กีฬายกน้ำหนักในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ยกน้ำหนัก"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 45 เหรียญทอง จาก 15 รุ่นน้ำหนัก
  • ประเภทชาย 24 เหรียญทอง จาก 8 รุ่นน้ำหนัก
  • ประเภทหญิง 21 เหรียญทอง จาก 7 รุ่นน้ำหนัก
สรุปเหรียญรางวัล ยกน้ำหนัก[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 14 6 11 31
2 นครราชสีมา 11 11 2 24
3 นครศรีธรรมราช 4 6 10 20
4 สุพรรณบุรี 4 6 4 14
5 สุรินทร์ 4 2 0 6
6 นครสวรรค์ 3 0 0 3
7 กรุงเทพมหานคร 2 3 4 9
8 ลำพูน 2 1 0 3
9 ชุมพร 1 7 0 8
10 เชียงใหม่ 0 2 1 3
11 ขอนแก่น 0 1 3 4
12 ศรีสะเกษ 0 0 4 4
13 ยโสธร 0 0 3 3
ระยอง 0 0 3 3
รวม 45 45 45 135

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ นครราชสีมา - สินธุ์เพชร  กรวยทอง 103 kg นครราชสีมา - พงศธร  แดงสนั่น 103 kg นครศรีธรรมราช - ครองรัฐ  ปานรักษ์ 102 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครราชสีมา - สินธุ์เพชร กรวยทอง 142 kgNR นครราชสีมา - พงศธร แดงสนั่น 126 kg นครศรีธรรมราช - ครองรัฐ ปานรักษ์ 125 kg
น้ำหนักรวม นครราชสีมา - สินธุ์เพชร กรวยทอง 245 kg นครราชสีมา - พงศธร แดงสนั่น 229 kg นครศรีธรรมราช - ครองรัฐ ปานรักษ์ 227 kg
น้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ สุพรรณบุรี - วิรวัฒน์  กฤษเพ็ชร 125 kg นครราชสีมา - อนุวัฒน์  ชาววันเย็น 122 kg ขอนแก่น - ธวัชชัย  พลเชียงสา 116 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครราชสีมา - วรเชษฐ์ ใสสอาด 153 kg สุพรรณบุรี - วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร 151 kg นครราชสีมา - อนุวัฒน์ ชาววันเย็น 150 kg
น้ำหนักรวม สุพรรณบุรี - วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร 276 kg นครราชสีมา - อนุวัฒน์ ชาววันเย็น 272 kg นครราชสีมา - วรเชษฐ์  ใสสอาด 268 kg
น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชลบุรี - ไพศาล หรรษาวงศ์ 136 kg ลำพูน - ไตรรัตน์ เปรมโยธิน 135 kg ศรีสะเกษ - มนตรี  สาสังข์ 131 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค ลำพูน - ไตรรัตน์  เปรมโยธิน 168 kg นครศรีธรรมราช - ธนากร  เหล่าศิริกุล 167 kg ชลบุรี - ไพศาล หรรษาวงศ์ 166 kg
น้ำหนักรวม ลำพูน - ไตรรัตน์ เปรมโยธิน 303 kg ชลบุรี - ไพศาล  หรรษาวงศ์ 302 kg นครศรีธรรมราช - ธนากร เหล่าศิริกุล 293 kg
น้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชลบุรี - พรชัย  ลบศรี 156 kgNR นครราชสีมา - สมผล  แก้วเกิด 138 kg ชลบุรี - เอกชัย  ยีรัมย์ 137 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค ชลบุรี - พรชัย ลบศรี 191 kgNR สุพรรณบุรี - สุชาติ  สมบูรณ์ 180 kg ชลบุรี - เอกชัย ยีรัมย์ 176 kg
น้ำหนักรวม ชลบุรี - พรชัย ลบศรี 347 kgNR ชลบุรี - เอกชัย ยีรัมย์ 313 kg สุพรรณบุรี - สุชาติ สมบูรณ์ 310 kg
น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงค์ 155 kgNR สุรินทร์ - พิทยา ตีบนอก 155 kgNR ระยอง - เพชร นิ่มวรรณัง 135 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค สุรินทร์ - พิทยา ตีบนอก 193 kgNR นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงค์ 185 kg ชลบุรี - วันชัย  กัลเกตุ 161 kg
น้ำหนักรวม สุรินทร์ - พิทยา  ตีบนอก 348 kgNR นครราชสีมา - จตุภูมิ  ชินวงค์ 340 kgNR ระยอง - เพชร  นิ่มวรรณัง 286 kg
น้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ นครสวรรค์ - ศรัท  สุ่มประดิษฐ 145 kg ชุมพร - ศราวุฒิ  นารถเจริญ 145 kg ชลบุรี - พีระวัฒน์  บุญมี 130 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครสวรรค์ - ศรัท สุ่มประดิษฐ 190 kg ชุมพร - ศราวุฒิ นารถเจริญ 190 kg ชลบุรี - พีระวัฒน์ บุญมี 148 kg
น้ำหนักรวม นครสวรรค์ - ศรัท สุ่มประดิษฐ 335 kg ชุมพร - ศราวุฒิ นารถเจริญ 335 kg ชลบุรี - พีระวัฒน์ บุญมี 278 kg
น้ำหนักไม่เกิน 105 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชุมพร - สุธิพร วัฒนากสิกรรม 135 kg สุพรรณบุรี - อนุวัฒน์ วิสาชัย 120 kg ขอนแก่น - กิตติศักดิ์ รสหอม 115 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค สุพรรณบุรี - อนุวัฒน์  วิสาชัย 170 kg ขอนแก่น - กิตติศักดิ์  รสหอม 148 kg ระยอง - สมชัย  จอนเกาะ 147 kg
น้ำหนักรวม สุพรรณบุรี - อนุวัฒน์ วิสาชัย 290 kg ชุมพร - สุธิพร  วัฒนากสิกรรม 280 kg ขอนแก่น - กิตติศักดิ์ รสหอม 263 kg
น้ำหนัก 105 กิโลกรัม ขึ้นไป
ท่าสแนทช์ นครราชสีมา - วราวุฒิ แจ้งไธสง 153 kg นครศรีธรรมราช - พงศกร ศรีสุวรรณ์ 143 kg เชียงใหม่ - ติณณภพ กันระวังชัย 142 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครราชสีมา - วราวุฒิ  แจ้งไธสง 183 kg เชียงใหม่ - ติณณภพ  กันระวังชัย 182 kg นครศรีธรรมราช - พงศกร  ศรีสุวรรณ์ 176 kg
น้ำหนักรวม นครราชสีมา - วราวุฒิ แจ้งไธสง 336 kg เชียงใหม่ - ติณณภพ กันระวังชัย 324 kg นครศรีธรรมราช - พงศกร ศรีสุวรรณ์ 319 kg

