กีฬาเทนนิสในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาเทนนิส" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ณ สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล เทนนิส[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 เชียงใหม่ 2 1 0 3
2 สงขลา 2 0 0 2
3 สกลนคร 1 1 2 4
4 นนทบุรี 1 0 2 3
5 กรุงเทพมหานคร 1 0 1 2
6 พิษณุโลก 0 2 0 2
7 นครราชสีมา 0 1 2 3
8 ภูเก็ต 0 1 1 2
9 พังงา 0 1 0 1
10 ชลบุรี 0 0 3 3
11 ขอนแก่น 0 0 1 1
11 สระบุรี 0 0 1 1
11 สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1
รวม 7 7 14 28


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย สงขลา
โกวิทย์  รัตนเพ็ชร
ปรัชญา  อิสโร
สกลนคร
กฤตบุญ  พราหมณีย์
ณัฐนนท์  กัจฉปานันท์
กรุงเทพมหานคร
วริศ  สอนบุตรนาค
อวิรุทธ์  ผาผุย
ชลบุรี
ก้องภพ  เลิศชัย
พลานุภาพ  ปุรณะวิทย์
ทีมหญิง เชียงใหม่
นพวรรณ  เลิศชีวกานต์
สวรรยา  วสุพงศ์ไชย
นครราชสีมา
ชนิกานต์  ศิลกุล
ธมจันทร์  มอมขุนทด
นนทบุรี
แคทเธอรีน พรยุพา  เวสน์บุรี
ชมภู่ทิพย์  จันดาเขต
สุราษฎร์ธานี
กรกนก  ตีระกนก
นัทจนันท์  ชูจิตร
ชายเดี่ยว สกลนคร
ณัฐนนท์  กัจฉปานันท์
พังงา
กฤติน  โกยกุล
สกลนคร
กฤตบุญ  พราหมณีย์
สระบุรี
ชญานนท์  แก้วสุทอ
หญิงเดี่ยว นนทบุรี
แคทเธอรีน พรยุพา  เวสน์บุรี
ภูเก็ต
บุษรินทร์  รักแต่งาม
นครราชสีมา
ธมจันทร์  มอมขุนทด
นนทบุรี
ชมภู่ทิพย์  จันดาเขต
ชายคู่ สงขลา
นิวัฒน์  แววบุตร
ปรัชญา  อิสโร
พิษณุโลก
ทศ  พึ่งรัศมี
ธนาสันต์  อิศราภรณ์
สกลนคร
กฤตบุญ  พราหมณีย์
พงศ์สิริ  นิโรจน์
ชลบุรี
ก้องภพ  เลิศชัย
ณฐสิทธิ์  ลือสันเทียะ
หญิงคู่ กรุงเทพมหานคร
อชิรญา  ศรีพรหม
อารีพร  วณิชยาณิชย์
เชียงใหม่
ญาดา  วสุพงค์ไชย
สวรรยา  วสุพงศ์ไชย
ชลบุรี
ณัฏฐวดี  คชชา
อภิระมณ  นครกัณฑ์
ขอนแก่น
กอบกนก  อุปพงศ์
ณัฐวดี  สุทธิประภา
คู่ผสม เชียงใหม่
ญาดา  วสุพงค์ไชย
ธารา  ตัณฑสุวรรณเลิศ
พิษณุโลก
เกวลิน  สุขรัตนปรีชา
ธนาสันต์  อิศราภรณ์
ภูเก็ต
บุษรินทร์  รักแต่งาม
ภวพล  ลิ่มสกุล
นครราชสีมา
ชนิกานต์  ศิลกุล
ชนินทร  ศิลกุล


ผลการแข่งขัน[แก้]

ทีมชาย[แก้]

แข่งขันวันที่ 9-12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
กรุงเทพมหานคร 2
นนทบุรี 0
พิษณุโลก 1
นนทบุรี 2
กรุงเทพมหานคร 1
สงขลา 2
 
 
สงขลา 2
สระบุรี 0
เพชรบูรณ์ 0
สระบุรี 2
สงขลา 2
สกลนคร 1
สุพรรณบุรี 2
พังงา 0
สุพรรณบุรี 1
ชลบุรี 2
 
