กีฬาบาสเก็ตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"บาสเก็ตบอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครนายก นครราชสีมา ปทุมธานี สงขลา
    • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร สุราษฎร์ธานี อ่างทอง


  • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล บาสเก็ตบอล[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 2 0 0 2
2 ปทุมธานี 0 1 0 1
อ่างทอง 0 1 0 1
4 กระบี่ 0 0 1 1
ขอนแก่น 0 0 1 1
ตาก 0 0 1 1
นครราชสีมา 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร
กัณวัฒน์ เลิศเลาห์กุล
กิตติภูมิ โล่ห์สุวรรณ
เฉลิมเดช ลิ้มสุวรรณ
ชนะชนม์ กล้าหาญ
โชติวิทย์ โรจนกิจเกษตร
เพทาย พลอยมีค่า
รังสิต ศิรนานนท์
วราวุฒิ วุฒิกรภัณฑ์
ศุภชัย สังข์ทอง
สุขเดฟ โคเคอร์
โสภณ พินิจพัชรเลิศ
อภัยพงศ์ เนตรศิริสวรรค์
ปทุมธานี
กิตติมน วรรณา
จักรชัย ศิริอินทร์
ฉัตรทอง ทองเกลี้ยง
ดนัย คงคุ้ม
รชต ซุ่นศรี
วชรพงษ์ ทองศรี
วรภัทร ปานกล่อม
วิรัตน์ รักษา
สิปปภาส สาตแสงธรรม
สุรพงษ์ กองเงิน
อเนชา กองผุย
เอกพล มะยมทอง
ขอนแก่น
จักรพงศ์ หาญเชิงชัย
ฉัตรปวิตร ทิมจะโป๊ะ
นคร แสงทอง
ปราโมช จันทรนิยม
ปิยพงศ์ พิรุน
พิทยาธร สัตยารัฐ
พีระศักดิ์ ป้องศรี
รัฐ สุรพล
วงศกร จูดสังข์
วรวุฒิ เศษชนะกร
สืบพงษ์ วิชัยผิน
สุวิจักขณ์ วรรณศิริ
นครราชสีมา
กิตติธัช ปัญญาปรุ
ชัยวัฒน์ แกดำ
ชากร ศรีสุนทร
ธีรยุท ทินใต้
บัญชา บุษรากุล
พิชชา วรพล
มานะ จันทุมา
วัฒนา สุทธิสินธุ์
วันชัย ทองเรไร
องอาจ สมเผ่า
อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร
กลอยใจ เพ็ชรแสนค่า
จีรนันท์ โพธิ์เจริญ
ชลลดา ไชยสงค์
ชลิตา พรกุณา
ณัฐวรรณ มัชฌิมวงศ์
นภัสนันท์ ด่านชัยวิจิตร
นันท์นภัส ด่านชัยวิจิตร
ปาริฉัตร ไชยโสภาพ
พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์
ภัทราวดี จันทรบุตร
วิภาพร แซ่ฉั่ว
อ่างทอง
กนกวรรณ ประจวบสุข
ชโรทัย สุขสมวงษ์
ญาณี โพธิ์สุทธิ์
ณัฐกฤตา ชิวินวงศ์ธาดา
ณัฐธิดา เครือทิวา
นฤมล บ้านหมู่
นัดดา ทองท้วม
นันทิยา ผ่องพันธุ์งาม
เบญจวรรณ นิสัยมั่น
ประดับวงศ์ หมายเจริญศรี
ศิริพร ผุดผ่อง
สุภาพร การมิตรี
ตาก
จารุณี สุขดี
จุฑาทิพย์ มธุรส
จุฑามาศ จันทกาล
นุชนาฎ อินทพันธ์
ประดินันท์ จองป้อ
พรชนก ลี้ภัยรัตน์
วิภาดา ศรีภิรมย์
ศศิรินทร์ อภิพลธนานันท์
ศิริพักตร์ ฐานิสโร
สตรีรัตน์ เวชมนัส
สุทธาสินี ไชยวงค์
สุนิษา เฉลยวิมาน
กระบี่
ชลดา เอี่ยมสำอางค์
ชลธิชา เชิดเพชรรัตน์
ญาดา ธารางกูร
นฤมล หวานดี
นิภา สร้างคำ
บุผา จีระบุตร์
ปัญจพร วิรัญโท
พรมมา ประนิพลารัง
ภารดี ขำพรมราช
สลริน กองสมัคร
สุธิดา วันโน
อุไร สกุลจันทร์


ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 371 262 +109 1.416 8
2 ปทุมธานี 4 3 1 317 260 +87 1.219 7
3 ตาก 4 2 2 230 284 -54 0.810 6 1-0
4 นครนายก 4 2 2 249 295 -46 0.844 6 0-1
5 สงขลา 4 0 4 264 330 -66 0.800 4

กรุงเทพมหานคร69 - 61ปทุมธานี
24-16-16-13 24-11-12-14
ตาก55 - 31สงขลา
13-14-10-21 7-13-20-13

นครนายก63 - 94กรุงเทพมหานคร
16-11-16-20 21-14-30-29
ปทุมธานี76 - 57ตาก
16-17-21-22 14-11-11-21

ตาก62 - 55นครนายก
13-9-22-9-9 17-12-9-15-2
สงขลา73 - 94ปทุมธานี
9-16-15-33 22-23-26-23

กรุงเทพมหานคร100 - 53ตาก
26-26-34-18 13-12-11-17
นครนายก70 - 53สงขลา
18-18-22-12 17-19-8-9

สงขลา85 - 108กรุงเทพมหานคร
18-19-23-25 29-26-31-22
นครนายก61 - 86ปทุมธานี
20-10-17-14 22-23-14-27


สาย B[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ 732 เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 นครราชสีมา 4 4 0 365 282 +83 1.294 8
2 ขอนแก่น 4 3 1 319 294 +25 1.085 7
3 เชียงใหม่ 4 2 2 265 261 +4 1.015 6
4 ชลบุรี 4 1 3 251 304 -53 0.826 5
5 ศิรวุฒิ นุชอนงค์ 4 0 4 274 333 -59 0.823 7

นครราชสีมา91 - 85ขอนแก่น
15-29-27-20 17-29-25-14
กาญจนบุรี55 - 31ชลบุรี
15-13-18-15 12-20-17-14

เชียงใหม่65 - 74นครราชสีมา
15-15-18-17 14-16-19-25
ขอนแก่น92 - 89กาญจนบุรี
18-29-16-29 20-24-15-30

กาญจนบุรี57 - 73เชียงใหม่
14-11-11-21 21-18-18-16
ชลบุรี59 - 76ขอนแก่น
15-10-16-18 16-10-24-26

นครราชสีมา105 - 67กาญจนบุรี
24-26-26-29 21-18-16-12
เชียงใหม่72 - 64ชลบุรี
15-14-17-26 14-10-12-28

ชลบุรี65 - 95นครราชสีมา
19-9-13-24 25-16-24-30
ขอนแก่น66 - 55เชียงใหม่
7-17-19-23 14-21-7-13

รอบชิง อันดับ 7[แก้]

นครนายก71 - 54กาญจนบุรี
16-19-12-24 17-11-13-13
ชลบุรี75 - 68สงขลา
20-22-13-20 19-23-14-12


รอบสอง[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 7 7 0 664 438 +226 1.516 14
2 ปทุมธานี 7 6 1 558 457 +131 1.287 13
3 นครราชสีมา 7 5 2 560 207 +53 1.105 12
4 ขอนแก่น 7 4 3 498 547 -49 0.910 11
5 ตาก 7 3 4 406 487 -81 0.834 10
6 เชียงใหม่ 7 2 5 467 523 -56 0.893 9

กรุงเทพมหานคร123 - 56ขอนแก่น
32-29-36-26 6-15-14-21
ปทุมธานี100 - 67เชียงใหม่
31-23-23-23 21-18-16-12
ตาก65 - 80นครราชสีมา
18-15-17-15 16-26-24-14

นครราชสีมา64 - 85ปทุมธานี
21-13-17-13 17-21-28-19
ขอนแก่น57 - 44ตาก
12-13-12-20 10-17-7-10
เชียงใหม่69 - 95กรุงเทพมหานคร
11-23-20-15 30-17-26-22

ตาก67 - 66เชียงใหม่
16-13-16-22 15-19-13-19
ปทุมธานี86 - 66ขอนแก่น
30-17-20-19 9-21-12-24
กรุงเทพมหานคร75 - 51นครราชสีมา
18-17-23-17 4-18-18-11


รอบรองชนะเลิศ[แก้]

กรุงเทพมหานคร81 - 71ขอนแก่น
12-25-20-24 13-14-33-24
ปทุมธานี94 - 68นครราชสีมา
33-23-17-21 23-16-17-12


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

กรุงเทพมหานคร82 - 69ปทุมธานี
23-24-18-17 15-12-23-19

ผลการแข่งขัน ทีมหญิง[แก้]

