กีฬาแบดมินตันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาแบดมินตัน" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ณ โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

สรุปเหรียญรางวัล แบดมินตัน[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 2 2 3 7
2 นนทบุรี 2 2 1 5
3 ภูเก็ต 2 1 2 5
4 เชียงใหม่ 1 2 4 7
5 อุดรธานี 0 0 2 2
6 ตรัง 0 0 1 1
สุราษฎร์ธานี 0 0 1 1
รวม 7 7 14 28

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร
กฤษฏิ  ชลประเสริฐสุข
กิตติพณ  ชัยโรจน์กาญจนา
ธงชัย  เฮงวิวัฒนชัย
ธีระศักดิ์  กลีบยี่สุ่น
วศิน  นิลหยก
สมัชชา  โตวรรณเกษม
นนทบุรี
กฤตภาส  รื่นภาคพจน์
ตราวุธ  โพธิ์เที่ยง
ธารา  เรื่องศักดิ์วิชิต
เมฆ  ณรงค์ฤทธิ์
รชต  จันดาวรรณ
วรุฒ  ตั้งมนัสตรง
เชียงใหม่
จักรพงษ์  ธนธีรธรรม
จักรพันธ์  ธนธีรธรรม
ปวริศร์  สุภาศรี
ปัณณวิชญ์  ทองน่วม
พิงค์  โพธิอาศน์
ศุภกร  ปิยะวราภรณ์
อธิพงศ์  กิจจานนท์
ตรัง
นฤนาถ  ช่วยมาก
วิภพ  ศันสนะวีรกุล
ศุภนัฐ  จันทรพิศาล
สมศักดิ์  มุสิกเกษม
สรัล  ชูเชิดรัตน์
ทีมหญิง นนทบุรี
จิรัชญา  ราชมนตรี
ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป์
บุศนันทน์  อึ้งบำรุงพันธุ์
ปรางนุช  เลิศหิรัณย์
ปัญจรัตน์  ปราณโสภณ
กรุงเทพมหานคร
เกวลิน  อัครกุลไชย
ณัฐณิชา  เบญจปัญญานุกุล
ธิดารัตน์  กลีบยี่สุ่น
วรารัตน์  เกตุนคร
ศุภนิดา  เกตุทอง
ภูเก็ต
ชญานิษฐ์  ฉลาดแฉลม
พิจิตรจันทร์  หวังไพบูลย์กิจ
ภัทรภร  จินดาพล
อาทิมา  เสรีธรรมรักษ์
เชียงใหม่
ณราวดี  ดับทุกข์
ณัฐธิดา  พรพิภาค
ธนพร  โตแสงชัย
มลฑิลา  มีเมฆ
สุริษา  จินดาสมบูรณ์
ชายเดี่ยว เชียงใหม่
ปัณณวิชญ์  ทองน่วม
นนทบุรี
รชต  จันดาวรรณ
อุดรธานี
นันทกานต์  ยอดไพสง
สุราษฎร์ธานี
อภิสิทธิ์  แง้เจริญกุล
หญิงเดี่ยว นนทบุรี
ธมลวรรณ  ภู่ประดับศิลป์
เชียงใหม่
ณราวดี  ดับทุกข์
กรุงเทพมหานคร
ศุภนิดา  เกตุทอง
กรุงเทพมหานคร
ณัฐณิชา  เบญจปัญญานุกุล
ชายคู่ กรุงเทพมหานคร
กฤษฏิ  ชลประเสริฐสุข
สมัชชา  โตวรรณเกษม
เชียงใหม่
ปวริศร์  สุภาศรี
อธิพงศ์  กิจจานนท์
อุดรธานี
นันทกานต์  ยอดไพสง
เอกพงษ์  วิเศษพันธ์พงศ์
เชียงใหม่
จักรพงษ์  ธนธีรธรรม
จักรพันธ์  ธนธีรธรรม
หญิงคู่ ภูเก็ต
พิจิตรจันทร์  หวังไพบูลย์กิจ
ภัทรภร  จินดาพล
ภูเก็ต
ชญานิษฐ์  ฉลาดแฉลม
อาทิมา  เสรีธรรมรักษ์
เชียงใหม่
ณราวดี  ดับทุกข์
มลฑิลา  มีเมฆ
กรุงเทพมหานคร
เกวลิน  อัครกุลไชย
ธิดารัตน์  กลีบยี่สุ่น
คู่ผสม ภูเก็ต
ศิริวัฒน์  มาตยานุมัติ
อาทิมา  เสรีธรรมรักษ์
กรุงเทพมหานคร
วรารัตน์  เกตุนคร
วศิน  นิลหยก
นนทบุรี
ตราวุธ  โพธิ์เที่ยง
ปรางนุช  เลิศหิรัณย์
ภูเก็ต
พีระพงษ์  จูประทานสุข
ภัทรภร  จินดาพล