ประเภทหญิง[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชลบุรี - สิริวิมล  ประมงคล 81 kg กรุงเทพมหานคร - วิภาดา  ศิริมงคล 81 kg ชลบุรี - ธัญญ่า  สุขเจริญ 73 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค ชลบุรี - สิริวิมล ประมงคล 106 kg กรุงเทพมหานคร - วิภาดา ศิริมงคล 105 kg ชลบุรี - ธัญญ่า สุขเจริญ 91 kg
น้ำหนักรวม ชลบุรี - สิริวิมล ประมงคล 187 kg กรุงเทพมหานคร - วิภาดา ศิริมงคล 186 kg ชลบุรี - ธัญญ่า สุขเจริญ 164 kg
น้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ กรุงเทพมหานคร - โสภิตา ธนสาร 95 kgNR ชลบุรี - อังศุมาลิน สายเลิศ 90 kg นครศรีธรรมราช - กิตติมา สุธานันต์ 85 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครศรีธรรมราช - กิตติมา  สุธานันต์ 115 kg ชลบุรี - อังศุมาลิน  สายเลิศ 114 kg กรุงเทพมหานคร - โสภิตา  ธนสาร 113 kg
น้ำหนักรวม กรุงเทพมหานคร - โสภิตา ธนสาร 208 kg ชลบุรี - อังศุมาลิน สายเลิศ 204 kg นครศรีธรรมราช - กิตติมา สุธานันต์ 200 kg
น้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชลบุรี - ปัทมา  คูณทวี 90 kg ชุมพร - อรนุช  จันทร์โท 76 kg ยโสธร - รัตนวรรณ์  วามะลุน 74 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค ชลบุรี - ปัทมา คูณทวี 110 kg ชุมพร - อรนุช จันทร์โท 98 kg ยโสธร - รัตนวรรณ์ วามะลุน 97 kg
น้ำหนักรวม ชลบุรี - ปัทมา คูณทวี 200 kg ชุมพร - อรนุช จันทร์โท 174 kg ยโสธร - รัตนวรรณ์ วามะลุน 171 kg
น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชลบุรี - ปวีณา สุยะใหญ่ 96 kg สุรินทร์ - รัตติกาล กุลน้อย 95 kg นครศรีธรรมราช - กมลชนก อินทมาตย์ 81 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค สุรินทร์ - รัตติกาล กุลน้อย 125 kg นครศรีธรรมราช - กมลชนก อินทมาตย์ 110 kg ชลบุรี - ปวีณา สุยะใหญ่ 110 kg
น้ำหนักรวม สุรินทร์ - รัตติกาล กุลน้อย 220 kg ชลบุรี - ปวีณา สุยะใหญ่ 206 kg นครศรีธรรมราช - กมลชนก อินทมาตย์ 191 kg
น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ ชลบุรี - วิริยา  สุวรรณรัตน์ 100 kg สุพรรณบุรี - สุภาศิริ  สานอก 90 kg สุพรรณบุรี - พิกุลทอง  ชวดไธสง 82 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค ชลบุรี - วิริยา สุวรรณรัตน์ 116 kg สุพรรณบุรี - สุภาศิริ สานอก 110 kg สุพรรณบุรี - พิกุลทอง ชวดไธสง 101 kg
น้ำหนักรวม ชลบุรี - วิริยา สุวรรณรัตน์ 216 kg สุพรรณบุรี - สุภาศิริ สานอก 200 kg สุพรรณบุรี - พิกุลทอง ชวดไธสง 183 kg
น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
ท่าสแนทช์ นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์ ชูมณี 105 kgNR นครราชสีมา - สุพรรณี จันหอม 100 kg ศรีสะเกษ - จันทร์ฤดี อุทาเบ้า 90 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครราชสีมา - สุพรรณี  จันหอม 126 kg นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์  ชูมณี 125 kg ศรีสะเกษ - จันทร์ฤดี  อุทาเบ้า 110 kg
น้ำหนักรวม นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์ ชูมณี 230 kg นครราชสีมา - สุพรรณี จันหอม 226 kg ศรีสะเกษ - จันทร์ฤดี อุทาเบ้า 200 kg
น้ำหนัก 75 กิโลกรัม ขึ้นไป
ท่าสแนทช์ นครศรีธรรมราช - ชิดชมัย  พัฒนเชียร 89 kg นครราชสีมา - มุกดา  ใสสะอาด 88 kg กรุงเทพมหานคร - กรอยทิพย์  เสือพยัคฆ์ 87 kg
ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค นครราชสีมา - มุกดา ใสสะอาด 120 kg นครศรีธรรมราช - ชิดชมัย พัฒนเชียร 118 kg กรุงเทพมหานคร - กรอยทิพย์ เสือพยัคฆ์ 114 kg
น้ำหนักรวม นครราชสีมา - มุกดา ใสสะอาด 208 kg นครศรีธรรมราช - ชิดชมัย พัฒนเชียร 207 kg กรุงเทพมหานคร - กรอยทิพย์ เสือพยัคฆ์ 201 kg

