กีฬาปันจักสีลัตในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาปันจักสีลัต" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 13 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม ชาย
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม หญิง
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง
  • รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม หญิง
  • ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย
  • ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิงสรุปเหรียญรางวัล ปันจักสีลัต[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ตรัง 4 1 3 8
2 เชียงใหม่ 3 0 2 5
3 ชุมพร 2 1 1 4
4 ปัตตานี 1 1 1 3
ภูเก็ต 1 1 1 3
6 ฉะเชิงเทรา 1 1 0 2
7 สระแก้ว 1 0 0 1
8 นนทบุรี 0 3 1 4
9 ปทุมธานี 0 1 2 3
10 ชลบุรี 0 1 1 2
11 กรุงเทพมหานคร 0 1 0 1
สตูล 0 1 0 1
สมุทรสาคร 0 1 0 1
14 ยะลา 0 0 4 4
15 นราธิวาส 0 0 2 2
ศรีสะเกษ 0 0 2 2
17 กาญจนบุรี 0 0 1 1
ชัยภูมิ 0 0 1 1
นครศรีธรรมราช 0 0 1 1
เพชรบูรณ์ 0 0 1 1
แม่ฮ่องสอน 0 0 1 1
รวม 13 13 25 51

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
รุ่นไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชาย ตรัง - อโนทัย  ชูเพ็ง สตูล - อภิวัน  เจะสา ยะลา - สุนทร  เทพธานี
แม่ฮ่องสอน - กษิดิศ  ชูวงศ์
รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย เชียงใหม่ - นันทชัย  ขันธ์สาคร ตรัง - สุทธิพงษ์  รอดสุด ปัตตานี - อารีฟา  ดามะ
ชัยภูมิ - สุรเดช  จ้ายหนองบัวๆ
รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย ชุมพร - อนุรักษ์  ปักการะนัง ชลบุรี - ปิยะณัฐ  สินเธาร์ ศรีสะเกษ - สายชล  เบ้าเงิน
กาญจนบุรี - วริทธิ  เทพากูล
รุ่นไม่เกิน 65 กิโลกรัม ชาย ชุมพร - สมเกียรติ  สังข์ลาย ภูเก็ต - พศวัต  พุ่มก่อ นนทบุรี - วรรณกร  จิราพันธุ์
เพชรบูรณ์ - จักรพันธ์  บัวทิน
รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม ชาย ตรัง - วสันต์  หว่าหลำ ชุมพร - สุรศักดิ์  คงจูด ปทุมธานี - ชัยภูมิ  ปักษิณ
ยะลา - ประเสริฐ  หวังแลบา
รุ่นไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย เชียงใหม่ - คฑาหัตถ์  รักษาพล สมุทรสาคร - อานนท์  คำสิม ยะลา - พงศธร  โต๊ะสลำ
ตรัง - อนุชา  กูสัน
รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม ชาย ปัตตานี - วัชรพงศ์  อินโท นนทบุรี - กมนทรรศน์  ศิริวดีสุนิธิ ศรีสะเกษ - เชาวลิต  ยอดพงศา
ชุมพร - อานนท์  วิเวก
รุ่นไม่เกิน 85 กิโลกรัม ชาย ตรัง - สุรชัย  สีทอง นนทบุรี - สถาพร  ผลวิบูลย์ นราธิวาส - ชานนทร์  อุนตกูล
นครศรีธรรมราช - คมเดช  ชัยสงคราม
รุ่นไม่เกิน 50 กิโลกรัม หญิง สระแก้ว - มลธิรา  วัฒนภักดี นนทบุรี - สาลินี  มามุ ตรัง - รัตตพร  รองเดช
ภูเก็ต - นราทิพย์  สุรินทร์
รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง ภูเก็ต - อังคณา  ปานขวัญ ฉะเชิงเทรา - สุภาภรณ์  ซิ้มเทียม ปทุมธานี - จันจิรา  เปลวเพลิง
ตรัง - ชลิกา  ฤทธิ์เดช
รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัม หญิง ตรัง - พีรนุช  หิรัญวงศ์ ปัตตานี - นิฮาญาตี  เจ๊ะดือเร๊ะ เชียงใหม่ - จุฑารัตน์  น้อยเทพา
ชลบุรี - เต็มสิริ  โพธิ์วันนา
ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย เชียงใหม่ - อิลยาส  สาดารา กรุงเทพมหานคร - พัฒนศิลป์  มูซอ นราธิวาส - แวรุสลัน  แวกาเดร์
ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง ฉะเชิงเทรา - ณัฏธนินทร์  สอนสุนทร ปทุมธานี - พิมพ์ชนก  ยิ่งแย้ม ยะลา - อามีรา  ลิงลักแขวก
เชียงใหม่ - อธิษฐาน  พิมลบรรยงค์