ผลการแข่งขัน[แก้]

ทีมชาย[แก้]

รอบแรก
10 ธันวาคม
  รอบก่อนรองชนะเลิศ
11 ธันวาคม
  รอบรองชนะเลิศ
12 ธันวาคม
  รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม
 
       นนทบุรี 0 2 2 1 2  
       นครราชสีมา 2 0 1 2 0  
         นนทบุรี 0 2 1 2 2  
         เชียงใหม่ 2 0 2 1 0  
       ภูเก็ต 0 0 1    
   กาญจนบุรี 0 2 1 2 0        เชียงใหม่ 2 2 2      
   เชียงใหม่ 2 0 2 0 2          นนทบุรี 0 2 1 0  
   กรุงเทพมหานคร 2 2 2              กรุงเทพมหานคร 2 0 2 2  
   ลำปาง 0 0 0            กรุงเทพมหานคร 2 2 2      
       ลพบุรี 0 0 0      
         กรุงเทพมหานคร 2 2 2    
         ตรัง 0 0 1      
       อุดรธานี 2 0 1 0  
       ตรัง 0 2 2 2    
 

ทีมหญิง[แก้]

รอบแรก
10 ธันวาคม
  รอบก่อนรองชนะเลิศ
11 ธันวาคม
  รอบรองชนะเลิศ
12 ธันวาคม
  รอบชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม
 
       ภูเก็ต 2 1 2 2    
       ลำปาง 1 2 0 0    
         ภูเก็ต 0 0 2 2 1  
         กรุงเทพมหานคร 2 2 0 0 2  
       สุรินทร์ 0 1 0    
   กรุงเทพมหานคร 2 2 2            กรุงเทพมหานคร 2 2 2      
   สระบุรี 0 0 0              กรุงเทพมหานคร 2 0 2 0 0
   นครศรีธรรมราช 0 0 0              นนทบุรี 0 2 0 2 2
   นครปฐม 2 2 2            นครปฐม 0 0 0      
       นนทบุรี 2 2 2      
         นนทบุรี 2 2 2    
         เชียงใหม่ 0 0 0      
       นครราชสีมา 0 0 0    
       เชียงใหม่ 2 2 2      
 

ชายเดี่ยว[แก้]

วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3
14 ธันวาคม รอบแรก ภูเก็ต - ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ 0–2 เชียงใหม่ - ปัณณวิชญ์ ทองน่วม 11-21 16-21
14 ธันวาคม รอบแรก นนทบุรี - ธารา เรื่องศักดิ์วิชิต 0-2 พระนครศรีอยุธยา - อดุลรัชต์ นามกูล 20-22 13-21
14 ธันวาคม รอบแรก นครราชสีมา - ตะวัน หวนสุริยา 2–0 สงขลา - พณพล อะชัยยัง 21-9 16-7 ชนะบาย
14 ธันวาคม รอบแรก พิษณุโลก - รุจธร ผลวงษ์ 0–2 สุราษฎร์ธานี - อภิสิทธิ์ แง้เจริญกุล 15-21 14-21
รอบสอง
15 ธันวาคม
รอบก่อนรองชนะเลิศ
16 ธันวาคม
รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
  กรุงเทพมหานคร
 กิตติพณ ชัยโรจน์กาญจนา
23 21  
  นครราชสีมา
 พลวัต บุญปาน
21 11     กรุงเทพมหานคร
 กิตติพณ ชัยโรจน์กาญจนา
17 17  
  นครสวรรค์
 สุพจน์ ทวีชัย
0 0     เชียงใหม่
 ปัณณวิชญ์ ทองน่วม
21 21  
  เชียงใหม่
 ปัณณวิชญ์ ทองน่วม
21 21     เชียงใหม่
 ปัณณวิชญ์ ทองน่วม
21 21  
  ลำปาง
 วัชระ บูรณะเครือ
9 21 14   อุดรธานี
 นันทกานต์ ยอดไพสง
15 14  
  อุดรธานี
 นันทกานต์ ยอดไพสง
21 16 21   อุดรธานี
 นันทกานต์ ยอดไพสง
21 13 21
  สงขลา
 พลกร จรัสจินดาวงศ์
11 11     พระนครศรีอยุธยา
 อดุลรัชต์ นามกูล
19 21 18
  พระนครศรีอยุธยา
 อดุลรัชต์ นามกูล
21 2     เชียงใหม่
 ปัณณวิชญ์ ทองน่วม
21 21  
  นครราชสีมา
 ตะวัน หวนสุริยา
21 23 11   นนทบุรี
 รชต จันดาวรรณ
13 19  
  นนทบุรี
 รชต จันดาวรรณ
13 25 21   นนทบุรี
 รชต จันดาวรรณ
21 21  
  กำแพงเพชร
 ปัญญาวัฒน์ พุทธรัตน์
9 17     สุพรรณบุรี
 ณัฐพล สารวัลภ์
12 11  
  สุพรรณบุรี
 ณัฐพล สารวัลภ์
21 21     นนทบุรี
 รชต จันดาวรรณ
14 21 21
  สุราษฎร์ธานี
 อภิสิทธิ์  แง้เจริญกุล
21 21     สุราษฎร์ธานี
 อภิสิทธิ์ แง้เจริญกุล
21 16 17
  ชลบุรี
 พิสิษฐ์ พูดฉลาด
0 0     สุราษฎร์ธานี
 อภิสิทธิ์ แง้เจริญกุล
17 21 21
  กาญจนบุรี
 ทศพล ถาวรษ์
18 15     นครพนม
 กิตติศักดิ์ นามเดช
21 16 18
  นครพนม
 กิตติศักดิ์ นามเดช
21 21  

หญิงเดี่ยว[แก้]

วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3
14 ธันวาคม รอบแรก สุรินทร์ - วริษฐา ลิขิตเจริญชัย 1–2 ราชบุรี - อนาวิกา อินทรวัฒนา 21-12 15-21 21-15
