กีฬามวยไทยสมัครเล่นในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"มวยไทยสมัครเล่น"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 16 เหรียญทอง
    • ประเภทชาย 10 เหรียญทอง
    • ประเภทหญิง 6 เหรียญทอง


  • จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน 227 คน จาก 62 จังหวัด
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่สรุปเหรียญรางวัล มวยไทยสมัครเล่น[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ศรีสะเกษ 2 1 1 4
2 นครศรีธรรมราช 2 1 0 3
3 กรุงเทพมหานคร 2 0 1 3
4 ขอนแก่น 2 0 0 2
5 ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 1 5
6 สระแก้ว 1 0 3 4
7 กระบี่ 1 0 0 1
ชัยภูมิ 1 0 0 1
พะเยา 1 0 0 1
ร้อยเอ็ด 1 0 0 1
สุพรรณบุรี 1 0 0 1
สุรินทร์ 1 0 0 1
13 ชลบุรี 0 1 3 4
บุรีรัมย์ 0 1 3 4
15 เชียงใหม่ 0 1 1 2
16 พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 1
พังงา 0 1 0 1
พัทลุง 0 1 0 1
พิษณุโลก 0 1 0 1
ระยอง 0 1 0 1
ลพบุรี 0 1 0 1
สกลนคร 0 1 0 1
สระบุรี 0 1 0 1
หนองบัวลำภู 0 1 0 1
อุบลราชธานี 0 1 0 1
26 ตรัง 0 0 2 2
พิจิตร 0 0 2 2
เลย 0 0 2 2
สตูล 0 0 2 2
สุโขทัย 0 0 2 2
31 ฉะเชิงเทรา 0 0 1 1
นครปฐม 0 0 1 1
ปราจีนบุรี 0 0 1 1
ลำพูน 0 0 1 1
สมุทรปราการ 0 0 1 1
หนองคาย 0 0 1 1
อุตรดิตถ์ 0 0 1 1
รวม 16 16 32 64


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ประเภทรุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร - ยุทธนา ตะเคียนราม สกลนคร - บุญนำ ปัญจรักษ์ ตรัง - อรรถชัย ประมวลศิลป์
พิจิตร - อาทิตย์ ลาภยิ่ง
ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม สุพรรณบุรี - ฉลองชัย  มีนิลดี พระนครศรีอยุธยา - วุฒิธิกร  พัฒนา สุโขทัย - ชนะชัย  สีชมภู
สระแก้ว - พงษ์สุทร  ทองงาม
ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ขอนแก่น - สุวิทย์  แก้วสุวรรณ ศรีสะเกษ - ปวิช  สมพร สระแก้ว - บรรจง  พรมบุตร
พิจิตร - เมธิชัย  พวงทอง
แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ศรีสะเกษ - ธิวากร  วงศ์ละคร พิษณุโลก - อานนท์  จันทร์ศักดิ์ ชลบุรี - ธีระพงษ์  บุญแรง
เลย - วสันต์  ศรีหงษา
เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม ศรีสะเกษ - เทวินทร์  พละศักดิ์ อุบลราชธานี - ชนะชน  สุกใส ตรัง - โชคอนันต์  ช่วยเกลี้ยง
ประจวบคีรีขันธ์ - ธนิต  พรมสอาด
ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม กระบี่ - อนุศิษฎ์  ระเหม ลพบุรี - กล้า  พัตรภักดิ์ ชลบุรี - วัฒนา  รัตนะวัล
กรุงเทพมหานคร - ธนทรัพย์  พวงจันทร์
ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กิโลกรัม ขอนแก่น - อภิวัฒน์  ศรีโพวัง พัทลุง - วุฒิชัย  มีจันทร์ สระแก้ว - ธีรวัฒน์  วรรณลี
สตูล - ดนัย  ป้องทอง
เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม สุรินทร์ - ภานุพงศ์  ตั้นจัด ชลบุรี - พิทัต  ผลทวี ลำพูน - ทักษ์ดนัย  เปี้ยแดง
ปราจีนบุรี - ธนบัตร  นาคำสี
ไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร - อำนาจ  เนินกระโทก ระยอง - อภิรักษ์  ฤๅดี ประจวบคีรีขันธ์ - อำนาจ  เกตุแก้ว
เลย - อภิวัฒน์  โฮมหงษ์
มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ร้อยเอ็ด - จักรพันธ์  ตองติดรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ - ธีรศักดิ์  มากหลาย อุตรดิตถ์ - สหรัฐ  คำรอด
สตูล - สมาแอ็น  ยามา