ผลการแข่งขัน[แก้]

รุ่นไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
          ชลบุรี-ชานน คู่เรืองตระกูล 0  
          ตรัง-อโนทัย ชูเพ็ง 5  
            ตรัง-อโนทัย ชูเพ็ง 5  
            ยะลา-สุนทร เทพธานี 0  
          ยะลา-สุนทร เทพธานี 5  
          สุพรรณบุรี-อนันต์ สิงห์ทอง 0  
            ตรัง-อโนทัย ชูเพ็ง 5
            สตูล-อภิวัน เจะสา 0
          บุรีรัมย์-ชานนท์ สงกูล 0  
          แม่ฮ่องสอน-กษิดิศ ชูวงศ์ 5  
            แม่ฮ่องสอน-กษิดิศ ชูวงศ์ 0  
            สตูล-อภิวัน เจะสา 5  
          สตูล-อภิวัน เจะสา 5       
          ศรีสะเกษ-ทวีศักดิ์ สารกุล 0       
      


รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>14ธันวาคม รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
          ศรีสะเกษ-นพพล พุทธจันทร์ 0  
          ปัตตานี-อารีฟา ดามะ 5  
            ปัตตานี-อารีฟา ดามะ 0  
            เชียงใหม่-นันทชัย ขันธ์สาคร 5  
          เชียงใหม่-นันทชัย ขันธ์สาคร 5  
          แม่ฮ่องสอน-ณัฐภาส รูปนามธรรม 0  
            เชียงใหม่-นันทชัย ขันธ์สาคร 5
            ตรัง-สุทธิพงษ์ รอดสุด 0
          ชัยภูมิ-สุรเดช จ้ายหนองบัว 5  
          จันทบุรี-เทวินทร์ ปรีรัตน์ 0  
            ชัยภูมิ-สุรเดช จ้ายหนองบัว 0  
            ตรัง-สุทธิพงษ์ รอดสุด 5  
          ตรัง-สุทธิพงษ์ รอดสุด 5       
 พระนครศรีอยุธยา-ชัชวาล บำเพ็ญ 5      พระนครศรีอยุธยา-ชัชวาล บำเพ็ญ 0       
 สมุทรสาคร-วุฒิศักดิ์ ธรรมชูโต 0  


รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>14ธันวาคม รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
          ศรีสะเกษ-สายชล เบ้าเงิน 5  
          สุโขทัย-วุฒิชัย พุฒตาล 0  
            ศรีสะเกษ-สายชล เบ้าเงิน 0  
            ชลบุรี-ปิยะณัฐ สินเธาร์ 5  
          ชลบุรี-ปิยะณัฐ สินเธาร์ 5  
          เชียงใหม่-วัชรธรรม ชลทรัพย์วารี 0  
            ชลบุรี-ปิยะณัฐ สินเธาร์ 0
            ชุมพร-อนุรักษ์ ปักการะนัง 5
          แม่ฮ่องสอน-เฉลิมชัย ศีรีธรรมรัตน์ 0  
 บุรีรัมย์-สวัสดิ์ กลั่นประโคน 0      กาญจนบุรี-วริทธิ เทพากูล 5  
 กาญจนบุรี-วริทธิ เทพากูล 5        กาญจนบุรี-วริทธิ เทพากูล 0  
 สระแก้ว-อานนท์ เป้งไชยโม 0        ชุมพร-อนุรักษ์ ปักการะนัง 5  
 ชุมพร-อนุรักษ์ ปักการะนัง 5      ชุมพร-อนุรักษ์ ปักการะนัง 5       
 นครศรีธรรมราช-วิทยาพร เกิดสุวรรณ์ 0      สตูล-ฤทธิชัย สุขสะปาน 0       
 สตูล-ฤทธิชัย สุขสะปาน 5  


รุ่นไม่เกิน 65 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>14ธันวาคม รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>16ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
          นนทบุรี-วรรณกร จิราพันธุ์ 5  
          ชลบุรี-ประกฤษ แซ่ตั้ง 0  
            นนทบุรี-วรรณกร จิราพันธุ์ 0  
            ภูเก็ต-พศวัต พุ่มก่อ 5  
          ปทุมธานี-อภินันท์ แสงทอง 0  
          ภูเก็ต-พศวัต พุ่มก่อ 5  
            ภูเก็ต-พศวัต พุ่มก่อ 0
            ชุมพร-สมเกียรติ สังข์ลาย 5
          ชุมพร-สมเกียรติ สังข์ลาย 5  
          เชียงใหม่-ปริวัตร ถังเซ่ง 0  
            ชุมพร-สมเกียรติ สังข์ลาย 5  
            เพชรบูรณ์-จักรพันธ์ บัวทิน 0  
          แม่ฮ่องสอน-กฤตนัย ชูวงศ์ 0       
 ศรีสะเกษ-ธีระพงษ์ ชูชิต 0      เพชรบูรณ์-จักรพันธ์ บัวทิน 5       
 เพชรบูรณ์-จักรพันธ์ บัวทิน 5  


