กีฬาเรือพายในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"เรือพาย"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 38 เหรียญทอง
  • 1.เรือพาย-แคนู 6 เหรียญทอง
  • 2.เรือพาย-กรรเชียง 8 เหรียญทอง
  • 3.เรือพาย-คยัค 12 เหรียญทอง
  • 4.เรือพาย-เรือยาว 5 ฝีพาย 6 เหรียญทอง
  • 5.เรือพาย-เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 6 เหรียญทอง


 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-14 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม


สรุปเหรียญรางวัล เรือพาย[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 8 6 1 15
2 สมุทรปราการ 6 6 4 16
3 เชียงใหม่ 6 6 2 14
4 สุพรรณบุรี 6 3 2 11
5 แม่ฮ่องสอน 4 0 0 4
6 กรุงเทพมหานคร 2 3 8 13
7 สิงห์บุรี 2 2 2 6
8 มหาสารคาม 2 1 1 4
ระยอง 2 1 1 4
10 นครนายก 0 3 1 4
11 นครศรีธรรมราช 0 2 1 3
12 อุตรดิตถ์ 0 1 2 3
13 เชียงราย 0 1 1 2
ระนอง 0 1 1 2
15 ชัยภูมิ 0 1 0 1
นราธิวาส 0 1 0 1
17 น่าน 0 0 7 7
18 อ่างทอง 0 0 2 2
19 สกลนคร 0 0 1 1
สมุทรสาคร 0 0 1 1
รวม 38 38 38 114


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

เรือพาย แคนู[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สุพรรณบุรี<br\>รุ่งสวรรค์  สวนสันต์ ชลบุรี<br\>ธรรมรัตน์  เผ่าพันธุ์ดี สมุทรปราการ<br\>นเรศม์  เนาว์ประโคน
บุคคลชาย 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สุพรรณบุรี<br\>รุ่งสวรรค์  สวนสันต์ ชลบุรี<br\>ธรรมรัตน์  เผ่าพันธุ์ดี อ่างทอง<br\>ยุทธนา  โปรานานนท์
บุคคลชาย 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สุพรรณบุรี<br\>รุ่งสวรรค์  สวนสันต์ ชลบุรี<br\>ธรรมรัตน์  เผ่าพันธุ์ดี อ่างทอง<br\>ยุทธนา  โปรานานนท์
ชายคู่ 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>ชินพัฒน์  ลิ่มตี๋<br\>ธรรมรัตน์  เผ่าพันธุ์ดี<br\>ปรีชา  เขียวเพชร นครศรีธรรมราช<br\>ธนเจริญ  เหมบัณดิษฐ์<br\>นัฐพงศ์  บุญกลิ่น<br\>ยุทธการ  ขาววรรณา สมุทรปราการ<br\>นเรศม์  เนาว์ประโคน<br\>นาวี  มีชื่น<br\>อาณพ  แก้วเฟื่อง
ชายคู่ 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>กิตติศักดิ์  เลศภูวไนย์<br\>ชินพัฒน์  ลิ่มตี๋<br\>ธรรมรัตน์  เผ่าพันธุ์ดี นครศรีธรรมราช<br\>กัมปนาท  คุณตะโย<br\>นัฐพงศ์  บุญกลิ่น<br\>ยุทธการ  ขาววรรณา ระนอง<br\>ภานุเดช  เพชรมีค่า<br\>สปิริต  พันธุ์ลำยอง<br\>สิรภพ  เจียมสกุล