ผลการแข่งขัน[แก้]

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 117 kg. ชุมพร - พงษ์ศักดิ์ มณีทอง ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 141 kg. สุพรรณบุรี - พงษ์ศักดิ์ มณีทอง ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 255 kg. ชุมพร - พงษ์ศักดิ์ มณีทอง ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 นครราชสีมา สินธุ์เพชร กรวยทอง 53.50 103 118 118 103 1 126 142 142 142 1NR 245 1
2 นครราชสีมา พงศธร แดงสนั่น 55.40 103 107 107 103 2 126 142 142 126 2 229 2
3 นครศรีธรรมราช ครองรัฐ ปานรักษ์ 55.80 95 101 102 102 3 116 123 125 125 3 227 3
4 สุราษฎร์ธานี ธีระศักดิ์ ศรีพัฒน์ 55.00 90 95 100 100 5 115 120 122 122 4 222 4
5 นครศรีธรรมราช จิรายุ อยู่ชุมพล 55.50 95 96 101 101 4 117 121 125 121 6 222 5
6 ศรีสะเกษ วิทูรย์ มิ่งมูล 55.60 85 90 92 92 6 115 120 122 122 5 214 6
7 กรุงเทพมหานคร วีรธรรม สันตะกุล 55.60 80 87 91 91 8 100 110 115 110 7 201 7
8 ยโสธร จิตรพล คะเณย์วงค์ 55.70 84 88 92 92 7 105 110 110 105 8 197 8
9 พัทลุง ธารินทร์ ดิษโร 55.70 83 87 90 87 9 100 105 105 100 11 187 9
10 สุพรรณบุรี จอมภพ เพ็ชรสุวรรณ 50.40 80 85 90 85 10 100 110 110 100 9 185 10
11 เชียงใหม่ นิรุทธ์ แซ่ย่าง 54.50 70 75 75 75 12 90 100 105 100 10 175 11
12 เชียงราย ทัศนัย เชื้อเมืองพาน 55.70 75 80 80 75 13 90 90 100 90 13 165 12
13 ลำพูน อดิศร ขนอบกายา 51.70 70 75 75 70 14 85 90 95 90 12 160 13
14 กรุงเทพมหานคร สัญชัย โกศรีนาม 53.60 70 75 80 75 11 90 95 95 -- 12 75 14
15 อ่างทอง ชุมพล ลีทับไทย 54.80 81 81 -- -- 15 -- -- -- -- 15 -- 15

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 62 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 133 kg. นครสวรรค์ - ไพศาล หรรษาวงค์ อกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 162 kg. นครสวรรค์ - ไพศาล หรรษาวงค์ อกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 296 kg. นครสวรรค์ - ไพศาล หรรษาวงค์ อกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 สุพรรณบุรี วิรวัฒน์ กฤษเพ็ชร 61.60 121 121 125 125 1 150 151 156 151 2 276 1
2 นครราชสีมา อนุวัฒน์ ชาววันเย็น 61.70 122 126 126 122 2 150 150 155 150 3 272 2
3 นครราชสีมา วรเชษฐ์ ใสสอาด 61.60 111 115 115 115 4 153 162 162 153 1 268 3
4 ศรีสะเกษ วสันต์ สีหะบุตร 60.50 111 111 111 111 5 120 130 140 130 4 241 4
5 ขอนแก่น ศราวุฒิ ชินณะ 61.40 100 105 110 110 6 125 130 140 130 5 240 5
6 นครสวรรค์ ภัทรพงศ์ ศิลาหม่อม 61.90 105 105 110 110 7 120 130 140 130 6 240 6
7 ชลบุรี นุสรณ์ ภานกุล 60.05 96 96 100 96 8 116 120 120 120 7 216 7
8 อ่างทอง จิราวุฒิ มุ่งหมาย 60.70 90 115 -- 90 12 115 130 130 115 9 205 8
9 สุรินทร์ ทนงค์ศักดิ์ สาลี 58.90 90 92 -- 92 9 100 105 -- 105 10 197 9
10 เชียงใหม่ วิฑูรย์ พะยะ 61.10 80 80 85 85 13 107 112 117 107 12 192 10
11 กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย โกศรีนาม 60.20 70 75 80 75 15 95 100 105 100 11 160 11
12 เชียงใหม่ ปิยะพงษ์ อาหว่า 61.50 70 76 77 70 16 90 96 97 90 13 160 12
13 นครศรีธรรมราช อนุวัฒน์ แม้นจิตร 61.80 110 111 111 -- 17 120 130 131 120 8 120 13
14 ขอนแก่น ธวัชชัย พลเชียงสา 61.60 116 116 116 116 3 152 152 155 -- 16 116 14
15 กรุงเทพมหานคร สุนทร พลีเพื่อชาติ 61.60 92 96 97 92 10 115 115 115 -- 17 92 15
16 ลำพูน เมฆาวิน ปหาวัฒน์ 59.20 90 95 -- 90 11 -- -- -- -- 14 90 16
17 ระยอง ปรีชา ต้นทอง 60.20 75 80 85 80 14 -- -- -- -- 15 80 17