14 ธันวาคม รอบแรก เชียงใหม่ - อัญชิษฐา สุริโน 2-0 อุดรธานี - พิมภรณ์ เพิ่มคุณทวี 21-7 24-22
14 ธันวาคม รอบแรก ลพบุรี - ศศิภา มรรคศศิธร 0–2 นนทบุรี - ปัญจรัตน์ ปราณโสภณ 8-21 14-21
14 ธันวาคม รอบแรก นนทบุรี - ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ 2–0 ลพบุรี - วิศรา มรรคศศิธร 21-16 21-16
รอบสอง
15 ธันวาคม
รอบก่อนรองชนะเลิศ
16 ธันวาคม
รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
  กรุงเทพมหานคร
 ศุภนิดา เกตุทอง
21 21  
  ภูเก็ต
 พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ
19 15     กรุงเทพมหานคร
 ศุภนิดา เกตุทอง
21 14 21
  ลำปาง
 ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
10 20     ราชบุรี
 อนาวิกา อินทรวัฒนา
19 21 10
  ราชบุรี
 อนาวิกา อินทรวัฒนา
21 22     กรุงเทพมหานคร
 ศุภนิดา เกตุทอง
11 9  
  สุราษฎร์ธานี
 ผไทมาส เหมือนวงศ์
21 21     เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
21 11  
  นครพนม
 ธัญสุดา วงค์ยา
11 17     สุราษฎร์ธานี
 ผไทมาส เหมือนวงศ์
16 14  
  เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
21 21     เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
21 21  
  นนทบุรี
 ปัญจรัตน์ ปราณโสภณ
17 14     เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
21 10 7
  นนทบุรี
 ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
21 21     นนทบุรี
 ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
14 21 11
  ภูเก็ต
 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม
13 11     นนทบุรี
 ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
21 21  
  ลำปาง
 นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์
21 19 4   สุรินทร์
 วริษฐา ลิขิตเจริญชัย
9 12  
  สุรินทร์
 วริษฐา ลิขิตเจริญชัย
18 21 21   นนทบุรี
 ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์
21 21  
  เชียงใหม่
 อัญชิษฐา สุริโน
21 21     กรุงเทพมหานคร
 ณัฐณิชา เบญจปัญญานุกุล
18 15  
  นครศรีธรรมราช
0 0     เชียงใหม่
 อัญชิษฐา สุริโน
12 16  
  กรุงเทพมหานคร
 ณัฐณิชา เบญจปัญญานุกุล
21 17     กรุงเทพมหานคร
 ณัฐณิชา เบญจปัญญานุกุล
21 21  
  นครปฐม
 ภัคจิรา คงวัฒนบดี
11 15  