ชายคู่ 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>กิตติศักดิ์  เลศภูวไนย์<br\>ชินพัฒน์  ลิ่มตี๋<br\>ธรรมรัตน์  เผ่าพันธุ์ดี ระนอง<br\>ภานุเดช  เพชรมีค่า<br\>สปิริต  พันธุ์ลำยอง<br\>สิรภพ  เจียมสกุล นครศรีธรรมราช<br\>นัฐพงศ์  บุญกลิ่น<br\>ประพัฒน์  ใบสุขันทร์<br\>ยุทธการ  ขาววรรณา


เรือพาย กรรเชียง[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
มหาสารคาม<br\>ชัยชนะ  ทะคำ สมุทรปราการ<br\>พิทยา  มีบุญ เชียงราย<br\>สมพร  เมืองโคตร
บุคคลชาย 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>รัตนพล  เทพภิบาล เชียงราย<br\>สมพร  เมืองโคตร มหาสารคาม<br\>เลี่ยม  กางนอก
ชายคู่ 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
มหาสารคาม<br\>ชัยชนะ  ทะคำ<br\>เลี่ยม  กางนอก ชลบุรี<br\>กฤษณพงศ์  สุขมา<br\>จรุญ  อุณตละ<br\>นพพล  จรัลชล น่าน<br\>ชาญวิทย์  หงษ์กลาง<br\>ภาคภูมิ  บรรเลงเสนาะ<br\>ภูริณัฐ  เพชรวีระ
ชายคู่ 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>ชาญณรงค์  ผลแก้ว<br\>ทวี  แก่นวงษ์คำ<br\>รัตนพล  เทพภิบาล มหาสารคาม<br\>ชัยชนะ  ทะคำ<br\>เลี่ยม  กางนอก<br\> น่าน<br\>ชาญวิทย์  หงษ์กลาง<br\>ภาคภูมิ  บรรเลงเสนาะ<br\>ภูริณัฐ  เพชรวีระ
บุคคลหญิง 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
แม่ฮ่องสอน<br\>พุทธรักษา  นีกรี ชัยภูมิ<br\>วราภรณ์  มอญชัย ชลบุรี<br\>บุษยามาส  แผลงกระโทก
บุคคลหญิง 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
แม่ฮ่องสอน<br\>พุทธรักษา  นีกรี ชลบุรี<br\>บุษยามาส  แผลงกระโทก สมุทรปราการ<br\>ณิชกุล  นุกูลธรรม
หญิงคู่ 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
แม่ฮ่องสอน<br\>ณัฐวรรณ  นีกรี<br\>ทิพย์พาพร  พิทักษ์เผ่าไทย<br\>พุทธรักษา  นีกรี ชลบุรี<br\>บุษยามาส  แผลงกระโทก<br\>พิมพ์ผกา  พิทักษ์กรณ์<br\>แอนนิต้า มินตร้า  วิสกิ้น สิงห์บุรี<br\>ณราวดี  อาษา<br\>พัชรียา  จาดสกุล<br\>วริยา  พงษ์นารายณ์
หญิงคู่ 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
แม่ฮ่องสอน<br\>ทิพย์พาพร  พิทักษ์เผ่าไทย<br\>พรสุดา  นีกรี<br\>พุทธรักษา  นีกรี สิงห์บุรี<br\>ณราวดี  อาษา<br\>ปริญญาพร  พึ่งคล้าย<br\>พัชรียา  จาดสกุล กรุงเทพมหานคร<br\>ทิพย์ประภา  จำปาศิริ<br\>ปาวารีย์  จำปาศิริ<br\>พัชริยา  นรินทร


