กีฬาเทเบิลเทนนิสในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาเทเบิลเทนนิส" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-16 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ณ อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สรุปเหรียญรางวัล เทเบิลเทนนิส[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 5 2 3 10
2 ระนอง 1 1 2 4
3 สมุทรปราการ 1 3 3 7
4 นนทบุรี 0 1 0 1
5 นครราชสีมา 0 0 3 3
6 พิจิตร 0 0 2 2
7 ภูเก็ต 0 0 1 1
รวม 7 7 14 28


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
ภาคภูมิ  สงวนสิน
มนตริพรรธน์  นิธิเบญญาภิสมัย
เสกพงษ์  ยมจินดา
สมุทรปราการ
ก้องเกียรติ  ทรัพย์ศิริอยู่คง
กิตติธร  วงศ์ทองคำ
แม๊กซ์  พวงศรี
นครราชสีมา
ณัฐพร  นิลพานิช
ศราวุธ  คชลณ
สุริยัน  ชาลี
พิจิตร
ธนวันต์  รู้คงประเสริฐ
ศตพร  เจิมปลั่ง
สุริยะ  ประเสริฐศรี
ทีมหญิง
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
กรชนก  สุขหอม
อนิศรา  เมืองสุข
อรวรรณ  พาระนัง
นนทบุรี
จริญญา  ประมวลศิลป์
นาจา  เมฆอัมพร
ปิยพร  ปานนาค
ระนอง
กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
กมลชนก  เสวตบุตร
นทีกานต์  อธิมุตติกุล
สมุทรปราการ
แคทรียา  พวงศรี
ชนกนันท์  ดวงเศษวงษ์
ธมลวรรณ  เขตต์เขื่อน
ชายเดี่ยว
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
ภาคภูมิ  สงวนสิน
กรุงเทพมหานคร
เสกพงษ์  ยมจินดา
นครราชสีมา
สุริยัน  ชาลี
นครราชสีมา
ศราวุธ  คชลณ
หญิงเดี่ยว
ข้อมูลการแข่งขัน
ระนอง
สุธาสินี  เสวตรบุตร
สมุทรปราการ
ธมลวรรณ  เขตต์เขื่อน
กรุงเทพมหานคร
อนิศรา  เมืองสุข
กรุงเทพมหานคร
อุษณี  ทวีสัตย์
ชายคู่
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
ภาคภูมิ  สงวนสิน
มนตริพรรธน์  นิธิเบญญาภิสมัย
สมุทรปราการ
ก้องเกียรติ  ทรัพย์ศิริอยู่คง
แม๊กซ์  พวงศรี
ภูเก็ต
เรืองศักดิ์  ชูเชิด
เศกศักดิ์  คมขำ
พิจิตร
ศตพร  เจิมปลั่ง
สุริยะ  ประเสริฐศรี
หญิงคู่
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร
อนิศรา  เมืองสุข
อรวรรณ  พาระนัง
ระนอง
กนกวรรณ  อธิมุตติกุล
สุธาสินี  เสวตรบุตร
กรุงเทพมหานคร
กรชนก  สุขหอม
อุษณี  ทวีสัตย์
สมุทรปราการ
แคทรียา  พวงศรี
ธมลวรรณ  เขตต์เขื่อน
คู่ผสม
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ
ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
แม๊กซ์ พวงศรี
กรุงเทพมหานคร
ภาคภูมิ สงวนสิน
อนิศรา เมืองสุข
ระนอง
พงศ์ภูวิศ วิฑูรย์พันธ์
สุธาสินี เสวตรบุตร
สมุทรปราการ
ก้องเกียรติ ทรัพย์ศิริอยู่คง
แคทรียา พวงศรี

อ้างอิง[แก้]