สาย ก.[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 ตาก 4 4 0 270 194 +76 1.392 8
2 นนทบุรี 4 3 1 292 229 +63 1.275 7
3 สุราษฎร์ธานี 4 2 2 243 235 +8 1.034 6
4 เชียงใหม่ 4 1 3 229 256 -27 0.895 5
5 ขอนแก่น 4 0 4 170 290 -120 0.586 4

ตาก71 - 41ขอนแก่น
19-9-25-18 7-11-9-14
นนทบุรี75 - 61เชียงใหม่
15-22-21-17 15-12-17-17

สุราษฎร์ธานี55 - 67ตาก
15-9-15-16 10-21-20-16
ขอนแก่น44 - 60เชียงใหม่
2-7-9-26 18-15-19-8

เชียงใหม่58 - 74สุราษฎร์ธานี
13-14-4-27 11-11-24-28
นนทบุรี100 - 44ขอนแก่น
22-27-23-28 14-12-7-11

ตาก63 - 50เชียงใหม่
22-15-16-10 11-8-10-21
สุราษฎร์ธานี55 - 69นนทบุรี
17-10-14-14 13-26-13-17

นนทบุรี48 - 69ตาก
11-16-6-15 16-19-21-13
สุราษฎร์ธานี61 - 41ขอนแก่น
20-13-10-16 7-7-16-11


สาย ข.[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 277 191 +86 1.450 8
2 อ่างทอง 4 3 1 278 249 +29 1.116 7
3 กระบี่ 4 2 2 287 232 +55 1.237 6
4 พิจิตร 4 1 3 207 284 -77 0.729 5
5 ปทุมธานี 4 0 4 223 316 -93 0.706 4

อ่างทอง77 - 65กระบี่
15-15-26-18 15-11-21-19
กรุงเทพมหานคร79 - 30พิจิตร
19-18-24-18 9-10-8-3

ปทุมธานี68 - 86อ่างทอง
21-14-17-16 21-26-23-16
กระบี่59 - 66กรุงเทพมหานคร
9-12-23-15 12-13-24-17

กรุงเทพมหานคร69 - 58ปทุมธานี
25-11-21-12 19-13-15-11
พิจิตร53 - 73กระบี่
14-9-17-13 11-18-21-23

อ่างทอง44 - 63กรุงเทพมหานคร
12-11-9-12 18-11-13-21
ปทุมธานี61 - 71พิจิตร
17-14-14-16 15-21-23-12

พิจิตร53 - 71อ่างทอง
12-13-18-10 19-23-16-13
ปทุมธานี36 - 90กระบี่
7-15-5-9 21-19-23-27


รอบชิง อันดับ 7[แก้]

เชียงใหม่44 - 65ปทุมธานี
13-10-15-6 15-19-20-11
พิจิตร77 - 60ขอนแก่น
25-19-13-20 14-20-19-7


รอบสอง[แก้]

อันดับ ทีม แข่ง ชนะ แพ้ ได้ เสีย +/- GA แต้ม ช-พ
1 กรุงเทพมหานคร 7 7 0 460 318 +142 1.447 14
2 อ่างทอง 7 5 2 472 429 +43 1.100 12 1-0
3 กระบี่ 7 5 2 486 390 +96 1.246 12 0-1
4 ตาก 7 4 3 420 371 +49 1.132 11 1-0
5 นนทบุรี 7 4 3 455 427 +28 1.066 11 0-1
6 สุราษฎร์ธานี 7 2 5 395 436 -41 0.906 9

ตาก61 - 62อ่างทอง
16-16-15-14 15-20-14-13
นนทบุรี54 - 71กระบี่
18-16-18-19 8-13-24-9
สุราษฎร์ธานี42 - 71กรุงเทพมหานคร
6-10-14-12 12-15-20-24

กรุงเทพมหานคร60 - 41นนทบุรี
17-13-14-16 10-10-6-15
อ่างทอง65 - 51สุราษฎร์ธานี
16-18-19-12 6-10-16-19
กระบี่63 - 45ตาก
9-15-19-20 16-8-15-6

สุราษฎร์ธานี59 - 65กระบี่
19-11-18-11 24-13-19-9
นนทบุรี68 - 67อ่างทอง
13-9-22-24 17-15-21-14
ตาก44 - 52กรุงเทพมหานคร
13-7-13-11 17-7-11-17


รอบรองชนะเลิศ[แก้]

กรุงเทพมหานคร56 - 28ตาก
16-9-14-17 4-9-10-5
อ่างทอง61 - 44กระบี่
18-15-14-14 13-11-6-14


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

กรุงเทพมหานคร68 - 48อ่างทอง
18-21-15-14 9-11-15-13

อ้างอิง[แก้]