เรือพาย คยัค[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ระยอง<br\>อดิเทพ  ศรีชาติ สิงห์บุรี<br\>ชาญฤทธิ์  ฉากเขียน เชียงใหม่<br\>วรรธนะ  จิตต์พันธุลาภ
บุคคลชาย 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
เชียงใหม่<br\>ปิยพันธ์  เผ่าพัฒน์ สมุทรปราการ<br\>ณัฐวัตร  แหวนพรหม ระยอง<br\>อดิเทพ  ศรีชาติ
บุคคลชาย 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ<br\>ณัฐวร  แหวนพรหม เชียงใหม่<br\>วิชาญ  ใจเที่ยง กรุงเทพมหานคร<br\>เกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน
ชายคู่ 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ<br\>ฐิตินันท์  วงษ์มั่น<br\>ณัฐวร  แหวนพรหม<br\>ณัฐวัตร  แหวนพรหม เชียงใหม่<br\>ธนิกรณ์  บุญหมื่น<br\>ปิยพันธ์  เผ่าพัฒน์<br\>อนุสรณ์  สมมิตร กรุงเทพมหานคร<br\>เกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน<br\>ชนะสรณ์  สุกใส
ชายคู่ 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ<br\>ณัฐพล  แก้วศรี<br\>ณัฐวร  แหวนพรหม<br\>ณัฐวัตร  แหวนพรหม เชียงใหม่<br\>ณัฐพล  ยาตรา<br\>วรรธนะ  จิตต์พันธุลาภ<br\>วิชาญ  ใจเที่ยง กรุงเทพมหานคร<br\>เกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน<br\>จิรพันธุ์  นรินทร<br\>สุรศักดิ์  อันอาษา
ชายคู่ 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ<br\>ณัฐวร  แหวนพรหม<br\>ณัฐวัตร  แหวนพรหม<br\>ณัฐวุฒิ  แก้วศรี เชียงใหม่<br\>ธนิกรณ์  บุญหมื่น<br\>ปิยพันธ์  เผ่าพัฒน์<br\>อนุสรณ์  สมมิตร กรุงเทพมหานคร<br\>เกษมสิทธิ์  บริบูรณ์วศิน<br\>จิรพันธุ์  นรินทร<br\>สุรศักดิ์  อันอาษา
บุคคลหญิง 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สุพรรณบุรี<br\>กนกพรรณ  สวนสันต์ กรุงเทพมหานคร<br\>ภัทราลักษณ์  ภูมิสถาน นครนายก<br\>ปัทมา  สนธิ
บุคคลหญิง 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สุพรรณบุรี<br\>กนกพรรณ  สวนสันต์ เชียงใหม่<br\>พรจรัส  แย้มประเสริฐ กรุงเทพมหานคร<br\>ภัทราลักษณ์  ภูมิสถาน
บุคคลหญิง 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สุพรรณบุรี<br\>กนกพรรณ  สวนสันต์ เชียงใหม่<br\>พรจรัส  แย้มประเสริฐ สมุทรปราการ<br\>นิภาพร  นพศรี
