กีฬากาบัดดีในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กาบัดดี้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง แพร่ สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี
    • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นนทบุรี พังงา สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 11-17 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน ลานช่วงประตูท่าแพ


สรุปเหรียญรางวัล กาบัดดี้[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 นครศรีธรรมราช 1 1 - 2
2 เชียงใหม่ 1 - - 1
3 กระบี่ - 1 1 2
4 นนทบุรี - - 1 1
สุพรรณบุรี - - 1 1
อุบลราชธานี - - 1 1
รวม 2 2 4 8

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย เชียงใหม่
ฉัตรชัย  ใจอาวุธ
ไกรลาศ  ขันศรี
ณัฐพล  ดวงจันทร์คำ
วีระกร  สุวรรณทัด
มรุต  แซ่เตีย
ธนกร  บุญเปี่ยม
ธีระศักดิ์  คุณสาร
จิรพนธ์  เนียมสังข์
วรเมธ  ตาจิโน
กฤษณะ  จินตกสิกรรม
ตะวัน  สุขเกษม
ไกรสร  คำพูล
นครศรีธรรมราช
วรวุฒิ  ช่วยเกิด
รวิภัทร  แก้วมณี
ศราวุฒิ  ห่อเพชร
สันติ  บุญเชิด
ธนาวุธ  ชัยวิชิต
นิสิต  ไชยรัตน์
ติณณ์  ผลชู
ธวัชชัย  ณ ไพรี
พีรเดช  จันทะแจ่ม
คุณากร  จันทร์เจริญ
คมสัน  ทองคำ
วสวัตติ์  แสงตา
กระบี่
กิตติกร  อักษร
เจริญศักดิ์  หลานหมาด
ณัฐนนท์  ทะเลลึก
ภาณุพงค์  สงเสมอ
สมบูรณ์  อาษา
อานนท์  เมตตาจิตร์
ปิยะศักดิ์  กูมุดา
ภูษิต  ดวงสุด
สุวรุต  หลีเอบ
อุบลราชธานี
วรวิชญ์  ไตรยสุทธิ
เสกสรรพ์  ทองจันทร์
ศิริพงษ์  พิมพบุตร
ภูวนัย  วรรณแสน
อนุวัฒน์  หนูแก้ว
ทวีศักดิ์  เวชคง
ณัฐติมล  วงศ์วิกรม
กจร  อยู่ไพร
เอกชัย  ผาสุข
อรรถพล  วิไลรัตน์
จิระศักดิ์  สิมัด
ชัยวัฒน์  เจริญพงศ์
ทีมหญิง นครศรีธรรมราช
กมลทิพย์  สุวรรณชนะ
ทราย  แจ่มเจริญ
น้ำฝน  ค้างคีรี
นุชนาถ  ไม้หวั่น
จันจิรา  ปานประเสริฐ
นิยาดา  โชติ
นันทรัตน์  นันทกิจโกศล
รัตนา  เรืองเกิด
วรรทกานต์  กรรมโชติ
รามณรี  สงอาจินต์
นาลีรัตน์  เกสโร
ตรีวราภรณ์  ทองนุ่น
กระบี่
ธนัชพร  ศรีจันทร์
สุภาพร  แก้วผอม
สุนัดดา  เจริญไชย
มะลิวัลย์  คงทวี
เบญวรรณ  จันทร์บุญแก้ว
ธิดารัตน์  กสินธุรัมย์
ชีลพัฒน์  สุทธิเกิด
ชลธิชา  บุญวาสนา
ชลดา  ชัยประพันธ์
ปรีดา  เพ็ชรฉุย
ศุภลักษณ์  นะนวน
สุทารัตน์  ทองหุน
นนทบุรี
นภัทสร  ปานคง
ชุลีพร  สุนทรวารี
เพียงใจ  ยาศรี
ณัฐวรา  ชูมณี
จิราภรณ์  โคตรวงศ์
กวิสรา  ชนะชัย
สุชานันท์  แสงน้อย
ธิมาพร  หนูแก้ว
ปวิตรา  สกุลมาก
ยลรดี  มาระศรี
อารยา  ชุมพงค์
ณัฐมน  วงษ์ภูธร
สุพรรณบุรี
กฤตยา  กวงขุนทด
คนึงนิตย์  ชุมสอาด
ขนิษฐา  ชุนสอาด
พรรทิวา  เพ็งคำเพชร
ศิริพร  ไชยวรรณ์
สีสุดา  ค้างคีรี
เด่นนภา  ค้างคีรี
ดุษฎี  ค้างคีรี
วรรณผกา  สถาปิตานนท์
ชนณิกานต์  ไชยโชติ
นภาพร  เรืองเขื้อเหมือน