 
ชลบุรี 0
สกลนคร 2
เชียงใหม่ 2
นครราชสีมา 1
เชียงใหม่ 1
สกลนคร 2
 
 


ทีมหญิง[แก้]

แข่งขันวันที่ 9-12 ธันวาคม 2556

รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
            
 
 
กรุงเทพมหานคร 1
เชียงใหม่ 2
ชลบุรี 0
เชียงใหม่ 2
เชียงใหม่ 2
สุราษฎร์ธานี 0
 
 
สงขลา 0
สุราษฎร์ธานี 2
สุราษฎร์ธานี 2
นครปฐม 0
เชียงใหม่ 2
นครราชสีมา 1
นครราชสีมา 2
ลพบุรี 0
นครราชสีมา 2
ขอนแก่น 0
 
 
นครราชสีมา 2
นนทบุรี 1
ลำปาง 0
พิษณุโลก 2
พิษณุโลก 0
นนทบุรี 2
 
 


ชายเดี่ยว[แก้]

สายบน[แก้]

รอบแรกรอบสองรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ
สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 6 6
เชียงใหม่ - อภิวัฒน์ ดีศรีรักษ์ 3 1 สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 6 6
ปทุมธานี - จิรายุ ลิ้มปทุม 6 6 ปทุมธานี - จิรายุ ลิ้มปทุม 1 0
พังงา - ชัยโรจน์ เจริญไชยวัฒนา 4 3 สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 6 6
นครปฐม - ภาสุร อินทนปสาธน์ 1 7 4 ชลบุรี - ณฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ 2 4
พัทลุง - ฌนพล จันสุกสี 6 6 6 พัทลุง - ฌนพล จันสุกสี 6 2 6
ระยอง - เชฎฐพัฒน์ พงษ์สวัสดิ์ 1 2 ชลบุรี - ณฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ 2 6 7
ชลบุรี - ณฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ 6 6 สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 7 7
สงขลา - โกวิทย์ รัตนเพ็ชร 7 6 สระบุรี - ชญานนท์ แก้วสุทอ 6 5
นครราชสีมา - วโรตม์ อุดมสุข 6 3 สงขลา - โกวิทย์ รัตนเพ็ชร 6 6
สมุทรปราการ - พีระพงษ์ เด็ดทองหลาง 6 - สมุทรปราการ - พีระพงษ์ เด็ดทองหลาง 2 3
นนทบุรี - อดิเรก ขุนด่านพินิจวงศ์ 4 Ret สงขลา - โกวิทย์ รัตนเพ็ชร 3 0
สุพรรณบุรี - ธนภัค ตรีสัตยกุล 4 4 สระบุรี - ชญานนท์ แก้วสุทอ 6 6
พิษณุโลก - ทศ พึ่งรัศมี 6 6 พิษณุโลก - ทศ พึ่งรัศมี 3 4
สมุทรสาคร - วัชรพงษ์ เอี่ยมละออ 4 6 สระบุรี - ชญานนท์ แก้วสุทอ 6 6
สระบุรี - ชญานนท์ แก้วสุทอ 6 7

สายล่าง[แก้]

รอบแรกรอบสองรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ
พระนครศรีอยุธยา-ธวัชชัย บุญรัตน์ 6 6
ศรีสะเกษ - เมธาวุฒิ พงษ์ธนู 1 1 พระนครศรีอยุธยา-ธวัชชัย บุญรัตน์ 3 3
สุพรรณบุรี-สุธินันท์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ 2 6 6 สุพรรณบุรี-สุธินันท์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ 6 6
เชียงใหม่ - จตุพร ณ ลำพูน 6 2 3 สุพรรณบุรี-สุธินันท์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ 6 4 1
พังงา - กฤติน โกยกุล 6 6 พังงา - กฤติน โกยกุล 3 6 6
นครราชสีมา - อภิชาติ เรืองลาภอนันต์ 0 0 พังงา - กฤติน โกยกุล 6 6
เพชรบูรณ์ - ณัฐิวุฒิ พัฒนนวพงศ์ 5 - เพชรบูรณ์ - ณัฐิวุฒิ พัฒนนวพงศ์ 1 0
สงขลา - ปรัชญา อิสโร 0 Ret พังงา - กฤติน โกยกุล 6 6
ชลบุรี - ก้องภพ เลิศชัย 4 6 6 สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์ 4 0
น่าน - ณัฎ รุ่งสิทธิมงคล 6 3 4 ชลบุรี - ก้องภพ เลิศชัย 1 3
นนทบุรี - พิชญ ลิ้มพิมพ์เพราะ 6 6 นนทบุรี - พิชญ ลิ้มพิมพ์เพราะ 6 6
สระบุรี - ปานเทพ รุ่งพรหมา 3 1 นนทบุรี - พิชญ ลิ้มพิมพ์เพราะ 3 2
ภูเก็ต - ชนาธิป รินลา 3 1 สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์ 6 6
ขอนแก่น - ศิวกร จุฑารุจีเวศ 6 6 ขอนแก่น - ศิวกร จุฑารุจีเวศ 0 1
ตาก - ศรชัย ถึงสุข 0 2 สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์ 6 6
สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์ 6 6

รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

  รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                         
   สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 7 7  
 สระบุรี - ชญานนท์ แก้วสุทอ 6 5  
   สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ 6 6
   พังงา - กฤติน โกยกุล 4 1
 พังงา - กฤติน โกยกุล 6 6
   สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์ 4 0  


หญิงเดี่ยว[แก้]

สายบน[แก้]

รอบแรกรอบสองรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ
 
  กรุงเทพมหานคร - อารีพร วณิชยาณิชย์ 0 1
ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม 6 6 ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม 6 6
พิษณุโลก - เกวลิน สุขรัตนปรีชา 3 2 ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม 6 3 6
นครปฐม - นิการัตน์ วาทีนุกิจ 6 6 นครปฐม - นิการัตน์ วาทีนุกิจ 3 6 3
ปทุมธานี - ชัชชญา ศักดิ์ชัชวาล 0 4 นครปฐม - นิการัตน์ วาทีนุกิจ 7 6
สุราษฎร์ธานี - นัทจนันท์ ชูจิตร 5 6 4 ร้อยเอ็ด - จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง 5 2
ร้อยเอ็ด - จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง 7 0 6 ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม 6 6
นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 6 6 นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 3 3
เชียงใหม่ - อัจฉริยา ศรีท่าพระ 0 0 นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 7 2 6
เพชรบุรี - พร่างเพชร อังกินันทน์ 3 2 ชลบุรี - อภิระมณ นครกัณฑ์ 5 6 1
ชลบุรี - อภิระมณ นครกัณฑ์ 6 6 นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 7 6
สมุทรสงคราม - พรปวีณ์ เปรมทอง 6 6 นครราชสีมา - ชนิกานต์ ศิลกุล 5 1
ระยอง - กฤติญา นิยมสมาน 4 2 สมุทรสงคราม - พรปวีณ์ เปรมทอง 2 5
ขอนแก่น - วันวิสา ธุรกิจเสรี 4 5 นครราชสีมา - ชนิกานต์ ศิลกุล 6 7
นครราชสีมา - ชนิกานต์ ศิลกุล 6 7

สายล่าง[แก้]

รอบแรกรอบสองรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศ
สุราษฎร์ธานี-กรกนก ตีระกนก 6 3
นครราชสีมา - ธมจันทร์ มอมขุนทด 7 6 นครราชสีมา - ธมจันทร์ มอมขุนทด 6 6
ร้อยเอ็ด - โสฬสสิกา สิริพรหมพัชร 6 6 ร้อยเอ็ด - โสฬสสิกา สิริพรหมพัชร 1 1
พิษณุโลก - ณัฐติยา ตันเยี่ยน 3 2 นครราชสีมา - ธมจันทร์ มอมขุนทด 6 3 6
พระนครศรีอยุธยา-พนัชกร จันทร์ประเสริฐ 6 6 เพชรบุรี - จารุวดี แก้วมา 4 6 4
นครศรีธรรมราช - มัณฑิตา กาญวัฒนะกิจ 1 3 พระนครศรีอยุธยา-พนัชกร จันทร์ประเสริฐ 2 1
น่าน - ขวัญสิริ พุ่มพงษ์ 2 2 เพชรบุรี - จารุวดี แก้วมา 6 6
เพชรบุรี - จารุวดี แก้วมา 6 6 นครราชสีมา - ธมจันทร์ มอมขุนทด 4 5
เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย 2 6 7 นนทบุรี-แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี 6 7
ขอนแก่น - กอบกนก อุปพงศ์ 6 3 6 เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย
ระยอง - ปุณยวีร์ ขวัญภูมิ 3 6 4 นครปฐม - เมธาวี ปีสิงห์
นครปฐม - เมธาวี ปีสิงห์ 6 1 6 เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย 1 3
ชลบุรี - สไบทอง วิภูศิริ 1 1 นนทบุรี-แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี 6 6
สมุทรสาคร - จุฑามาศ ไทยภักดี 6 6 สมุทรสาคร - จุฑามาศ ไทยภักดี
ปทุมธานี - วรนวพร วรรัตนมงคล 1 0 นนทบุรี-แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี
นนทบุรี-แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี 6 6