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 137 kg. บุรีรัมย์ - ไพศาล หรรษาวงค์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 174 kg. ชลบุรี - พรชัย ลบศรี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 310 kg. ชลบุรี - พรชัย ลบศรี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 ลำพูน ไตรรัตน์ เปรมโยธิน 67.20 130 130 135 135 2 165 165 168 168 1 303 1
2 ชลบุรี ไพศาล หรรษาวงศ์ 67.80 131 135 136 136 1 162 166 169 166 3 302 2
3 นครศรีธรรมราช ธนากร เหล่าศิริกุล 68.00 126 126 131 126 4 155 161 167 167 2 293 3
4 ศรีสะเกษ มนตรี สาสังข์ 67.90 125 131 131 131 3 151 155 161 155 5 286 4
5 เชียงราย สมศักดิ์ คำจันทร์ 67.20 115 115 120 115 5 130 135 145 145 6 260 5
6 นครสวรรค์ ฉัตรชัย พูลสมบัติ 67.60 114 115 120 115 6 145 145 145 145 7 260 6
7 ชลบุรี พิเชษฐ์ มณีศรี 69.00 100 105 110 110 7 130 135 140 140 8 250 7
8 นครศรีธรรมราช สิทธิชัย ควนขัน 63.90 105 110 110 110 8 130 140 140 130 9 240 8
9 ระยอง บุญฤทธิ์ จันตะนี 69.00 110 116 -- 110 9 121 135 -- 121 11 231 9
10 ศรีสะเกษ ณัฐพล การเมือง 62.70 95 95 100 95 13 125 130 135 130 10 225 10
11 สุพรรณบุรี ธเนศ เย็นชัยภูมิ 65.20 100 105 110 105 10 120 -- -- 120 12 225 11
12 ยโสธร สมบัติ เนื้อทอง 64.60 95 100 102 95 12 110 110 120 110 14 205 12
13 ขอนแก่น อรรถศาสตร์ เสนาวุธ 66.50 90 95 100 90 14 110 115 125 115 13 205 13
14 เชียงใหม่ จตุรงค์ บัวเงา 69.00 75 81 85 81 16 95 102 111 102 15 183 14
15 ลำพูน เจนภพ ปาเต็ง 63.40 76 81 81 81 15 90 90 90 90 16 171 15
16 นครราชสีมา อรรถพล แดงจันทึก 68.00 131 132 132 -- 18 166 168 169 166 4 166 16
17 กาญจนบุรี อิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ 69.00 100 110 -- 100 11 130 -- -- -- 18 100 17
18 นครสวรรค์ ไพรทัศน์ อ่างทอง 63.60 80 -- -- -- 17 110 -- -- -- 17 -- 18

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 77 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 155 kg. นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงศ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 190 kg. นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงศ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 345 kg. นครราชสีมา - จตุภูมิ ชินวงศ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 ชลบุรี พรชัย ลบศรี 75.40 145 150 156 156 1NR 175 180 191 191 1NR 347 1NR
2 ชลบุรี เอกชัย ยีรัมย์ 76.80 130 135 137 137 3 165 170 176 176 3 313 2
3 สุพรรณบุรี สุชาติ สมบูรณ์ 76.70 130 130 139 130 4 175 180 185 180 2 310 3
4 ยโสธร อาทิตย์ พงษ์เกษม 70.20 110 116 120 110 7 145 150 150 150 4 260 4
5 ระยอง สุรชัย ศรีม่วงกลาง 72.60 116 121 -- 121 5 131 150 150 131 8 252 5
6 สุพรรณบุรี ชนิตพล ชูวิรัตน์ 69.20 100 100 106 106 10 125 131 138 131 7 237 6
7 บุรีรัมย์ พีรพล ด่วนรับรัมย์ 73.40 100 105 107 107 9 130 137 137 130 10 237 7
8 ยโสธร มานพ จิตรการ 72.00 95 95 100 100 12 125 130 135 135 6 235 8
9 สงขลา อาทิตย์ อนุสาร 73.00 101 101<\s> 105 105 11 120 130 135 130 9 235 9
10 นครสวรรค์ พงศธร สุวรณณประเสริฐ 73.50 105 110 112 110 8 125 125 -- 125 11 235 10
11 ขอนแก่น ชัยวัฒน์ คุณโพธิ์ 69.10 80 80 85 85 14 100 110 115 110 12 195 11
12 ลำพูน เจนณรงค์ ใจมาแก้ว 72.50 80 80 80 80 15 100 105 -- 100 13 180 12
13 นครสวรรค์ ศรันย์ จิตรศิลป์ 74.80 115 115 115 -- 17 130 140 150 140 5 140 13
14 นครราชสีมา สมผล แก้วเกิด 76.80 136 138 146 138 2 166 166 166 -- 17 138 14
15 สุรินทร์ สุรเมธ สมหมาย 75.90 115 120 120 115 6 -- -- -- -- 15 115 15
16 สุราษฎร์ธานี พงศกร รักมาก 76.70 90 95 100 95 13 130 130 130 -- 16 95 16
17 กรุงเทพมหานคร ชูศักดิ์ สมนิยาม 69.10 75 80 80 75 16 95 100 100 -- 14 75 17