ผลการแข่งขัน ทีมชาย[แก้]

กลุ่ม A[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
นครศรีธรรมราช 4 4 0 0 230 128 +102 8
กระบี่ 4 3 0 1 200 141 +59 6
กรุงเทพมหานคร 4 2 0 2 154 178 -24 4
สุพรรณบุรี 4 1 0 3 173 175 -2 2
แพร่ 4 0 0 4 104 239 -135 0

11 ธันวาคม 2555
สุพรรณบุรี 53 - 23 แพร่ ช่วงประตูท่าแพ


11 ธันวาคม 2555
กระบี่ 55 - 31 กรุงเทพมหานคร ช่วงประตูท่าแพ12 ธันวาคม 2555
นครศรีธรรมราช 63 - 44 สุพรรณบุรี ช่วงประตูท่าแพ


12 ธันวาคม 2555
กระบี่ 63 - 24 แพร่ ช่วงประตูท่าแพ13 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 52 - 37 แพร่ ช่วงประตูท่าแพ


13 ธันวาคม 2555
นครศรีธรรมราช 52 - 36 กระบี่ ช่วงประตูท่าแพ14 ธันวาคม 2555
สุพรรณบุรี 34 - 46 กระบี่ ช่วงประตูท่าแพ


14 ธันวาคม 2555
นครศรีธรรมราช 44 - 28 กรุงเทพมหานคร ช่วงประตูท่าแพ15 ธันวาคม 2555
แพร่ 20 - 71 นครศรีธรรมราช ช่วงประตูท่าแพ


15 ธันวาคม 2555
สุพรรณบุรี 42 - 43 กรุงเทพมหานคร ช่วงประตูท่าแพกลุ่ม B[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
เชียงใหม่ 4 4 0 0 226 98 +128 8
อุบลราชธานี 4 3 0 1 166 104 +62 6
กาญจนบุรี 4 2 0 2 154 153 153 4
พังงา 4 1 0 3 167 248 -81 2
พัทลุง 4 0 0 4 139 248 -109 0

11 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 71 - 18 พัทลุง ช่วงประตูท่าแพ


11 ธันวาคม 2555
อุบลราชธานี 47 - 32 พังงา ช่วงประตูท่าแพ12 ธันวาคม 2555
กาญจนบุรี 53 - 35 พัทลุง ช่วงประตูท่าแพ


12 ธันวาคม 2555
อุบลราชธานี 31 - 35 เชียงใหม่ ช่วงประตูท่าแพ13 ธันวาคม 2555
พังงา 24 - 77 เชียงใหม่ ช่วงประตูท่าแพ


13 ธันวาคม 2555
กาญจนบุรี 10 - 40 อุบลราชธานี ช่วงประตูท่าแพ14 ธันวาคม 2555
พัทลุง 27 - 48 อุบลราชธานี ช่วงประตูท่าแพ


14 ธันวาคม 2555
พังงา 35 - 65 กาญจนบุรี ช่วงประตูท่าแพ15 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 43 - 25 กาญจนบุรี ช่วงประตูท่าแพ