หญิงคู่ 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร<br\>เจนจิรา  มากกว่าวงศ์<br\>ภัทราลักษณ์  ภูมิสถาน<br\>วริพันธ์  โชคงามวงศ์ นครนายก<br\>ปัทมา  สนธิ<br\>วณิชชา  แก้วสุวรรณ์<br\>อริศรา  พันธุลาภ เชียงใหม่<br\>มานิตา  เนตรพรม<br\>วัชราภรณ์  ขัติยะ<br\>ศุภัทรา  เคหา
หญิงคู่ 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
เชียงใหม่<br\>ธัญญลักษณ์  เอิ้นทะไชย<br\>มานิตา  เนตรพรม<br\>สุกลรัตน์  หวลสัตย์ นครนายก<br\>ปัทมา  สนธิ<br\>วณิชชา  แก้วสุวรรณ์<br\>อริศรา  พันธุลาภ กรุงเทพมหานคร<br\>ภัทราลักษณ์  ภูมิสถาน<br\>วริพันธ์  โชคงามวงศ์<br\>ศิขะริน  ทรัพย์อดิเรก
หญิงคู่ 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
เชียงใหม่<br\>ธัญญลักษณ์  เอิ้นทะไชย<br\>พรจรัส  แย้มประเสริฐ<br\>สุกลรัตน์  หวลสัตย์ นครนายก<br\>ปัทมา  สนธิ<br\>มณีนุช  ขนานใต้<br\>อริศรา  พันธุลาภ กรุงเทพมหานคร<br\>เจนจิรา  มากกว่าวงศ์<br\>ภัทราลักษณ์  ภูมิสถาน<br\>วริพันธ์  โชคงามวงศ์


เรือพาย เรือยาว 5 ฝีพาย[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สิงห์บุรี<br\>กิตติพงษ์  วิเลปะนะ<br\>ชำนาญ  มัจฉิม<br\>นิยม  กรัตนุถะ<br\>รังสิมันต์  กรัตนุถะ<br\>ศรัณย์  เพ็งถาวร<br\>สมประสงค์  โกทัน<br\>อาคม  ผึ่งแช่ม ระยอง<br\>นัทพงษ์  ยอดดำเนิน<br\>บุญส่ง  อิ่มทิม<br\>พรชัย  เทศดี<br\>ยุทธนา  ห้อยเหม<br\>ละออ  เอี่ยมลึก<br\>ศรเทพ  จันทบาล สุพรรณบุรี<br\>วิชาญ  บุญประจักษ์<br\>ศุภชัย  นาคชัยยะ<br\>สมคิด  เที่ยงตรงดี<br\>สมาน  มณีอินทร์<br\>สรายุทธ์  สังขวิมุตร<br\>เสวย  เที่ยงตรงดี<br\>อำนวย  ชำนาญศิลป์
ทีมชาย 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สิงห์บุรี<br\>กิตติพงษ์  วิเลปะนะ<br\>ชำนาญ  มัจฉิม<br\>นิยม  กรัตนุถะ<br\>รังสิมันต์  กรัตนุถะ<br\>ศรัณย์  เพ็งถาวร<br\>สมประสงค์  โกทัน<br\>อาคม  ผึ่งแช่ม สุพรรณบุรี<br\>วิชาญ  บุญประจักษ์<br\>ศุภชัย  นาคชัยยะ<br\>สมคิด  เที่ยงตรงดี<br\>สมาน  มณีอินทร์<br\>สรายุทธ์  สังขวิมุตร<br\>เสวย  เที่ยงตรงดี<br\>อำนวย  ชำนาญศิลป์ สมุทรสาคร<br\>เกรียงไกร  โพธิ์คำ<br\>ทรงวุฒิ  สนอุดม<br\>ทองเปลว  นามีผล<br\>ปัญญา  นพคุณ<br\>ไพศาล  หงษ์ประเสริฐ<br\>เสกสันต์  นพคุณ<br\>อิทธิพล  หงษ์ประเสริฐ