ชายคู่[แก้]

วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3
14 ธันวาคม รอบแรก พะเยา - วาณิช ชาวน่าน
พะเยา - อุกฤษฎ์ กลิ่นศรีสุข
1–2 สระบุรี - ชัยกมล อยู่สุขดี
สระบุรี - เกียรติศักดิ์ สุขละมูล
14-21 25-23 12-21
14 ธันวาคม รอบแรก เชียงใหม่ - ปวริศร์ สุภาศรี
เชียงใหม่ - อธิพงศ์ กิจจานนท์
2-0 นครราชสีมา - สุวัฒน์ ไพศาลสมสุข
นครราชสีมา - วสพล อุตมัง
21-0 21-0
14 ธันวาคม รอบแรก ชลบุรี - นพรัตน์ หิริพงศธร
ชลบุรี - ศิวดล ศุขประดิษฐ
0–0 นครราชสีมา - ตะวัน หวนสุริยา
นครราชสีมา - นิติพงษ์ แสงศิลา
ชลบุรี ไม่มาทำการแข่งขัน
14 ธันวาคม รอบแรก กรุงเทพมหานคร - สมัชชา โตวรรณเกษม
กรุงเทพมหานคร - กฤษฏิ ชลประเสริฐสุข
2–0 กำแพงเพชร - ณัฐพันธุ์ พุทธรัตน์
กำแพงเพชร - ปัญญาวัฒน์ พุทธรัตน์
21-8 21-10
รอบสอง
15 ธันวาคม
รอบก่อนรองชนะเลิศ
16 ธันวาคม
รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
  อุดรธานี
 นันทกานต์ ยอดไพสง
 เอกพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์
21 21  
  ชลบุรี
 พิสิษฐ์ พูดฉลาด
 ศรายุทธ แซ่ตั้ง
0 0     อุดรธานี
 นันทกานต์ ยอดไพสง
 เอกพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์
21 3  
  ตรัง
 ศุภฤกษ์ จันทรพิศาล
 ศุภนัฐ จันทรพิศาล
25 17 21   ตรัง
 ศุภฤกษ์ จันทร์พิศาล
 ศุภนัฐ จันทรพิศาล
13 0  
  สระบุรี
 ชัยกมล อยู่สุขดี
 เกียรติศักดิ์ สุขละมูล
23 21 15   อุดรธานี
 นันทกานต์ ยอดไพสง
 เอกพงษ์ วิเศษพันธ์พงศ์
17 15  
  กรุงเทพมหานคร
 กิตติพณ ชัยโรจน์กาญจนา
 สุทธิชล พลกัลป์
19 21 21   เชียงใหม่
 ปวริศร์ สุภาศรี
 อธิพงศ์ กิจจานนท์
21 21  
  ภูเก็ต
 ชัชพงศ์ แหลมเขาทอง
 พีระพงษ์ จูประทานสุข
21 13 12   กรุงเทพมหานคร
 กิตติพณ ชัยโรจน์กาญจนา
 สุทธิชล พลกัลป์
21 14 20
  กาญจนบุรี
 ศักดิ์ศรัณย์ อำพันพร
 ทศพล ถาวรษ์
13 16     เชียงใหม่
 ปวริศร์ สุภาศรี
 อธิพงศ์ กิจจานนท์
18 21 22
  เชียงใหม่
 ปวริศร์ สุภาศรี
 อธิพงศ์ กิจจานนท์
21 21     เชียงใหม่
 ปวริศร์ สุภาศรี
 อธิพงศ์ กิจจานนท์
8 19  
  นครราชสีมา
 ตะวัน หวนสุริยา
 นิติพงษ์ แสงศิลา
21 21     กรุงเทพมหานคร
 สมัชชา โตวรรณเกษม
 กฤษฏิ ชลประเสริฐสุข
21 21  
  กาญจนบุรี
 รัตนพล เสถียรจิกานนท์
 พีรศักดิ์ วิริยะผดุงพงษ์
17 14     นครราชสีมา
 ตะวัน หวนสุริยา
 นิติพงษ์ แสงศิลา
18 25 16
  ภูเก็ต
 ปราชญ์ กาญจนเมธากุล
 ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
17 16     เชียงใหม่
 จักรพงษ์ ธนธีรธรรม
 จักรพันธ์ ธนธีรธรรม
21 23 21
  เชียงใหม่
 จักรพงษ์ ธนธีรธรรม
 จักรพันธ์ ธนธีรธรรม
21 21     เชียงใหม่
 จักรพงษ์ ธนธีรธรรม
 จักรพันธ์ ธนธีรธรรม
21 12 18
  กรุงเทพมหานคร
 สมัชชา โตวรรณเกษม
 กฤษฏิ ชลประเสริฐสุข
21 21     กรุงเทพมหานคร
 สมัชชา โตวรรณเกษม
 กฤษฏิ ชลประเสริฐสุข
11 21 21
  สุรินทร์
 ธันย์ นิวัฒนุวงศ์
 อานนท์ คำนุช
11 14     กรุงเทพมหานคร
 สมัชชา โตวรรณเกษม
 กฤษฏิ ชลประเสริฐสุข
13 25 21
  นครปฐม
 บรรพต อุดมปิยะจินดา
 ชวพัส โตเจริญบดี
10 21 13   ตรัง
 สมศักดิ์ มุสิกเกษม
 นฤนาถ ช่วยมาก
21 23 16
  ตรัง
 สมศักดิ์ มุสิกเกษม
 นฤนาถ ช่วยมาก
21 19 21

