - 2 2
24 พะเยา - - 1 1
ลพบุรี - - 1 1
สกลนคร - - 1 1
สมุทรปราการ - - 1 1
สุพรรณบุรี - - 1 1
รวม 26 26 26 78

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A 
ข้อมูลการแข่งขัน
นครสวรรค์
ณัฐวุฒิ รัตนปรารมย์
1,333.00 นครนายก
นิติภักดิ์ ภุคุกะ
1,327.66 กรุงเทพมหานคร
กรพล เนตรขำ
1,163.33
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D 
ข้อมูลการแข่งขัน
อุดรธานี
อรรณพ พิบูลย์ศักดิ์กุล
84.14 นครราชสีมา
ทวี ดอกสันเทียะ
84.78 สมุทรสาคร
ชนศักดิ์ สิโนรัตน์
87.20
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
รังสิมันตุ์ วนเกียรติ
78.25 นครราชสีมา
ณฐนนท์ บุญสินธุ์
78.82 สุพรรณบุรี
จตุรณ นิลน้อย
82.50
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C 
ข้อมูลการแข่งขัน
อุบลราชธานี
ราชวัลลภ พื้นผา
228.30 ชลบุรี
วิรชตพงศ์ มิตรยอดวงศ์
223.00 สมุทรสาคร
พงศ์พัฒน์ โพธิดอกไม้
214.80
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี
กรวิชญ์ ทองศรี
1,000.00 เพชรบูรณ์
วิชาฤทธิ์ ฤทธิ์บำรุง
918.12 สมุทรปราการ
กรรณ์ พูนน้อย
857.09

ประเภทร่มร่อน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ 
ข้อมูลการแข่งขัน
นนทบุรี
ชาคริต แบบแผน
566.00 นครปฐม
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
590.00 พะเยา
มงกุฎ ปรีชา
680.00
Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชัยภูมิ
นันท์ณภัส ภุชฌงค์
405.00 สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
454.00 สระบุรี
ณัฎฐพร แก้วลาวเวียง
1,271.00
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด 
ข้อมูลการแข่งขัน
นนทบุรี
ณัชชา ปริยพาณิชย์
ธราทร นามสง่า
จันทิกา ใจสนุก
ชาคริต แบบแผน
7,771.00 ตราด
ชนาภา เสริมสัย
ชยพงศ์ โพธิภักดิ์
พงศ์นรินทร์ สมบูรณ์
อรปรียา พฤฒิพิบูลพงศ์
9,953.00 กาญจนบุรี
ชนาภา เสริมสัย
ชยพงศ์ โพธิภักดิ์
พงศ์นรินทร์ สมบูรณ์
อรปรียา พฤฒิพิบูลพงศ์
10,511.00


ประเภทร่มบิน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ร่มบิน บุคคลชาย Paraball
ข้อมูลการแข่งขัน
ตราด
ชยพงศ์ โพธิภักดิ์
0.48 ชลบุรี
จีรี จอร์จ มาซัค
0.51 นครปฐม
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
0.52
ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
ข้อมูลการแข่งขัน
กาญจนบุรี
นพรัตน์ อินทรอำนวย
5 พิน ดิว 4 นครปฐม
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
5 พิน ดิว 2 ตราด
พงศ์นรินทร์ สมบูรณ์
5 พิน ดิว 0
ร่มบิน บุคคลชาย Pure Economy
ข้อมูลการแข่งขัน
ปราจีนบุรี
กิตติภพ พรมมาส
25.40 ลำปาง
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
24.13 ขอนแก่น
เกริกฤทธิ์ หมื่นภูเขียว
22.22
ร่มบิน บุคคลชาย Sport Landing 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี
จีรี จอร์จ มาซัค
1.41 แพร่
เขมทัต ทาปง
1.48 สกลนคร
ยุรนันท์ นาสวน
1.49
ร่มบิน บุคคลชาย Slanom 
ข้อมูลการแข่งขัน
ลำปาง
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
40.37 เชียงใหม่
ภาณุพงศ์ ทิพยจันทร์
40.74 ตราด
พงศ์นรินทร์ สมบูรณ์
41.17
ร่มบิน บุคคลชาย Economy and Distance
ข้อมูลการแข่งขัน
ลำปาง
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
81.00 ปราจีนบุรี
กิตติภพ พรมมาส
80.00 ชลบุรี
จีรี จอร์จ มาซัค
75.00
ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดชาย
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี
จีรี จอร์จ มาซัค
135.00 นครปฐม
พรหมพิริยะ ตะเพียนทอง
120.00 ลำปาง
พงศ์กรณ์ ธนสกุลกรแสง
115.00
ร่มบิน บุคคลหญิง Paraball
ข้อมูลการแข่งขัน
ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
2.15 สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
2.20 แม่ฮ่องสอน
อวัสดา ไชยศร
2.30
ร่มบิน บุคคลหญิง Bowling landing
ข้อมูลการแข่งขัน
ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
5.00 นนทบุรี
ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม
0.00 แม่ฮ่องสอน
อวัสดา ไชยศร
0.00
ร่มบิน บุคคลหญิง Pure Economy
ข้อมูลการแข่งขัน
สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
27.16 แม่ฮ่องสอน
อวัสดา ไชยศร
20.41 ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
13.13
ร่มบิน บุคคลหญิง Sport Landing 
ข้อมูลการแข่งขัน
สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
8.00 นนทบุรี
ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม
155.00 ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
522.00
ร่มบิน บุคคลหญิง Slanom 
ข้อมูลการแข่งขัน
ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
1.00 สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
1.05 ตราด
สุรีพร นวลศรี
1.25
ร่มบิน บุคคลหญิง Economy and Distance
ข้อมูลการแข่งขัน
สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
73.00 ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
59.00 ตราด
สุรีพร นวลศรี
57.00
ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดหญิง
ข้อมูลการแข่งขัน
สระบุรี
กอบัว เย็นวารี
63.00 ตราด
อรุณรัตน์ จงอ่อนกลาง
62.00 นนทบุรี
ปลายฟ้า ทองบุญพุ่ม
29.00
ร่มบิน คะแนนรวมสูงสุดประเภททีม 
ข้อมูลการแข่งขัน
ตราด - ขอนแก่น - แม่ฮ่องสอน -


ประเภทโดดร่ม[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
โดดร่ม ความแม่นยำ บุคคลชาย
ข้อมูลการแข่งขัน
บึงกาฬ
คมสัน ภูผลผัน
24.00 ขอนแก่น
อนันต์ ชื่นนคร
26.00 ลพบุรี
ชัยวุฒิ วงค์กฤษ
29.00
โดดร่ม ความแม่นยำ บุคคลหญิง
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี
เพ็ญศรี หนูสันเทียะ
20.00 เพชรบุรี
จรัมพร บุญทากลาง
26.00 กรุงเทพมหานคร
นารีรัตน์ เรืองทอง
40.00
โดดร่ม รวมคะแนน
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี
เพ็ญศรี หนูสันเทียะ
นคร ประเสริฐกุล
67.00 กรุงเทพมหานคร
นารีรัตน์ เรืองทอง
เกษม อิทธิโชติเดโช
73.00 ขอนแก่น
อนันต์ ชื่นนคร
อรุณี มณีวงษ์
86.00

อ้างอิง[แก้]