ทีมชาย 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ระยอง<br\>นัทพงษ์  ยอดดำเนิน<br\>บุญส่ง  อิ่มทิม<br\>พรชัย  เทศดี<br\>ยุทธนา  ห้อยเหม<br\>ละออ  เอี่ยมลึก<br\>ศรเทพ  จันทบาล<br\>อภิชาติ  กึ่งวงษ์ สุพรรณบุรี<br\>วิชาญ  บุญประจักษ์<br\>ศุภชัย  นาคชัยยะ<br\>สมคิด  เที่ยงตรงดี<br\>สมาน  มณีอินทร์<br\>สรายุทธ์  สังขวิมุตร<br\>เสวย  เที่ยงตรงดี<br\>อำนวย  ชำนาญศิลป์ สิงห์บุรี<br\>กิตติพงษ์  วิเลปะนะ<br\>ชำนาญ  มัจฉิม<br\>นิยม  กรัตนุถะ<br\>รังสิมันต์  กรัตนุถะ<br\>ศรัณย์  เพ็งถาวร<br\>สมประสงค์  โกทัน<br\>อาคม  ผึ่งแช่ม
ทีมหญิง 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ<br\>กาญจนา  อารีสนั่น<br\>จริญา  ขันกสิกรรม<br\>นิพัชชา  ภู่ทอง<br\>เบญจวรรณ  เจตรุ่งพันธุ์<br\>ประภาพร  ภูมิขุนทด<br\>อรัญญา  ภู่ฉิม<br\>อลิษา  หมอเรือง กรุงเทพมหานคร<br\>ชุติกาญจน์  ธนวณัฐพงศ์<br\>นิดา  มูลเกษม<br\>มินตรา  หมั่นนอก<br\>ศิรินยา  คลองเจริญ<br\>สุพรรณิการ์  ติเพียร<br\>อรพิมพ์  อันอาษา<br\>อุษณีย์  ติเพียร น่าน<br\>จิตณัฐชา  เหรียญทอง<br\>จิรารัตน์  บุญยเกษตร<br\>พัชราภรณ์  สองสีโย<br\>ศิริรัตน์  พลายสาร<br\>สุวิมล  บุญเรือง<br\>เสาวณี  ยศมาดี<br\>อมรรัตน์  กุศล
ทีมหญิง 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
สมุทรปราการ<br\>กาญจนา  อารีสนั่น<br\>จริญา  ขันกสิกรรม<br\>นิพัชชา  ภู่ทอง<br\>เบญจวรรณ  เจตรุ่งพันธุ์<br\>ประภาพร  ภูมิขุนทด<br\>อรัญญา  ภู่ฉิม<br\>อลิษา  หมอเรือง กรุงเทพมหานคร<br\>ชุติกาญจน์  ธนวณัฐพงศ์<br\>นิดา  มูลเกษม<br\>มินตรา  หมั่นนอก<br\>ศิรินยา  คลองเจริญ<br\>สุพรรณิการ์  ติเพียร<br\>อรพิมพ์  อันอาษา<br\>อุษณีย์  ติเพียร น่าน<br\>จิตณัฐชา  เหรียญทอง<br\>จิรารัตน์  บุญยเกษตร<br\>พัชราภรณ์  สองสีโย<br\>ศิริรัตน์  พลายสาร<br\>สุวิมล  บุญเรือง<br\>เสาวณี  ยศมาดี<br\>อมรรัตน์  กุศล
ทีมหญิง 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
กรุงเทพมหานคร<br\>ชุติกาญจน์  ธนวณัฐพงศ์<br\>นิดา  มูลเกษม<br\>มินตรา  หมั่นนอก<br\>ศิรินยา  คลองเจริญ<br\>สุพรรณิการ์  ติเพียร<br\>อรพิมพ์  อันอาษา<br\>อุษณีย์  ติเพียร สมุทรปราการ<br\>กาญจนา  อารีสนั่น<br\>จริญา  ขันกสิกรรม<br\>นิพัชชา  ภู่ทอง<br\>เบญจวรรณ  เจตรุ่งพันธุ์<br\>ประภาพร  ภูมิขุนทด<br\>อรัญญา  ภู่ฉิม<br\>อลิษา  หมอเรือง น่าน<br\>จิตณัฐชา  เหรียญทอง<br\>จิรารัตน์  บุญยเกษตร<br\>พัชราภรณ์  สองสีโย<br\>ศิริรัตน์  พลายสาร<br\>สุวิมล  บุญเรือง<br\>เสาวณี  ยศมาดี<br\>อมรรัตน์  กุศล