ประเภทหญิง[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม นครศรีธรรมราช - เบ็ญจพร  หรหมมา หนองบัวลำภู - วธิดา  ฮูฮิน บุรีรัมย์ - อังคณา  บรรพระตะทิ
ชลบุรี - ชมากร  ไชยรินทร์
ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม สระแก้ว - รัตนาพร  หารพันธ์ นครศรีธรรมราช - วิมลศิริ  ศรีศักดินา บุรีรัมย์ - อัจฉรา  บรรพระตะทิ
นครปฐม - วิลัยวัลย์  นาเมืองจันทร์
ฟลายเวทน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชัยภูมิ - วาทินี  สราญบุรุษ สระบุรี - ปาริตา  พัดโพธิ์ ฉะเชิงเทรา - ธัญวรัตน์  เสงี่ยมจิตร
บุรีรัมย์ - ปลายฝน  ทรงชาติ
แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม พะเยา - ณัฎฐณิชา  สุภารัตน์ พังงา - พิริยา  ฉิมเรือง ศรีสะเกษ - สุรัติยา สายสุ่ย
ประจวบคีรีขันธ์ - ภานุมาศ  ทันท่าหว้า
เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม ประจวบคีรีขันธ์ - สรารัตน์  คงสว่าง บุรีรัมย์ - ปรัศนีย์ญา  เหลือสืบชาติ เชียงใหม่ - ญาณิศา  ใหม่เบี้ยว
สมุทรปราการ - ศิริวรรณ  ทองมานิตย์
ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม นครศรีธรรมราช - เกศินี  ทับไทร เชียงใหม่ - สุทธิดา  สุวิริยภาพ สุโขทัย - อาภาพร  รุ่งเรือง
หนองคาย - สุกัญยา  บัวภา


ผลการแข่งขัน[แก้]

รุ่น พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ตรัง-อรรถชัย ประมวลศิลป์ 5  
          กระบี่-ณัชพล เอียดแก้ว 0  
            ตรัง-อรรถชัย ประมวลศิลป์ 0  
            กรุงเทพมหานคร-ยุทธนา ตะเคียนราม 5  
          ศรีสะเกษ-อนรรฆ แซ่เตียว 0  
          กรุงเทพมหานคร-ยุทธนา ตะเคียนราม RSC1  
            กรุงเทพมหานคร-ยุทธนา ตะเคียนราม 5
            สกลนคร-บุญนำ ปัญจรักษ์ 0
          สกลนคร-บุญนำ ปัญจรักษ์ RSC  
 ฉะเชิงเทรา-ธเนศ สมศิริ 5      ฉะเชิงเทรา-ธเนศ สมศิริ 0  
 ราชบุรี-ทิวากรณ์ เสือโคร่ง 0        สกลนคร-บุญนำ ปัญจรักษ์ 5  
 สุพรรณบุรี-วันเฉลิม สภาพัก RSC        พิจิตร-อาทิตย์ ลาภยิ่ง 0  
 นครพนม-ประวิทย์ ไยสกร 0      สุพรรณบุรี-วันเฉลิม สภาพัก 2       
 สตูล-นววีย์ นางา 1      พิจิตร-อาทิตย์ ลาภยิ่ง 3       
 พิจิตร-อาทิตย์ ลาภยิ่ง 4  


รุ่น ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\> 11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\> 13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\> 16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\> 18 ธันวาคม 2555
      
          แม่ฮ่องสอน-พรสวรรค์ งามจารุศศิธร 0  
 สุโขทัย-ชนะชัย สีชมภู BYE      สุโขทัย-ชนะชัย สีชมภู 5  
 เชียงราย-ศักดิ์สิทธิ์ การะพันธ์ 0        สุโขทัย-ชนะชัย สีชมภู 0  
 ศรีสะเกษ-เทียนชัย บุรินทร์ 0        พระนครศรีอยุธยา-วุฒิธิกร พัฒนา BYE  
 ชัยนาท-นันทชัย บุญถึง BYE      ชัยนาท-นันทชัย บุญถึง 0  
 นครพนม-อรรถสิทธิ์ แก้ววะละ 0      พระนครศรีอยุธยา-วุฒิธิกร พัฒนา RSC3  
 พระนครศรีอยุธยา-วุฒิธิกร พัฒนา 5        พระนครศรีอยุธยา-วุฒิธิกร พัฒนา 0
 นครราชสีมา-ศราวุฒิ แสงดาว 0        สุพรรณบุรี-ฉลองชัย มีนิลดี 5
 สระแก้ว-พงษ์สุทร ทองงาม 5      สระแก้ว-พงษ์สุทร ทองงาม 4  
 ประจวบคีรีขันธ์-อาระยะ คงรอด 5      ประจวบคีรีขันธ์-อาระยะ คงรอด 1  
 ชุมพร-ภานุวัตร เครือบสูงเนิน 0        สระแก้ว-พงษ์สุทร ทองงาม 0  
 ระนอง-ธีรศักดิ์ พยัฆยุทธิ์ RSC3        สุพรรณบุรี-ฉลองชัย มีนิลดี BYE  
 ระยอง-บุญลอด ใหม่คามิ 0      ระนอง-ธีรศักดิ์ พยัฆยุทธิ์ 1       
 สุพรรณบุรี-ฉลองชัย มีนิลดี 5      สุพรรณบุรี-ฉลองชัย มีนิลดี 4       
 กรุงเทพมหานคร-พุทธพิทักษ์ มงกุฎแก้ว 0  


รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 อุตรดิตถ์-พงษ์พัฒน์ กันพัน 0  
 สระแก้ว-บรรจง พรมบุตร RSC3      สระแก้ว-บรรจง พรมบุตร 5  
 ระนอง-ธวัชชัย พยัฆยุทธิ์ 0      บุรีรัมย์-ณัฐวุฒิ นาคมณี 0  
 บุรีรัมย์-ณัฐวุฒิ นาคมณี 5        สระแก้ว-บรรจง พรมบุตร 0  
 ขอนแก่น-สุวิทย์ แก้วสุวรรณ RSC3        ขอนแก่น-สุวิทย์ แก้วสุวรรณ 5  
 ระยอง-อานนท์ เจือจันทร์ 0      ขอนแก่น-สุวิทย์ แก้วสุวรรณ BYE  
 ลพบุรี-สันติภาพ แสงไสว 0      ชลบุรี-อภิวัฒน์ ศรีรัตนพันธ์ 0  
 ชลบุรี-อภิวัฒน์ ศรีรัตนพันธ์ RSC        ขอนแก่น-สุวิทย์ แก้วสุวรรณ 5
 พัทลุง-พีระพงค์ ชำนาญ RET        ศรีสะเกษ-ปวิช สมพร 0
 นราธิวาส-อดิศักดิ์ แรกสกุล 0      พัทลุง-พีระพงค์ ชำนาญ 0  
 พิจิตร-เมธิชัย พวงทอง 5      พิจิตร-เมธิชัย พวงทอง 5  
 กรุงเทพมหานคร-ศราวุธ เพชรนาคิน 0        พิจิตร-เมธิชัย พวงทอง 0  
 ศรีสะเกษ-ปวิช สมพร 5        ศรีสะเกษ-ปวิช สมพร 5  
 อ่างทอง-ฟ้ารุ่ง ฟ้าสูงเนิน 0      ศรีสะเกษ-ปวิช สมพร BYE       
 ตาก-สันติ ทองสั้น 5      ตาก-สันติ ทองสั้น 0       
 สุพรรณบุรี-วรเชษฐ์ คำอ่าง 0  


รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ชาย[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
10 ธันวาคม 2555 ราชบุรี - จิรภัทร วิลาทอง 0 - RSC เชียงใหม่ - วีรพงษ์ ตระกูลรุ่งอำไพ
ชัยนาท - อนุเชษฐ ใจตรงดี 4 - 1 ประจวบคีรีขันธ์ - นุกูล สัญจร


  รอบ 2<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 ชลบุรี-ธีระพงษ์ บุญแรง RSC1  
 พังงา-นาวี สุรินทร์ 0      ชลบุรี-ธีระพงษ์ บุญแรง 5  
 กรุงเทพมหานคร-วรพล เจษฎาจินดาวัฒน์ RSC      กรุงเทพมหานคร-วรพล เจษฎาจินดาวัฒน์ 0  
 อ่างทอง-วิชิต ตุ่นกระโทก 0        ชลบุรี-ธีระพงษ์ บุญแรง 0  
 เพชรบูรณ์-ณัฐพงษ์ ชอนจำปา 0        พิษณุโลก-อานนท์ จันทร์ศักดิ์ 5  
 พิษณุโลก-อานนท์ จันทร์ศักดิ์ RSC2      พิษณุโลก-อานนท์ จันทร์ศักดิ์ RSC2  
 กระบี่-ชฬาศิลป์ จรรยา BYE      กระบี่-ชฬาศิลป์ จรรยา 0  
 ลำพูน-ธเนศ องค์จันทร์ต๊ะ 0        พิษณุโลก-อานนท์ จันทร์ศักดิ์ 1
 นครศรีธรรมราช-สิทธิชัย ม่วงแคล้ว RSC2        ศรีสะเกษ-ธิวากร วงศ์ละคร 4
 ปทุมธานี-วิษณุ ฟักเจริญ 0      นครศรีธรรมราช-สิทธิชัย ม่วงแคล้ว 0  
 สตูล-สุภาพ หวันสู 0      เลย-วสันต์ ศรีหงษา 5  
 เลย-วสันต์ ศรีหงษา 5        เลย-วสันต์ ศรีหงษา 0  
 ศรีสะเกษ-ธิวากร วงศ์ละคร 5        ศรีสะเกษ-ธิวากร วงศ์ละคร 5  
 อุบลราชธานี-เจตนารมณ์ บุญพงษ์ 0      ศรีสะเกษ-ธิวากร วงศ์ละคร 5       
 เชียงใหม่-วีรพงษ์ ตระกูลรุ่งอำไพ 5      เชียงใหม่-วีรพงษ์ ตระกูลรุ่งอำไพ 0       
 ชัยนาท-อนุเชษฐ ใจตรงดี 0  


รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 สุโขทัย-ทิวากร วิรัชลาภ 5  
 เชียงราย-พีรวัฒน์ สุทธะชัย 0      สุโขทัย-ทิวากร วิรัชลาภ 0  
 สระแก้ว-นรินทร์ ทองคำ 0      ตรัง-โชคอนันต์ ช่วยเกลี้ยง 5  
 ตรัง-โชคอนันต์ ช่วยเกลี้ยง 5        ตรัง-โชคอนันต์ ช่วยเกลี้ยง 1  
 ปทุมธานี-ชัยยา ดำหรื่อ 5        ศรีสะเกษ-เทวินทร์ พละศักดิ์ 4  
 บุรีรัมย์-คมสันต์ วันประโคน 0      ปทุมธานี-ชัยยา ดำหรื่อ 0  
 ยะลา-ฮาซัน อะบูเกะ 0      ศรีสะเกษ-เทวินทร์ พละศักดิ์ RSC  
 ศรีสะเกษ-เทวินทร์ พละศักดิ์ RSC        ศรีสะเกษ-เทวินทร์ พละศักดิ์ 3
 ประจวบคีรีขันธ์-ธนิต พรมสอาด 5        อุบลราชธานี-ชนะชน สุกใส 2
 เลย-ธีรพงษ์ สีแจ้ง 0      ประจวบคีรีขันธ์-ธนิต พรมสอาด 5  
 ราชบุรี-อภิรักษ์ บุญมา 3      ราชบุรี-อภิรักษ์ บุญมา 0  
 ชลบุรี-ธนเทพ ศรีบาง 2        ประจวบคีรีขันธ์-ธนิต พรมสอาด 0  
 ชุมพร-กิตติพงศ์ คงแง่ง 0        อุบลราชธานี-ชนะชน สุกใส BYE  
 อุบลราชธานี-ชนะชน สุกใส RSC3      อุบลราชธานี-ชนะชน สุกใส 5       
 พะเยา-ธนกร อ้อยกาม 0      กรุงเทพมหานคร-จิตรทิวัส เจาะพรมมา 0       
 กรุงเทพมหานคร-จิตรทิวัส เจาะพรมมา 5  


รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
10 ธันวาคม 2555 เลย - รามณรงค์ โภควิบูลย์ 4 - 1 อ่างทอง - มังกร โยมา
กรุงเทพมหานคร - ธนทรัพย์ พวงจันทร์ 5 - 0 ประจวบคีรีขันธ์ - วีระพันธ์ เต็มดวง


  รอบ 2<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 ลำพูน-นิรันดร์ จองคำ 0  
 กระบี่-อนุศิษฎ์ ระเหม 5      กระบี่-อนุศิษฎ์ ระเหม 5  
 ปราจีนบุรี-นัฐพงศ์ มีอนันต์ 4      ปราจีนบุรี-นัฐพงศ์ มีอนันต์ 0  
 หนองบัวลำภู-เสนาะ อุดเทพ 1        กระบี่-อนุศิษฎ์ ระเหม 3  
 สตูล-อัดนาล ฮะยีกาเดียก 0        ชลบุรี-วัฒนา รัตนะวัล 2  
 สระแก้ว-สุรศักดิ์ อำรุงแคว้น RSC1      สระแก้ว-สุรศักดิ์ อำรุงแคว้น 2  
 นครราชสีมา-สิทธิพงษ์ เหลือสืบพันธ์ 2      ชลบุรี-วัฒนา รัตนะวัล 3  
 ชลบุรี-วัฒนา รัตนะวัล 3        กระบี่-อนุศิษฎ์ ระเหม 3
 สกลนคร-องอาจ ศรีบุญเรือง 1        ลพบุรี-กล้า พัตรภักดิ์ 2
 แพร่-นพกร ใจติ๊บ 4      แพร่-นพกร ใจติ๊บ 0  
 เพชรบูรณ์-วิทวัส เทพหาร 0      ลพบุรี-กล้า พัตรภักดิ์ BYE  
 ลพบุรี-กล้า พัตรภักดิ์ RSC2        ลพบุรี-กล้า พัตรภักดิ์ 5  
 น่าน-วรวุฒิ ทะนันไชย 0        กรุงเทพมหานคร-ธนทรัพย์ พวงจันทร์ 0  
 นราธิวาส-นัสรุดดีน หะยีเจ๊ะโร๊ะ RSC2      นราธิวาส-นัสรุดดีน หะยีเจ๊ะโร๊ะ 0       
 เลย-รามณรงค์ โภควิบูลย์ 0      กรุงเทพมหานคร-ธนทรัพย์ พวงจันทร์ 5       
 กรุงเทพมหานคร-ธนทรัพย์ พวงจันทร์ 5  