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

  รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
                         
   ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม 6 6  
 นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต 3 3  
   ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม 2 4
   นนทบุรี-แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี 6 6
 นครราชสีมา - ธมจันทร์ มอมขุนทด 4 5
   นนทบุรี-แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี 6 7  


ชายคู่[แก้]

รอบแรกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
สกลนคร - ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์
 สกลนคร - ศานติ ปิงเมือง
6 1 8
สงขลา - ปรัชญา อิสโร
 สงขลา - นิวัฒน์ แววบุตร
4 6 10 สงขลา - ปรัชญา อิสโร
 สงขลา - นิวัฒน์ แววบุตร
6 6
สมุทรปราการ - มารุต เกล้ากลาง
 สมุทรปราการ - พีระพงษ์ เด็ดทองหลาง
1 1 เชียงใหม่ - พงศ์พันธุ์ ฉิมดี
 เชียงใหม่ - อุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์
4 0
เชียงใหม่ - พงศ์พันธุ์ ฉิมดี
 เชียงใหม่ - อุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์
6 6 สงขลา - ปรัชญา อิสโร
 สงขลา - นิวัฒน์ แววบุตร
6 6
ชลบุรี - ณฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ
 ชลบุรี - ก้องภพ เลิศชัย
6 6 ชลบุรี - ณฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ
 ชลบุรี - ก้องภพ เลิศชัย
2 2
นนทบุรี - นิติ วังปรีชา
 นนทบุรี - พิชญ ลิ้มพิมพ์เพราะ
4 4 ชลบุรี - ณฐสิทธิ์ ลือสันเทียะ
 ชลบุรี - ก้องภพ เลิศชัย
6 7
พังงา - ชัยโรจน์ เจริญไชยวัฒนา
 พังงา - วีกิจ สินธุอุไร
0 4 สุพรรณบุรี - จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์
 สุพรรณบุรี - ธนภัค ตรีสัตยกุล
3 5
สุพรรณบุรี - จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์
 สุพรรณบุรี - ธนภัค ตรีสัตยกุล
6 6 สงขลา - ปรัชญา อิสโร
 สงขลา - นิวัฒน์ แววบุตร
7 6
เชียงใหม่ - ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
 เชียงใหม่ - ศุภกิจ พานิชกุล
6 7 พิษณุโลก - ทศ พึ่งรัศมี
 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
6 3
นครราชสีมา - สิรภพ สุกใส
 นครราชสีมา - วโรตม์ อุดมสุข
4 6 เชียงใหม่ - ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
 เชียงใหม่ - ศุภกิจ พานิชกุล
3 6 6
พิษณุโลก - ทศ พึ่งรัศมี
 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
6 7 พิษณุโลก - ทศ พึ่งรัศมี
 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
6 4 10
กรุงเทพมหานคร - ณัฐธัญ เบญจาศุภวรรณ
 กรุงเทพมหานคร - อวิรุทธ์ ผาผุย
3 6 พิษณุโลก - ทศ พึ่งรัศมี
 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
7 7
ศรีสะเกษ - เมธาวุฒิ พงษ์ธนู
 ศรีสะเกษ - ภัควัฒน์ สมบูรณ์รุจน์
4 2 สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์
 สกลนคร - พงศ์สิริ นิโรจน์
6 6
สงขลา - นภัส สังข์ทอง
 สงขลา - โกวิทย์ รัตนเพ็ชร
6 6 สงขลา - นภัส สังข์ทอง
 สงขลา - โกวิทย์ รัตนเพ็ชร
2 2
สุพรรณบุรี - สรวิชญ์ แก้ววงศ์วัฒนา
 สุพรรณบุรี - สุธินันท์ ตัณฑเศรณีวัฒน์
2 6 สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์
 สกลนคร - พงศ์สิริ นิโรจน์
6 6
สกลนคร - กฤตบุญ พราหมณีย์
 สกลนคร - พงศ์สิริ นิโรจน์
6 7