เรือพาย คชสีห์ 12 ฝีพาย[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>ไชยกาล ชูชื่น<br\>ทวีศักดิ์ อังคะณี<br\>ทศพร พลเศษย์<br\>นฤชิต พิผ่วนนอก<br\>บุญธง น้ำดอกไม้<br\>วันฉัตร ธานี<br\>วันชัย เทพจิตร<br\>วิญญา สีชมชื่น<br\>วีระยุทธ พร้อมพูนสุข<br\>สมทรง สืบสิงห์คาน<br\>สามารถ เผือกเอี่ยม<br\>สุรศักดิ์ หาสังข์<br\>อภิรักษ์ สระทองเมือง<br\>อำนาจ พิณทอง สุพรรณบุรี<br\>เชาว์วัฒน์  ม่วงแพรศรี<br\>ภาณุพงษ์  รอดเสียงล้ำ<br\>วัฒนา  คงสวัสดิ์<br\>วิชาญ  บุญประจักษ์<br\>ศุภชัย  นาคชัยยะ<br\>สมคิด  เที่ยงตรงดี<br\>สมาน  มณีอินทร์<br\>สรายุทธ์  สังขวิมุตร<br\>สามารถ  บุญประจักษ์<br\>สืบพงษ์  แดงประเสริฐ<br\>เสวย  เที่ยงตรงดี<br\>อรรถชัย  ฉิมทอง<br\>อัครพล  ฉิมทอง<br\>อำนวย  ชำนาญศิลป์ อุตรดิตถ์<br\>กฤษฎา เนตรช่วงโชติ<br\>ชนปกรณ์ คำแย้ม<br\>ชัชชานน ชูแสงจันทร์<br\>ชัชพิสิฐ เชื้อชุ่ม<br\>ธีรพล แก่งอินทร์<br\>นภนต์ แสงมณี<br\>พัลลภ จีนชัย<br\>ราชันย์ แม่นแต้ม<br\>สมชาย เครื่องนันตา<br\>สยาม ใคล้แค<br\>สหราช คงคาชาติ<br\>อนุรักษ์ เผือกทิม<br\>อรรถเดช ทองดี<br\>อาคม ส้มทอง
ทีมชาย 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>ไชยกาล ชูชื่น<br\>ทวีศักดิ์ อังคะณี<br\>ทศพร พลเศษย์<br\>นฤชิต พิผ่วนนอก<br\>บุญธง น้ำดอกไม้<br\>วันฉัตร ธานี<br\>วันชัย เทพจิตร<br\>วิญญา สีชมชื่น<br\>วีระยุทธ พร้อมพูนสุข<br\>สมทรง สืบสิงห์คาน<br\>สามารถ เผือกเอี่ยม<br\>สุรศักดิ์ หาสังข์<br\>อภิรักษ์ สระทองเมือง<br\>อำนาจ พิณทอง อุตรดิตถ์<br\>กฤษฎา เนตรช่วงโชติ<br\>ชนปกรณ์ คำแย้ม<br\>ชัชชานน ชูแสงจันทร์<br\>ชัชพิสิฐ เชื้อชุ่ม<br\>ธีรพล แก่งอินทร์<br\>นภนต์ แสงมณี<br\>พัลลภ จีนชัย<br\>ราชันย์ แม่นแต้ม<br\>สมชาย เครื่องนันตา<br\>สยาม ใคล้แค<br\>สหราช คงคาชาติ<br\>อนุรักษ์ เผือกทิม<br\>อรรถเดช ทองดี<br\>อาคม ส้มทอง สุพรรณบุรี<br\>เชาว์วัฒน์ ม่วงแพรศรี<br\>ภาณุพงษ์ รอดเสียงล้ำ<br\>วัฒนา คงสวัสดิ์<br\>วิชาญ บุญประจักษ์<br\>ศุภชัย นาคชัยยะ<br\>สมคิด เที่ยงตรงดี<br\>สมาน มณีอินทร์<br\>สรายุทธ์ สังขวิมุตร<br\>สามารถ บุญประจักษ์<br\>สืบพงษ์ แดงประเสริฐ<br\>เสวย เที่ยงตรงดี<br\>อรรถชัย ฉิมทอง<br\>อัครพล ฉิมทอง<br\>อำนวย ชำนาญศิลป์