รุ่น ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กิโลกรัม ชาย[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
11 ธันวาคม 2555 เพชรบูรณ์ - วิริยะ มาคำ 0 - RSC กำแพงเพชร - อวยชัย อรุณฉาย
พัทลุง - วุฒิชัย มีจันทร์ RSC - 0 สุราษฎร์ธานี - สยุมภู แพหนูเพชร
อ่างทอง - ขวัญชัย ทองทุม 0 - 5 ราชบุรี - นพดล พุดภูสา
หนองบัวลำภู - ประพันธ์พงษ์ ก๋งพิ้ว 5 - 0 สระบุรี - นัฐพล นาคสินธุ์


  รอบ 2<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 สมุทรสาคร-ประสิทธิ์ ศรีทอง 0  
 ขอนแก่น-อภิวัฒน์ ศรีโพวัง RSC      ขอนแก่น-อภิวัฒน์ ศรีโพวัง 5  
 พังงา-อนุสรณ์ เบิกบาน RSC2      พังงา-อนุสรณ์ เบิกบาน 0  
 ร้อยเอ็ด-ทองดา จำจิตร 0        ขอนแก่น-อภิวัฒน์ ศรีโพวัง 4  
 สระแก้ว-ธีรวัฒน์ วรรณลี RSC1        สระแก้ว-ธีรวัฒน์ วรรณลี 1  
 แพร่-ณัฐพงษ์ พรรณาผิว 0      สระแก้ว-ธีรวัฒน์ วรรณลี 3  
 จันทบุรี-ดำรงศักดิ์ แคล้วทุกข์ 0      ศรีสะเกษ-ดิว หงษ์อินทร์ 2  
 ศรีสะเกษ-ดิว หงษ์อินทร์ RSC1        ขอนแก่น-อภิวัฒน์ ศรีโพวัง 3
 สตูล-ดนัย ป้องทอง 5        พัทลุง-วุฒิชัย มีจันทร์ 2
 แม่ฮ่องสอน-สกิตพล แก้วอูป 0      สตูล-ดนัย ป้องทอง 5  
 พระนครศรีอยุธยา-วีระวัฒน์ สุขชัยศรี 2      กรุงเทพมหานคร-สราวุธ สิงห์อินทร์ 0  
 กรุงเทพมหานคร-สราวุธ สิงห์อินทร์ 3        สตูล-ดนัย ป้องทอง 0  
 กำแพงเพชร-อวยชัย อรุณฉาย 0        พัทลุง-วุฒิชัย มีจันทร์ 0  
 พัทลุง-วุฒิชัย มีจันทร์ BYE      พัทลุง-วุฒิชัย มีจันทร์ 5       
 ราชบุรี-นพดล พุดภูสา 0      หนองบัวลำภู-ประพันธ์พงษ์ ก๋งพิ้ว 0       
 หนองบัวลำภู-ประพันธ์พงษ์ ก๋งพิ้ว 5  รุ่น เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ชลบุรี-พิทัต ผลทวี 5  
          ตรัง-ศราวุธ เกื้อฉิม 0  
            ชลบุรี-พิทัต ผลทวี 4  
            ลำพูน-ทักษ์ดนัย เปี้ยแดง 1  
          เพชรบูรณ์-กิตติมศักดิ์ เชื้อผู้ดี 0  
          ลำพูน-ทักษ์ดนัย เปี้ยแดง RSC3  
            ชลบุรี-พิทัต ผลทวี 0
 แพร่-นฤนาท สุเมธะรา 0        สุรินทร์-ภานุพงศ์ ตั้นจัด 5
 ปราจีนบุรี-ธนบัตร นาคำสี RSC      ปราจีนบุรี-ธนบัตร นาคำสี RSC2  
 อุตรดิตถ์-ศิลาชัย นาคโต RSC3      อุตรดิตถ์-ศิลาชัย นาคโต 0  
 ราชบุรี-อำนาจ เสียงสวัสดิ์ 0        ปราจีนบุรี-ธนบัตร นาคำสี 0  
 สระแก้ว-วีรพล กว้างขวาง 5        สุรินทร์-ภานุพงศ์ ตั้นจัด RSC2  
 ประจวบคีรีขันธ์-รัชพล ผายลาด 0      สระแก้ว-วีรพล กว้างขวาง 0       
 สุราษฎร์ธานี-ณัฐภูมิ แพหนูเพชร 0      สุรินทร์-ภานุพงศ์ ตั้นจัด 5       
 สุรินทร์-ภานุพงศ์ ตั้นจัด 5  รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 71 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ประจวบคีรีขันธ์-อำนาจ เกตุแก้ว RSC3  
          กาญจนบุรี-คชา ศรีคง 0  
            ประจวบคีรีขันธ์-อำนาจ เกตุแก้ว 0  
            ระยอง-อภิรักษ์ ฤๅดี 5  
          ลพบุรี-วุฒิชัย ไร่เขือ 0  
          ระยอง-อภิรักษ์ ฤๅดี 5  
            ระยอง-อภิรักษ์ ฤๅดี 0
            กรุงเทพมหานคร-อำนาจ เนินกระโทก RSC4
          เพชรบูรณ์-วรวิทย์ คำติง 0  
          กรุงเทพมหานคร-อำนาจ เนินกระโทก RSC1  
            กรุงเทพมหานคร-อำนาจ เนินกระโทก 4  
            เลย-อภิวัฒน์ โฮมหงษ์ 1  
          เลย-อภิวัฒน์ โฮมหงษ์ RSC2       
 บุรีรัมย์-นาวา พิมมะขันธ์ 0      ศรีสะเกษ-สราวุฒิ บุญตา 0       
 ศรีสะเกษ-สราวุฒิ บุญตา 5  