รุ่นไม่เกิน 70 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>14ธันวาคม รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>16ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
          ปทุมธานี-ชัยภูมิ ปักษิณ 5  
          สมุทรสาคร-ธวัชชัย ไกรทองสุข 0  
            ปทุมธานี-ชัยภูมิ ปักษิณ 0  
            ตรัง-วสันต์ หว่าหลำ 5  
          ตรัง-วสันต์ หว่าหลำ 5  
          แม่ฮ่องสอน-ศักดิ์ทัต วัยะภรณ์ 0  
            ตรัง-วสันต์ หว่าหลำ 5
            ชุมพร-สุรศักดิ์ คงจูด 0
          จันทบุรี-ศุภวัฒน์ กองจินดา 0  
          ยะลา-ประเสริฐ หวังแลบา 5  
            ยะลา-ประเสริฐ หวังแลบา 0  
            ชุมพร-สุรศักดิ์ คงจูด 5  
          ชัยภูมิ-วรณัฐ สอนสังข์ 0       
 ชุมพร-สุรศักดิ์ คงจูด 5      ชุมพร-สุรศักดิ์ คงจูด 5       
 ศรีสะเกษ-ดวง หงษ์อินทร์ 0  


รุ่นไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
               
               
            ยะลา-พงศธร โต๊ะสลำ 0  
            เชียงใหม่-คฑาหัตถ์ รักษาพล 5  
          เชียงใหม่-คฑาหัตถ์ รักษาพล 5  
          ชุมพร-ศราวุฒิ พูลโพธิ์ 0  
            เชียงใหม่-คฑาหัตถ์ รักษาพล 5
            สมุทรสาคร-อานนท์ คำสิม 0
          ตรัง-อนุชา กูสัน 5  
          ศรีสะเกษ-สรศักดิ์ อรรถแป 0  
            ตรัง-อนุชา กูสัน 0  
            สมุทรสาคร-อานนท์ คำสิม 5  
          ชัยภูมิ-รักษ์ ศักดิ์ภูเขียว 0       
          สมุทรสาคร-อานนท์ คำสิม 5       
      


รุ่นไม่เกิน 80 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>16ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
               
               
            นนทบุรี-กมนทรรศน์ ศิริวดีสุนิธิ 5  
            ศรีสะเกษ-เชาวลิต ยอดพงศา 0  
               
               
            นนทบุรี-กมนทรรศน์ ศิริวดีสุนิธิ 0
            ปัตตานี-วัชรพงศ์ อินโท 5
          ปัตตานี-วัชรพงศ์ อินโท 5  
          ชลบุรี-รังสรรค์ บุญปลูก 0  
            ปัตตานี-วัชรพงศ์ อินโท 5  
            ชุมพร-อานนท์ วิเวก 0  
          ยะลา-อับดุลรอนิง หะแวกะจิ 0       
          ชุมพร-อานนท์ วิเวก 5       
      


รุ่นไม่เกิน 85 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>16ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
               
               
            นราธิวาส-ชานนทร์ อุนตกูล 0  
            นนทบุรี-สถาพร ผลวิบูลย์ 5  
               
               
            นนทบุรี-สถาพร ผลวิบูลย์ 0
            ตรัง-สุรชัย สีทอง 5
               
               
            นครศรีธรรมราช-คมเดช ชัยสงคราม 0  
            ตรัง-สุรชัย สีทอง 5  
          ศรีสะเกษ-ชัยณรงค์ ใจตรง 0       
          ตรัง-สุรชัย สีทอง 5       
      


รุ่นไม่เกิน 50 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>14ธันวาคม รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
          นนทบุรี-สาลินี มามุ 5  
          กาญจนบุรี-ปุณยนุช นาคนาคา 0  
            นนทบุรี-สาลินี มามุ 5  
            ตรัง-รัตตพร รองเดช 0  
          นครราชสีมา-สุนิสา เปี้ยจันทึก 0  
          ตรัง-รัตตพร รองเดช 5  
            นนทบุรี-สาลินี มามุ 0
            สระแก้ว-มลธิรา วัฒนภักดี 5
          ภูเก็ต-นราทิพย์ สุรินทร์ 5  
          ชัยภูมิ-ธิดารัตน์ สุจริต 0  
            ภูเก็ต-นราทิพย์ สุรินทร์ 0  
 ปทุมธานี-ประวีณา สัญญะภูมิ 5        สระแก้ว-มลธิรา วัฒนภักดี 5  
 พระนครศรีอยุธยา-ทัศนีย์ พุฒซ้อน 0      ปทุมธานี-วรณัฐ สอนสังข์ 0       
 ศรีสะเกษ-ภรณภัส พรมชาติ 0      สระแก้ว-มลธิรา วัฒนภักดี 5       
 สระแก้ว-มลธิรา วัฒนภักดี 5  