หญิงคู่[แก้]

วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3
14 ธันวาคม รอบแรก สุรินทร์ - ศุภณัฐฐ์ โล่เสถียรกิจ
สุรินทร์ - ประชุมพร สุขสนิท
0–2 ลำปาง - จุฑารัตน์ นันทหน่อ
ลำปาง - กุลชา ทิพย์ตระกูลชัย
12-21 18-21
14 ธันวาคม รอบแรก นครศรีธรรมราช - ไม่มาทำการแข่งขัน 0-2 อุดรธานี - พิมภรณ์ เพิ่มคุณทวี
อุดรธานี - เนตรชนก ภูมูลนา
0-21 0-21
14 ธันวาคม รอบแรก เชียงใหม่ - ธนพร โตแสงชัย
เชียงใหม่ - สุริษา จินดาสมบูรณ์
0–2 ภูเก็ต - พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ
ภูเก็ต - ภัทรภร จินดาพล
15-21 12-21
14 ธันวาคม รอบแรก อุดรธานี - อินทิรา เพ็ชร์สุวรรณ์
อุดรธานี - ศิรินณา วิเศษพันธ์พงศ์
2–0 สงขลา - กานต์นภา รัตนพันธ์
สงขลา - ธัญฐพร เวทย์ประสิทธิ์
21-0 21-0
รอบสอง
15 ธันวาคม
รอบก่อนรองชนะเลิศ
16 ธันวาคม
รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
  ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม
21 21  
  กรุงเทพมหานคร
 ชัญญา วงศ์ตระกูล
 ธันวรัจน์ รตนะมโน
13 15     ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม
21 21  
  สุพรรณบุรี
 วรรษมน โชคอุทัยกุล
 โชติมา คูณพงษ์
21 21     สุพรรณบุรี
 วรรษมน โชคอุทัยกุล
 โชติมา คูณพงษ์
11 12  
  ลำปาง
 จุฑารัตน์ นันทหน่อ
 กุลชา ทิพย์ตระกูลชัย
0 0     ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม
21 21  
  เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
 มลฑิลา มีเมฆ
21 21     เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
 มลฑิลา มีเมฆ
16 12  
  ราชบุรี
 สุกัญญา มนัสบุญเพิ่มพูล
 วีรนุช ไตรรัตโนภาส
6 7     เชียงใหม่
 ณราวดี ดับทุกข์
 มลฑิลา มีเมฆ
21 21  
  นนทบุรี
 ศุภวรรณ ศิลป์ประกอบ
 จิรัชญา ราชมนตรี
21 21     นนทบุรี
 ศุภวรรณ ศิลป์ประกอบ
 จิรัชญา ราชมนตรี
11 18  
  อุดรธานี
 พิมภรณ์ เพิ่มคุณทวี
 เนตรชนก ภูมูลนา
11 12     ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม
20 21 19
  นครปฐม
 รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล
 ภัคจิรา คงวัฒนบดี
11 12     ภูเก็ต
 พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ
 ภัทรภร จินดาพล
22 13 21
  ภูเก็ต
 พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ
 ภัทรภร จินดาพล
21 21     ภูเก็ต
 พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ
 ภัทรภร จินดาพล
21 21  
  ชลบุรี
 วรฤทัย เรืองธนันต์รักษ์
 พัชร์ณัฏฐ์ กระจ่างจิต
0 0     สุรินทร์
 รุจิภา ลิขิตเจริญชัย
 วริษฐา ลิขิตเจริญชัย
15 11  
  สุรินทร์
 รุจิภา ลิขิตเจริญชัย
 วริษฐา ลิขิตเจริญชัย
21 21     ภูเก็ต
 พิจิตรจันทร์ หวังไพบูลย์กิจ
 ภัทรภร จินดาพล
9 21 21
  พะเยา
 สุวภัทร เอื้อพิทักษ์สกุล
 ประภารัตน์ สายโกสุม
21 18 19   กรุงเทพมหานคร
 ธิดารัตน์ กลีบยี่สุ่น
 เกวลิน อัครกุลไชย
21 16 17
  อุดรธานี
 อินทิรา เพ็ชร์สุวรรณ์
 ศิรินณา วิเศษพันธ์พงศ์
12 21 21   อุดรธานี
 อินทิรา เพ็ชร์สุวรรณ์
 ศิรินณา วิเศษพันธ์พงศ์
9 10  
  ลพบุรี
 วิศรา มรรคศศิธร
 ศศิภา มรรคศศิธร
11 18     กรุงเทพมหานคร
 ธิดารัตน์ กลีบยี่สุ่น
 เกวลิน อัครกุลไชย
21 21  
  กรุงเทพมหานคร
 ธิดารัตน์ กลีบยี่สุ่น
 เกวลิน อัครกุลไชย
21 21  

คู่ผสม[แก้]