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 147 kg. สุรินทร์ - พิทยา ตีบนอก กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 192 kg. สุรินทร์ - พิทยา ตีบนอก กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 338 kg. สุรินทร์ - พิทยา ตีบนอก กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 สุรินทร์ พิทยา ตีบนอก 84.50 145 150 155 155 2NR 185 190 193 193 1NR 348 1NR
2 นครราชสีมา จตุภูมิ ชินวงค์ 78.50 150 153 155 155 1NR 185 190 190 185 2 340 2NR
3 ระยอง เพชร นิ่มวรรณัง 83.20 126 135 140 135 3 141 150 151 151 8 286 3
4 ยโสธร ไกรสอน ดัดถุยาวัม 80.00 110 117 122 122 5 160 164 164 160 4 282 4
5 ชลบุรี วันชัย กัลเกตุ 83.80 120 125 125 120 7 161 167 167 161 3 281 5
6 กรุงเทพมหานคร ณพล หัสดิน 80.50 120 125 130 125 4 130 141 151 151 7 274 6
7 เชียงใหม่ กิตติชัย ปัญญามูลวงศ์ษา 79.70 110 115 120 115 8 145 155 160 155 5 270 7
8 ขอนแก่น ภานุพงศ์ แก้วสุพรรณ 81.50 115 121 121 115 9 147 152 160 152 6 267 8
9 สุรินทร์ ยงยุทธ เฟื่องทอง 83.00 115 121 121 121 6 140 151 151 140 9 261 9
10 บุรีรัมย์ กิตติกรณ์ สดใส 81.80 90 90 -- 90 13 110 -- -- 110 11 200 10
11 ลำพูน ศุภสิทธิ์ วันติ 81.60 100 105 -- 100 12 120 130 -- 120 10 120 11
12 ศรีสะเกษ สมภพ สุมงคล 83.40 111 111 111 111 10 146 146 146 -- 13 111 12
13 สุพรรณบุรี วิฤทธิ์ แก้วคง 81.20 100 107 107 100 11 125 125 -- -- 12 100 13


รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 165 kg. นครสวรรค์ - สุธิพร วัฒนากสิกรรม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 194 kg. สุพรรณบุรี - สุธิพร วัฒนากสิกรรม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 357 kg. นครสวรรค์ - สุธิพร วัฒนากสิกรรม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
สถิติ อันดับ สถิติ อันดับ สถิติ อันดับ
1 นครสวรรค์ ศรัท สุ่มประดิษฐ 92.80 145 1 190 1 335 1
2 ชุมพร ศราวุฒิ นารถเจริญ 93.00 145 2 190 2 335 2
3 ชลบุรี พีระวัฒน์ บุญมี 85.10 130 3 148 3 278 3
4 กรุงเทพมหานคร ปรีดา ระนาดแก้ว 88.00 117 5 147 4 264 4
5 นครศรีธรรมราช ชัยวัฒน์ พนาลี 87.40 112 7 141 6 253 5
6 เชียงใหม่ พัสกร วงค์ชรัตน์ 86.70 105 10 142 5 247 6
7 กรุงเทพมหานคร อุทิศ ดีปัญญา 85.10 100 12 130 7 230 7
8 ระยอง สุเมธ สกุลเพ็ชร 89.00 111 8 111 13 222 8
9 นครสวรรค์ สุรภัทร ชั่งด้วง 89.10 97 14 125 8 222 9
10 สุรินทร์ จักริน จันทา 87.00 100 13 120 9 220 10
11 ศรีสะเกษ วชิรวิทย์ เทียมไธสง 90.60 107 9 110 14 217 11
12 เชียงใหม่ ณัฐนันท์ กันทวงค์ 92.00 102 11 112 12 214 12
13 สุพรรณบุรี ณัฐวุฒิ สุขกรม 87.10 96 15 115 10 211 13
14 ศรีสะเกษ เปรมศักดิ์ สาริโย 88.20 95 16 115 11 210 14
15 บุรีรัมย์ สมหมาย บุญจันทร์ 93.10 120 4 0 16 120 15
16 ยโสธร ชนะศักดิ์ โรมพันธ์ 91.30 116 6 0 15 116 16


รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 105 กิโลกรัมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 148 kg. สุพรรณบุรี - ขวัญชัย นุชพุ่ม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 195 kg. นครราชสีมา - จักรพันธุ์ เหล็กกล้า กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 340 kg. นครราชสีมา - จักรพันธุ์ เหล็กกล้า กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 สุพรรณบุรี อนุวัฒน์ วิสาชัย 94.20 116 120 131 120 2 161 170 177 170 1 290 1
2 ชุมพร สุธิพร วัฒนากสิกรรม 94.10 130 135 140 135 1 145 158 158 145 4 280 2
3 ขอนแก่น กิตติศักดิ์ รสหอม 94.10 110 115 115 115 3 146 148 160 148 2 263 3
4 ระยอง สมชัย จอนเกาะ 104.10 111 116 116 111 4 140 147 147 147 3 258 4
5 สุรินทร์ ปรียพงษ์ เจริญดี 101.10 100 106 113 106 5 116 121 126 126 5 232 5
6 ลำพูน ภานุวัฒน์ นาริยะ 104.00 85 90 -- 90 6 115 115 120 120 7 210 6
7 บุรีรัมย์ โยธิน ปุยะติ 95.30 100 101 102 -- 7 120 125 130 125 6 125 7
8 เชียงราย ศตวรรษ ยอดสุวรรณ 97.70 100 -- -- -- 8 -- -- -- -- 8 -- 8