15 ธันวาคม 2555
พังงา 76 - 59 พัทลุง ช่วงประตูท่าแพ


รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม
 นครศรีธรรมราช 56  
 อุบลราชธานี 40  
 
17 ธันวาคม
     นครศรีธรรมราช 40
   เชียงใหม่ 53
16 ธันวาคม
 เชียงใหม่ 57
 กระบี่ 38  


ผลการแข่งขัน ทีมหญิง[แก้]

กลุ่ม A[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
นครศรีธรรมราช 4 4 0 0 225 72 +153 8
สุพรรณบุรี 4 3 0 1 143 105 +38 6
เชียงใหม่ 4 2 0 2 112 142 -30 4
กรุงเทพมหานคร 4 1 0 3 92 146 -54 2
อุบลราชธานี 4 0 0 4 85 192 -107 0

11 ธันวาคม 2555
สุพรรณบุรี 56 - 11 อุบลราชธานี ช่วงประตูท่าแพ


11 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 32 - 21 กรุงเทพมหานคร ช่วงประตูท่าแพ12 ธันวาคม 2555
นครศรีธรรมราช 52 - 15 กรุงเทพมหานคร ช่วงประตูท่าแพ


12 ธันวาคม 2555
สุพรรณบุรี 42 - 19 เชียงใหม่ ช่วงประตูท่าแพ13 ธันวาคม 2555
อุบลราชธานี 22 - 39 เชียงใหม่ ช่วงประตูท่าแพ


13 ธันวาคม 2555
นครศรีธรรมราช 57 - 14 สุพรรณบุรี ช่วงประตูท่าแพ14 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 18 - 31 สุพรรณบุรี ช่วงประตูท่าแพ


14 ธันวาคม 2555
อุบลราชธานี 21 - 59 นครศรีธรรมราช ช่วงประตูท่าแพ15 ธันวาคม 2555
เชียงใหม่ 22 - 57 นครศรีธรรมราช ช่วงประตูท่าแพ


15 ธันวาคม 2555
กรุงเทพมหานคร 38 - 31 อุบลราชธานี ช่วงประตูท่าแพกลุ่ม B[แก้]

ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- แต้ม
กระบี่ 4 3 0 1 211 133 +78 6
นนทบุรี 4 3 0 1 165 148 +17 6
กาญจนบุรี 4 2 0 2 131 126 +5 4
พังงา 4 1 0 3 138 188 -50 2
เชียงราย 4 1 0 3 121 171 -50 2

11 ธันวาคม 2555
กระบี่ 60 - 26 พังงา ช่วงประตูท่าแพ


11 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 49 - 21 เชียงราย ช่วงประตูท่าแพ12 ธันวาคม 2555
กาญจนบุรี 31 - 26 เชียงราย ช่วงประตูท่าแพ


12 ธันวาคม 2555
กระบี่ 78 - 26 นนทบุรี ช่วงประตูท่าแพ13 ธันวาคม 2555
พังงา 33 - 51 นนทบุรี ช่วงประตูท่าแพ


13 ธันวาคม 2555
กาญจนบุรี 43 - 17 กระบี่ ช่วงประตูท่าแพ14 ธันวาคม 2555
เชียงราย 38 - 56 กระบี่ ช่วงประตูท่าแพ


14 ธันวาคม 2555
พังงา 44 - 41 กาญจนบุรี ช่วงประตูท่าแพ15 ธันวาคม 2555
นนทบุรี 39 - 16 กาญจนบุรี ช่วงประตูท่าแพ


15 ธันวาคม 2555
เชียงราย 36 - 35 พังงา ช่วงประตูท่าแพ


รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศ[แก้]

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม
 นครศรีธรรมราช 77  
 นนทบุรี 29  
 
17 ธันวาคม
     นครศรีธรรมราช 45
   กระบี่ 34
16 ธันวาคม
 กระบี่ 37
 สุพรรณบุรี 24  


อ้างอิง[แก้]