รุ่นไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>16ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
               
               
            ปทุมธานี-จันจิรา เปลวเพลิง 0  
            ฉะเชิงเทรา-สุภาภรณ์ ซิ้มเทียม 5  
               
               
            ฉะเชิงเทรา-สุภาภรณ์ ซิ้มเทียม 0
            ภูเก็ต-อังคณา ปานขวัญ 5
          ศรีสะเกษ-ศิริพร สิงห์ซอม 0  
          ภูเก็ต-อังคณา ปานขวัญ 5  
            ภูเก็ต-อังคณา ปานขวัญ 5  
            ตรัง-ชลิกา ฤทธิ์เดช 0  
          สระแก้ว-นฤมล คุ้มบุ้งคล้า 0       
          ตรัง-ชลิกา ฤทธิ์เดช 5       
      


รุ่นไม่เกิน 60 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15ธันวาคม รอบรองชนะเลิศ<br\>17ธันวาคม รอบชิงชนะเลิศ<br\>19ธันวาคม
      
               
               
            เชียงใหม่-จุฑารัตน์ น้อยเทพา 0  
            ตรัง-พีรนุช หิรัญวงศ์ 5  
          ยะลา-เสาวณี จันทรมุณี 0  
          ตรัง-พีรนุช หิรัญวงศ์ 5  
            ตรัง-พีรนุช หิรัญวงศ์ 5
            ปัตตานี-นิฮาญาตี เจ๊ะดือเร๊ะ 0
          ศรีสะเกษ-กนกวรรณ จันทร์แดง 0  
          ชลบุรี-เต็มสิริ โพธิ์วันนา 5  
            ชลบุรี-เต็มสิริ โพธิ์วันนา 0  
            ปัตตานี-นิฮาญาตี เจ๊ะดือเร๊ะ 5  
          ปัตตานี-นิฮาญาตี เจ๊ะดือเร๊ะ 5       
          พระนครศรีอยุธยา-อรสา รังทอง 0       
      


ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย[แก้]

รอบคัดเลือก กลุ่มA[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ฉะเชิงเทรา สิริวัฒน์ มีพร 451 Q
2 ปัตตานี สากอวี สมาเฮาะ 447 Q
3 นนทบุรี ธงชัย งามชื่น 431 Q
4 นครสวรรค์ ธนกร แสนแบ่ง 403
5 ชัยนาท ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส 333


รอบคัดเลือก กลุ่มB[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ อิลยาส สาดารา 463 Q
2 กรุงเทพมหานคร พัฒนศิลป์ มูซอ 452 Q
3 นราธิวาส แวรุสลัน แวกาเดร์ 451 Q
4 ภูเก็ต อานัส ซีเซ็ง 444
5 พระนครศรีอยุธยา โชคชัย จุมพรม 426


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 เชียงใหม่ อิลยาส สาดารา 468 Gold
2 กรุงเทพมหานคร พัฒนศิลป์ มูซอ 456 Silver
3 นราธิวาส แวรุสลัน แวกาเดร์ 451 Bronze
4 ฉะเชิงเทรา สิริวัฒน์ มีพร 449
5 ปัตตานี สากอวี สมาเฮาะ 442
6 นนทบุรี ธงชัย งามชื่น 438


ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง[แก้]

รอบคัดเลือก กลุ่มA[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ปทุมธานี พิมพ์ชนก ยิ่งแย้ม 451 Q
2 ยะลา อามีรา ลิงลักแขวก 448 Q
3 เชียงใหม่ อธิษฐาน พิมลบรรยงค์ 443 Q
4 ตรัง รัชนี นุ้ยภิรมย์ 440
5 ศรีสะเกษ ภรณภัส พรมชาติ 433


รอบคัดเลือก กลุ่มB[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ฉะเชิงเทรา ณัฏธนินทร์ สอนสุนทร 460 Q
2 นนทบุรี ณัฐธิชา วิลาศลักษณ์ 446 Q
3 นราธิวาส นิตยา เบ็ญจดารา 398 Q
4 ชัยนาท ธารินทรา เพ็ชร์สุกใส 317


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ฉะเชิงเทรา ณัฏธนินทร์ สอนสุนทร 462 Gold
2 ปทุมธานี พิมพ์ชนก ยิ่งแย้ม 450 Silver
3 เชียงใหม่ อธิษฐาน พิมลบรรยงค์ 447 Bronze
ยะลา อามีรา ลิงลักแขวก 447 Bronze
5 นราธิวาส นิตยา เบ็ญจดารา 444
6 นนทบุรี ณัฐธิชา วิลาศลักษณ์ 403

อ้างอิง[แก้]