กีฬาขี่ม้าในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาขี่ม้า" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Eventing Show Jumping
  • กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Show Jumping
  • กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภททีม
  • ศิลปะบังคับม้า ประเภทบุคคล
  • ศิลปะบังคับม้า ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
  • ขี่ม้ามาราธอน ประเภทบุคคล
  • ขี่ม้ามาราธอน ประเภททีม
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 9-16 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : สนามกองพันสัตว์ต่าง

สรุปเหรียญรางวัล ขี่ม้า[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 2 1 0 3
2 เชียงใหม่ 1 2 0 3
3 พะเยา 1 1 0 2
4 กรุงเทพมหานคร 1 0 3 4
5 นครราชสีมา 1 0 1 2
6 นครนายก 1 0 0 1
7 สงขลา 0 1 1 2
8 นนทบุรี 0 1 0 1
8 ปทุมธานี 0 1 0 1
10 ระยอง 0 0 2 2
รวม 7 7 7 21

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Eventing Show Jumping นครราชสีมา
บัณฑิต รัตนมาลี
เชียงใหม่
ฐิติชญา สุบรรณพงษ์
ระยอง
ณภัทร เลิศศิลป์เจริญ
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Show Jumping นครนายก
มัณศิกา ปิยวิทยาการ
ปทุมธานี
เสียงซอ เลิศรัตนชัย
กรุงเทพมหานคร
มนทกานติ์ นวลมณี
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภททีม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ระยอง
ศิลปะบังคับม้า ประเภทบุคคล ชลบุรี
สุพศิน คงพันธุ์
เชียงใหม่
ภคินี พันธาภา
กรุงเทพมหานคร
สุพิชญา ณรงค์ชาติโสภณ
ศิลปะบังคับม้า ประเภททีม เชียงใหม่
ภวิตา รุ่งเลิศเกรียงไกร
กมล ดวงทิพย์
อภิรดี รุ่งเลิศเกรียงไกร
ภคินี พันธาภา
ชลบุรี
ลิลลี่ เมย์ ทูน
สุพศิน คงพันธุ์
พชรมน เนติสุทธิกานต์
วรปรัชญ์ สิทธิจู
กรุงเทพมหานคร
รวิสรา เวชากร
ปริชมน เวชากร
สุพิชญา ณรงค์ชาติโสภณ
ขี่ม้ามาราธอน ประเภทบุคคล พะเยา
วุฒิชัย ศรีวุฒิ
สงขลา
ประเดิม อนันต์
นครราชสีมา
กาญจนาภรณ์ มีโชคชัย
ขี่ม้ามาราธอน ประเภททีม ชลบุรี
ปรมาภรณ์ จิตต์สนธิ
สุริยะ ศรีตรัย
ปราณปัทม์ ปฏิพัตร์
ทวีทรัพย์ ดวงมนตรี
พะเยา
วุฒิชัย ศรีวุฒิ
ธิษณา เทวรักษ์พิทักษ์
สงขลา
ประเดิม อนันต์
อาณาจักร อินทรัตน์

อ้างอิง[แก้]