รุ่นน้ำหนักเกิน 105 กิโลกรัมขึ้นไปชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 162 kg. นครสวรรค์ - สุรพงษ์ วัฒนากสิกรรม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 201 kg. เชียงใหม่ - นพดล วันหวัง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 32 มหานครเกมส์ กรุงเทพมหานคร
 • สถิติน้ำหนักรวม 352 kg. นครสวรรค์ - สุรพงษ์ วัฒนากสิกรรม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37 พิษณุโลกเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 นครราชสีมา วราวุฒิ แจ้งไธสง 128.30 146 150 153 153 1 182 183 202 183 1 336 1
2 เชียงใหม่ ติณณภพ กันระวังชัย 106.50 142 142 146 142 3 175 180 182 182 2 324 2
3 นครศรีธรรมราช พงศกร ศรีสุวรรณ์ 123.10 143 143 143 143 2 176 181 181 176 3 319 3
4 ขอนแก่น กฤษฎา เชื้อสาวะถี 142.30 125 130 140 130 4 155 160 170 160 4 290 4
5 นครสวรรค์ พัชรพล จันทร์สุคนธ์ 108.60 110 115 120 115 6 150 155 155 150 5 265 5
6 นครศรีธรรมราช วัชรพงษ์ คงปราณ 129.30 111 120 123 120 5 130 140 145 140 6 260 6
7 ลำพูน อำนาจ แก้วล่ามสัก 128.70 80 90 91 80 11 120 130 130 120 7 200 7
8 สุรินทร์ โกวิท สาระไอ 116.20 110 120 122 110 7 -- -- -- -- 11 110 8
9 เชียงราย ศราวุฒิ กามา 129.20 100 100 105 100 8 -- -- -- -- 12 100 9
10 ระยอง กลยุทธ บงศ์บุตร 110.00 80 90 100 90 9 -- -- -- -- 9 90 10
11 ศรีสะเกษ พิพัฒน์ ชัยวิเศษณ์ 112.70 90 90 95 90 10 110 110 -- -- 10 90 11
12 ชลบุรี นัฐนนท์ จันทา 105.10 90 90 90 -- 12 -- -- -- -- 8 -- 12


รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 14 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 90 kg. สุพรรณบุรี - เปรมศิริ บุญพิทักษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 111 kg. กรุงเทพมหานคร - วิภาดา ศิริมงคล กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 200 kg. สุพรรณบุรี - เปรมศิริ บุญพิทักษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ตรังเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 ชลบุรี สิริวิมล ประมงคล 47.20 76 79 81 81 1 104 106 108 106 1 187 1
2 กรุงเทพมหานคร วิภาดา ศิริมงคล 47.70 75 79 81 81 2 100 105 108 105 2 186 2
3 ชลบุรี ธัญญ่า สุขเจริญ 47.80 69 71 73 73 3 90 91 -- 91 3 164 3
4 สุรินทร์ อรอุมา วันฤกษ์ 46.60 65 70 70 70 4 85 90 92 90 4 160 4
5 กรุงเทพมหานคร มุกดา เรืองสุขสุด 46.40 55 55 60 55 7 80 82 85 82 5 137 5
6 สุพรรณบุรี เสาวรส สมสมัย 47.60 55 62 62 55 8 75 76 81 76 6 131 6
7 เชียงใหม่ สุวดี คนทน 47.10 60 60 63 60 6 67 73 -- 67 7 127 7
8 บุรีรัมย์ สุทธิดา จันคืน 47.20 45 50 50 50 9 55 55 60 55 8 105 8
9 นครสวรรค์ อลิสรา พรมเวียง 47.90 68 68 68 68 5 90 91 92 -- 12 68 9
10 ศรีสะเกษ วรรณนิสา ศรีริเวช 42.90 45 45 45 45 10 56 56 56 -- 9 45 10
11 ขอนแก่น วัชราภรณ์ แสงประกาย 46.20 40 -- -- 40 11 -- -- -- -- 11 40 11
12 เชียงใหม่ วาสนา อุทัยธรรม 45.50 37 37 37 -- 12 -- -- -- -- 10 -- 12


รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 53 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 94 kg. นครศรีธรรมราช - กิตติมา สุธานันต์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 120 kg. สุพรรณบุรี - เปรมศิริ บุญพิทักษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 213 kg. สุพรรณบุรี - เปรมศิริ บุญพิทักษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 กรุงเทพมหานคร โสภิตา ธนสาร 52.60 86 92 95 95 1NR 107 110 113 113 3 208 1
2 ชลบุรี อังศุมาลิน สายเลิศ 51.90 85 85 90 90 2 109 114 118 114 2 204 2
3 นครศรีธรรมราช กิตติมา สุธานันต์ 52.60 85 90 91 85 3 108 111 115 115 1 200 3
4 นครศรีธรรมราช ชลิดา หอมหวล 51.90 70 72 72 72 5 90 93 95 95 4 167 4
5 นครสวรรค์ สุพัตรา แก้วคง 52.40 68 72 75 75 4 86 91 94 91 5 166 5
6 นครราชสีมา อุไรวรรณ คำกิ่ง 51.80 70 70 70 70 7 90 90 90 90 6 160 6
7 นครราชสีมา ธนาภา ขวานกระโทก 52.80 72 75 76 72 6 88 92 92 88 7 160 7
8 กรุงเทพมหานคร สิริพร สำราญดี 50.20 65 67 67 67 8 80 85 87 85 8 152 8
9 สุพรรณบุรี เสาวลักษณ์ สมสมัย 51.30 65 70 70 65 9 85 88 -- 85 9 150 9
10 ลำพูน ศิริกาญจนา ปหาวัฒน์ 49.60 50 55 55 50 10 70 -- -- 70 10 120 10
11 สุรินทร์ ลำดวน ชื่อเพราะ 48.10 45 -- -- 45 11 60 -- -- -- 12 45 11
12 ยโสธร รุ่งทิวา ใจกล้า 48.10 45 -- -- -- 12 60 -- -- -- 11 -- 12
13 สุโขทัย ปัทมา จีดปาน 51.60 50 -- -- -- 13 -- -- -- -- 13 -- 13