หญิงคู่[แก้]

รอบแรกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร - อารีพร วณิชยาณิชย์
 กรุงเทพมหานคร - อชิรญา ศรีพรหม
3 6 10
เพชรบุรี - จารุวดี แก้วมา
 เพชรบุรี - พร่างเพชร อังกินันทน์
6 2 6 กรุงเทพมหานคร - อารีพร วณิชยาณิชย์
 กรุงเทพมหานคร - อชิรญา ศรีพรหม
6 6
นครปฐม - ประภัสสร นิธิปฏิคม
 นครปฐม - เมธาวี ปีสิงห์
1 0 นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต
 นนทบุรี - ณัฐณิชา สิริจริยาพร
0 4
นนทบุรี - ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต
 นนทบุรี - ณัฐณิชา สิริจริยาพร
6 6 กรุงเทพมหานคร - อารีพร วณิชยาณิชย์
 กรุงเทพมหานคร - อชิรญา ศรีพรหม
7 6
ร้อยเอ็ด - จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
 ร้อยเอ็ด - โสฬสสิกา สิริพรหมพัชร
1 1 ชลบุรี - ณัฏฐวดี คชชา
 ชลบุรี - อภิระมณ นครกัณฑ์
6 3
ขอนแก่น - วิจิตรบรรจง ปักกาโร
 ขอนแก่น - วันวิสา ธุรกิจเสรี
6 6 ขอนแก่น - วิจิตรบรรจง ปักกาโร
 ขอนแก่น - วันวิสา ธุรกิจเสรี
4 6 3
สุราษฎร์ธานี - นับดาว กันกา
 สุราษฎร์ธานี - นัทจนันท์ ชูจิตร
2 2 ชลบุรี - ณัฏฐวดี คชชา
 ชลบุรี - อภิระมณ นครกัณฑ์
6 1 10
ชลบุรี - ณัฏฐวดี คชชา
 ชลบุรี - อภิระมณ นครกัณฑ์
6 6 กรุงเทพมหานคร - อารีพร วณิชยาณิชย์
 กรุงเทพมหานคร - อชิรญา ศรีพรหม
7 3 10
นนทบุรี - จุฑารัตน์ รุ่งเทียน
 นนทบุรี - แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี
6 7 เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย
 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
6 6 7
สุราษฎร์ธานี - ศุภสุตา พรหมหิตาทร
 สุราษฎร์ธานี - ใจเพชร อานนทวีศิลป์
4 5 นนทบุรี - จุฑารัตน์ รุ่งเทียน
 นนทบุรี - แคทเธอรีน พรยุพา เวสน์บุรี
2 6 8
สงขลา - ชนิกานต์ ชัยณรงค์
 สงขลา - พิชญ์นิดา สองสนู
2 4 ขอนแก่น - ณัฐวดี สุทธิประภา
 ขอนแก่น - กอบกนก อุปพงศ์
6 3 10
ขอนแก่น - ณัฐวดี สุทธิประภา
 ขอนแก่น - กอบกนก อุปพงศ์
6 6 ขอนแก่น - ณัฐวดี สุทธิประภา
 ขอนแก่น - กอบกนก อุปพงศ์
2 2
พระนครศรีอยุธยา - มานิตา กายา
 พระนครศรีอยุธยา - พนัชกร จันทร์ประเสริฐ
6 7 เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย
 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
6 6
พิษณุโลก - เกวลี สุขรัตนปรีชา
 พิษณุโลก - ณัฐติยา ตันเยี่ยน
4 5 พระนครศรีอยุธยา - มานิตา กายา
 พระนครศรีอยุธยา - พนัชกร จันทร์ประเสริฐ
3 1
ปทุมธานี - สลุตา เกิดสุข
 ปทุมธานี - พิมพ์พิชชา จัตวาพรวณิช
1 0 เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย
 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
6 6
เชียงใหม่ - สวรรยา วสุพงศ์ไชย
 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
6 6