รุ่น มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          อุตรดิตถ์-สหรัฐ คำรอด RSC3  
          กาฬสินธุ์-พิชิตพล มังสุไร 0  
            อุตรดิตถ์-สหรัฐ คำรอด 0  
 ปราจีนบุรี-อานันท์ สีระสา 0        ประจวบคีรีขันธ์-ธีรศักดิ์ มากหลาย RSC3  
 สุพรรณบุรี-มนตรี มีนิลดี RET      สุพรรณบุรี-มนตรี มีนิลดี 0  
 ศรีสะเกษ-ทักษิณ มิ่งขวัญ 0      ประจวบคีรีขันธ์-ธีรศักดิ์ มากหลาย BYE  
 ประจวบคีรีขันธ์-ธีรศักดิ์ มากหลาย RSC2        ประจวบคีรีขันธ์-ธีรศักดิ์ มากหลาย 0
 ร้อยเอ็ด-จักรพันธ์ ตองติดรัมย์ RSC3        ร้อยเอ็ด-จักรพันธ์ ตองติดรัมย์ RSC2
 นครราชสีมา-จิตติ บุญเสมเสน 0      ร้อยเอ็ด-จักรพันธ์ ตองติดรัมย์ 5  
 กรุงเทพมหานคร-สุรศักดิ์ อ่อดรอด RET      กรุงเทพมหานคร-สุรศักดิ์ อ่อดรอด 0  
 น่าน-นนทกร ตาตุ่น 0        ร้อยเอ็ด-จักรพันธ์ ตองติดรัมย์ RSC3  
 สตูล-สมาแอ็น ยามา RET        สตูล-สมาแอ็น ยามา 0  
 เพชรบูรณ์-นันฐวุฒิ ปฏิโยเก 0      สตูล-สมาแอ็น ยามา BYE       
 ตาก-พีระพงษ์ ประนอมเกียรติ RET      ตาก-พีระพงษ์ ประนอมเกียรติ 0       
 จันทบุรี-เอกรัฐ สมศรี 0  


รุ่น พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          บุรีรัมย์-อังคณา บรรพระตะทิ 5  
          พะเยา-ขวัญชีวา สุริโย 0  
            บุรีรัมย์-อังคณา บรรพระตะทิ 0  
 นราธิวาส-ปิยวรรณ ตรงนิตย์ 0        หนองบัวลำภู-วธิดา ฮูฮิน 5  
 ขอนแก่น-ปริกา พาชัย RSC1      ขอนแก่น-ปริกา พาชัย 1  
 หนองบัวลำภู-วธิดา ฮูฮิน 3      หนองบัวลำภู-วธิดา ฮูฮิน 4  
 ราชบุรี-ติยา คงพันธ์ 2        หนองบัวลำภู-วธิดา ฮูฮิน 0
 ฉะเชิงเทรา-ปวีณา โมรา 5        นครศรีธรรมราช-เบ็ญจพร หรหมมา 5
 สงขลา-ฟาริดา ล่าเต๊ะ 0      ฉะเชิงเทรา-ปวีณา โมรา 0  
 นครศรีธรรมราช-เบ็ญจพร หรหมมา RET      นครศรีธรรมราช-เบ็ญจพร หรหมมา 5  
 เพชรบูรณ์-นาถตยา คันทะสิทธิ์ 0        นครศรีธรรมราช-เบ็ญจพร หรหมมา 5  
 ชลบุรี-ชมากร ไชยรินทร์ BYE        ชลบุรี-ชมากร ไชยรินทร์ 0  
 ระยอง-ภูริชยา สิทธิเทศ 0      ชลบุรี-ชมากร ไชยรินทร์ RSC3       
 แพร่-นงนุช เรือนน้อง RET      แพร่-นงนุช เรือนน้อง 0       
 พิษณุโลก-ชฎาพร สุขเลิศ 0  