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 58 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 15 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 96 kg. นครสวรรค์ - จันทร์พิมพ์ กันทะเตียน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 35 สุพรรณบุรีเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 126 kg. ชลบุรี - โฉมไฉไล ประชามอญ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 216 kg. ชลบุรี - ปัทมา คูณทวี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 36 นครศรีธรรมราชเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 ชลบุรี ปัทมา คูณทวี 56.10 77 90 97 90 1 102 110 -- 110 1 200 1
2 ชุมพร อรนุช จันทร์โท 54.00 72 74 76 76 2 91 96 98 98 2 174 2
3 ยโสธร รัตนวรรณ์ วามะลุน 57.00 71 74 76 74 3 95 97 101 97 3 171 3
4 นครราชสีมา รัตนาพร ปักการะถา 53.50 65 70 70 70 5 85 90 95 95 4 165 4
5 สุพรรณบุรี มนตรา ตั้งมั่น 54.80 62 65 66 66 6 80 85 -- 80 5 1146 5
6 ยโสธร ประกายมาศ อินทร์มณี 54.80 60 63 63 60 9 80 83 85 80 6 140 6
7 พัทลุง ฟาติมาห์ บริสุทธิ์ 57.30 57 61 65 61 8 78 81 81 78 7 139 7
8 กรุงเทพมหานคร สุนิสา สมนิยาม 53.80 65 70 73 73 4 90 95 96 -- 9 73 8
9 เชียงใหม่ สุณิสา โพนชัยแสง 53.30 60 65 65 65 7 87 87 92 -- 8 65 9
10 กาญจนบุรี อธิพร ผ่องเพียร 56.80 50 50 50 -- 10 60 60 60 -- 10 -- 10


รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 102 kg. ชลบุรี - พิมศิริ ศิริแก้ว กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 136 kg. สุรินทร์ - รัตติกาล กุลน้อย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 235 kg. สุรินทร์ - รัตติกาล กุลน้อย กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 สุรินทร์ รัตติกาล กุลน้อย 59.60 91 91 95 95 2 116 125 -- 125 1 220 1
2 ชลบุรี ปวีณา สุยะใหญ่ 62.10 90 92 96 96 1 110 112 114 110 3 206 2
3 นครศรีธรรมราช กมลชนก อินทมาตย์ 58.60 81 90 90 81 3 106 110 115 110 2 191 3
4 ชลบุรี จันทร์เพ็ญ งามเหลือ 58.20 75 80 80 80 4 105 108 108 105 5 185 4
5 ชุมพร เกตุสุดา โชติษฐยางกูร 62.00 75 75 80 75 5 90 90 95 90 8 165 5
6 นครราชสีมา สายทิพย์ พรรสาย 60.70 70 71 76 71 7 90 95 95 90 7 161 6
7 ยโสธร ภัทรสุดา สุวรรณเพ็ชร 58.20 66 70 70 66 8 90 95 95 90 6 156 7
8 นครสวรรค์ ปรีดารัตน์ สงวนสิน 62.70 62 62 66 66 9 82 86 91 86 9 152 8
9 พัทลุง ศิริพร คชศักดิ์ 61.50 57 63 66 63 12 77 82 86 82 10 145 9
10 สงขลา ญาตาวี วิบูลย์พันธ์ 62.30 60 65 68 65 10 80 86 86 80 11 145 10
11 ขอนแก่น สิริปนัดดา กึมรัมย์ 62.60 60 65 67 65 11 75 80 80 80 12 145 11
12 สุพรรณบุรี เจียระไน หมอกไชย 63.00 62 62 66 62 13 75 81 82 75 13 137 12
13 เชียงใหม่ ดลพร ถนอนรุ่งเรือง 59.40 77 77 77 -- 14 100 107 111 107 4 107 13
14 สุรินทร์ ยุวรัตน์ โวหาร 63.00 70 72 75 72 6 80 -- -- -- 14 72 14