คู่ผสม[แก้]

รอบแรกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร - อวิรุทธ์ ผาผุย
 กรุงเทพมหานคร - อชิรญา ศรีพรหม
6 7
พังงา - วีกิจ สินธุอุไร
 พังงา - ศิโรวัลลิ์ จิตตะกาญจน์
0 5 กรุงเทพมหานคร - อวิรุทธ์ ผาผุย
 กรุงเทพมหานคร - อชิรญา ศรีพรหม
5 6 9
นนทบุรี - จุฑารัตน์ รุ่งเทียน
 นนทบุรี - นิติ วังปรีชา
2 4 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
 พิษณุโลก - เกวลิน สุขรัตนปรีชา
7 4 11
พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
 พิษณุโลก - เกวลิน สุขรัตนปรีชา
6 6 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
 พิษณุโลก - เกวลิน สุขรัตนปรีชา
6 7
สงขลา - พิชญ์นิดา สองสนู
 สงขลา - นภัส สังข์ทอง
6 6 ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม
 ภูเก็ต - ภวพล ลิ่มสกุล
3 6
นครปฐม - ภาสุร อินทนปสาธน์
 นครปฐม - นิการัตน์ วาทีนุกิจ
4 3 สงขลา - พิชญ์นิดา สองสนู
 สงขลา - นภัส สังข์ทอง
5 6
ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม
 ภูเก็ต - ภวพล ลิ่มสกุล
6 3 10 ภูเก็ต - บุษรินทร์ รักแต่งาม
 ภูเก็ต - ภวพล ลิ่มสกุล
7 7
ขอนแก่น - ธนะวัฒน์ พรหมทอง
 ขอนแก่น - ณัฐวดี สุทธิประภา
1 6 3 พิษณุโลก - ธนาสันต์ อิศราภรณ์
 พิษณุโลก - เกวลิน สุขรัตนปรีชา
6 6 8
ลพบุรี - วิภาวรรณ ก้อนคง
 ลพบุรี - นิพิท ศรีเจริญ
4 1 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
 เชียงใหม่ - ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
7 4 10
สงขลา - ชนิกานต์ ชัยณรงค์
 สงขลา - นิวัฒน์ แววบุตร
6 6 สงขลา - ชนิกานต์ ชัยณรงค์
 สงขลา - นิวัฒน์ แววบุตร
1 1
ชลบุรี - พลานุภาพ ปุรณะวิทย์
 ชลบุรี - ณัฏฐวดี คชชา
6 6 4 นครราชสีมา - ชนิกานต์ ศิลกุล
 นครราชสีมา - ชนินทร ศิลกุล
6 6
นครราชสีมา - ชนิกานต์ ศิลกุล
 นครราชสีมา - ชนินทร ศิลกุล
4 7 10 นครราชสีมา - ชนิกานต์ ศิลกุล
 นครราชสีมา - ชนินทร ศิลกุล
2 5
ปทุมธานี - จิรายุ ลิ้มปทุม
 ปทุมธานี - ชัชชญา ศักดิ์ชัชวาล
3 6 6 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
 เชียงใหม่ - ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
6 7
ชัยภูมิ - มนัสวี มั่งคั่งรุ่งโรจน์
 ชัยภูมิ - ธนโชติ เยี่ยมศิริ
6 1 10 ชัยภูมิ - มนัสวี มั่งคั่งรุ่งโรจน์
 ชัยภูมิ - ธนโชติ เยี่ยมศิริ
2 1
เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
 เชียงใหม่ - ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
7 5 11 เชียงใหม่ - ญาดา วสุพงค์ไชย
 เชียงใหม่ - ธารา ตัณฑสุวรรณเลิศ
6 6
กรุงเทพมหานคร - ณัฐธัญ เบญจาศุภวรรณ
 กรุงเทพมหานคร - ณหทัย ขันธเขต
6 7 5

อ้างอิง[แก้]