รุ่น ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          เชียงใหม่-ธมลวรรณ หล้าคำมูล 0  
          บุรีรัมย์-อัจฉรา บรรพระตะทิ 5  
            บุรีรัมย์-อัจฉรา บรรพระตะทิ 0  
            นครศรีธรรมราช-วิมลศิริ ศรีศักดินา RET  
          นครนายก-ฉฬภิญโญ สมบัติ 0  
          นครศรีธรรมราช-วิมลศิริ ศรีศักดินา RSC1  
            นครศรีธรรมราช-วิมลศิริ ศรีศักดินา 0
            สระแก้ว-รัตนาพร หารพันธ์ 5
          นครปฐม-วิลัยวัลย์ นาเมืองจันทร์ RSC1  
          หนองบัวลำภู-ปนัดดา ฮูฮิน 0  
            นครปฐม-วิลัยวัลย์ นาเมืองจันทร์ 0  
 นครพนม-พัชรา อุ่นกลม 5        สระแก้ว-รัตนาพร หารพันธ์ RSC2  
 สุโขทัย-วิสุดา สุขเจือ 0      นครพนม-พัชรา อุ่นกลม 0       
 ราชบุรี-สุกัญญา บูราพรนุสรณ์ 0      สระแก้ว-รัตนาพร หารพันธ์ 5       
 สระแก้ว-รัตนาพร หารพันธ์ RSC  


รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม หญิง[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
10 ธันวาคม 2555 ขอนแก่น - ปรียาพร วงษ์ชาญศรี 0 - 5 ชลบุรี - ภานุมาส พุทธรัตน์
กาญจนบุรี - มาริษา รื่นนุสาร 0 - RSC เชียงใหม่ - วารุณี ศรีชัย
อ่างทอง - ปราณี แก้วสวาท 0 - RET บุรีรัมย์ - ปลายฝน ทรงชาติ


  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
 ฉะเชิงเทรา-ธัญวรัตน์ เสงี่ยมจิตร 5  
 สิงห์บุรี-ศรีวิลัย มาระศรี 0      ฉะเชิงเทรา-ธัญวรัตน์ เสงี่ยมจิตร RET  
 นครศรีธรรมราช-อาภาพร อินทองสี 5      นครศรีธรรมราช-อาภาพร อินทองสี 0  
 พะเยา-สุณิสา วาเพ็ชร 0        ฉะเชิงเทรา-ธัญวรัตน์ เสงี่ยมจิตร 0  
 ชัยภูมิ-วาทินี สราญบุรุษ 5        ชัยภูมิ-วาทินี สราญบุรุษ 5  
 หนองคาย-ปักษา อุปถัมภ์ 0      ชัยภูมิ-วาทินี สราญบุรุษ RSC3  
 พังงา-ชฎาพร อาจยุทธ 2      เชียงราย-รุ่งอรุณ ขุนไชย 0  
 เชียงราย-รุ่งอรุณ ขุนไชย 3        ชัยภูมิ-วาทินี สราญบุรุษ 5
 สระบุรี-ปาริตา พัดโพธิ์ 5        สระบุรี-ปาริตา พัดโพธิ์ 0
 ระนอง-จิตรามาศ มานะดี 0      สระบุรี-ปาริตา พัดโพธิ์ 5  
 สระแก้ว-สุจิตรา สีมาทอง 1      กรุงเทพมหานคร-สุรีรัตน์ นนพละ 0  
 กรุงเทพมหานคร-สุรีรัตน์ นนพละ 4        สระบุรี-ปาริตา พัดโพธิ์ 5  
 สุราษฎร์ธานี-เจนจิรา แซ่เตี่ยว 0        บุรีรัมย์-ปลายฝน ทรงชาติ 0  
 ชลบุรี-ภานุมาส พุทธรัตน์ 0      สุราษฎร์ธานี-เจนจิรา แซ่เตี่ยว 1       
 เชียงใหม่-วารุณี ศรีชัย 0      บุรีรัมย์-ปลายฝน ทรงชาติ 4       
 บุรีรัมย์-ปลายฝน ทรงชาติ 5  


รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          กระบี่-สุนิสา งามอยู่ 0  
 พังงา-พิริยา ฉิมเรือง 5      พังงา-พิริยา ฉิมเรือง 5  
 พระนครศรีอยุธยา-นริสรา บุษบา 0        พังงา-พิริยา ฉิมเรือง RSC2  
 ลำพูน-รัชฎาภรณ์ เสาร์ตอ 5        ศรีสะเกษ-สุรัติยา สายสุ่ย 0  
 บุรีรัมย์-กัญญา วันประดคน 0      ลำพูน-รัชฎาภรณ์ เสาร์ตอ 2  
 ฉะเชิงเทรา-กนกพร สีวัฒน์ 0      ศรีสะเกษ-สุรัติยา สายสุ่ย 3  
 ศรีสะเกษ-สุรัติยา สายสุ่ย RSC1        พังงา-พิริยา ฉิมเรือง 0
 พะเยา-ณัฎฐณิชา สุภารัตน์ RSC1        พะเยา-ณัฎฐณิชา สุภารัตน์ 5
 เพชรบูรณ์-อรุณรัตน์ หาทรัพย์ 0      พะเยา-ณัฎฐณิชา สุภารัตน์ RSC3  
 สุราษฎร์ธานี-ชมพูนุช วารวงค์ 0      ขอนแก่น-ธนาพร ทองโคตร 0  
 ขอนแก่น-ธนาพร ทองโคตร RSC1        พะเยา-ณัฎฐณิชา สุภารัตน์ RSC3  
 กรุงเทพมหานคร-บุญศิริ ดีรบรัมย์ 0        ประจวบคีรีขันธ์-ภานุมาศ ทันท่าหว้า 0  
 ราชบุรี-ปวีรภา พยัคฆ์ RSC      ราชบุรี-ปวีรภา พยัคฆ์ 0       
 อุตรดิตถ์-แคทรียา จงรู้รอบ 0      ประจวบคีรีขันธ์-ภานุมาศ ทันท่าหว้า 5       
 ประจวบคีรีขันธ์-ภานุมาศ ทันท่าหว้า RSC1  


รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          ระยอง-อุไรวรรณ ฤกษ์มงคล 0  
          เชียงใหม่-ญาณิศา ใหม่เบี้ยว 5  
            เชียงใหม่-ญาณิศา ใหม่เบี้ยว 0  
            บุรีรัมย์-ปรัศนีย์ญา เหลือสืบชาติ 5  
          สระแก้ว-กรณิการ์ นวลบริบูรณ์ 0  
          บุรีรัมย์-ปรัศนีย์ญา เหลือสืบชาติ RSC2  
            บุรีรัมย์-ปรัศนีย์ญา เหลือสืบชาติ 0
            ประจวบคีรีขันธ์-สรารัตน์ คงสว่าง 5
          ประจวบคีรีขันธ์-สรารัตน์ คงสว่าง RSC2  
 ตาก-มยุรี สุวรรณ 0      ศรีสะเกษ-ทัศนีย์ จอมเกาะ 0  
 ศรีสะเกษ-ทัศนีย์ จอมเกาะ RET        ประจวบคีรีขันธ์-สรารัตน์ คงสว่าง 3  
 แพร่-วาสนา คำหอม RET        สมุทรปราการ-ศิริวรรณ ทองมานิตย์ 2  
 ฉะเชิงเทรา-สมิตา ท้วมเจริญ 0      แพร่-วาสนา คำหอม 0       
 สมุทรปราการ-ศิริวรรณ ทองมานิตย์ RSC      สมุทรปราการ-ศิริวรรณ ทองมานิตย์ RET       
 อุตรดิตถ์-สุธิดา แก้ววิเศษ 0  


รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          นครศรีธรรมราช-เกศินี ทับไทร 5  
          สระแก้ว-ลำดวน สายคำ 0  
            นครศรีธรรมราช-เกศินี ทับไทร 5  
            สุโขทัย-อาภาพร รุ่งเรือง 0  
          สุโขทัย-อาภาพร รุ่งเรือง RSC3  
          ประจวบคีรีขันธ์-สุลีมาศ มากหลาย 0  
            นครศรีธรรมราช-เกศินี ทับไทร RSC1
            เชียงใหม่-สุทธิดา สุวิริยภาพ 0
          กรุงเทพมหานคร-ปฏิมาพร หงษ์ทอง 0  
          หนองคาย-สุกัญยา บัวภา RSC  
            หนองคาย-สุกัญยา บัวภา 1  
            เชียงใหม่-สุทธิดา สุวิริยภาพ 4  
          อุบลราชธานี-สมร คุณุรัตน์ 0       
 เชียงใหม่-สุทธิดา สุวิริยภาพ RSC3      เชียงใหม่-สุทธิดา สุวิริยภาพ 5       
 อุตรดิตถ์-จุฑามาศ แสนชมภู 0  

อ้างอิง[แก้]