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 111 kg. ชลบุรี - วิริยา สุวรรณรัตน์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 140 kg. สุรินทร์ - ปวีณา ทองสุก กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33 นครเชียงใหม่เกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 250 kg. สุรินทร์ - ปวีณา ทองสุก กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 33 นครเชียงใหม่เกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 ชลบุรี วิริยา สุวรรณรัตน์ 67.50 91 95 100 100 1 111 116 116 116 1 216 1
2 สุพรรณบุรี สุภาศิริ สานอก 69.00 82 84 90 90 2 103 110 115 110 2 200 2
3 สุพรรณบุรี พิกุลทอง ชวดไธสง 68.30 80 82 83 82 4 97 101 101 101 3 183 3
4 นครศรีธรรมราช ขนิษฐา จันทรภักดี 67.90 75 80 82 82 3 96 100 102 100 4 182 4
5 ขอนแก่น จิราภรณ์ ดวงท้าวเศษ 68.00 71 76 80 71 5 91 97 97 91 5 162 5
6 เชียงใหม่ นัทธมน คำตา 63.10 60 65 72 65 9 90 95 96 90 6 155 6
7 นครราชสีมา พัทธ์ธีญา พิรุฬห์วัฒน์ 64.90 55 60 65 60 10 70 75 80 75 8 135 7
8 ชุมพร นิฤมล ประยงค์ 64.00 68 68 70 -- 11 80 81 86 81 7 81 8
9 ยโสธร จารุวรรณ ยิ่งกำแหง 68.90 70 70 70 70 6 85 85 -- -- 12 70 9
10 กระบี่ สัณห์สินี ด้วงวงษ์ 68.00 65 68 70 68 7 85 85 85 -- 11 68 10
11 สุโขทัย ชนกานต์ เข็มงาม 67.90 55 60 66 66 8 -- -- -- -- 10 66 11
12 นครสวรรค์ น้ำเพ็ชร กลัดบุบผา 64.20 55 -- -- -- 12 -- -- -- -- 12 -- 12


รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 17 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 101 kg. นครศรีธรรมราช - ธัญญาลักษณ์ ชูมณี กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 135 kg. ขอนแก่น - ขนิษฐา อัดลา กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 235 kg. ขอนแก่น - ขนิษฐา อัดลา กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 นครศรีธรรมราช ธัญญลักษณ์ ชูมณี 74.60 95 101 105 105 1NR 116 123 125 125 2 230 1
2 นครราชสีมา สุพรรณี จันหอม 74.70 91 91 100 100 2 122 124 126 126 1 226 2
3 ศรีสะเกษ จันทร์ฤดี อุทาเบ้า 74.50 81 85 90 90 3 105 110 115 110 3 200 3
4 เชียงใหม่ ณัฎฐาภรณ์ มูลอุด 71.70 72 80 81 72 4 95 101 105 101 4 173 4
5 ขอนแก่น กาญจนา เนียมชมภู 74.30 70 75 76 70 6 85 90 95 90 5 160 5
6 นครศรีธรรมราช สุพิชชา สันจุย 69.30 66 70 70 70 5 80 85 85 80 8 150 6
7 สุพรรณบุรี พรสวรรค์ จันทร์แดง 74.40 65 70 75 70 7 80 85 -- 80 9 150 7
8 นครสวรรค์ ดลพร จำเริญ 74.80 63 67 72 67 8 81 81 90 81 7 148 8
9 กรุงเทพมหานคร ศิวนันท์ ยอดยางแดง 71.80 62 65 65 65 9 75 75 80 75 10 140 9
10 ลำพูน ฉัตรมณี มะโนปัญญา 72.10 65 65 65 -- 11 80 85 90 85 6 65 10
11 ขอนแก่น กรวิกา เสนาวุธ 69.20 50 50 -- -- 10 -- -- -- -- 11 -- 11


รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กิโลกรัมขึ้นไปหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 18 ธันวาคม 2555

 • สถิติท่าสแนทช์ 119 kg. นครสวรรค์ - ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค 141 kg. นครสวรรค์ - ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
 • สถิติน้ำหนักรวม 260 kg. นครสวรรค์ - ชิดชนก พูลทรัพย์สกุล กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์
อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา น้ำหนักตัว(kg) ท่าสแนทช์ (kg) ท่าคลีน แอนด์ เจอร์ค (kg) น้ำหนักรวม (kg)
1 2 3 ผล อันดับ 1 2 3 ผล อันดับ สถิติ อันดับ
1 นครราชสีมา มุกดา ใสสะอาด 128.90 86 88 88 88 2 113 115 120 120 1 208 1
2 นครศรีธรรมราช ชิดชมัย พัฒนเชียร 102.10 85 86 89 89 1 106 113 118 118 2 207 2
3 กรุงเทพมหานคร กรอยทิพย์ เสือพยัคฆ์ 96.40 85 87 87 87 3 105 109 114 114 3 201 3
4 นครสวรรค์ ดวงอักษร ใจดี 89.90 81 85 85 85 4 108 108 112 108 4 193 4
5 ศรีสะเกษ จรัสเพชร จอกทอง 98.30 65 65 71 71 6 85 91 98 91 5 162 5
6 ศรีสะเกษ ชลิดา ตามบุญ 75.50 70 72 76 70 7 85 90 96 90 6 160 6
7 ขอนแก่น ณัฐธิดา แก้วคำศรี 80.20 60 -- -- 60 10 80 90 90 90 7 150 7
8 สุโขทัย จุฑามาศ บุญยัง 82.90 60 65 68 68 9 72 75 81 81 8 149 8
9 พัทลุง จุฑามาศ ภู่ประดิษฐ 89.50 57 60 65 60 11 75 80 85 80 9 140 9
10 กาญจนบุรี อังคณา หอมทวนลม 83.40 55 55 55 55 13 70 80 -- 70 10 125 10
11 ชุมพร สุภาวดี อำพาล 92.60 76 81 85 81 5 97 100 100 -- 11 81 11
12 ขอนแก่น เพ็ญนภา พุ่มโพธิ์ 95.10 70 70 75 70 8 -- -- -- -- 13 70 12
13 ยโสธร อรรจน์ถวจี ปั้นทอง 103.90 60 -- -- 60 12 -- -- -- -- 14 60 13
14 ลำพูน จรรยารักษ์ ไชยวงค์ 78.60 50 -- -- -- 14 -- -- -- -- 12 -- 14

อ้างอิง[แก้]