ทีมชาย 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
ชลบุรี<br\>ไชยกาล  ชูชื่น<br\>ทวีศักดิ์  อังคะณี<br\>ทศพร  พลเศษย์<br\>นฤชิต  พิผ่วนนอก<br\>บุญธง  น้ำดอกไม้<br\>วันฉัตร  ธานี<br\>วันชัย  เทพจิตร<br\>วิญญา  สีชมชื่น<br\>วีระยุทธ  พร้อมพูนสุข<br\>สมทรง  สืบสิงห์คาน<br\>สามารถ  เผือกเอี่ยม<br\>สุรศักดิ์  หาสังข์<br\>อภิรักษ์  สระทองเมือง<br\>อำนาจ  พิณทอง นราธิวาส<br\>เจะปานี  อาแวเปาะจิ<br\>ซอบรี  สาเม๊าะ<br\>ตูรีย์  ดอเล๊าะ<br\>มาหะมะ  เจะและ<br\>มิสกีน  เจ๊ะมะ<br\>วารี  มายิ<br\>สักรี  อาแวเปาะจิ<br\>สูเด็ง  สาเม๊าะ<br\>อมร  มายิ<br\>อารัมมูดิน  อาแวเปาะจิ<br\>อีลาฮาร  โก้ยอินทร์<br\>อีสซูวัน  สาเม๊าะ<br\>ฮามะ  โก้ยอินทร์<br\>ฮามือดี  อาแว อุตรดิตถ์<br\>กฤษฎา  เนตรช่วงโชติ<br\>ชนปกรณ์  คำแย้ม<br\>ชัชชานน  ชูแสงจันทร์<br\>ชัชพิสิฐ  เชื้อชุ่ม<br\>ธีรพล  แก่งอินทร์<br\>นภนต์  แสงมณี<br\>พัลลภ  จีนชัย<br\>ราชันย์  แม่นแต้ม<br\>สมชาย  เครื่องนันตา<br\>สยาม  ใคล้แค<br\>สหราช  คงคาชาติ<br\>อนุรักษ์  เผือกทิม<br\>อรรถเดช  ทองดี<br\>อาคม  ส้มทอง
ทีมหญิง 200 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
เชียงใหม่<br\>กนกวรรณ สมเอ็ดสละ<br\>ขวัญสรวง ภักดี<br\>ณัฐกานต์ บุญเรือง<br\>ธนพร ประเสริฐปั้น<br\>ปรียาพร แสงดวง<br\>เปมิกา สุขประมูล<br\>พัทยา แสงคำมา<br\>มยุรี จันทร์แดง<br\>รวิสรา สังข์สุวรรณ<br\>รุ่งไพลิน สังข์สุวรรณ<br\>วรรณรดา อินทร์จันทร์<br\>ศรีจิตรา ธาราทิพยกุล<br\>ศิริกานต์ ขัติรัตน์<br\>อัจฉราลัย จันทรีบุญทวี สมุทรปราการ<br\>กชกร พรมแพน<br\>กมลชนก กลิ่นหอมหวล<br\>กาญจนา อารีสนั่น<br\>จริญา ขันกสิกรรม<br\>ชมพูนุท พุ่มแฟง<br\>ชุมาภรณ์ พ่วงท้วม<br\>นฤมล ถินทอง<br\>นิพัชชา ภู่ทอง<br\>เบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์<br\>ประภาพร ภูมิขุนทด<br\>สุธีนุช อินทร์ล้วน<br\>สุภาพร อ่วมมีเพียร<br\>อรัญญา ภู่ฉิม<br\>อลิษา หมอเรือง สกลนคร<br\>จันจิรา  โคตรวงค์<br\>แจ่ม  วงษ์สีดา<br\>ฉวีวรรณ  ศรีคราม<br\>ชฎาภรณ์  วงศ์กาฬสินธุ์<br\>เนตรอนงค์  ตันเสนา<br\>พันธ์นี  มาตา<br\>ภัทรา  อุกอาจ<br\>ยุภา  ทีผุย<br\>วันวิภา  สังกฤษ<br\>อทิตยา  คงอ่อน<br\>อุมาพร  สิงหะชัย<br\>อุไรวรรณ  บุตรจันทร์<br\>เอมอร  มาดา