วันที่ รอบ ทีม Score ทีม Set1 Set2 Set3
14 ธันวาคม รอบแรก ชลบุรี - เสริมสิน วงศ์ญาพรหม
ชลบุรี - พัชร์ณัฏฐ์ กระจ่างจิต
0–2 ลำปาง - พงศภัค ไชยวรรณ
ลำปาง - ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
0-21 0-21
14 ธันวาคม รอบแรก นครปฐม - รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล
นครปฐม - ชวพัส โตเจริญบดี
0-2 นนทบุรี - ปรางนุช เลิศหิรัณย์
นนทบุรี - ตราวุธ โพธิ์เที่ยง
15-21 18-21
14 ธันวาคม รอบแรก สุราษฎร์ธานี - อภิสิทธิ์ แง้เจริญกุล
สุราษฎร์ธานี - ผไทมาส เหมือนวงศ์
0-2 กรุงเทพมหานคร - วรารัตน์ เกตุนคร
กรุงเทพมหานคร - วศิน นิลหยก
15-21 28-26 8-21
14 ธันวาคม รอบแรก สระบุรี - เสกสรรค์ บูรณะจันทร์
สระบุรี - ชโลธร สนิทวงษ์
2–0 ภูเก็ต - ภัทรภร จินดาพล
ภูเก็ต - พีระพงษ์ จูประทานสุข
11-21 10-21
รอบสอง
15 ธันวาคม
รอบก่อนรองชนะเลิศ
16 ธันวาคม
รอบรองชนะเลิศ
17 ธันวาคม
รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
  ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
21 21  
  นครราชสีมา
 สุวัฒน์ ไพศาลสมสุข
 เดือนกาญจนา ศรีวิเชียร
0 0     ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
21 21  
  ลพบุรี
 ศศิภา มรรคศศิธร
 สุรชัย มรรคศศิธร
21 21     ลพบุรี
 ศศิภา มรรคศศิธร
 สุรชัย มรรคศศิธร
10 18  
  ลำปาง
 พงศภัค ไชยวรรณ
 ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
19 18     ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
21 21  
  เชียงใหม่
 จักรพงษ์ ธนธีรธรรม
 มลฑิลา มีเมฆ
18 19     นนทบุรี
 ปรางนุช เลิศหิรัณย์
 ตราวุธ โพธิ์เที่ยง
7 10  
  ตรัง
 ปีย์วรา บูรพาศิริวัฒน์
 นฤนาถ ช่วยมาก
21 21     ตรัง
 ปีย์วรา บูรพาศิริวัฒน์
 นฤนาถ ช่วยมาก
14 16  
  สุรินทร์
 รุจิภา ลิขิตเจริญชัย
 ดนุสรณ์ ก่อกุศล
15 23 12   นนทบุรี
 ปรางนุช เลิศหิรัณย์
 ตราวุธ โพธิ์เที่ยง
21 21  
  นนทบุรี
 ปรางนุช เลิศหิรัณย์
 ตราวุธ โพธิ์เที่ยง
21 21 21   ภูเก็ต
 อาทิมา เสรีธรรมรักษ์
 ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ
21 21  
  สุรินทร์
 ธันย์ นิวัฒนุวงศ์
 กนกอร คำนุช
10 6     กรุงเทพมหานคร
 วรารัตน์ เกตุนคร
 วศิน นิลหยก
17 19  
  กรุงเทพมหานคร
 วรารัตน์ เกตุนคร
 วศิน นิลหยก
21 21     กรุงเทพมหานคร
 วรารัตน์ เกตุนคร
 วศิน นิลหยก
21 21  
  เชียงราย
 อวิรุทธ์ บุญนาน
 สโรชา อยู่อินทร์
0 0     สุพรรณบุรี
 โชติมา คูณพงษ์
 ณัฐพล สารวัลภ์
17 19  
  สุพรรณบุรี
 โชติมา คูณพงษ์
 ณัฐพล สารวัลภ์
21 21     กรุงเทพมหานคร
 วรารัตน์ เกตุนคร
 วศิน นิลหยก
18 21 21
  เชียงใหม่
 ปวริศร์ สุภาศรี
 ธนพร โตแสงชัย
12 12     ภูเก็ต
 ภัทรภร จินดาพล
 พีระพงษ์ จูประทานสุข
21 12 12
  ภูเก็ต
 ภัทรภร จินดาพล
 พีระพงษ์ จูประทานสุข
21 21     ภูเก็ต
 ภัทรภร จินดาพล
 พีระพงษ์ จูประทานสุข
21 21  
  นครพนม
 ภัทราพร เจริญไทย
 กิตติศักดิ์ นามเดช
21 21     นครพนม
 ภัทราพร เจริญไทย
 กิตติศักดิ์ นามเดช
7 10  
  ชลบุรี
 นพรัตน์ หิริพงศธร
 วรฤทัย เรืองธนันต์รักษ์
0 0  

อ้างอิง[แก้]