กีฬากอล์ฟในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กอล์ฟ" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 4 เหรียญทอง
  • บุคคลชาย
  • บุคคลหญิง
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท


สรุปเหรียญรางวัล กอล์ฟ[แก้]

      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 2 1 1 4
2 ขอนแก่น 2 - - 2
3 เชียงใหม่ - 1 1 2
สงขลา - 1 1 2
อุดรธานี - 1 1 2
รวม 4 4 4 12

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
บุคคลชาย กรุงเทพมหานคร
ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์
274 สงขลา
สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ
287 เชียงใหม่
เตชินท์ ศิริบุญญะสุข
288
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร
วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล
ภาณุวิชญ์ อ่อนจู
ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์
ณัชพล ศรีนุ่น
874 เชียงใหม่
เตชินท์ ศิริบุญญะสุข
ชวิศ แต้ประจิตร
ชนกันต์ ถนอมพันธ์
ฉันทัช เลาหจรัสแสง
880 สงขลา
สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ
พชร คงวัดใหม่
ณภัทร ชุติวัฒนวงศ์
ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์
889
บุคคลหญิง ขอนแก่น
ปรินดา โพธิ์กัณฑ์
212 อุดรธานี
เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงษ์
214 กรุงเทพมหานคร
พิชญ์สินี วิญญรัตน์
215
ทีมหญิง ขอนแก่น
ปรินดา โพธิ์กัณฑ์
กมลวรรณ เหลื่อมศรี
ประภาสิริ แก้วเบ้า
436 กรุงเทพมหานคร
พิชญ์สินี วิญญรัตน์
ณัฐพรรณ ศิริตรัย
ธัญพิชชา สุขเกษม
439 อุดรธานี
เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงษ์
ชลากร วงษ์สินธุ์
พรรณภา พลนามอินทร์
445


ผลการแข่งขัน ประเภทชาย[แก้]

ลำดับที่ ทีมจังหวัด นักกีฬา วันที่1 วันที่2 วันที่3 วันที่4 รวม
1 กรุงเทพมหานคร ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ 67 70 68 69 274
2 สงขลา สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ 76 71 70 70 287
3 เชียงใหม่ เตชินท์ ศิริบุญญะสุข 74 70 75 69 288
4 นครปฐม น่านฟ้า สมนึก 73 71 73 72 289
5 เชียงใหม่ ชวิศ แต้ประจิตร 73 72 73 73 291
6 อุดรธานี ตะวัน พงศ์พันธุ์ 75 74 74 69 292
7 สงขลา พชร คงวัดใหม่ 73 78 71 71 293
8 อุดรธานี จาตุรนต์ ดวงไพชุม 71 78 72 73 294
8 ขอนแก่น ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต 76 72 72 74 294
10 หนองคาย บัณฑิต ชัยสุข 81 68 75 71 295
10 นครปฐม นิรันดร์ แซ่อึ้ง 73 76 72 74 295


อ้างอิง[แก้]