ทีมหญิง 500 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
เชียงใหม่<br\>กนกวรรณ สมเอ็ดสละ<br\>ขวัญสรวง ภักดี<br\>ณัฐกานต์ บุญเรือง<br\>ธนพร ประเสริฐปั้น<br\>ปรียาพร แสงดวง<br\>เปมิกา สุขประมูล<br\>พัทยา แสงคำมา<br\>มยุรี จันทร์แดง<br\>รวิสรา สังข์สุวรรณ<br\>รุ่งไพลิน สังข์สุวรรณ<br\>วรรณรดา อินทร์จันทร์<br\>ศรีจิตรา ธาราทิพยกุล<br\>ศิริกานต์ ขัติรัตน์<br\>อัจฉราลัย จันทรีบุญทวี สมุทรปราการ<br\>กชกร พรมแพน<br\>กมลชนก กลิ่นหอมหวล<br\>กาญจนา อารีสนั่น<br\>จริญา ขันกสิกรรม<br\>ชมพูนุท พุ่มแฟง<br\>ชุมาภรณ์ พ่วงท้วม<br\>นฤมล ถินทอง<br\>นิพัชชา ภู่ทอง<br\>เบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์<br\>ประภาพร ภูมิขุนทด<br\>สุธีนุช อินทร์ล้วน<br\>สุภาพร อ่วมมีเพียร<br\>อรัญญา ภู่ฉิม<br\>อลิษา หมอเรือง น่าน<br\>จิตณัฐชา เหรียญทอง<br\>จิรารัตน์ บุญยเกษตร<br\>ชัชนันท์ จันทรบูรณ์<br\>ณัติชิรา ปินตา<br\>เนตรกมล อินยะ<br\>พัชราภรณ์ สองสีโย<br\>ศิริรัตน์ พลายสาร<br\>สุธาสินี ไชยชนะ<br\>สุวัลสา ศักดาศรี<br\>สุวิมล บุญเรือง<br\>เสาวณี ยศมาดี<br\>อมรรัตน์ กุศล<br\>อาจรีย์ ศิริมาตย์<br\>อุมลรัตน์ กุศล
ทีมหญิง 1000 ม.
ข้อมูลการแข่งขัน
เชียงใหม่<br\>กนกวรรณ  สมเอ็ดสละ<br\>ขวัญสรวง  ภักดี<br\>ณัฐกานต์  บุญเรือง<br\>ธนพร  ประเสริฐปั้น<br\>ปรียาพร  แสงดวง<br\>เปมิกา  สุขประมูล<br\>พัทยา  แสงคำมา<br\>มยุรี  จันทร์แดง<br\>รวิสรา  สังข์สุวรรณ<br\>รุ่งไพลิน  สังข์สุวรรณ<br\>วรรณรดา  อินทร์จันทร์<br\>ศรีจิตรา  ธาราทิพยกุล<br\>ศิริกานต์  ขัติรัตน์<br\>อัจฉราลัย  จันทรีบุญทวี สมุทรปราการ<br\>กชกร  พรมแพน<br\>กมลชนก  กลิ่นหอมหวล<br\>กาญจนา  อารีสนั่น<br\>จริญา  ขันกสิกรรม<br\>ชมพูนุท  พุ่มแฟง<br\>ชุมาภรณ์  พ่วงท้วม<br\>นฤมล  ถินทอง<br\>นิพัชชา  ภู่ทอง<br\>เบญจวรรณ  เจตรุ่งพันธุ์<br\>ประภาพร  ภูมิขุนทด<br\>สุธีนุช  อินทร์ล้วน<br\>สุภาพร  อ่วมมีเพียร<br\>อรัญญา  ภู่ฉิม<br\>อลิษา  หมอเรือง น่าน<br\>จิตณัฐชา  เหรียญทอง<br\>จิรารัตน์  บุญยเกษตร<br\>ชัชนันท์  จันทรบูรณ์<br\>ณัติชิรา  ปินตา<br\>เนตรกมล  อินยะ<br\>พัชราภรณ์  สองสีโย<br\>ศิริรัตน์  พลายสาร<br\>สุธาสินี  ไชยชนะ<br\>สุวัลสา  ศักดาศรี<br\>สุวิมล  บุญเรือง<br\>เสาวณี  ยศมาดี<br\>อมรรัตน์  กุศล<br\>อาจรีย์  ศิริมาตย์<br\>อุมลรัตน์  กุศล

อ้างอิง[แก้]